ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 334

Pasi Hänninen

Pasi Petteri Hänninen on suomalainen robotiikan ja tekoälyn tutkija ja opettaja. Hän on tullut tunnetuksi erityisesti robotiikan opettajana Jyväskylän yliopistossa, mutta on työskennellyt myös robotiikan tutkijana. Hänen tunnetuimpia robotiikan t ...

Robotiikan kolme pääsääntöä

Robotiikan kolme pääsääntöä ovat tieteiskirjailija Isaac Asimovin luoma moraalisäännöstö roboteille. Säännöt esiteltiin vuonna 1942 Asimovin novellissa ”Runaround”, vaikkakin niitä oli enteilty jo aiemmissa tarinoissa. ”Robotiikan käsikirjan ” mu ...

Outo laakso

Outo laakso on ihmisen mallintamiseen liittyvä hypoteesi, jonka esitti Masahiro Mori vuonna 1970. Alun perin hypoteesi on esitelty robotiikan yhteydessä, mutta se soveltuu myös esimerkiksi tietokoneanimaatioon. Sille ei ole vakiintunutta suomenki ...

Robottiruohonleikkuri

Robottiruohonleikkuri on ruohonleikkuri, joka on robotti. Robottiruohonleikkuri liikkuu autonomisesti ja sille tarkoitettu leikkuualue rajataan rajakaapelilla. Vuonna 2018 tehdyssä testissä kaikki ruohonleikkurit eivät tunnistaneet leikkivää last ...

SCARA

Vuonna 1981 Sankyo Seiki, Pentel ja NEC esittelivät täysin uuden konseptin kokoonpanoroboteille. Robotti oli kehitetty Yamanashin yliopiston professori Hiroshi Makinon ohjauksessa. Robottia kutsuttiin nimellä Selective Compliance Assembly Robot A ...

Seksirobotti

Seksirobotti on antropomorfinen seksin harrastamiseen tehty robotti joka osaa liikkua ja puhua. Seksirobottien odotetaan halventuvan ja seksin harjoittamisen niiden kanssa yleistyvän ajan kuluessa. Seksirobotit on pääasiassa suunnattu miehille ja ...

Siivousrobotti

Siivousrobotti on siivoamiseen tarkoitettu robotti. Siivousrobotti voi osata harjata, imuroida ja pestä. Siivousrobotteja valmistaa Taski, jolla on ollut aikaisempi malli Swingobot 1650 ja nykyinen malli Swingobot 2000. Vuonna 2018 japanilainen S ...

Teollisuusrobotti

Teollisuusrobotti on tietokoneohjattu työkappaleita tai työvälineitä käsittelevä yleiskäyttöinen kone, robotti. Yleiskäyttöisyys tarkoittaa sitä että ohjelma jonka mukaan robotti toimii on helposti muutettavissa ja samaa robottia voidaan käyttää ...

Potentiaaliteoria

Potentiaaliteoria on matematiikan osa-alue, joka liittyy kenttien analyysiin. Sen peruskysymys on: "Voidaanko kenttä F {\displaystyle F} esittää toisen kentän G {\displaystyle G} derivaattana?" Toinen kysymys on: "Millä lisäehdolla G {\displaysty ...

Subharmoninen funktio

Subharmoniset funktiot ovat matematiikassa tärkeä funktioiden luokka, jota käytetään varsinkin osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriassa, kompleksianalyysissa ja potentiaaliteoriassa. Subharmoniset funktiot ovat kahden tai useamman reaalimuuttuj ...

Alustatalous

Alustatalous on taloudellista, sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa jossa olennaisessa asemassa ovat Internet-infrastruktuuri ja sen päälle rakennetut palvelut. Tätä tietotekniikan mahdollistamaa ympäristöä voidaan kutsua alustaksi ja sillä ...

Amazon.com

Amazon.com, Inc. on Yhdysvalloissa, Seattlessa toimiva verkkokauppa. Jeff Bezos perusti Amazonin alun perin kirjakaupaksi, sillä Bezos ajatteli verkkokaupan sopivan parhaiten sellaisen tuotteen myymiseen josta on valtavasti toisistaan poikkeavia ...

Baidu

Baidu, Inc. on kiinankielinen hakukone, joka etsii niin web-sivuja, äänitiedostoja kuin kuviakin. 18. tammikuuta 2000 yhtiöitetty Baidu tarjoaa 57 haku- ja yhteisöpalvelua, muun muassa yhteisöllisesti rakennettavan Baidu Baike -ensyklopedian ja h ...

Lime (yritys)

Lime, aiemmin LimeBike ja virallisesti Neutron Holdings, Inc., on yhdysvaltalainen liikennealan yritys. Se vuokraa ja valmistaa polkupyöriä, sähköpyöriä ja sähköpotkulautoja sekä tarjoaa erilaisia yhteiskäyttöautopalveluita eri puolilla maailmaa. ...

Pizza-Online.fi

Pizza-Online.fi oli Suomessa toimiva valtakunnan kattava verkkosivusto, jonka kautta pystyi tilaamaan ravintoloiden valmistamaa ruokaa. Ravintolayrittäjille Pizza-Online tarjosi suositun myyntikanavan, jota se markkinoi aktiivisesti. Valtaosa siv ...

Kapitalismi

Kapitalismi on talousjärjestelmä, jossa omaisuus ja sen tuotantovälineet ovat enimmiltä osin yksityisessä omistuksessa ja hallinnassa eivätkä valtion omistuksessa ja hallinnassa. Max Weberin määritelmän mukaan kapitalismi on talousjärjestelmä, jo ...

Antikapitalismi

Antikapitalismi tarkoittaa kapitalismia vastustavia liikkeitä, ideoita ja asenteita. Termin tiukimman määrittelyn mukaan antikapitalistit pyrkivät korvaamaan kapitalismin toisella järjestelmällä. On myös olemassa osin antikapitalistisia näkemyksi ...

Forsyteismi

Forsyteismi on John Galsworthyn suurromaanista Forsytein taru peräisin oleva termi, jota käytetään kuvaamaan Euroopan ylemmän keskiluokan hengetöntä ja vain omaa etua tavoittelevaa elämänkatsomusta vuosina 1830–1920. Pääasiassa se tarkoittaa omai ...

Rosvokapitalismi

Rosvokapitalismi on säätelemätöntä kapitalismia, jollainen vallitsi Venäjällä Jeltsinin aikaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Monen mielestä pieni sisäpiiri rohmusi erilaisin sisäpiirikaupoin ja muin keinoin itselleen hajonneen Neuvostoliiton ...

Talousliberalismi

Talousliberalismi tarkoittaa markkinaliberalismin taloudellisia näkökohtia kuten vapaakauppaa sekä verotuksen ja talouden sääntelyn vähyyttä. Henkilö voi olla talousliberaali olematta kuitenkaan arvoliberaali. Markkinaliberaali tarkoittaa henkilö ...

Valtiomonopolistinen kapitalismi

Valtiomonopolistinen kapitalismi on marxilaisuuteen kuuluva käsite, jonka mukaan kapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä siirtyy ennen tuhoutumistaan vaiheeseen, jossa valtio ottaa merkittävän roolin talousjärjestelmän ylläpidossa muutenkin kuin ku ...

Kommunismi

Kommunismi on sosiaalis-taloudellinen tai poliittinen järjestelmä, joka ajaa luokatonta, tasa-arvoista ja yhteisomistukseen perustuvaa yhteiskuntamallia. Kommunismin kannattajat näkevät aatteensa usein sosialismia seuraavana yhteiskuntamuotona. O ...

Neuvostojen kommunismi

Neuvostojen kommunismin pääperiaatteita ovat sen vastakohtaisuus leninististen aatteiden mukaisen demokraattisen sentralismin ja puolueen käsittämisen vallankumouksen etujoukkona ja sen väite, että työpaikoilla syntyvät demokraattiset työläisten ...

Anarkokommunismi

Anarkistinen kommunismi on poliittinen ideologia, joka vastustaa hierarkiaa ja auktoriteetteja, tärkeimpinä viranomaiset ja kapitalismi. Anarkististen kommunistien mielestä omistusoikeus ja valtio ovat molemmat lähinnä haitallisia instituutioita ...

Blanquismi

Blanquismi oli ranskalaisen sosialistin Louis-Auguste Blanquin vallankumouksellinen oppi. Se tähtäsi taantumuksellisten ja porvarillisten hallintojen kumoamiseen vallankumouksellisen omistautuneen eliitin suorittaman vallankaappauksen kautta, jok ...

Brežnevin oppi

Brežnevin oppi on Neuvostoliiton johtajan Leonid Brežnevin mukaan nimetty sotilaallinen ja poliittinen doktriini, jonka mukaan toisten sosialististen maiden tulee puuttua asiaan, jos jokin niistä on luopumassa sosialismista. Doktriinin perusteell ...

Eurokommunismi

Eurokommunismi on 1970-luvulla Länsi-Euroopassa syntynyt poliittinen liike, joka pyrki kehittämään kommunismista länsimaiseen demokratiaan sopivan muodon. Eurokommunismilla tarkoitetaan myös ideologista uudistumista ja heterogenisoitumista, joihi ...

Gulassikommunismi

Gulassikommunismi eli kadarismi on Unkarissa 1960-luvulta lähtien harjoitettu kommunismin muoto, johon sisältyi muun muassa yksityistämistä ja henkistä vapautta, mutta myös vuoden 1956 kansannousuun osallistuneiden rankaiseminen ja muun vastarinn ...

Juche

Juche, myös kimilsungismi, on Korean demokraattisen kansantasavallan virallinen valtiodoktriini. Termi tulee korean ihmisen itsehallintaa ja omavaraisuutta tarkoittavasta sanasta. Juchen pohjana on marxismi-leninismi ja Kim Il-sungin opetukset. K ...

Kansallisbolševismi

Kansallisbolševismi on poliittinen liike, joka yhdistää nationalismin ja bolševismin aineksia. Sen johtava teoreetikko on venäläinen Eduard Limonov, joka johti kiellettyä Kansallisbolševistista Puoluetta. Kansallisbolševistinen puolue käyttää sym ...

Kommunardi

Kommunardi tarkoittaa Ranskan-Preussin sodan jälkeisinä levottomina aikoina 1871 muodostetun Ranskan lyhytikäisen Pariisin kommuunin kannattajaa. The Communards on 1980-luvulla vaikuttanut brittipop-yhtye.

Kommunistinen vallankumous

Kommunistinen vallankumous on marxilaisuuteen liittyvä vasemmistolainen vallankumous, jossa kehittynyt kapitalistinen yhteiskunta muuttuu kommunistiseksi ihanneyhteiskunnaksi. Marxin mielestä kommunistista vallankumousta edeltää sosialismin väliv ...

Leninismi

Leninismi on venäläisen Vladimir Leninin ajatuksiin pohjautuva marxilainen poliittinen ja teoreettinen suuntaus. Käsitettä alettiin käyttää Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ja Kommunistisen internationaalin keskuudessa Leninin kuoleman jälke ...

Luettelo kommunistisista valtioista

Tämä on luettelo kommunistisista valtioista. Luettelossa ovat vain vallassa olevat yksipuoluevaltiot, joissa on vallassa ainoana puolueen kommunistinen puolue. Oppositiolla ei ole asemaa näissä maissa ollenkaan poliittisissa päätöksen teossa. Jot ...

Maailmankommunismi

Maailmankommunismi on lähellä käsitettä kansainvälinen kommunismi. Sille voidaan antaa myös uusia ulottuvuuksia kapitalistisen järjestelmän seuraajana, raaka-aineisiin ja kierrätykseen perustuvana taloudellisena järjestelmänä, jossa ei käytetä ra ...

Maan alla ja päällä

Maan alla ja päällä on Arvo Poika Tuomisen kohua herättäneiden muistelmien vuonna 1958 ilmestynyt toinen osa, joskin ilmestysjärjestyksessä kolmas. Tuominen käsittelee siinä vaiheitaan Suomessa vuosina 1921–1933. Kirjan kattama ajanjakso sijoittu ...

Marxismi-leninismi

Käsite marxismi-leninismi syntyi 1920-luvun lopun Neuvostoliitossa tarkoittamaan Neuvostoliiton kommunistisen puolueen virallista ideologiaa, jonka nähtiin pohjautuvan Karl Marxin ja Vladimir Leninin ajatuksille. Kommunistisen internationaalin vä ...

Proletariaatin diktatuuri

Proletariaatin diktatuuri on marxilaisen liikkeen käyttämä käsite, jolla viitataan kommunistista yhteiskuntaa edeltävään siirtymävaiheeseen, jossa valtio on työväenluokan hallitsema. Käsitteen ottivat ensi kertaa käyttöön ranskalaiset sosialistit ...

Kommunistinen propaganda

Kommunistisella propagandalla tarkoitetaan propagandaa, jonka tehtävänä on edistää kommunististen liikkeiden päämääriä, tuoda sen edustamaa aatetta näkyvämmäksi.

Punaiset khmerit

Punaiset khmerit oli maolainen vallankumouksellinen liike, joka hallitsi Demokraattista Kamputseaa huhtikuusta 1975 tammikuuhun 1979. Pol Potin johtamien punakhmerien tavoitteena oli luoda maahan utopistinen agraariyhteiskunta tuhoamalla kaupunki ...

Stalinismi

Stalinismi on käsite, jolla viitataan Josif Stalinin oppien mukaiseen jyrkkään kommunismin suuntaukseen ja poliittiseen järjestelmään. Stalinismi yhdistetään etenkin Stalinin Neuvostoliiton kielteisinä pidettyihin ilmiöihin kuten terroriin, henki ...

Kommunismi Suomessa

Sosialismi saapui Suomeen 1800-luvun loppuvuosina, syrjäyttäen käytännössä kokonaan aluillaan olleen wrightiläisen työväenliikkeen. Suomen työväenpuolue perustettiin 1899. Puolueen nimi vaihdettiin Suomen Sosialidemokraattiseksi Puolueeksi vuonna ...

Täysin automatisoitu luksuskommunismi

Täysin automatisoitu luksuskommunismi on konsepti tulevaisuudentilasta, jossa automaatio on vapauttanut ihmiset työnteosta tai pienentänyt työnteon 10-12 viikkotuntiin ja kaikille on tarjolla luksusta yltäkylläisyydestä johtuen. Konsepti tarkoitt ...

Vasemmisto-oppositio (Neuvostoliitto)

Vasemmisto-oppositio oli Neuvostoliiton kommunistisessa puolueessa 1920-luvulla vaikuttanut ryhmä, joka arvosteli puoluejohdon politiikkaa ja varsinkin sitä tapaa, jolla uutta talouspolitiikkaa tulkittiin Vladimir Leninin kuoleman jälkeen. Vasemm ...

Vasemmistokommunismi

Vasemmistokommunismi on marxilainen suuntaus ja poliittinen liike, joka erkani Kominternista 1920-luvun alussa Leninin ja bolsevikkien kanssa käytyjen kiistojen seurauksena. Vasemmistokommunismia ei voi pitää yhtenäisenä teoreettisena suuntauksen ...

Vinnytsjan joukkomurha

Vinnytsian joukkomurha tai verilöyly oli NKVD:n suorittama joukkomurha Vinnytsian kaupungissa Ukrainassa, Stalinin vuosien 1937–1938 puhdistusten aikana. Vinnytsian joukkohaudat löydettiin ja tutkittiin osittain vuonna 1943 Saksan miehityksen aik ...

Sosialismi

Sosialismi on aatesuunta, joka pyrkii luomaan tuotantovälineiden yhteisomistukseen perustuvan yhteiskuntajärjestyksen, tai nimitys tällaiselle järjestelmälle. Sosialismi syntyi Euroopassa teollisen vallankumouksen aikana 1800-luvulla vastareaktio ...

Afrikkalainen sosialismi

Afrikkalainen sosialismi eroaa klassisesta sosialismista siinä, että taloudellisia resursseja jaetaan "perinteisellä" afrikkalaisella tavalla. Etenkin 1950-luvulta alkaen monet afrikkalaiset poliitikot puhuivat afrikkalaisen sosialismin puolesta, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →