ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 72

Nordforsk (1947)

Nordforsk oli vuonna 1947 perustettu muun muassa teknis-tieteellisten toimikuntien ja akatemioiden pohjoismainen yhteistyöelin, joka pyrki tehostamaan tutkimustoimintaa ja edistämään tutkimustulosten hyödyntmistä. Elin käynnisti hankkeita, järjes ...

Post Carbon Institute

Post Carbon Institute on ajatushautomo, joka tarjoaa tietoa ja tutkimusta erilaisista tavoista vastata ilmastonmuutoksen, öljyhuipun, liikakulutuksen ja talouskriisien aiheuttamiin haasteisiin. Sen tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista ja paika ...

Royal College of Surgeons of England

Royal College of Surgeons of England on englantilainen ammattiyhdistys- ja hyväntekeväisyysjärjestö. Järjestön tehtävänä on edistää ja kehittää kirurgisen hoidon laatua ja valvoa kirurgeja Englannissa ja Walesissä. Järjestön historia alkaa 1300-l ...

Royal Entomological Society of London

Royal Entomological Society of London, aiemmin Entomological Society of London on englantilainen hyönteistutkijoiden yhdistys. Järjestö perustettiin vuonna 1833. Charles Darwin osallistui aktiivisesti järjestön kokouksiin palattuaan Beagle-matkal ...

Royal Geographical Society

Royal Geographical Society on vuonna 1830 perustettu brittiläinen maantieteeseen perehtynyt järjestö. Järjestön perustajiin kuuluivat muun muassa sir John Franklin ja boforiasteikon kehittänyt Francis Beaufort. Sen suojelija on Ison-Britannian ha ...

Societas Meteorologica Palatina

Societas Meteorologica Palatina oli 1700-luvun lopun saksalainen tiedeseura. Se tunnettiin myös nimellä Mannheimin Meteorologinen Seura. Seuran perusti vuonna 1780 Baijerin vaaliruhtinas Karl Theodor. Seura oli ensimmäinen järjestö, joka kokosi, ...

Tiedeakatemiain neuvottelukunta

Tiedeakatemiain neuvottelukunta oli Suomen Tiedeseuran, Suomalaisen Tiedeakatemian, Teknillisten Tieteiden Akatemian ja Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finlandin yhteiselin. Neljä suomalaista tiedeakatemiaa muodostivat 1.1. 2018 Suomen Tie ...

TWAS

TWAS, vuoteen 2004 Third World Academy of Sciences, nykyisin TWAS, the academy of sciences for the developing world, on noin 1000 asiantuntijan muodostama tiedeyhteisö. Sen tavoitteena on parantaa kestävän kehityksen tieteellistä osaamista. Yhtei ...

World Monuments Fund

World Monuments Fund on yksityinen yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena on historiallisen arkkitehtuurin ja kulttuuriperinnön säilyttäminen. Se perustettiin 1965, ja sen nimi oli alkujaan International Fund for Monuments. WMF:n toimintaa ...

Zoological Society of London

Zoological Society of London on vuonna 1826 perustettu englantilainen akateemikkojen eläintieteellinen seura. Seuran perustajajäseniin kuuluivat muun muassa Robert Peel, Nicholas Aylward Vigors, Humphry Davy ja Thomas Stamford Raffles. Heidän tav ...

Ainoa kulttuuri?

Ainoa kulttuuri? Keskustelua luonnontieteestä on vuonna 2001 ilmestynyt kemisti Jay A. Labingerin ja sosiologi Harry Collinsin toimittama kirja. Teos syntyi seminaarista johon toimittajat kokosivat luonnontieteilijöitä ja tieteensosiologeja ajatu ...

Argumentti ja kritiikki

Argumentti ja kritiikki: Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot on ensimmäinen perusteellinen suomalainen argumentaation, väittelyn ja retoriikan oppikirja. Teoksen on toimittanut Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila ja sen on julkaissut Gaudeam ...

Kirjeitä saksalaiselle prinsessalle fysiikasta ja filosofiasta

Kirjeitä saksalaiselle prinsessalle fysiikasta ja filosofiasta on Leonhard Eulerin kirja, joka koostuu hänen vuosina 1760–62 kirjoittamistaan Brandenburg-Schwedtin rajakreivin Friedrich Heinrichin tyttärelle Friederike Charlotte von Brandenburg-S ...

Konsilienssi (kirja)

Konsilienssi on vuonna 1998 ilmestynyt Edward O. Wilsonin kirja konsilienssi-sanalla kuvatusta käsityksestä tiedon ykseydestä. Teoksen on suomentanut Kimmo Pietiläinen ja julkaissut suomeksi Terra Cognita vuonna 2001.

Leijonan häntä

Leijonan häntä: Luoko tietoa luonto vai ihminen? on Raimo Lehden vuonna 2001 ilmestynyt kirja luonnontieteestä ja tiedosta. Teoksen on julkaissut Ursa. Kirjan nimi tulee Albert Einsteinin lausumasta: ”Luonto näyttää meille vain leijonan hännän. M ...

Lumihiutaleet ja maailmankuvat

Lumihiutaleet ja maailmankuvat: Talvinen tarina kylmyydestä ja sen ihmeellisistä aikaansaannoksista on Raimo Lehden vuonna 1998 ilmestynyt tietokirja. Teoksen on julkaissut Ursa. Kirja sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon 1999 ja sen toinen pai ...

Paha tieto

Paha tieto: Tieteenvastainen ajattelu antiikista uusimpiin kiistoihin on Janne Kivivuoren vuonna 2003 ilmestynyt kirja. Kirja tarkastelee läpi historian elänyttä näkemystä, että eliitin täytyy hallita kansaa illuusion, ”hyvän myytin” avulla. Täll ...

Ranskan tiede

Ranskan tiede: kuuluisia kouluja ja instituutioita on Osmo Pekosen kirja, joka esittelee Ranskan yliopistokulttuuria. Teos ilmestyi vuonna 1995 Art Housen tiedekirjasarjassa.

Suomen tieteen historia (kirjasarja)

Suomen tieteen historia on neliosainen teossarja suomalaisen tieteellisen tutkimuksen vaiheista. Teossarjan päätoimittaja on Päiviö Tommila ja sen julkaisi WSOY 2000–2002.

Taisteleva tutkimus

Taisteleva tutkimus on Juha Suorannan ja Sanna Ryynäsen kirjoittama ensimmäinen suomenkielinen tietokirja ”taistelevista” tutkimusmenetelmistä. Niillä tarkoitetaan kriittisesti kantaa ottavia, osallistuvia ja toiminnallisia tutkimustapoja, joissa ...

Tiede ja etiikka

Tiede ja etiikka on Paavo Löppösen, Pirjo H. Mäkelän ja Keijo Paunion toimittama ja WSOY:n kustantama tietokirja vuodelta 1991. Kirja on syntynyt Suomen Akatemian keskustoimikunnan asettaessa vuonna 1989 jaoston käsittelemään tutkimusetiikkaa aik ...

Tiedon tyttäret

Tiedon tyttäret. Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen on Marjo T. Nurmisen tietoteos unohduksiin jääneistä tieteen parissa työskennelleistä naisista. Teos sai Tieto-Finlandia-palkinnon 2008. Teoksessa kerrotaan yksityiskohtaise ...

Tieteellinen kirjoittaminen

Tieteellinen kirjoittaminen on Merja Kinnusen ja Olli Löytyn toimittama kirja vuodelta 2002. Teoksen on julkaissut Vastapaino. Kirjoittajat ovat Pertti Alasuutari, Yrjö Haila, Jaakko Heinimäki, Matti Hyvärinen, Markku Ihonen, Arja Jokinen, Kirsi ...

Tieteen yleistajuistaminen (kirja)

Ville Eloranta: Tiede ja media puhuvat eri kieltä. Helsingin sanomat 1.3.2013. Marko Hamilo: Populaaristi popularisoinnista. Tiede 8.5.2013. Päivi Garner: Arviointi teoksesta Tieteen yleistajuistajan käsikirja. Kielikello 1/2013. Pekka Wahlstedt: ...

Traité des poisons

Traité des poisons on teos, jonka kirjoitti Mathieu Orfila, espanjalaissyntyinen toksikologian kehittäjä. Hän julkaisi teoksensa vuonna 1813 ollessaan vasta 26-vuotias vasta valmistunut lääkäri. Teos yhdisti forensisen ja kliinisen toksikologian ...

Uusien tieteiden sanakirja

Uusien tieteiden sanakirja on vuonna 1994 ilmestynyt tieteidenvälinen hakuteos. Teoksen kirjoittajat ovat Ib Ravn, Claus Emmeche, Simo Koppe, Frederik Stjernfelt ja Jan Teuber. Timo Paukun tekemä suomennos ilmestyi vuonna 1997 Editan kustantamana.

Archaeology

Archaeology on Archaeological Institute of America julkaisema arkeologiaa käsittelevä aikakauslehti, joka perustettiin 1948. Se ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Sen paperijulkaisu ja verkkolehti tavoittaa yli 200 000 säännöllistä lukijaa vuosittai ...

The Auk

The Auk on neljännesvuosittain ilmestyvä American Ornithologists Unionin virallinen, englanninkielinen lintutieteellinen aikakauslehti. The Auk perustettiin The Bulletin of the Nuttal Ornithological Club in seuraajaksi. Lehden ensimmäinen numero ...

Beiträge zur genauern Kenntniß der ehstnischen Sprache

Beiträge zur genauern Kenntniß der ehstnischen Sprache oli ensimmäinen vironkielinen tieteellinen lehti. Se ilmestyi vuosina 1813–1832. Lehteä toimitti Johann Heinrich Rosenplänter. Julkaisu on luettavissa vapaasti tekstikokoelmassa Eesti vanema ...

BMJ

BMJ on vertaisarvioitu lääketieteen alan aikakauslehti ja www-sivusto. BMJ:tä julkaisee brittiläinen BMJ Publishing Group, jonka omistaa British Medical Association. Lehti on englanninkielinen, ja sen toimitus sijaitsee pääosin Lontoossa. Lehti t ...

Cellular and Molecular Life Sciences

Cellular and Molecular Life Sciences on solu- ja molekyylibiologiaa käsittelevä vertaisarvioitava tiedelehti. Vuosina 1945–1996 julkaisun nimi oli Experientia. Thomson Reutersin Journal Citation Reportsin laskelmien mukaan lehden vaikuttavuuskerr ...

Foreign Affairs

Foreign Affairs on yhdysvaltalainen Council on Foreign Relationsin julkaisema kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä arvovaltainen lehti, joka käsittelee kansainvälisiä suhteita ja ulkopolitiikkaa. Lehti perustettiin vuonna 1921. Council on Foreign Rela ...

Ibis

Ibis on British Ornithologists’ Unionin julkaisema vertaisarviointiin perustuva lintutieteellinen aikakauslehti. Lehteä on julkaistu vuodesta 1859 alkaen. Aiheita ovat muun muassa ekologia, luonnonsuojelu, käyttäytyminen, paleontologia, taksonomi ...

Journal of Ornithology

Journal of Ornithology on Saksan Lintutieteellisen Yhdistyksen julkaisema lintutieteellinen aikakauslehti. Alkuperäiseltä nimeltään Journal für Ornithologie n ensimmäinen numero ilmestyi 1. tammikuuta 1853. Lehden perustivat lintutieteilijät Gust ...

Journal of the American Medical Association

Journal of the American Medical Association on American Medical Associationin julkaisema viikoittain ilmestyvä vertaisarvioitu lääketieteen aikakauslehti ja sellaisena maailman laajalevikkisin. Lehti on perustettu vuonna 1883, ja sen päätoimittaj ...

Knowledge

Knowledge oli brittiläinen kansantajuinen tiedelehti, joka ilmestyi vuosina 1881-1917. Lehden perusti englantilainen tähtitieteilijä Richard Anthony Proctor. Knowledge oli aluksi viikkolehti, mutta muuttui kuukausittain ilmestyväksi 1885. Lehden ...

The Lancet

The Lancet on Lontoossa viikoittain ilmestyvä arvostettu brittiläinen, englanninkielinen lääketieteen aikakauslehti. Lehteä julkaisee Elsevier, joka on osa brittiläis-hollantilaista kustantajaa Reed Elsevier. Lancetin perusti 1823 englantilainen ...

LGBT Health

LGBT Health on yhdysvaltalainen tieteellinen julkaisu, joka on erikoistunut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveyteen. Julkaisu on vertaisarvioitu. Sitä julkaisee New Rochellessa, New Yorkin osavaltiossa sijaitseva Mary Ann Liebert, Inc. -j ...

Medical Hypotheses

Medical hypotheses on testaamattomia hypoteeseja julkaiseva lehti. Lehden tavoite on tarjota kanava lääketieteellisille ideoille, kunhan ne ovat selkeästi ilmaistuja, vaikka olisivat sellaisia jotka eivät pääsisi julki tavanomaisissa lääketieteel ...

National Geographic (lehti)

National Geographic on yhdysvaltalaisen National Geographic Societyn kuukausittain julkaisema virallinen tiede- ja aikakauslehti. Lehden ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1888. Tyypillisesti sen kantta reunustava keltainen värikehys on lehden ...

Nature

Nature on brittiläinen aikakauslehti, jonka perusti vuonna 1869 Norman Lockyer. Se on vanhimpia ja arvostetuimpia kaikkia tieteenaloja käsitteleviä lehtiä. Useimmat tiedelehdet erikoistuvat nykyään yhä kapeampiin erityisaloihin, mutta Nature pitä ...

New England Journal of Medicine

The New England Journal of Medicine on Massachusetts Medical Societyn julkaisema vertaisarvioitu lääketieteellinen lehti. Se on yksi maailman suosituimmista alan vertaisarvioiduista yleislehdistä ja vanhin yhtäjaksoisesti julkaistu lääketiedeleht ...

New Scientist

New Scientist on kansainvälinen englanninkielinen tiedelehti, joka esittelee yleistajuisesti tieteen ja tekniikan saavutuksia. Lehti ilmestyy kerran viikossa. Se ei ole vertaisarvioitu tiedejulkaisu, mutta myös tutkijat seuraavat sen avulla oman ...

Oikos (lehti)

Oikos on vuonna 1949 perustettu ekologiaan keskittyvä tieteellinen julkaisu, jota toimitetaan Lundin yliopistossa Ruotsissa. Oikoksen perusti Nordic Society Oikos, joka koostui joukosta pohjoismaisia ekologeja. Tavoitteena oli tiivistää pohjoisma ...

Plos One

Plos One on vertaisarvioitu yhdysvaltalainen open access -tiedejulkaisu, jota on vuodesta 2006 julkaissut Public Library of Science. Lehdessä julkaistaan artikkeleita perustutkimuksesta kaikilta tieteen ja lääketieteen aloilta. Julkaistava aineis ...

PNAS

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, lyhyemmin PNAS, on eräs maailman arvovaltaisimmista tieteellisistä julkaisusarjoista. Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian kustantama julkaisu ilmestyy viikoittai ...

The Review of Economic Studies

The Review of Economic Studies on brittiläinen taloustieteellinen julkaisu. Sen perusti 1933 ryhmä Britanniassa ja Yhdysvalloissa toimivia taloustieteilijöitä. Alkuperäisen toimituskunnan jäsenet olivat Abba P. Lerner, Paul Sweezy ja Ursula Kathl ...

Science

Science on American Association for the Advancement of Sciencen julkaisema tiedelehti, ja sitä pidetään yhtenä arvostetuimmista akateemisista lehdistä. Viikoittain ilmestyvän lehden artikkelit ovat vertaisarvioituja ja lehden vaikuttavuuskerroin ...

Scientific American

Scientific American on yhdysvaltalainen populaarinen tiedelehti. Sen ensimmäinen numero ilmestyi 28. elokuuta 1845, ja se on siten vanhin yhdysvaltalainen edelleen ilmestyvä aikakauslehti. Aluksi se ilmestyi viikoittain ja marraskuusta 1921 lähti ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →