ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 343

Steradiaani

Steradiaani ω on SI-järjestelmän mukainen avaruuskulman suuruuden mittayksikkö. Täysi avaruuskulma on 4π sr. Geometrisesti avaruuskulman suuruus steradiaaneina ilmoitettuna on yhtä suuri kuin avaruuskulman määrittelevän kartion pallomaisen pohjan ...

BTU

BTU eli brittiläinen terminen yksikkö on perinteinen brittiläinen energian yksikkö, joka vastaa 1.055 06 kilojoulea. Määritelmän mukaan se vastaa energiamäärää, joka tarvitaan lämmittämään yhden fahrenheit-asteen verran pauna vettä. Se on käytöss ...

Elektronivoltti

Elektronivoltti on energian yksikkö, jota käytetään usein atomi- ja ydinfysiikassa. Se on suuruudeltaan energiamäärä, jonka elektroni saa kulkiessaan tyhjiössä yhden voltin suuruisen potentiaalieron lävitse. Yksi elektronivoltti vastaa siis yhtä ...

Ergi

Ergi on käytöstä poistunut cgs-järjestelmän energian yksikkö. Ergin määritelmä perustuu järjestelmän perusyksiköihin senttimetriin, grammaan ja sekuntiin. Yksiköllä on myös läheinen yhteys voiman yksikköön dyneen. 1 erg = 1 dyn ⋅ 1 cm = 1 g ⋅ cm ...

Jalkanaula

Jalkanaula on amerikkalainen energian mittayksikkö, joka kuvaa energiaa, joka kuluu yhden naulan nostamiseen yhden jalan korkeuteen maan painovoimassa. 1 jalkanaula on 1.35581795 joulea.

Joule

Joule on SI-järjestelmässä työn ja energian yksikkö. Yksi joule on työ, joka tehdään, kun yhden newtonin suuruinen voima siirtää kappaletta yhden metrin matkan voiman suuntaan, tai tämän työn tekemiseen tarvittava energia. Samoin yksi joule vasta ...

Kalori

Kalori on vanha energian yksikkö, jonka nimi tulee latinan sanasta calor ”lämpö”. Sitä on käytetty lämpöenergian yksikkönä, mutta nykyään se on virallisesti poistettu käytöstä, sillä SI-järjestelmässä joulea käytetään kaikkien energianmuotojen yk ...

Langley (mittayksikkö)

Langley on pinta-alayksikölle saapuvan säteilyn energian mitta. Se on kalori neliösenttimetriä kohti eli cal/cm². Tällöin langley on 41840.00 J/m² eli 41.84 kJ/m2. Langley on nimetty vuosina 1834-1906 eläneen Samuel Pierpont Langley:n mukaan vuon ...

Planckin energia

Planckin energia on energian yksikkö, jota merkitään symbolilla E P {\displaystyle E_{\mathrm {P} }}. Yksi Planckin energia on 1.956 × 10 9 joulea, 1.22 × 10 19 gigaelektronivolttia tai 543.3 kilowattituntia. Planckin energia on nimetty saksalais ...

TNT-ekvivalentti

TNT-ekvivalentti on erityinen energian mittayksikkö, jota käytetään yleensä kuvaamaan räjähdysvoimakkuutta. Yksikön määritelmä perustuu TNT-räjähteen eli trotyylin räjähdysenergiaan. On sovittu, että trotyylin räjähdysenergia on 4.184 MJ/kg. Yksi ...

Wattitunti

Wattitunti on energian yksikkö, joka vastaa watin tehoa tunnin ajan. Sähköenergian määrää mitattaessa käytetään usein kilowattituntia. 1 kWh on 1000 Wh. Isommassa mittakaavassa, esimerkiksi energian tuotannossa ja voimalaitoksista puhuttaessa, kä ...

Öljyekvivalenttitonni

Öljyekvivalenttitonni, lyhennetään TOE tai toe, on energian mittayksikkö, jolla tarkoitetaan energiamäärää, joka vapautuu poltettaessa tonni raakaöljyä. Todellisuudessa raakaöljylaatujen lämpöarvo vaihtelee, mutta IEA:n standardimääritelmä öljyek ...

Ohmi

Ohmi on SI-järjestelmässä resistanssin eli sähkövastuksen, reaktanssin ja impedanssin mittayksikkö. Resistanssiltaan yhden ohmin vastus on sellainen komponentti, jonka yli syntyy yhden voltin jännitehäviö, kun sen läpi kulkee yhden ampeerin virta ...

Planckin impedanssi

Planckin impedanssi Z P {\displaystyle Z_{\mathrm {P} }} on impedanssin yksikkö Planckin yksikköinä tunnetussa luonnollisessa yksikköjärjestelmässä. Perusyksilöillä ilmaistuna ja arvo SI-järjestelmässä: Z P = V P I P = 1 4 π ϵ 0 c = μ 0 c 4 π = Z ...

Planckin jännite

Planckin jännite V P {\displaystyle V_{\mathrm {P} }} on jännitteen yksikkö Planckin yksikköinä tunnetussa luonnollisessa yksikköjärjestelmässä. V P = E P q P = c 4 G 4 π ϵ 0 ≈ {\displaystyle V_{\mathrm {P} }={\frac {E_{\mathrm {P} }}{q_{\mathrm ...

Voltti

Voltti on SI-järjestelmän johdettu jännitteen yksikkö. Se on nimetty italialaisen fyysikon Alessandro Voltan mukaan. Yksikkö on määritelty siten, että jos johteessa syntyy watin tehohäviö ja siitä kulkee läpi ampeerin virta, sen yli on yhden volt ...

Kappalemitta

Kappalemitat ovat eri yhteyksissä käytettyjä lukumäärän yksiköitä, jotka tarkoittavat määrälukua kappaleita jotakin tavaraa. Niitä on varsinkin entisinä aikoina ollut käytössä suuri joukko, ja ne ovat vaihdelleet eri aikoina. Monia niistä käytetä ...

Kiihtelys

Kiihtelys on vanha suomalainen oravannahkojen kaupassa ja verotuksessa käytetty määrän yksikkö, 40 oravannahan nippu. Vanha turkisalue Kiihtelysvaara on saanut siitä nimensä. Kiihtelys koostuu neljästä tikkurista, joka merkitsee kymmentä oravanna ...

Tusina

Tusina on paljon käytetty kappalemitta, joka merkitsee 12 kappaleen erää. Kaksitoista tusinaa eli 144 kappaletta on krossi. Tusina ja krossi voidaan myös käsittää 12-kantaisen eli duodesimaalijärjestelmän mukaisiksi lukusanoiksi. Tusinaa pidetään ...

Atto

Atto on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa triljoonasosaa. Esimerkiksi attometri on triljoonasosa metriä.

Desi

Desi on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa kymmenesosaa. Esimerkiksi desilitra on kymmenesosa litraa ja siten 10 dl = 1 l. Arkikielessä desillä tarkoitetaan usein desilitraa.

Eksa

Eksa on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa triljoonakertaista. Esimerkiksi eksametri on triljoona metriä. Eksa otettiin käyttöön 1975. Etuliitteen nimi on peräisin kreikankielisestä lukusanasta ἕξ heks, kuusi: eksan kerro ...

Femto

Femto on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa tuhannesbiljoonasosaa. Esimerkiksi femtoampeeri on tuhannesbiljoonasosa ampeeria ja siten 1 000 fA = 1 pA, 1 000 fA = 1 nA, 1 000 fA = 1 μA, 1 000 fA = 1 mA ja 1 000 fA = 1 A.

Giga

Giga on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa miljardikertaista. Esimerkiksi taajuusyksikkönä gigahertsi on tuhat megahertsiä eli miljoona kilohertsiä eli miljardi hertsiä. Tietokonetekniikassa gigalla usein harhaanjohtavast ...

Jokto

Jokto on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa kvadriljoonasosaa. Se otettiin käyttöön 1991. Esimerkiksi joktometri on kvadriljoonasosa metriä.

Jotta (SI-järjestelmä)

Jotta on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa kvadriljoonakertaista. Esimerkiksi jottametri on kvadriljoona metriä. Jotta otettiin käyttöön vuonna 1991. Sana on peräisin kreikan kielen sanasta ὀκτώ októ, joka tarkoittaa kah ...

Kilo

Kilo on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa tuhatkertaista. Esimerkiksi kilometri on tuhat metriä. Yleiskielessä kilolla tarkoitetaan usein kilogrammaa. Tietokonetekniikassa kilolla usein harhaanjohtavasti tarkoitetaan mää ...

Mega

Mega on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa miljoonakertaista. Esimerkiksi yksi megawatti on tuhat kilowattia eli miljoona wattia. Sana johtuu kreikan sanasta megas, joka tarkoittaa suurta. Alun perin etuliite mega samoin ...

Mikro

Mikro on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa miljoonasosaa. Esimerkiksi mikrometri on miljoonasosa metriä ja siten 1 000 μm = 1 m. Nimi mikro johtuu kreikan kielen pientä tarkoittavasta sanasta mikros μικρός. Sama sana esi ...

Milli

Milli on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa tuhannesosaa. Esimerkiksi millimetri on metrin tuhannesosa ja milligramma on gramman tuhannesosa. Arkikielessä millillä tarkoitetaan usein millimetriä, joskus erityisesti rahasu ...

Nano (kerrannaisyksikkö)

Nano on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa miljardisosaa. Kerrannaisyksikköä käytetään usein pituuden, esimerkiksi valon aallonpituus, ja ajan ilmoittamisessa. Nano hyväksyttiin kerrannaisyksiköksi vuonna 1960. Nimi tulee ...

Peta

Peta on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa tuhatbiljoonakertaista. Esimerkiksi petametri on tuhat biljoonaa metriä. Etuliitteen nimi tulee kreikankielisestä lukusanasta πέντε pente, viisi: petan kerroin on yhtä kuin 1000 5.

Piko

Piko on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa biljoonasosaa. Esimerkiksi pikofaradi on biljoonasosa faradia ja siten 1 000 pF = 1 nF, 1 000 pF = 1 μF, 1 000 pF = 1 mF ja 1 000 pF = 1 F.

Sentti

Sentti on sadasosaa tarkoittava SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite. Esimerkiksi senttimetri on metrin sadasosa, ja siten 100 cm = 1 m. Arkikielessä sentillä tarkoitetaan usein senttimetriä, joskus myös senttilitraa. Rahayksikkönä sentti l ...

Tera (kerrannaisyksikkö)

Tera on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa biljoonakertaista. Esimerkiksi terametri on biljoona metriä, siis miljoona kertaa miljoona metriä. Tietokonetekniikassa teralla saatetaan tarkoittaa määrää 2 40 = 1 099 511 627 7 ...

Tsepto

Tsepto on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa tuhannestriljoonasosaa. Esimerkiksi tseptometri on tuhannestriljoonasosa metriä.

Tsetta

Tsetta on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa tuhattriljoonakertaista. Esimerkiksi tsettametri on tuhat triljoonaa metriä. Tsetta otettiin käyttöön 1991. Sen nimi on peräisin latinan lukusanasta septem, seitsemän: tsetan k ...

Aste

Aste on tasokulman mittayksikkö. Suora kulma on 90 astetta, oikokulma 180 astetta ja täysi kulma eli täysi kierros 360 astetta. Aste jakaantuu 60 kulmaminuuttiin tunnus ′, yläpuolinen indeksointipilkku. Minuutti jakaantuu edelleen 60 kulmasekunti ...

Gooni

Gooni eli graadi eli uusaste on tasokulman mittayksikkö, joka on 1/100 suorasta kulmasta. 1 gon = π/200 rad. 1 gooni on 0.9 astetta, eli esim. 18 astetta on 20 goonia. Yksikön etu on muun muassa se, että suoria kulmia on helppo lisätä ja vähentää ...

Kulmaminuutti

Kulmaminuutti eli minuutti on asteen kuudeskymmenesosa. Kulmaminuutti jakaantuu edelleen kuuteenkymmeneen kulmasekuntiin. Kulmaminuutin mittaista osaa ympyrän kaaresta kutsutaan kaariminuutiksi. Tarkkuusammunnassa kulmaminuutista käytetään joskus ...

Kulmasekunti

Kulmasekunti, kaarisekunti tai vain sekunti on tasokulman yksikkö. 60 sekuntia on kulmaminuutti. Kulmasekunti on 1 296 000 {\displaystyle {\tfrac {1}{1\ 296\ 000}}} täysympyrästä. 60″ = 1′ 3 600″ = 1° Vaikka kulmasekunnin tunnus ″ on sama kuin va ...

Piiru

Piiru on yhteisnimitys muutamalle kulman mittayksikölle. Sellaisia ovat: nykyään lähinnä historiallinen kompassipiiru ja etupäässä tykistössä ja maastokartoissa käytössä oleva piiru.

Radiaani

Radiaani on SI-järjestelmän mukainen tasokulman suuruuden mittayksikkö. Radiaani mittaa kulmaa kuten asteetkin, mutta kulman suuruus radiaaneissa sijoittuu välille }, kun tarkastellaan positiivisia kulmia nollakulmasta täyteen kulmaan. Jos ympyrä ...

Newtonsekunti

Newtonsekunti on SI-järjestelmän mukainen impulssin ja liikemäärän yksikkö. Newtonsekunnin suuruinen impulssi syntyy, kun newtonin suuruinen voima vaikuttaa kappaleeseen sekunnin ajan.

Planckin liikemäärä

Planck liikemäärä m P c {\displaystyle m_{\mathrm {P} }c} on liikemäärän yksikkö Planckin yksikköinä tunnetussa luonnollisessa yksikköjärjestelmässä. Perusyksilöillä ilmaistuna ja likiarvo SI-järjestelmässä: m P c = ℏ l P = ℏ c 3 G ≈ {\displaysty ...

Lämpötila-asteikko

Laajemmin käytetyistä absoluuttisista lämpötila-asteikoista vain kelvin on enää käytössä. Kelvin-asteikko yksikön tunnus K on tieteessä käytettävä lämpötila-asteikko, jonka esitteli William Thomson eli lordi Kelvin vuonna 1848. Asteikkovälinä käy ...

Celsiusaste

Celsiusaste on SI-järjestelmän mukainen lämpötilan johdannaisyksikkö. Celsius-asteikko on lämpötila-asteikko, jonka esitteli ruotsalainen tähtitieteilijä Anders Celsius vuonna 1742. Celsius-asteikko on empiirinen asteikko, jonka kaksi referenssip ...

Delisle-asteikko

Delisle-asteikko on historiallinen lämpötila-asteikko, jonka esitteli ranskalainen, mutta professorina Pietarissa työskennellyt, Joseph-Nicolas Delisle vuonna 1732. Asteikon on empiirinen asteikko, jonka kaksi referenssipistettä ovat veden jäätym ...

Fahrenheit-asteikko

Fahrenheit-asteikko on saksalaissyntyisen hollantilaisen fyysikon Gabriel Fahrenheitin vuonna 1724 esittelemä lämpötila-asteikko. Asteikko on empiirinen asteikko, jonka kaksi referenssipistettä ovat veden jäätymispiste ja ihmisen ruumiinlämpö. Nä ...

Kelvin

Kelvin on SI-järjestelmän mukainen lämpötilan mittayksikkö ja yksi SI-järjestelmän perusyksiköistä. Kelvinin lämpötila-asteikko on absoluuttinen asteikko, eli sillä on nollakohta absoluuttisessa nollapisteessä. Kelvin-asteikon arvo on suoraan ver ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →