ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 345

Waa

Waa on Thaimaassa käytössä oleva perinteinen pituuden yksikkö, joka vastaa kahta metriä. Sen nykyinen arvo johdetaan suoraan SI-järjestelmän metristä, muttei sitä ole ikinä virallisesti hyväksytty osaksi järjestelmää. Waan ohella Thaimaassa on kä ...

Ångström

Ångström on pituuden mittayksikkö, joka on −10 m eli 0.1 nm eli 100 pm. Yksikkö on nimetty ruotsalaisen fyysikon Anders Jonas Ångströmin mukaan. Ångström ei ole SI-järjestelmän mukainen yksikkö, joten tieteellisessä tekstissä sen asemesta käytetä ...

Becquerel

Becquerel on SI-järjestelmän mukainen aktiivisuuden yksikkö. Radioaktiivisen aineen aktiivisuus on 1 Bq silloin, kun ainemäärässä hajoaa keskimäärin yksi atomi sekunnissa. Yksikkö becquerel on nimetty radioaktiivisuuden tutkijan Henri Becquerelin ...

Curie (yksikkö)

Curie on radioaktiivisessa lähteessä tapahtuvien hajoamisten lukumäärää eli aktiivisuutta kuvaava yksikkö. Curien käyttö on vähentynyt vuoden 1975 jälkeen kun SI-järjestelmän mukainen yksikkö becquerel otettiin käyttöön. Curien käyttöä ehdotti en ...

Coulombi

Coulombi on varaus, jonka yhden ampeerin sähkövirta kuljettaa sekunnin aikana. Coulombi on SI-järjestelmän sähkövarauksen yksikkö. Sähkövuon yksikkö on myös coulombi. Coulombi on noin 6.241 10 18 kertaa elektronin varauksen eli alkeisvarauksen su ...

Faradi

Faradi on SI-järjestelmän kapasitanssin yksikkö. Jos faradin kokoiseen kondensaattoriin siirretään coulombin kokoinen varaus, sen jännite muuttuu voltilla. Toisin päin ajatellen: jos faradin kondensaattorin jännite muuttuu voltin sekunnissa, kond ...

Gray

Gray on SI-järjestelmän mukainen absorboituneen annoksen yksikkö. Gray ilmaisee joulen energian kohdistumista kilogramman massaan. Ionisoivan säteilyn biologista vaikuttavuutta puolestaan kuvaa sievert, joka on säteilyn ekvivalenttiannoksen eli s ...

Henry

Henry on SI-järjestelmän induktanssin yksikkö. Henry on myös permeanssin eli magneettisen johtavuuden yksikkö. Yksikkö henry on nimetty sähkömagnetismia tutkineen Joseph Henryn mukaan. Jos henryn kokoisen kelan virta muuttuu ampeerin sekunnissa, ...

Hertsi

Hertsi on kansainvälisen yksikköjärjestelmän mukainen taajuuden yksikkö. Yksikkö on nimetty saksalaisen fyysikon Heinrich Rudolf Hertzin mukaan tunnustukseksi hänen työstään sähkömagnetismin alalla. Yksi hertsi tarkoittaa taajuutta, jossa värähdy ...

Katal

Katal on katalyyttisen aktiivisuuden mittayksikkö SI-järjestelmässä. Se kuuluu johdannaisyksikköihin, ja yksi katal on sama kuin yksi mooli sekunnissa.

Kilowatti

Kilowatti on tehon yksikkö, jota käytetään esimerkiksi autojen, laivojen ja muiden kulkuneuvojen moottoreiden tehon ilmaisuun. Teho on yksi watti, kun kulutetaan joule energiaa sekunnissa. Yksi kilowatti on tuhat wattia. Kilowatin lyhenne on kW. ...

Kuutiometri

Kuutiometri on SI-järjestelmän mukainen tilavuuden yksikkö. Kuution mallisen kappaleen, jonka koko on 1 metri × 1 metri × 1 metri, tilavuus on kuutiometri. Lisäyksikkönä tilavuudelle on käytössä litra. Tuhat litraa on kuutiometri. 1 m³ = 1 000 l ...

Luksi

Luksi on SI-järjestelmän mukainen yksikkö valaistus­voimakkuudelle. Kappale on luksin valaistuksessa, jos sille lankeaa neliömetrin pinta-alalle luumenin valovirta. Fotometriassa lukseina mitataan tietylle pinnalle osuvan tai sen läpi kulkevan va ...

Luumen

Luumen, tunnus lm, on SI-järjestelmän mukainen valovirran yksikkö. Se on valon määrä, jonka valovoimaltaan kandelan valonlähde säteilee steradiaanin avaruuskulmaan: tämä valon määrä lankeaa metrin päästä kartion pohjalle, jonka pinta-ala on neliö ...

Newton

Newton on SI-järjestelmän mukainen voiman yksikkö. Yksikkö on nimetty Isaac Newtonin mukaan. Yksi newton on voima, joka antaa yhden kilogramman massalle kiihtyvyyden 1 m/s 2. Newton on siis johdannaisyksikkö, jonka määritelmä perustuu perusyksikk ...

Newtonmetri

Newtonmetri on momentti, joka syntyy vääntämällä metrin pituisella varrella newtonin voimalla. Newtonmetri on SI-järjestelmän mukainen vääntömomentin, momentin ja taivutusmomentin yksikkö. Newtonmetri on yleisesti auton moottoreille tehon lisäksi ...

Siemens

Siemens on SI-järjestelmässä sähköjohtavuuden eli konduktanssin yksikkö. Yksi siemens on virtapiirissä sellaisen osan sähkönjohtavuus, jossa kulkee yhden ampeerin virta silloin kun sen yli vaikuttaa yhden voltin jännite. Elektroniikassa siemensiä ...

Sievert

Sievert on SI-järjestelmän mukainen ekvivalenttiannoksen eli säteilyannoksen yksikkö. Sievert kuvaa ionisoivan säteilyn biologista vaikuttavuutta toisin kuin gray, joka on absorboituneen annoksen yksikkö. Sievert on nimetty ruotsalaisen säteilysu ...

Vari (mittayksikkö)

Vari on SI-järjestelmään perustuva loistehon yksikkö sähkötekniikassa. 1 var on myös V A, mutta sitä ei pidä sekoittaa wattiin tai volttiampeeriin.

Volttiampeeri

Volttiampeeri on SI-järjestelmään perustuva näennäistehon yksikkö sähkötekniikassa. Fysiikassa sekä volttiampeeri että watti ovat molemmat tehon yksiköitä eikä niillä ole eroa. Sähkötekniikassa yksiköillä kuitenkin osoitetaan, että puhutaan eri s ...

Watti

Watti on SI-järjestelmän tehon ja säteilyvirran yksikkö. Teho on yksi watti, kun voimakone tuottaa tai kuormakone kuluttaa joulen energiaa sekunnissa. Watin teholla voi siis nostaa omenan metrin korkeuteen sekunnissa – kymmenessä sekunnissa puole ...

Ampeeri

Ampeeri on SI-järjestelmän mukainen yksikkö sähkövirralle, joka on yksi perussuureista. Nykyisin ampeeri on määritelty antamalla alkeisvaraukselle kiinteä lukuarvo 1.602 176 634 10 -19 kun varauksen yksikkönä on coulombi eli ampeerisekunti. Sekun ...

Kandela

Kandela on SI-järjestelmän mukainen mittayksikkö perussuureelle valovoima, jota nimitetään myös valon intensiteetiksi ja valon voimakkuudeksi. Yksi kandela on sellaisen säteilijän valovoima, joka lähettää tiettyyn suuntaan monokromaattista 540 10 ...

Alkeisvaraus

Alkeisvaraus on luonnonvakio. Nykyisissä mittayksiköissä sen arvo on tarkalleen e = 1.602 176 634 ⋅ 10 − 19 C {\displaystyle e=1{,}602\,176\,634\cdot 10^{-19}\,{\text{C}}} coulombia. Tämä arvo on tarkka, koska kahdeskymmeneskuudes yleinen paino- ...

Ampeeritunti

Ampeeritunti on sähkövaraus, jonka ampeerin sähkövirta kuljettaa tunnin aikana. Sitä käytetään puhuttaessa suuremmista varauksista. Pienemmissä akuissa, esimerkiksi matkapuhelimissa, tavallinen kerrannaisyksikkö on milliampeeritunti eli ampeeritu ...

Franklin (yksikkö)

Franklin, statcoulombi eli sähköstaattinen varausyksikkö on sähkövarauksen yksikkö sähköstaattisessa CGS-järjestelmässä ja Gaussin yksikköjärjestelmässä. Yksi franklin on varaus, joka vaikuttaa toiseen yhtä suureen, yhden senttimetrin etäisyydell ...

Planckin varaus

Planckin varaus on sähkövarauksen yksikkö, jota merkitään q P {\displaystyle q_{\mathrm {P} }}. Planckin varaus on q P = 4 π ϵ 0 ℏ c = 2 c h ϵ 0 = e α {\displaystyle q_{\mathrm {P} }={\sqrt {4\pi \epsilon _{0}\hbar c}}={\sqrt {2ch\epsilon _{0}}}= ...

Planckin sähkövirta

Planck sähkövirta I P {\displaystyle I_{\mathrm {P} }} on sähkövirran yksikkö Planckin yksikköinä tunnetussa luonnollisessa yksikköjärjestelmässä. Perusyksilöillä ilmaistuna ja likiarvo SI-järjestelmässä: I P = q P / t P = c 6 4 π ε 0 / G 1 2 {\d ...

Rem

rem on vanhentunut cgs-järjestelmän mukainen ekvivalenttiannoksen eli säteilyannoksen yksikkö. Sen on SI-järjestelmässä korvannut sievert. Nämä yksiköt kuvaavat ionisoivan säteilyn biologista vaikuttavuutta. Vuonna 1976 määriteltiin että yksi rem ...

Röntgen (yksikkö)

Röntgen on vanhahtava säteilytyksen mittayksikkö. 1 röntgen gamma- tai röntgensäteilyä aiheuttaa 0.001293 g:ssa kuivaa ilmaa hiukkasemission, jonka synnyttämien ionien samanmerkkinen kokonaisvaraus on yhden coulombin suuruinen. Yksikkö otettiin k ...

Desibeliwatti

Desibeliwatti eli dBW on signaalin voimakkuuden yksikkö, jolla ilmaistaan voimakkuus desibeleinä suhteessa yhteen wattiin. Sitä käytetään, koska se kykenee ilmaisemaan sekä hyvin suuria että hyvin pieniä tehoarvoja lyhyellä lukualueella. Esimerki ...

Hevosvoima

Hevosvoima on tehon yksikkö. Hevosvoima ei ole nykyisin käytössä olevan SI-järjestelmän mukainen mittayksikkö, mutta sitä käytetään edelleen varsinkin arkikielenkäytössä usein moottorien tehojen yksikkönä. SI-järjestelmän mukainen tehon yksikkö o ...

Planckin teho

Planckin teho on Planckin energia jaettuna Planckin ajalla, eli noin 3.62831 × 10 52 W. Tämä on iso ja epäkäytännöllinen yksikkö, sillä gammasädepurkauksissakaan, jotka ovat tehokkaimpia tunnettuja ilmiöitä, ei tule energiaa kuin 1 × 10 45 W. Täm ...

Denier

Denier on kuidun tai langan lineaarisen massatiheyden yksikkö. Yhdeksäntuhatta metriä yhden denierin paksuista lankaa painaa yhden gramman. On syytä erottaa kuidun ja kuiduista punotun langan paksuus. Kuidun paksuuteen viitataan joskus merkinnäll ...

Barreli

Barreli on useiden eri anglosaksista alkuperää olevien mittayksiköiden nimi. Se suomennetaan usein ”tynnyriksi”. Yksi barreli raakaöljyä tai muuta maaöljytuotetta on noin 159 litraa 42 Yhdysvaltain gallonaa. Barrelin lyhenne on bbl tai b. Kun tuo ...

Bushel

Bushel on SI-järjestelmään kuulumaton tilavuusmitta, jota on käytetty sekä Britanniassa että Yhdysvalloissa, mutta on monien muiden tilavuus­yksiköiden tavoin näissä maissa eri suuruinen. Brittiläisessä järjestelmässä gallona on määritelty kymmen ...

Fluid ounce

Fluid ounce on brittiläisen yksikköjärjestelmän tilavuuden mittayksikkö. Brittiläisessä järjestelmässä fluid ounce on 1/160 brittiläistä gallonaa eli 1/20 pintiä ja vastaa SI-yksiköissä noin 28.4 millilitraa. Amerikkalaisessa järjestelmässä fluid ...

Gallona

Gallona on brittiläisen järjestelmän tilavuusmitta, jota nykyisinkin käytetään yleisesti muun muassa öljyn mittayksikkönä Yhdysvalloissa. Eri maissa gallonan tilavuus on aikojen kuluessa vaihdellut. 1 kuiva gallona USA = 4.404 883 770 86 litraa 1 ...

Jumpru

Jumpru on Suomessa ja Ruotsissa ennen metrijärjestelmän käyttöön ottoa ollut pienin astiamitta. Jumpru = 1/32 kannua = 1/16 tuoppia = 1/4 korttelia = 8.179 cl.

Karpio

Karpio on vanha suomalainen kuivan tavaran tilavuuden mittayksikkö. Tavallisesti yksi karpio vastasi kolmasosa tynnyriä, kymmentä kappaa tai 21 kannua. Kun yksi kappa on 4.58 litraa, on yksi karpio 45.8 litraa. Joillakin paikkakunnilla karpio tar ...

Kupo

Kupo on isohko kimppu riihessä puituja suoria olkia, jotka on vyötetty oljista punotulla siteellä. Rukiin oljista tehty kupo oli tavallisesti sen kokoinen kimppu, joka mahtui rinnan ja ympäri kierrettyjen käsivarsien väliin. Itä-Suomessa 16–18 tä ...

Lautajalka

Lautajalka on Yhdysvalloissa ja Kanadassa käytössä oleva puutavaran tilavuuden mittayksikkö. Puutavaran mittauksessa yksi lautajalka tarkoittaa kappaletta, joka on yhden jalan pituinen, yhden jalan levyinen ja yhden tuuman paksuinen. Tuhat lautaj ...

Litra

Litra on SI-järjestelmän lisäyksikkö tilavuudelle. Kuution mallisen kappaleen, jonka koko on 10 cm 10 cm 10 cm eli kuutiodesimetri, tilavuus on litra. Tuhat litraa on kuutiometri. Litran tunnus on joko l tai L. Tästä päätti 16. yleinen paino- ja ...

Lusikka

Lusikka on ruokailuväline, jossa on varsi ja maljamainen pesäosa. Nykyiset lusikat valmistetaan yleisimmin ruostumattomasta teräksestä. Lusikoita tehdään myös muun muassa hopeasta, puusta ja muovista.

Motti (tilavuusmitta)

Motti on alku­peräiseen metrijärjestelmään sisältynyt halkojen mittauksessa käytetty tilavuusyksikkö, suuruudeltaan yksi kuutiometri. Sitä käytetään yleensä mitattaessa suuria määriä polttopuuta tai muuta sahattua puuta, kun taas sahaamatonta puu ...

Nelikko

Nelikko on Suomessa ja Ruotsissa aiemmin käytössä ollut tilavuusmitta. Suomessa yksi nelikko oli yksi neljäsosa tynnyriä. Kuivan tavaran mittana yksi tynnyri oli 30 kappaa eli 164.9 litraa, jolloin nelikon suuruudeksi tuli 41.221 litraa. Nesteitä ...

Oravainen (mitta)

Oravainen eli oravas eli kolmannes on 1500-luvulla käytössä ollut kuivan tavaran astiamitta. Se on ollut 1500-luvulla käytössä Savossa ja Lappeen kihlakunnassa vuoteen 1602. Sen suuruus on 1/3 karpiota tai 1/12 tai 1/10 sen aikaista tynnyriä. Ora ...

Ottinki

Ottinki eli otinki on vanha Ruotsissa ja Suomessa käytössä ollut tilavuusmitta. Se on tynnyrin kahdeksasosa eli 15.7 litraa. Sillä on mitattu viinaa ja suolakalaa.

Panni

Panni oli Ruotsissa ja Suomessa keskiajalla ja uuden ajan alkupuolella käytössä ollut tilavuusmitta, jota käytettiin viljan määrän mittaamiseen ennen tynnyrin tuloa käyttöön. Yksi panni vastasi puolta tynnyriä eli 20 Tukholman linnan maksukappaa. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →