ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 361

Suomen kirkkohistoriallinen seura

Suomen kirkkohistoriallinen seura – Finska kyrkohistoriska samfundet on kirkkohistorian alan tieteellinen seura, joka järjestää esitelmätilaisuuksia ja julkaisee oman alansa tutkimusta. Seura on muun muassa Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja ...

Suomen Lintutieteellinen Yhdistys

Suomen Lintutieteellinen Yhdistys oli Suomen ensimmäinen lintutieteellinen yhdistys vuosina 1924–2004. Lintutieteilijä Ivar Hortlingin aloitteesta perustettu Suomen Lintutieteellinen Yhdistys SLY aloitti toimintansa keväällä 1924. Hortling oli ty ...

Suomen Merihistoriallinen yhdistys

Suomen Merihistoriallinen yhdistys on suomalainen yhdistys, joka edistää muiden merihistoriasta kiinnostuneiden yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden harrastustoimintaa ja tietämystä. Sen kiinnostusalojen piiriin kuuluvat Suomen merihistorian ja ...

Suomen Metsätieteellinen Seura

Suomen Metsätieteellinen Seura on 30. huhtikuuta 1909 perustettu seura, jonka tarkoituksena on edistää Suomen metsäntutkimusta. Seuran ensimmäisenä puheenjohtajana toimi tuolloinen Metsähallituksen ylijohtaja Peter Woldemar Hannikainen. Seura toi ...

Suomen muinaismuistoyhdistys

Suomen muinaismuistoyhdistys on alansa tieteellistä julkaisu- ja valistustoimintaa harjoittava yhdistys. Sääntöjensä mukaan sen tarkoitus on "edistää Suomen maan ja kansan sekä Suomen suvun ja sen asuma-alueiden muinaisuutta valaisevia muinaistie ...

Suomen Perhostutkijain Seura

Suomen perhostutkijain seura ry on vuonna 1955 perustettu hyönteistieteellinen yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää perhosten tutkimusta ja suojelua. Lisäksi sen tarkoitus on kehittää suomalaista perhosharrastusta ja pitää yllä yhteyksiä harras ...

Suomen tilastoseura

Suomen Tilastoseura r.y. - Statistiska Samfundet i Finland r.f. on vuonna 1920 perustettu tilastotieteen tutkimusta, opetusta ja soveltamista edistävä tieteellinen yhdistys. Yhdistys toimii yhdyssiteenä tilastotieteilijöiden sekä tilastoja tekevi ...

Suomen toksikologiyhdistys

Suomen toksikologiyhdistys ry on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää toksikologista tutkimusta, opetusta ja koulutusta Suomessa. Yhdistys on perustettu vuonna 1979 ja siihen kuuluu noin 300 jäsentä. Jäsenet työskentelevät tyypil ...

Suomen urheiluhistoriallinen seura

Suomen urheiluhistoriallinen seura on vuonna 1992 perustettu järjestö, jonka tarkoituksena on koota yhteen urheilu- ja liikuntahistorian harrastajia ja tutkijoita sekä edistää alan monipuolista tutkimusta, toimintaa ja keskustelua Suomessa. Seura ...

Taidehistorian seura

Taidehistorian seura – Föreningen för Konsthistoria on suomalainen taidehistorian tiedeyhdistys, joka on perustettu vuonna 1974. Se edistää taidehistorian tutkimusta ja julkaisee Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier -julkaisu ...

Taloustieteellinen Seura

Taloustieteellinen Seura oli suomalainen tieteellinen seura, joka toimi vuosina 1936–2008. Se yhdistyi vuoden 2009 alusta Kansantaloudellisen Yhdistyksen kanssa, jolloin syntyi nykyinen Taloustieteellinen Yhdistys. Taloustieteellinen Seura aloitt ...

Taloustieteellinen Yhdistys

Taloustieteellinen Yhdistys on tieteellinen seura, jonka tavoitteena on taloustieteellisen tutkimuksen tukeminen ja tunnetuksi tekeminen sekä talouspoliittisen keskustelun edistäminen. Yhdistys järjestää vuosittain Kansantaloustieteen päivät sekä ...

Tekniikan historian seura

Tekniikan historian seura on vuonna 1926 perustettu yhdistys, joka kokoaa tutkijoita ja edistää tutkimusta, jonka aiheena on tekniikan historia ja/tai teknologian historia. Ala on humanistinen mutta samalla monitieteinen tutkimusala, jota alettii ...

Tieteellisten seurain valtuuskunta

Tieteellisten seurain valtuuskunta on noin 260 suomalaisen tieteellisen seuran valtakunnallinen kattojärjestö. TSV on perustettu vuonna 1899, ja sen jäsenseuroihin kuuluu yhteensä yli 250 000 jäsentä. Sääntöjensä mukaan valtuuskunta valvoo ja edi ...

Tietojenkäsittelytieteen Seura

Tietojenkäsittelytieteen Seura ry on vuonna 1982 perustettu tietojenkäsittelytieteen tutkijoiden ja alan tutkimustuloksista kiinnostuneiden henkilöiden yhdistys. Seura toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä ja pyrkii edistämään tietojenkäsittelytieteen ...

Turun Historiallinen Yhdistys

Turun Historiallinen Yhdistys ry on vuonna 1923 perustettu Turun vanhin tieteellinen seura, jonka tavoitteena on tuoda yhteen historian tutkijat, opettajat, opiskelijat ja harrastajat, edistää historiantutkimusta ja historiatieteellistä harrastus ...

Turun Suomalainen Yliopistoseura

Turun Suomalainen Yliopistoseura on Turun yliopiston yhteydessä toimiva yhdistys. Se perustettiin 4. marraskuuta 1917 järjestämään varojen keräystä suomenkielisen yliopiston perustamiseksi Turkuun. Nykyisin yhdistyksellä on noin 1200 jäsentä ja s ...

Turun yliopiston tieteentekijät

Turun yliopiston tieteentekijät ry on Turun yliopistossa tai vastaavassa tieteellisessä laitoksessa tutkimus- tai opetustehtävissä työskentelevien henkilöstöjärjestö. Yli 900 jäsenellään TYT on Turun yliopiston suurin henkilöstöjärjestö, ja se to ...

Tutkijaliitto

Tutkijaliitto on vuonna 1976 perustettu suomalaisten tieteellisen tutkimustyön harjoittajien yhdistys, joka ilmoittaa tukevansa "monitieteellistä ja kriittistä tutkimusta". Historiansa aikana Tutkijaliitto on käynyt läpi useita perusteellisia muu ...

Työelämän tutkimusyhdistys

Työelämän tutkimusyhdistys ry on tieteellinen yhdistys, joka perustettiin 2003 jatkamaan ja uudistamaan Työpoliittisen yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen tehtävänä on edistää tieteellistä keskustelua, kehittää työelämän tutkijoiden ja työelämän a ...

Uusfilologinen yhdistys

Uusfilologinen yhdistys on Helsingissä toimiva vuonna 1887 perustettu tieteellinen yhdistys, joka pyrkii edistämään lähinnä saksan, englannin, ranskan ja muiden romaanisten kielten tutkimusta. Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää t ...

Vanamo-seura

Vanamo-seura eli Suomen Biologian Seura Vanamo ry. on yleisbiologinen tieteellinen yhdistys. Se toimii biologien yhdyssiteenä ja pyrkii edistämään biologista tutkimusta ja suomen kielen käyttöä biologian alalla. Seura on perustettu 1897, ja perus ...

Academia Europæa

Academia Europæa on vuonna 1988 perustettu eurooppalainen tieteilijöiden yhteisö, johon kuului lokakuussa 2020 runsas 4 540 jäsentä. Jäsenistöön kuului esimerkiksi yli 70 Nobel-voittajaa eri tieteenaloilta. Academia Europæan päämaja toimii Lontoo ...

Academia Sinica

Academia Sinica perustettiin Kiinan tasavallan aikana vuonna 1928 Nanjingin kaupungissa. Kansallismieliset siirtyivät Taiwaniin kommunistien ottaessa vallan Kiinan mannermaalla sisällissodan seurauksena vuonna 1949. Academia Sinica siirtyi heidän ...

Accademia degli Incogniti

Accademia degli Incogniti oli vapaa-ajattelijaälymystön, lähinnä aatelisten, tieteellinen seura, joka vaikutti merkittävästä 1600-luvun puolivälissä Venetsian kulttuuri- ja poliittiseen elämään. Seuran perustivat vuonna 1630 Giovan Francesco Lore ...

Accademia Nazionale dei Lincei

Accademia Nazionale dei Lincei on italialainen tiedeakatemia. Se on Italian vanhin tiedeakatemia, ja sen perusti 1603 Federico Cesi. Se sijaitsee Palazzo Corsinissa Via della Lungaralla Roomassa. Se on nimetty ilveksen mukaan, jonka tarkka näkö k ...

Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino

San Marinon kansainvälinen tiedeakatemia on tieteellinen seura, joka toimii San Marinon pääkaupungissa. Seura on perustettu vuonna 1985, mutta toiminta alkoi virallisesti kaksi vuotta myöhemmin. Järjestön ensimmäinen puheenjohtaja oli Helmer Fran ...

American Academy of Arts and Sciences

American Academy of Arts and Sciences on vuonna 1780 perustettu yhdysvaltalainen tiedeyhteisö, jossa vuonna 2006 oli 4 000 jäsentä ja 600 ulkomaista kunniajäsentä. Jäsenistössä on yli 170 nobelistia. Huhtikuussa 2006 yhteisö kutsui suomalaisen ak ...

Ateenan Akatemia

Ateenan Akatemia on Kreikan kansallinen akatemia, joka toimii Ateenassa. Se on perustettu vuonna 1926. Akatemian tehtävänä on tukea ja edistää tieteitä ja taiteita. Se muun muassa järjestää ja rahoittaa tutkimusprojekteja, harjoittaa yhteistyötä ...

Euroopan tieteiden ja taiteiden akatemia

Euroopan tieteiden ja taiteiden akatemia on vuonna 1990 Itävallan Salzburgissa perustettu verkosto ihmisiä, johon kuuluu noin 1 900 eri tieteenaloja edustavaa tutkijaa, filosofia ja taiteilijaa eri maista. Tähän tiedeakatemiaan kuuluu tai on kuul ...

Firenzen Akatemia

Firenzen Akatemia oli renessanssiaikana Firenzessä toiminut akatemia, jonka perusti Cosimo de Medici vuonna 1462. Akatemian merkittävimpiä jäseniä olivat Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola ja Filippo Brunelleschi. Firenzen akatemia ol ...

Institute of Medicine

Institute of Medicine on Yhdysvaltain kansallinen lääketieteellinen akatemia, jonka tarkoitus on tuottaa puolueetonta ja asiantuntevaa tietoa terveydestä ja terveydenhuollosta. Yhdysvaltain muut kansalliset akatemiat ovat Yhdysvaltain kansallinen ...

Kansainvälinen olympia-akatemia

Kansainvälinen olympia-akatemia on Kansainvälisen olympiakomitean suojeluksessa ja Kreikan olympiakomitean alaisuudessa toimiva urheiluakatemia. Se ilmoittaa tavoitteekseen muun muassa olympia-aatteen opettamisen, tutkimisen ja edistämisen sekä y ...

Kiinan tiedeakatemia

Kiinan tiedeakatemia perustettiin 1. marraskuuta 1949 Pekingissä. Se on Kiinan kansantasavallan luonnontieteiden kansallinen tiedeakatemia. Vuonna 2009 Kiinan tiedeakatemialla oli 12 toimistoa, 117 instituuttia, yli 100 merkittävää kansallista la ...

Norjan tiedeakatemia

Norjan tiedeakatemia on norjalainen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää tiedettä kaikilla tieteenaloilla koko Norjassa. Sillä on sekä norjalaisia että ulkomaalaisia jäseniä. Paikka tulee vapaaksi, kun joku jäsenistä täyttää 70 vuotta tai kuo ...

Ranskan akatemia

Ranskan akatemia perustettiin vuonna 1635 kardinaali Richelieun aloitteesta huolehtimaan ranskan kielestä. Akatemia on yksi Ranskan vanhimmista edelleen toimivista instituuteista. Sen muodostavat 40 eliniäksi valittua jäsentä, joita kutsutaan kuo ...

Ranskan tiedeakatemia

Ranskan tiedeakatemia on vuonna 1666 perustettu akatemia, jonka tarkoitus on kannustaa ja suojella Ranskan tieteellisen tutkimuksen henkeä. Ranskan tiedeakatemia on yksi varhaisimmista tiedeakatemioista.

Real Academia Española

Real Academia Española eli Espanjan kuninkaallinen akatemia on Madridissa sijaitseva espanjalainen kuninkaallinen akatemia tarkoituksenaan espanjan kielen vaaliminen Espanjassa. Muilla espanjankielisillä mailla on omat kielenvaalimisorganisaation ...

Royal Society of Edinburgh

Royal Society of Edinburgh on skotlantilainen tiedeakatemia, joka perustettiin vuonna 1783. Akatemialla on jäseniä yli 1 500. Akatemian jäsenistö edustaa useita eri oppiaineita, muun muassa luonnontieteitä ja teknologiaa, taiteita, humanistisia t ...

Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia

Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia on yksi Ruotsin kuninkaallisista akatemioista. Sen tehtävänä on tieteiden, erityisesti luonnontieteiden ja matematiikan, edistäminen. Tiedeakatemian perusti kuusi ruotsalaista tiedemiestä ja poliitikkoa vuonna ...

Saksan kansallinen tiedeakatemia Leopoldina

Saksan kansallinen tiedeakatemia Leopoldina on vuonna 1652 perustettu saksankielisen kulttuuripiirin tiedeakatemia. Saksassa tulkitaan Leopoldina-tiedeakatemian olevan maailman vanhin yhtäjaksoisesti toiminut luonnon- ja lääketieteellinen tiedeak ...

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia on Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva tutkimusrahoituksen ja tiedepolitiikan asiantuntijaorganisaatio.

Suomen Tiedeseura

Suomen Tiedeseura eli Societas Scientiarum Fennica on Suomen vanhin, vuonna 1838 perustettu tiedeakatemia. Tiedeseuran tarkoituksena on edistää tieteellistä keskustelua ja julkaisutoimintaa Suomessa. Seura jakaantuu neljään osastoon, jotka ovat m ...

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland on vuonna 1921 perustettu Suomessa toimiva ruotsinkielinen teknistieteellinen tiedeakatemia. Se on organisaatiomuodoltaan rekisteröity yhdistys, ja yhdistyksen kotipaikka on Helsingissä. Tiedeakatemi ...

Tanskan akatemia

Tanskan akatemia on itsenäinen instituutio, joka perustettiin 28. marraskuuta 1960 kirjailija Karl Bjarnhofin ja taidehistorioitsija Christian Ellingin aloitteesta. Jäseniä on nykyisin 19, pääasiassa kirjailijoita mutta myös kirjallisuuden- ja ki ...

Teknillisten tieteiden akatemia

Teknillisten tieteiden akatemia on vuonna 1957 perustettu suomalainen tekniikan tiedeakatemia, jossa on noin 460 jäsentä. Teknillisten tieteiden akatemian esimies on vuodesta 2014 lähtien ollut professori Ilkka Pöyhönen. TTA:n tavoitteena on edis ...

Ukrainan kansallinen tiedeakatemia

Ukrainan kansallinen tiedeakatemia on Ukrainan valtion rahoittama itsenäinen tiedeakatemia. Tiedeakatemian alaiset yksiköt jakavat kahta palkintoa: Bogolyubov-palkinto ja Vernadsky-kultamitali.

Unkarin tiedeakatemia

Unkarin tiedeakatemia on Unkarin merkittävin tiedeyhteisö. Sen päärakennus sijaitsee Budapestissä, Tonavan rannalla. Akatemia sai alkunsa 1825, kun István Széchenyi tarjosi rahasumman tiedeyhteisön perustamiseen valtiopäivien istunnossa, joka pid ...

Valko-Venäjän kansallinen tiedeakatemia

Valko-Venäjän kansallinen tiedeakatemia on vuonna 1929 toimintansa aloittanut, Valko-Venäjän pääkaupunki Minskissä sijaitseva tiedeakatemia, maansa johtava tiedekeskus. Tiedeakatemia perustettiin lokakuussa 1928 vuosina 1922–1928 toimineen Valko- ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →