ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 58

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennuslaki on Suomessa vuonna 2000 voimaan astunut laki, joka säätelee rakentamista ja maankäyttöä. Se korvasi vuoden 1958 rakennuslain, minkä myötä luovuttiin kuntien velvollisuudesta alistaa kaavat valtion viranomaisten vahvist ...

Maankäytön suunnittelu Suomessa

Maankäytön suunnittelulla Suomessa on tavoitteena luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Suunnittelua ohjataan valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla sekä kaavoituksella. Niiden lisäksi maankäyttöä ohjataan kunnissa rak ...

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavoitukseen liittyvä suunnitelma, joka laaditaan hankkeiden alkuvaiheessa. Tyypillisesti OASin laatiminen käynnistää esimerkiksi asemakaavoitusprojektin. Maankäyttö- ja rakennuslain 8. luvussa, pykälässä ...

Pakkolunastus

Pakkolunastus on omaisuuden lunastamista yleiseen käyttöön korvausta vastaan. Suomessa valtio ja kunnat voivat pakkolunastaa esimerkiksi maata kansalaisiltaan, joille tulee kuitenkin maksaa lunastetusta maasta täysi korvaus. Maata pakkolunastetaa ...

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on rakentamista ohjaava säädös. Se on ollut historiallisesti tärkein rakentamista sääntelevä elementti kaupungeissa ja taajaväkisissä yhdyskunnissa ennen kaavoituksen yleistymistä. Esimerkiksi Helsingin vuoden 1895 rakennusjärje ...

Rakennustehokkuus

Rakennustehokkuus tai tehokkuusluku kuvaa alueella olevien rakennusten pinta-alaa suhteessa alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku lasketaan kerrosten yhteenlasketun pinta-alan suhteena tontin, korttelin tai alueen pinta-alaan.

Rakentamiskehotus

Rakentamiskehotus on Maankäyttö- ja rakennuslain 97 §:ssä määritelty toimenpide, jolla kunta voi tontin pakkolunastuksen uhalla kiirehtiä rakentamista asemakaavan mukaiselle tontille.

Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä rantakaava, on yksityiskohtainen suunnitelma alueen maankäytöstä ja rakentamisen järjestämisestä. Ranta-asemakaava on ainoa kaava jonka myös maanomistaja voi laatia. Ranta-asemakaava laaditaan ...

Reunakaupunki

Reunakaupunki tarkoittaa kaupungin aluetta, jossa on työpaikkoja ja palveluita runsaasti. Näin ollen, reunakaupunki ei ole tavallinen asuinalue, vaan työpaikkakeskus. Reunakaupunki alueella voi myös esiintyä uusia ostoskeskuksia ja harrastetiloja ...

Seutukaavaliitto

Seutukaavaliitto oli seutukaavasta päättämiseksi perustettu monikunnallinen alueellinen päätöksentekoelin. Seutukaavaliitto oli lakisääteinen kuntayhtymä, jonka perustamisesta ja tehtävistä oli säädetty vuonna 1959 voimaan tulleessa rakennuslaiss ...

Taiteen kaava

Taiteen kaava, ympäristötaiteen kaava tai taidekaava tarkoittaa taiteen ja kulttuurin yleissuunnitelmaa tietylle kaavoitettavalle tai jo kaavoitetulle alueelle. Tarkoituksena on auttaa taidetta, kulttuuria nivoutumaan luontevasti yhteen rakennetu ...

Yhteiskäyttöalue

Yhteiskäyttöalue on yhteiseen käyttöön osoitettu alue kuten venevalkama tai puistoalue. Käsite esiintyy muun muassa Suomen maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä kiinteistönmuodostamislaissa. Ranta-asemakaavassa voidaan osoittaa venevalkama, joka on ...

Yleiskaava

Yleiskaava on kunnan koko maantieteellisen alueen maankäytön suunnitelma. Yleiskaava sijaitsee kaavoituksen tasoissa maakuntakaavan ja asemakaavan välissä. Yleiskaava sovittaa yhteen ja ohjaa yksityiskohtaisempien asemakaavojen laatimista. Yleisk ...

Tekoelämä

Tekoelämä eli keinoelämä on elollisen kaltainen keinotekoinen järjestelmä. Tekoelämään liittyvät järjestelmät ovat monesti elämää tai joitain sen piirteitä jäljitteleviä tietokoneohjelmia tai robotteja. Tekoelämää tutkivan tieteen- ja tekniikan a ...

Digitaalinen organismi

Digitaalinen organismi on itseään kopioiva tietokoneohjelma. Kopiointisyklien myötä koodissa voi tapahtua muutoksia. Prosessilla jäljitellään eliöiden lisääntymistä ja evoluutiota. lähde?

Grey goo

Grey goo on eräs esitetty maailmanlopun skenaario, jossa nanoteknologisesta materiaalista koostuvat robotit lisääntyvät hallitsemattomasti valmistamalla kopioita itsestään. Nanomassan määrä kasvaisi näin eksponentiaalisesti, kunnes kaikki saatavi ...

Keinokemia

Keinokemia on kemiallisten reaktioiden ja niitä muistuttavien järjestelmien jäljittelemistä lähinnä tietokoneohjelmilla. Keinokemian tutkimus on saanut alkunsa keinoelämän tutkimuksesta selvennä, mutta sillä on käyttöä kemiassa, talostieteessä, y ...

Langtonin silmukka

Langtonin silmukka on biologi Christopher Langtonin kehittämä soluautomaattijärjestelmä, jossa on neliömäisiä hieman numeroa 9 muistuttavia silmukan muotoisia geenejä, jotka kiertävät kehää, ja joita ympäröi putkimainen suojakuori. Nämä silmukat ...

Mycoplasma laboratorium

Mycoplasma laboratorium on synteettisellä genomilla toimiva bakteerilaji, jonka genomi perustuu Mycoplasma mycoides -bakteerin genomiin. Tämä bakteerisolun valmistus kuuluu synteettisen biologian tutkimusalaan. M. laboratoriumin valmisti J. Craig ...

Soluautomaatti

Soluautomaatti on tietojenkäsittelytieteessä tutkittu malli, jossa tietokoneen sisään rakennetaan yksinkertainen soluista koostuva maailma. Se voi olla suorakulmainen ruudukko, mutta yhtä hyvin munkkirinkilä tai moniulotteinen. Solut voivat olla ...

Steen Rasmussen

Steen Rasmussen on tanskalainen keinoelämän tutkija. Hän väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 1985 Tanskan teknisessä yliopistossa ja on työskennellyt Los Alamosissa noin vuodesta 1988 lähtien. Rasmussen on tutkinut laajaa joukkoa erilaisia itse ...

Tierra (tietokonesimulaatio)

Tierra on tietokoneessa ajettava ohjelma, jonka kehitti ekologi Thomas S. Ray jäljittelemään eliöyhteisössä tapahtuvaa kilpailua ja evoluutiota. Tierra-ohjelmassa ohjelmanpätkät kilpailevat koneen keskusmuistin käytöstä ja prosessoriajasta. Nämä ...

Kirjoitusjärjestelmä

Kirjoitusjärjestelmä on symboleista koostuva merkkijärjestelmä, jolla tallennetaan kieltä kirjoitukseksi. Kirjoitusjärjestelmien kolme perustyyppiä ovat sanakirjoitus, tavukirjoitus ja äänne- eli aakkoskirjoitus.

Aseeminen kirjoittaminen

Aseeminen kirjoittaminen tuottaa kirjoitusta, joka ei välitä verbaalisia merkityksiä mutta on avoin muille tulkinnoille. Kirjoitusta voidaan tulkita muun muassa kirjoituksen kontekstin, visuaalisten elementtien, materiaalisuuden, kehollisuuden, t ...

Bustrofedon

Bustrofedon on muinaisissa kreikkalaisissa ja roomalaisissa piirtokirjoituksissa käytetty kirjoitustapa, jossa kirjoitussuunta vaihtuu joka toisella rivillä. Samalla takaperin kirjoitettujen tekstirivien kirjaimet kääntyvät peilikuvikseen. Bustro ...

Chữ Nôm

Chữ Nôm on kiinan kirjoitusjärjestelmään pohjautuva kirjoitusjärjestelmä, jolla kirjoitettiin vietnamia ennen siirtymistä quốc ngữ -järjestelmään 1900-luvun alussa. Chữ Nôm sisältää kiinan merkkien lisäksi vietnamia varten kehitettyjä merkkejä, j ...

Hanja

Hanja, on koreankielinen nimitys kiinalaisille kirjoitusmerkeille. Nimeä käytetään kuitenkin erityisesti viittaamaan korean kielessä käytettäviin kiinalaista alkuperää oleviin merkkeihin. Koreaa kirjoitettiin pääasiassa hanja-merkein aina 1900-lu ...

Indus-kirjoitus

Indus-kirjoitus on kirjoitusjärjestelmä, jota käytettiin Indusjoen varrella Etelä-Aasiassa vuosien 2600–1800 eaa. välillä kukoistaneessa Indus-korkeakulttuurissa. Kirjoitukset ovat lyhyitä, ja niitä on löydetty eniten pienikokoisista kivisistä si ...

Kanji

Kanji tarkoittaa japanilaisia Kiinasta peräisin olevia kirjoitusmerkkejä. Suurin osa japaninkielisestä tekstistä kirjoitetaan kanjeilla, joita käytetään sanan vartalon merkitsemiseen. Taivutuspäätteiden ilmaisemiseen käytetään hiragana-tavumerkke ...

Korean uudistettu latinisaatio

Korean uudistettu latinisaatio on korean kielen virallinen latinisaatiotapa Etelä-Koreassa. Etelä-Korean kansallinen kieliakatemia aloitti järjestelmän kehittämisen vuonna 1995 ja maan kulttuuri- ja turismiministeriö hyväksyi sen virallisesti käy ...

Kuvakirjoitus

Kuvakirjoitus on kirjoitusta, jossa jokin kuva merkitsee sanaa. Esimerkiksi tähden kuva voi merkitä tähteä tai jumalaa. Kuvia eli piktogrammeja voidaan yhdistellä. Veden ja kasvin kuvat yhdistettynä voivat merkitä kasteltua puutarhaa.

Lepchan kirjaimisto

Lepchan kirjaimisto, tai rong-kirjaimisto, on lepchan kielen käyttämä kirjoitusjärjestelmä. Tyyliltään kirjaimisto on abugida, joissa konsonanttien kanssa käytetään oletusarvoisesti vokaalia. Kirjoitussuunta on vasemmalta oikealle.

Lineaarikirjoitus

Lineaarikirjoitus on kirjoitusjärjestelmä, joka kehittyi kuvakirjoituksesta. Siinä kuvat on korvattu merkeillä, jotka muodostuvat viivoista. Parhaiten tunnettuja ovat esimerkit antiikin Kreikasta, jossa Kreetalla kehittyivät niin sanotut lineaari ...

Logogrammi

Logogrammi on kirjoitusmerkki, joka esittää kokonaista sanaa. Logogrammi on logografisen kirjoituksen eli sanakirjoituksen perusyksikkö. Logogrammeja käyttäviä kirjoitusjärjestelmiä ovat esimerkiksi kiinan kieli, egyptiläiset hieroglyfit ja varha ...

Mantšun kirjaimisto

Mantšun kirjaimisto on kirjoitusjärjestelmä, jota käytetään lähinnä mantšun kielen kirjoittamiseen. Kirjoitusjärjestelmä perustuu mongolin kirjaimistoon. Erot mongolin kirjaimistoon ovat kuitenkin melko pieniä ja mantšun kirjaimisto lasketaan toi ...

Mayojen kirjoitusjärjestelmä

Mayojen kirjoitusjärjestelmä eli mayahieroglyfit oli esikolumbiaanisen mayojen korkeakulttuurin käyttämä kirjoitusjärjestelmä. Mayojen kirjoitusjärjestelmä on yhdistelmä logogrammeja ja tavumerkkejä. Erilaisia merkkejä on yhteensä yli tuhat, jois ...

McCune–Reischauer-romanisaatio

McCune–Reischauer-romanisaatio on korean kielen transkriptiojärjestelmä latinalaisille aakkosille. McCune–Reischauer-romanisaatio on saanut nimensä kehittäjiensä McCunen ja Reischauerin mukaan. Järjestelmä on peräisin Yhdysvalloista ja se julkais ...

Nsibidi

Nsibidi on ideogrammeihin perustuva kirjoitus joka kehittyi Länsi-Afrikassa. Kirjoitusta käytettiin efikkien, ibibiojen, annangien ja igbojen parissa. Voodoon harjoittajat Kuubassa ja Haitissa käyttävät kirjoitusta uskonnolisissa teksteissä.

Quipu

Quipu on muinainen inkojen käyttämä ”solmukirjoitus”, jossa paksuun naruun oli sidottu vähintään sata, joskus jopa yli tuhat ohuempaa narua. Riippuvat narut olivat täynnä solmuja, joista jokainen oli solmittu kolmea eri tapaa käyttämällä. Quipuun ...

Rongorongo

Rongorongo on Pääsiäissaarella rapanuin kielessä käytetty tulkitsematon kirjoitusjärjestelmä. Rongorongon kirjoitusta on yritetty tulkita, mutta siinä ei ole onnistuttu. Sanan ”rongorongo” merkityksestä ei ole varmaa tietoa. Viimeiset rongorongon ...

Sundalainen kirjaimisto

Sundalainen kirjaimisto on lähinnä Jaavalla asuvien sundalaisten käyttämä kirjoitusjärjestelmä. Sitä käytetään nykyään rinnakkain latinalaisen aakkosiston kanssa sundan kielen kirjoittamiseen. Tyypiltään kirjoitusjärjestelmä on abugida, jossa jok ...

Venykekirjoitus

Venykekirjoitus on Wolmar Schildtin kehittämä kirjoitusjärjestelmä. Siinä suomen kielen pitkiä vokaaleita ei merkitä kahdella kirjaimella vaan yhdellä kirjaimella, jonka päällä on venykemerkki eli sirkumfleksi, myös nimellä pujo.

Wade–Giles

Wade–Giles on kiinan kielen latinisointijärjestelmä. Brittiläinen sinologi ja Cambridgen yliopiston ensimmäinen kiinan kielen professori Sir Thomas Francis Wade 1818–1895 esitteli luomansa kiinan kielen latinisointimenetelmän kirjassaan Peking Sy ...

Kybernetiikka

Kybernetiikka on erilaisten järjestelmien säätö- ja viestintätapahtumia tutkiva tiede. Termi kybernetiikka juontuu muinaiskreikan sanasta "ohjata". Kybernetiikan peruselementit ovat: palautesilmukka feedback vaikutuksesta input-tietoon. Palautesi ...

Evoluutioalgoritmi

Evoluutioalgoritmi on tietokoneohjelman tekotapa, joka jäljittelee evoluutioteorian mukaista mekanismia, jossa luonnonvalinta valitsee sopivimmat mutaatiot jatkoon. Ohjelma tuottaa useita ehdokasratkaisuja, jotka kilpailevat keskenään siitä, mite ...

Kyberfeminismi

Kyberfeminismi on monimerkityksellinen feminismin haara, jonka keskiössä ovat sukupuolen, ruumiin ja teknologian suhteet. Sen juuret ovat Donna Harawayn esseessä Kyborgimanifesti, mutta vasta vuonna 1991 naistaiteilijaryhmä VNS Matrix käytti ensi ...

Musta laatikko (systeemiteoria)

Musta laatikko on luonnontieteessä ja tekniikassa laite, järjestelmä tai olio, jota voidaan tarkastella ainoastaan sen syöttö-, tuloste- tai siirto-ominaisuuksien perusteella. Mitään tietoa ”mustan laatikon” sisällöstä ei ole, mikä tarkoittaa, et ...

Päivänkakkaramaa

Päivänkakkaramaa on luonnontieteen tietokonemalli, jossa kuvitteelliset mustat ja valkoiset päivänkakkarat ohjailevat planeetan pintalämpötilaa. Mallissa musta päivänkakkara imee Auringon säteilyä ja lämmittää planeettaa, kun taas valkoinen heija ...

Superorganismi

Superorganismi on organismi, joka koostuu monista osaorganismeista, yleensä eläinten sosiaalinen yksikkö, jossa työ on jaettu. James Lovelockin Gaia-hypoteesi ja kirjailijoitten James Hutton, Vladimir Vernadsky ja Guy Murchie työt sisältävät ajat ...

Takaisinkytkentä

Takaisinkytkennässä järjestelmän lähtösignaali ohjataan takaisin järjestelmän alkuun tulosignaaliksi. Takaisinkytkentä on siis silmukka, jonka kautta järjestelmän aiemmin tuottama informaatio vaikuttaa sen myöhemmin tuottamaan informaatioon. Taka ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →