ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 365

Luettelo tieteenalan isänä tai äitinä pidetyistä henkilöistä

Optiikka: Ibn al-Haitham Orgaaninen kemia: Friedrich Wöhler, Justus von Liebig, Friedrich August Kekulé Kemia: Geber Akustiikka: Ernst Chladni Logaritmi: John Napier Nykyaikainen kemia: Antoine Laurent Lavoisier, Jöns Jacob Berzelius Kvanttimekan ...

Luettelo avaruusteleskoopeista

Tämä on luettelo avaruustutkimusasemista jaettuna taajuusalueittain gamma-, röntgen-, ultravioletti- ja infrapunasäteilyn sekä näkyvän valon havaitseviin teleskooppeihin.

Luettelo eksoplaneetoista

Tämä artikkeli on luettelo eksoplaneetoista. Tällä hetkellä tunnetaan 909 eksoplaneettaa ja 701 planeettakuntaa, joista 140:ssa on vähintään kaksi planeettaa. Aurinkokunta on luettelossa vertailukohteena. Planeettojen nimeämisessä on periaatteena ...

Luettelo galaksijoukoista

Vesikäärmeen galaksijoukko Kuvanveistäjän ryhmä M101:n galaksiryhmä Robertin kvartetti Stephanin kvintetti Seyfertin sekstetti JKCS 041 M81:n galaksiryhmä NGC 5866:n galaksiryhmä M83:n galaksiryhmä M109:n galaksiryhmä M96:n galaksiryhmä Leijonan ...

Luettelo ennätyksellisistä eksoplaneetoista

Tämä artikkeli on luettelo ennätyksellisistä eksoplaneetoista. Tällä hetkellä tunnetaan varmistetusti 940 eksoplaneettaa ja 726 planeettakuntaa, joista 146:ssa on vähintään kaksi planeettaa. Mahdollisesti löydettyjen eksoplaneettojen määrä on kui ...

Luettelo Suomen tähtiyhdistyksistä

Tämä on aakkostettu luettelo Suomen tähtiyhdistyksistä. Ursa kotisivu Turun Ursa kotisivu Meridiaani yhdistys kotisivu Suomen Tähtitieteilijäseura kotisivu Jyväskylän Sirius kotisivu Olympos kotisivu Kvadrantti Sällskapet Natura - Natura-seura ko ...

Luettelo pallomaisista tähtijoukoista

Tämä artikkeli on luettelo pallomaisista tähtijoukoista numerotunnuksella mainiten. NGC 6656 M22 NGC 6287 NGC 5466 NGC 6779 M56 NGC 4147 NGC 6712 NGC 7099 M30 NGC 6638 NGC 6093 M80 NGC 6397 NGC 5986 NGC 6652 NGC 6723 NGC 6356 NGC 5634 NGC 6637 M6 ...

Ratkaisemattomat tähtitieteen ongelmat

Laajeneva maailmankaikkeus Miksei tyhjiön nollapiste-energia aiheuta valtavaa kosmologista vakiota? Mikä estää sitä tekemästä niin? Onko epätäydellinen kosmologinen vakio vastuussa havaitusta kiihtyvästä maailmankaikkeuden laajenemisesta? Baryoni ...

Luettelo suomalaisista tähtitaivaan kohteiden nimityksistä

Tämä on luettelo suomalaisista tähtitaivaan kohteiden nimityksistä. Nimitykset eivät ole kansainvälisiä, vaan ovat alkuperältään suomalaisia. Osan näistä tunsi jo kansantietous. Suurimmalla osalla tähtikuvioista on suomalainen nimi, tosin suuri o ...

Luettelo Ursan julkaisemista tietokirjoista

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa on julkaissut kirjoja vuodesta 1926 lähtien. Alun perin kirjojen kustantaja oli WSOY. 1970-luvun puolivälistä lähtien kirjojen julkaisutoiminta laajeni suuresti. Nykyisin Ursa on Suomen suurin tähtitieteellisten ki ...

Biologia

Biologia on elollisen luonnon ilmiöitä ja lainalaisuuksia tutkiva luonnontiede. Biologian tutkimuskohteet rajoittuvat yksinomaan maapallolle siitä syystä, että ulkoavaruudesta ei ole löydetty elämää, mutta astrobiologia pyrkii löytämään elämää ul ...

Altistus

Altistus tai altistuminen tarkoittaa ulkoisen tekijän vaikutuksen alaiseksi joutumista. Henkilö voi altistua esimerkiksi säteilylle, melulle tai taudinaiheuttajille.

Biogerontologia

Biogerontologia on gerontologian eli ikääntymistutkimuksen alalaji, joka keskittyy ikääntymisen biologisten syiden tutkimiseen. Biogerontologeiksi lasketaan tiedemiehet, jotka tutkivat näitä prosesseja, sisältäen myös pyrkimykset hallita, estää j ...

Biohakkerointi

Biohakkerointi on terveyden ja suorituskyvyn edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisemistä, jossa käytetään itsensä mittaamista ja erilaisia teknologisia välineitä. Biohakkerointiin kuuluu ruokavalion optimointia, lisäravinteiden käyttöä ja josk ...

Biologinen funktio

Biologinen funktio viittaa elävien systeemien ja niiden osien erilaisiin toimintoihin, kapasiteetteihin ja päämääriin. Biologian filosofiassa näkemykset funktioista voidaan jakaa kahteen päätyyppiin. Ensimmäisen näkemyksen mukaan funktiot ovat jo ...

Biologinen kuolemattomuus

Biologinen kuolemattomuus tarkoittaa sitä, että jonkin eliön kuolevuus ei jatkuvasti lisäänny tai sen suvunjatkamiskyky ei heikkene sen ikääntymisen johdosta. Eliö voi tosin edelleen kuolla muista syistä, esimerkiksi onnettomuuteen, sairauteen ta ...

Biologinen rytmi

Biologinen rytmi tai biologinen kello tai biorytmi tarkoittaa joko ihmisen elimistössä tai jossain luonnon fysiologisessa järjestelmässä esiintyvää rytmiikkaa. Esimerkiksi sisäinen kello eli sirkadiaaninen rytmi on tällainen.

Biologinen vaara

Biologinen vaara tai biovaara, viittaa biologisiin tekijöihin, jotka aiheuttavat vaaraa eliöille, niistä tärkeimpänä ihmiset. Niihin voi kuulua lääketieteelliset jätteet, kuten käytetyt neulat, pieneliönäytteet, virukset tai myrkyt biologisista l ...

Bioniikka

Bioniikka on biologisten menetelmien ja luonnossa esiintyvien järjestelmien soveltamista tekniikan tutkimukseen ja kehittämiseen. Sanan bioninen keksi Jack E. Steele vuonna 1958. Sen alkuperä saattaa olla kreikankielinen sana βίον, bíon, joka tar ...

Biotesti

Biotesti on testi, jolla määritetään jotain yhdistettä biologisen koemateriaalin avulla. Koemateriaalina voi olla jokin organismi, elin tai kudosta. Biotestin voidaan ajatella tarkoittavan myös ylipäätään elävällä materiaalilla tehtävää koetta. T ...

Fototrofi

Fototrofit ovat eliöitä, jotka käyttävät fotoneita saadakseen käyttöönsä energiaa. Ne käyttävät valosta saamaansa energiaa pannakseen toimeen erilaisia solujen aineenvaihdunnallisia prosesseja. Yleinen harhaluulo on, että fototrofit olisivat vält ...

Geneettinen determinismi

Geneettinen determinismi on yleisnimitys teorioille, joiden mukaan ihmisen persoonallisuus ja sosiaalinen käytös johtuvat yksilön ja hänen ryhmänsä biologiasta. Geneettiselle determinismille on vaikea antaa yksiselitteistä ja tarkkaa määritelmää. ...

Ilmaputkisto

Ilmaputkisto on hyönteisten ja eräiden muiden niveljalkaisten hengityselimistö, joka koostuu ilmaputkista, jotka syntyvät ihon sisäänpainaumina ja haarautuvat kaikkialle elimistöön. Niiden suuaukoilla eli spiraakkeleita on siivilälaitteita, jotka ...

In silico

In silico tarkoittaa biologisen tutkimuksen tekemistä tietokantojen ja tietokonesimulaatioiden avulla. Sillä geenitutkimuksessa käsitellään suuria määriä soluja koskevaa tietoa, niin aineistojen hallinta edellyttää tietokoneiden, tietokantojen ja ...

In vitro

In vitro on tutkimustekniikka, jossa koe suoritetaan koeputkessa, lasimaljassa tai yleisesti eliön tai solun ulkopuolella. In vitro -menetelmällä voidaan tutkia mikrobeja, soluja tai biologisia molekyyleja niiden luontaisen ympäristönsä ulkopuole ...

In vivo

In vivo tarkoittaa eliössä tehtyä tutkimusta erotuksena in vitro -kokeisiin, jotka suoritetaan koeputkessa tai lasimaljoissa. Esimerkiksi pulssin mittaaminen ranteesta on in vivo -menetelmä. Usein käytettyjä koe-eläimiä ovat hiiret, rotat ja marsut.

Juominen

Juominen on nestemäisen aineen nauttimista suun kautta. Ihmisen juodessa juotava neste eli juoma nostetaan tavallisesti mukilla, juomalasilla tai muulla astialla suuhun, minkä jälkeen juoma nielaistaan. Joitakin juomia voidaan nauttia myös pillil ...

Jyväskylän kansainvälinen ekologian talvikoulu

Jyväskylän kansainvälinen ekologian talvikoulu on Jyväskylän yliopiston organisoima, etupäässä bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoille tarkoitettu intensiivijakso. Se pidetään vuosittain helmikuussa Jyväskylän yliopiston Konnevedellä sijaitseva ...

Kantoaine

Kantoaineella tarkoitetaan muun muassa kemiallisissa yhdisteissä olevia apuaineita, jotka toimivat varsinaisen tehoaineen kuljettajina. Esimerkiksi liiman polymeerit voivat olla vedessä jonka haihtuessa liima kovettuu. Kantoaineella tarkoitetaan ...

Kemotrofi

Kemotrofit ovat eliöitä, jotka saavat energiansa hapetusreaktiossa ympäristönsä elektronien luovuttajilta. Nämä molekyylit voivat olla orgaanisia tai epäorgaanisia. Kemotrofin päämäärä on erilainen kuin fototrofin, joka hyödyntää auringon energia ...

Konjugaatio (biologia)

Konjugaatio tarkoittaa eläintieteessä kahden yksisoluisen eliön yhtymistä ja tumien osien vaihtoa. Kasvitieteessä se merkitsee hedelmöitystä, jossa kasviyksilöt kokonaisuudessaan toimivat sukupuolisoluina.

Lasaruslaji

Lasaruslaji on ennen hävinneeksi luullun lajin uusi löydös. Kadonneeksi luultuja lajeja, jotka kuitenkin ovat yhä hengissä löytyy kohtalaisen harvoin. Esimerkkejä lasaruslajeista ovat esimerkiksi yökaija Pezoporus occidentalis, joka löydettiin Au ...

Lihansyönti

Lihansyönti on saalistuksen muoto. Siinä eläin syö toisen eläimen lihaa. Jotkin kasvit, kuten kihokit ja yökönlehdet, harrastavat myös lihansyöntiä. Lihansyöjät ovat kuitenkin pääasiassa kuluttajia. Lihansyöntiä harrastavat eliöt ovat lihansyöjiä.

Mikropopulaatio

Mikropopulaatio tarkoittaa mikro-organismien populaatiota, joka esiintyy esimerkiksi tietyllä alueella tai organismissa. Se voi tarkoittaa myös populaation alapopulaatiota, pientä tai erikoistunutta populaatiota.

Paleobiologia

Paleobiologia on tieteenala, joka tutkii biologisia ilmiötä muinaisina aikoina. Siihen liittyviä asioita ovat evoluutio ja fossiilien tutkiminen. Siihen liittyvät myös paleoklimatologia ja paleoekologia.

Parasitologia

Parasitologia eli loisoppi tai loistutkimus on biologian tieteenhaara, jossa tutkitaan loisten eli parasiittien ja isäntäorganismien suhteita sekä näiden evolutiivista historiaa. Loiset ovat erittäin suuri eliöryhmä, ja loisia on yksisoluisista o ...

Pentu

Hylje: kuutti Sika: porsas Nauta: vasikka Vuohi: kili Kissa: Pentu Hevonen: Varsa Lammas: karitsa Koira, karhu: pentu, penikka Hirvi, peura: vasa Ihmisen poikasesta käytetään nimitystä lapsi. Pentu-nimitys tässä yhteydessä on halventava tai murte ...

Pleiotrooppinen

Pleiotrooppinen tarkoittaa useampaa kuin yhtä vaikutusta. Esimerkiksi geeni tai sen vaikutus voi olla pleiotrooppinen, jolloin yksi geeni vaikuttaa useampaan kuin yhteen ominaisuuteen. Pleiotrooppinen geeni siis aiheuttaa useampia kuin yhden, näe ...

Sappiväriaineet

Sappiväriaineet ovat sapessa olevia hemoglobiinin hajoamistuotteita, jotka syntyvät maksassa ja erittyvät sapen mukana. Merkittävimmät niistä ovat kellanruskea bilirubiini ja vihreä biliverdiini. Ne ovat ruoansulatuksen kannalta hyödyttömiä kuona ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →