ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 64

Linux Standard Base

Linux Standard Base eli LSB on Linux-käyttöjärjestelmälle kehitetty standardi ja sertifikointi järjestelmän ohjelmistoista ja asetuksista. LSB:n tarkoitus on varmistaa, että Linux-käyttöjärjestelmä ei pirstaloidu eri käyttöjärjestelmiksi kuten ta ...

Matrix (protokolla)

Matrix on hajautettu avoimen lähdekoodiin kommunikaatioprotokolla. Matrixissa on pyrkimyksenä saada reaaliaikainen kommunikaatio toimimaan saumattomasti eri palveluntarjoajien välillä siten, että käyttäjät eri palveluntarjoajien välillä voivat ko ...

Merkistö

Merkistö tai koodisivu on tietotekniikassa ja tietoliikenteessä sopimus, joka määrittelee, miten bittiyhdistelminä esiintyvät binääriluvut tulee tulkita johonkin kirjoitusjärjestelmään kuuluviksi merkeiksi. Tietokone pystyy käsittelemään oikein v ...

Nimike

Nimike, item, on systemaattinen ja standardi tapa identifioida, koodata ja nimetä fyysinen tuote, tuotteen osa tai komponentti, materiaali tai palvelu. Nimikkeeksi laskettava kokonaisuus riippuu kunkin yrityksen, yhteisön tai muun tahon, esimerki ...

Nordic Poly Mark -merkki

Nordic Poly Mark on muoviputkituotteissa vuodesta 2004 alkaen käytetty sertifiointimerkki takeena tuotteen laadusta ja pohjoismaisten viranomaisvaatimusten täyttymisestä. NPM-merkitty tuote täyttää Suomen rakennuslainsäädännössä asetetut olennais ...

NTP

NTP on kemiassa ja fysiikassa käytetty normaalilämpötila ja -paine. Määritelmää käytetään dokumentoitaessa erilaisia fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja ja mittauksia. NIST määrittelee NTP-olosuhteet seuraavasti: lämpötila on 20 °C = 293.15 K. ...

OASIS

OASIS eli Organization for the Advancement of Structured Information Standards on voittoa tavoittelematon kansainvälinen järjestö, joka aloitti toimintansa vuonna 1993 nimellä SGML Open. Tuolloin järjestö koostui yksityisistä ja yrityksistä, jotk ...

Paperikoko

Eri maissa on käytetty eri aikoina erilaisia paperikokostandardeja. Nykyään ISO 216:n A- ja B- sarjat ovat kansainvälinen standardi, jota käytetään lähes kaikissa maailman maissa. Joskin Yhdysvalloissa, joissakin muissa Amerikan maissa sekä Filip ...

PMR446

PMR446 on radioluvasta ja taajuusmaksusta vapautettu yleiseurooppalainen radiopuhelinstandardi, jonka mukaiset radiopuhelimet toimivat 446 megahertsin taajuusalueella enintään 500 milliwatin säteilyteholla. Laitteissa on oltava kiinteä antenni, e ...

Professional Mobile Radio

PMR - professional mobile radio eli ammattimainen liikuteltava radio on radiopuhelinjärjestelmä, joka tunnetaan private mobile radio -nimisenä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Land mobile radiona Yhdysvalloissa. PMR:n sovelluksia ovat mm. 1988 j ...

Rich Text Format

Rich Text Format eli "rikastettu teksti" on yleinen muotoillun tekstin tallennusmuoto, joka eroaa tavallisesta tekstistä tallentamalla tiedostoihin myös fontit ja fonttikoot sekä yleiset muotoilut. RTF-muodossa voidaan näin ollen helposti siirtää ...

SESKO

SESKO ry on Suomen sähkö- ja elektroniikka-alan kansallinen standardointijärjestö. SESKO osallistuu alansa kansainväliseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön Suomen edustajana sekä vastaa Suomessa kansallisten sähköalan SFS-standardien valmistelusta.

Single UNIX Specification

Single UNIX Specification on X/Open-konsortion aloittama Unix-käyttöjärjestelmien standardi, jota on nykyisin kehittää The Open Group. Standardi yhdistää neljä Unixiin liittyvää elementtiä: määrittely, teknologia, tavaramerkki ja tuote. Ensimmäin ...

SSCC

SSCC on standardimuotoinen tunnistenumero, jota käytetään kuljetus- tai varastointiyksikön tunnistamiseen. SSCC-koodin edessä olevaa sovellustunnusta tarvitaan vain viivakoodia käytettäessä tai SSCC-koodia välitettäessä. Se on aina 00, ja kertoo ...

Standardi

Standardi on jonkin organisaation esittämä määritelmä siitä, miten jokin asia tulisi tehdä. Merkittäviä ”virallisia” standardisoimisjärjestöjä ovat kansainväliset ISO ja IEC, saksalainen DIN, eurooppalaiset CEN, Cenelec ja ETSI sekä suomalainen S ...

Sähkönumerot.fi-palvelu

Sähkönumerot.fi on sähköteknisen alan tuotetietopalvelu, josta löytyy tuotetiedot Suomessa markkinoilla olevista sähköteknisistä tuotteista. Palvelu kattaa noin 550 000 sähköteknistä tuotetta, joista puolet on aktiivisesti myynnissä ja puolet van ...

Tavaraseloste

Tavaraseloste oli Suomessa 1950-luvulta 1980-luvulle käytössä ollut menetelmä kertoa myynnissä olevan tuotteen ominaisuuksista, käytöstä ja valmistusaineista vakioidulla tavalla kussakin tuoteryhmässä. Vapaaehtoisuuden varassa aloitetusta toiminn ...

Teollisuusstandardi

Teollisuusstandardi ei ole virallisesti sertifioitu standardi, vaan jonkin markkina-asemaltaan vahvan valmistajan luoma käytäntö, jossa käytetään sen kehittämiä teknisiä ratkaisuja laajasti yleisenä perusratkaisuna. 1980-luvulla kun IBM PC:n kalt ...

Testattu ilman eläinkokeita -standardi

Testattu ilman eläinkokeita -standardi on kosmetiikkatuotteiden valmistamiseen liittyvä suositus, joka otettiin käyttöön 17. marraskuuta 1998. lähde? Suositusta noudattavan tuotteen testauksessa ei saa olla käytetty eläinkokeita missään tuotantov ...

Toimiala

Toimiala on taloudellista toimintaa harjoittavan yrityksen tai ammatinharjoittajan pääasiallisen toiminnan perusteella määräytyvä elinkeinoluokka. Henkilön toimiala määräytyy hänen työpaikkansa toimialan perusteella. Luokittelussa yritystoiminta ...

Tuote- ja pakkausmerkinnät

Tuote- ja pakkausmerkintä on tapa yksilöidä, vakuuttaa oikeellisuus tai jäljittää jokin esine tai tuote. Merkintä tuo esille tuotebrändin, standardin, omistusoikeuden, laatujärjestelmän, ympäristöjärjestelmän ja muita kuluttajalle tärkeitä pakkau ...

Tuotetietostandardi

Tuotetietostandardi on sähkö-, LVI- ja rakennusaloilla Suomessa laajasti käytössä oleva de facto -teollisuusstandardi, joka määrittelee, mitä tuotteiden perus- ja täydentäviä kaupallisia ja logistisia tietoja ja miten esitettynä tuotteen valmista ...

Universal Description Discovery and Integration

Universal Description Discovery and Integration on alustariippumaton ja avoin palvelurekisteristandardi. UDDI on eräs palvelukeskeisen arkkitehtuurin toteuttamiseen käytettävistä standarditeknologioista. UDDI-määrittelyä johtaa OASIS-standardoint ...

Whitworth-kierre

Whitworth-kierre, lyhennettynä BSW on eräs monista brittiläisistä ruuvikierteitä koskevista standardeista. Whitworth-kierre on saanut nimensä Joseph Whitworthista, joka ehdotti sen käyttöönottoa vuonna 1841. Se syrjäytti lukuisia Britanniassa sii ...

Wienin sopimus

Wienin sopimus on yhteistyösopimus ISO:n ja CEN:in välillä. Se hyväksyttiin nimensä mukaisesti Wienissä 1991. Tavoitteena oli päällekkaistyön vähentäminen. Tämän saavuttamiseksi sovittiin seuraavista asioista: Työtä voidaan siirtää ISO → CEN tai ...

World Wide Web Consortium

World Wide Web Consortium, lyhyesti W3C on kansainvälinen yritysten ja yhteisöjen yhteenliittymä, joka ylläpitää ja kehittää WWW:n standardeja tai suosituksia kuten W3C niitä kutsuu. Sen perusti vuonna 1994 WWW:n keksijä Tim Berners-Lee, joka toi ...

Apollo Guidance Computer

Apollo Guidance Computer oli tietokone, jota käytettiin Apollo-ohjelman avaruusaluksissa. Tietokone hoiti aluksen ohjaukseen ja navigointiin liittyviä tehtäviä. AGC oli ensimmäinen moderni sulautettu tietokonejärjestelmä. AGC:n suunnitteli 1960-l ...

PC/104

PC/104 tai PC104 on sulautettuihin järjestelmiin tarkoitettujen tietokoneiden standardi. Standardin kehittämistä varten on perustettu PC/104 Consortium helmikuussa 1992. Tavoitteena on ollut sovittaa työpöytätietokoneiden teknologiaa sulautettuih ...

RAD6000

RAD6000 on PowerPC-pohjainen säteilysuojattu 32-bittinen prosessorityyppi, joka on tunnettu erityisesti NASAn avaruusaluksista. Se tuli kaupallisesti saataville vuonna 1996. RAD6000 kellotaajuus on 33 MHz ja laitteeseen kuuluu prosessorin lisäksi ...

Sulautettu järjestelmä

Sulautettu järjestelmä on tiettyyn tarkoitukseen tehty laite tai laitteisto, jota ohjaa tietokone. Sille on tyypillistä, että käyttäjän ei tarvitse olla tietoinen laitteen sisällä olevasta tietokoneesta, vaikka voikin sen olemassaolon helposti pä ...

Windows Embedded Compact

Windows Embedded Compact on Microsoftin luoma pienitehoisiin ja laiteresursseiltaan vaatimattomiin laitteisiin suunniteltu käyttöjärjestelmä. Sen ydin eroaa huomattavasti työpöytäkoneiden Windowseista ja tarvitsee toimiakseen alle megatavun muist ...

Avoin järjestelmä

Avoin järjestelmä on järjestelmä, johon sen ympäristö vaikuttaa ja joka myös itse vaikuttaa ympäristöönsä. Avoin järjestelmä voi vastaanottaa ja tuottaa muun muassa ainetta, energiaa ja tietoa. Avoimen järjestelmän entropia voi pienetä ympäristön ...

Epälineaarinen

Epälineaarinen tarkoittaa matematiikassa systeemiä, jonka käyttäytyminen ei ole ilmaistavissa kuvailijoidensa summana. Erityisesti epälineaariseen systeemiin ei päde superpositioperiaate kuten lineaariseen. Karkeasti sanoen epälineaarinen systeem ...

Järjestelmä (holismi)

Järjestelmä eli systeemi on tiettyjen periaatteiden mukainen kokonaisuus. Systeemi myös järjestelmä koostuu osista ja osien välisistä suhteista, jotka muodostavat kokonaisuuden. Systeemille syntyy uusia ominaisuuksia, joita sen osilla ei ole, sil ...

Katastrofiteoria

Katastrofiteoria on äkillisiä muutoksia käsittelevä matemaattinen teoria. Jokin järjestelmä voi vaihtaa äkkiä tilaansa, usein katastrofaalisesti. Esimerkiksi, kun maankuoren laatat hankaavat toisiaan hyvin voimakkaasti, jännitys voi vapautua maan ...

Monimutkainen järjestelmä

Monimutkainen järjestelmä tai kompleksinen järjestelmä on sellainen järjestelmä, jonka käyttäytymistä tai toimintaa ei voi palauttaa järjestelmän osiin. Monimutkaisen järjestelmän kokonaisuus on enemmän tai jotain muuta kuin varsinaisesti sen osi ...

Ohjausjärjestelmä

Ohjausjärjestelmä eli säätöjärjestelmä hallinnoi, ohjaa tai säätää muiden laitteiden tai järjestelmien käyttäytymistä säätöpiirejä käyttäen. Sellainen on esimerkiksi kodin lämmitysohjain yhdessä kodin lämpökattilan tai -patterin säätimen ja siihe ...

Saatavuus

Saatavuus on ominaisuus, joka ilmentää sitä, kuinka varmasti järjestelmä, laite, ohjelma tai palvelu on tarvittaessa käytettävissä. Esimerkiksi tietojärjestelmän saatavuutta voivat heikentää järjestelmän virheet, jotka ajoittain estävät järjestel ...

Spontaani järjestys

Spontaani järjestys tarkoittaa sitä, että järjestys emergoituu itsestään näennäisestä kaaoksesta; omaa etuaan tavoittelevat yksilöt synnyttävät monenlaista sosiaalista järjestystä yrittämättä tietoisesti luoda järjestystä. Elämän evoluutio maapal ...

Autarkia

Autarkia tarkoittaa talousjärjestelmää, joka perustuu täydelliseen omavaraisuuteen. Autarkkisessa järjestelmässä alueen talousjärjestelmä toimii omaehtoisesti ja omiin raaka-aineisiin ja tuotantolaitoksiin perustuen. Tavoitteena on alueen täydell ...

Avoin talous

Avoin talous on kansantalous, joka käy ulkomaankauppaa ja on riippuvainen ulkomaista. Esimerkiksi Suomi on avoin talous, jolle kansainväliset taloussuhteet ovat oman talouden suhteen tärkeä asia. Sen vastakohta on suljettu talous.

Distributismi

Distributismi eli omistuksen hajautusoppi on talousoppi, joka pyrkii turvaamaan markkinoiden toiminnan mahdollisimman laajapohjaisella tuotantovälineiden omistuksella. Omistuksen hajauttamisella tarkoitetaan niitä keinoja, joita käyttämällä on ma ...

Hintajärjestelmä

Hintajärjestelmä on mikä tahansa talousjärjestelmä, joka ohjaa tavaroiden ja palveluiden hintojen määräytymistä, määritetään ne sitten millaisessa rahassa tai velassa tahansa. Se on käytännössä kaikissa nyky-yhteiskunnissa vallitseva tapa ohjata ...

Interventionismi

Interventionismi on poliittinen ei-puolustuksellinen joidenkin kansakuntien tai muiden geopoliittisten toimivaltuuksien harjoittama talousmalli joka manipuloi taloutta tai yhteiskuntaa. Käsitteen yleisimpiä sovelluksia ovat taloudellinen interven ...

Jakamistalous

Jakamistalous on tapa jakaa, lainata tai vuokrata tavaroita omistamisen sijaan. Termillä viitataan yhteiseen tai yhteisölliseen talouteen, kuluttamiseen, käyttöön ja tuotantoon. Jakamistalouden ydinajatuksia ovat vajaakäytössä olevien resurssien ...

Luonnonkapitalismi

Luonnonkapitalismi on ajattelutapa, jossa kapitalismia laajennetaan ottamaan huomioon laajempi kokonaisuus kuin pelkkä taloudellinen rationaalisuus. Siinä lisätään ihmisten tuottamiin pääomiin luonnon tuottamat pääomat, jolloin saadaan neljä talo ...

Markkinatalous

Markkinatalous on talousjärjestelmä, jossa teorian mukaan hinnanmuodostus eli hyödykkeiden hintojen määräytyminen on vapaan kysynnän ja tarjonnan säätelemä. Lisäksi hyödykkeiden tuotantomäärät ohjautuvat kysynnän mukaisesti. Markkinataloudessa yk ...

Osallistumistalous

Osallistumistalous merkitsee suppeimmillaan hyödykkeitä, joita tuotetaan, jaetaan ja kulutetaan sosiaalisessa mediassa. Myöhemmin osallistumistalous on määritelty internetin uusina kehityssuuntina ja ilmiöinä, jotka luovat uudentyyppisiä markkino ...

Osallisuustalous

Osallisuustalous, on yhteiskuntafilosofi Michael Albertin ja taloustieteilijä Robin Hahnelin ehdottama osallistuvaan demokratiaan ja ekologiseen kestävyyteen pyrkivä talousjärjestelmä. Sen määräävinä piirteinä ovat palkitseminen vaivannäön ja työ ...

Sekatalous

Sekatalous tai puitetalous on talousjärjestelmä, jossa on samanaikaisesti havaittavissa piirteitä sekä keskusjohtoisesta suunnitelmataloudesta, että hajautetusta markkinataloudesta. Sekataloudessa jotkut yrityksistä ovat valtion omistuksessa ja t ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →