ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 332

POSIX

POSIX on käyttöjärjestelmille kehitetty standardi-/määrittelykokonaisuus. Standardin IEEE-versio on IEEE 1003.1-2001, jonka kansainvälinen ISO-standardi on ISO/IEC 9945-1. Nimeä "POSIX" on käytetty aluksi vain IEEE-standardin IEEE Std 1003.1-1988 ...

ASCII

ASCII on 7-bittinen eli 128 merkkipaikan laajuinen tietokoneiden merkistö, joka sisältää ensisijaisesti amerikanenglannissa tarvittavat kirjaimet, numerot, väli- ja erikoismerkkejä sekä eräitä ohjauskoodeja. Lähes kaikkien nykyisin yleisessä käyt ...

ISOFIX

ISOFIX on kansainvälinen standardi kiinnikkeille, joilla lasten turvaistuin kytketään autoon. ISOFIX on ISO:n standardi ISO 13216, joka määrittää kiinnitysjärjestelmän ryhmän 1 lasten turvaistuimille. Standardi määrittää kiinnityspisteiden sijain ...

ISMN

ISMN on nuottijulkaisujen standarditunnus. Se on tarkoitettu apuvälineeksi nuottien kustantamiseen ja myyntiin sekä musiikkikirjastotoimintaan. Tunnus helpottaa julkaisun löytymistä ja käsittelyä. Nuottijulkaisujen ISMN vastaa kirjojen ISBN-tunnu ...

ISO 10303

ISO 10303 on ISO-organisaation standardi teollisen tuotetiedon siirtämiseksi tietokone- ja ohjelmistoriippumattomasti. Standardi tunnetaan Suomessa paremmin nimellä STEP-standardi. STEP-lyhenne tulee englanninkielisestä sanoista Standard for the ...

ISO 10487

ISO 10487 määrittää autostereoiden liittimet auton sähköjärjestelmään, koostuu neljästä erilaisesta liittimestä. Käytetään yleensä soittimien kytkemiseen autoon. D liitintä käytetään harvoin ja se on tarkoitettu satelliittinavigointijärjestelmill ...

ISO 13407

ISO 13407 -standardi määrittää vuorovaikutteisten järjestelmien käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ISO 13407 –standardin mukaan keskittyy käytettävyyden huomioimiseen vuorovaikutteisten järjestelmien kehityksen ...

ISO 14001

ISO 14001 on ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardisarjan päästandardi, joka on laajasti käytössä maailmalla ympäristöasioiden hallinnan perustana. Standardin ensimmäinen versio julkaistiin 1996, ja se on sittemmin kasva ...

ISO 15924

ISO 15924 on standardointijärjestö ISO:n ylläpitämä standardi, jossa määritellään eri kirjoitusjärjestelmiin viittaavat kansainväliset kirjain- ja numerokoodit. ISO 15924 -koodien rekisteröinnistä huolehtii ISO:n toimeksiannosta Unicode Consortiu ...

ISO 20022

ISO 20022 on ISO-organisaation standardi XML-pohjaiselle sanomavälitysmuodolle. ISO 20022-sanomat on tarkoitettu yritysten ja pankkien väliseen viestintään. ISO 20022 sanomia on useita eri luokkia, joiden erittely löytyy ISO20022-sivustolta. Täll ...

ISO 20252

ISO 20252 on kansainvälinen markkinatutkimuslaatustandardi, joka lanseerattiin ensi kerran vuonna 2006. Standardin laatijaorganisaatio on ISO. ISO 20252 markkinatutkimusalan laatustandardi määrittelee suuren joukon tekijöitä, joita noudattamalla ...

ISO 216

ISO 216 on kansainvälinen standardi, joka määrittelee papereiden koot. Standardi saatiin alun perin Saksan standardivirastosta DIN:stä Deutsches Institut für Normung vuonna 1922. ISO 216 määrittelee A- ja B-sarjat ja ISO 269 kirjekuorissa käytett ...

ISO 3103

ISO 3103 on ISO:n julkaisema standardi teen valmistukseen ja aistinvaraiseen arviointiin. Teen yhtenäisempää arviointia ja vertailua varten laaditun ISO-standardin lisäksi julkaistu monia enemmän tai vähemmän virallisia ohjeita valmistaa juotavaa ...

ISO 4217

ISO 4217 on ISO-järjestön ylläpitämä kansainvälinen standardi, joka määrittää kunkin maan valuutalle kolmikirjaimisen koodin eli tunnuksen. Valuuttatunnukset on kehitetty käytettäviksi kansainvälisessä rahaliikenteessä ja muissa vastaavissa tilan ...

ISO 639

ISO 639 on kansainvälinen standardi, joka määrää kielten kaksi- ja kolmikirjaimiset tunnukset. Standardi koostuu useasta osasta, joita on julkaistu viisi. Kaksi muuta osaa on kehitteillä. ISO 639 -tunnuksia ei ole tarkoitus käyttää kielten lyhent ...

ISO 8601

ISO 8601 on kansainvälisen standardisoimisjärjestön päivämäärän ja ajan esittämistavasta antama standardi. Standardinmukainen ISO 8601 -kirjoitusasu auttaa kansainvälisessä viestiliikenteessä välttämään sekaannusta, joka johtuu monista erilaisist ...

ISO 9000

ISO 9000 on kansainvälinen standardisarja organisaatioiden toiminnan johtamista laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen kannalta. Organisaatioiden tuotteiden laatua standardeissa ei suoranaisesti tarkastella. ISO 9000 -standardisarja on yksi monist ...

ISO 9126

ISO 9126 on kansainvälinen ISO-standardi ohjelmistojen laadun evaluointiin. Standardin tavoitteena on määritellä yhdenmukaiset mittaustavat ohjelmistojen laatuvaatimuksille. Standardia tarvitaan, koska usein erilaiset laatuun liitetyt termit, kut ...

ISO 9362

ISO 9362 on standardi pankkien osoitteille, jonka on hyväksynyt Kansainvälinen standardointiorganisaatio ISO. Jokaisella pankilla on oma uniikki osoitteensa. Näitä osoitteita käytetään pankkien välisessä maksuliikenteessä, erityisesti kansainväli ...

ISO 9660

ISO 9660 on ISO-standardoitu tiedostojärjestelmä luettaville optisille levyille. ISO 9660 tiedostojärjestelmässä useampitavuiset arvot ovat tallennettu kummassakin little, big tavujärjestyksessä joten sitä voidaan kutsua myös bi-endian tavujärjes ...

Kunrei-shiki

Kunrei-shiki on romanisaatiojärjestelmä, jota käytetään japanin kielen translitteroimisessa latinalaisille aakkosille. Järjestelmä pohjautuu vanhempaan Nihon-shikiin, josta se on muokattu nykyjapaninkielen vaatimuksia vastaavaksi. Nihon-shikin ta ...

MPEG-1

MPEG-1 standardi oli ensimmäinen MPEG-komitean tulos ja se valmistui 1995. Standardi on tarkoitettu kuvan ja äänen pakkaamiseen digitaaliselle tallennusmedialle kuten CD-ROMille. MPEG-1 koodaus voidaan jakaa kolmeen osaan; systeemi, video ja ääni ...

MPEG-2

MPEG-2 on 1997 valmistunut standardi yleisradiotasoisen kuvan pakkaukseen. Sitä käytetään melkein kaikissa DVD-videolevyissä, Super VCD -levyissä, kaapeli- ja satelliittitelevisioissa, Digi-TV-lähetyksissä sekä HDTV:ssä. MPEG-2 perustuu vahvasti ...

MPEG-4

MPEG-4 kansainvälisen MPEG:n kehittämä joukko videon ja äänen pakkaamistapoja. MPEG-4-standardi julkaistiin vuoden 1998 lokakuussa ja virallisesti siitä tuli kansainvälinen standardi vuoden 1999 alussa. MPEG-4-standardi on yhä kehitteillä ja se o ...

PDF

PDF on Adoben 1990-luvulla kehittämä PostScript-kieleen pohjautuva ohjelmistoriippumaton, siirrettävä tiedostomuoto. Sitä käytetään pääasiallisesti sähköiseen julkaisemiseen, tulostamiseen ja painamiseen. PDF-tiedosto on tulostimen ja näytön tark ...

Unicode

Unicode on tietokonejärjestelmiä varten kehitetty merkistöstandardi ja käytännössä sama kuin yleismaailmallisen merkistön määrittävä kansainvälinen standardi ISO/IEC 10646. Unicode määrittää yksilöivän koodiarvon yli 100 000 kirjoitusmerkille. Ma ...

X.500

X.500 on täydellinen ja monimutkainen hakemistopalvelu. Sen yksinkertaistettu vaihtoehto on Lightweight Directory Access Protocol eli LDAP. Se on CCITT:n nyk. ITU alun perin 1980-luvulla kehittämä, OSI-malliin pohjautuva hakemistostandardi. X.509 ...

Kansainvälinen televiestintäliitto

Kansainvälinen televiestintäliitto on YK:n alainen televiestintäverkkoja ja -palveluja kansainvälisesti koordinoiva järjestö. ITU:n päätehtäviä ovat standardointi, radiotaajuuksien jakaminen ja puhelinverkkojen yhteyskäytäntöjen organisointi maid ...

E.164

E.164 on ITU:n standardi kansallisille ja kansainvälisille puhelinnumeroille. Sen ensimmäinen versio vuodelta 1988 oli tarkoitettu käytettäväksi ISDN-lankapuhelimissa, mutta vuoden 1997 versiosta alkaen se on ollut suositus kansainväliseen numero ...

H.263

H.263 on videokoodekki, jonka ITU-T kehitti vuosina 1995-1996. Sen alkuperäinen käyttötarkoitus oli toimia pienen bittivirran videokonferenssien pakkausmenetelmänä. H.263 on osa H.26X-standardiperhettä. H.263 on parannettu versio aiemmasta H.261- ...

H.264

H.264 eli MPEG-4 AVC on vuonna 2003 valmistunut videonpakkausstandardi. H.264/AVC:tä kehittävä Joint Video Team -standardointiryhmä sai elokuussa 2008 Primetime Emmy -palkinnon ja tammikuussa 2009 Technology and Engineering Emmy -palkinnon kehitt ...

H.323

H.323 -signalointiprotokolla on ITU-T:n kattostandardi, joka määrittelee videoneuvotteluyhteyksien protokollan pakettikytkentäisessä verkossa käyttöön eli joko yrityksen sisällä lähiverkossa tai internetissä. H.323 on yleisstandardi lähes kaikill ...

HEVC

HEVC on videonpakkausstandardi, joka on kehitetty H.264:n seuraajaksi. Standardi hyväksyttiin huhtikuussa 2013 HEVC/H.265 ITU-T -standardiksi. Se voi tukea 8K UHD:ta ja resoluutioita 8 192x4 320 asti. Sen on arvioitu kykenevän pakkaamaan 4K UHD - ...

Synchronous Digital Hierarchy

Synchronous Digital Hierarchy on CCITT:n standardi optiselle tiedonsiirrolle. Synchronous Optical Network on yhdysvaltalainen vastaava standardi. SDH/Sonet tarjoavat nopeamman ja halvemman siirtoverkkoyhteyden kuin perinteinen siirtoverkoissa käy ...

X.25

X.25 on CCITT:n pakettikytkentäinen tietoliikenneprotokolla laajaverkkoihin, joka valmistui maaliskuussa 1976. X.25 kattaa OSI-mallin alimmat kerrokset 1, 2 ja 3. X.25-verkon laitteet jakaantuvat kolmeen kategoriaan: Packet-Switching Exchange PSE ...

X.509

X.509 on kryptografian standardi julkisen avaimen salauksessa käytettäville varmenteille. Standardia käytetään useissa Internetin protokollissa kuten TLS ja HTTPS. X.509 on Kansainvälisen televiestintäliiton ITU standardi.

Kadunnimi

Kadunnimi on taajama-alueella sijaitsevan tien, kadun, polun tai muun väylän nimi. Termiä voidaan käyttää myös laajemmin tarkoittamaan mitä tahansa kaavanimeä eli asemakaavassa tai muussa vastaavassa kaavoituksessa nimettyä kohdetta, kuten puisto ...

Suurten lukujen nimet

Suurten lukujen nimet ovat luonnollisen kielen numeraaleja, jotka tarkoittavat tiettyjä yksittäisiä suuria luonnollisia lukuja. Omia nimiä on annettu länsimaisen perinteen mukaan yleensä vain luvuille, joiden kymmenkantainen logaritmi on jaolline ...

Tähden nimi

Tähdille antaa nykyään nimiä vain Kansainvälinen tähtitieteellinen unioni IAU. Monilla kirkkaimmista paljain silmin nähtävistä tähdistä on perinteellinen nimi, joka on monesti arabien tai kreikkalaisten antama, esimerkiksi Sirius. Useimmilla tähd ...

SFS 5966

SFS 5966 on laajennetun suomalaisen tietokone­näppäimistön eli suomalaisen monikielisen näppäimistön määrittelevä kansallinen standardi, jonka Suomen Standardisoimisliitto vahvisti vuonna 2008. Näppäimistö­asettelu on kehitetty Kotimaisten kielte ...

ACPI

ACPI -määrittely on avoin teollisuusstandardi, jota ovat olleet kehittämässä HP, Intel, Microsoft, Phoenix ja Toshiba. Se määrittelee yleisen rajapinnan laitteiston tunnistusta, emolevyä, laitteiston määritystä ja virranhallintaa varten. Standard ...

EISA

EISA oli IBM:n kanssa kilpailevien PC-valmistajien esittelemä väylästandardi joka laajentaa ISA:n 32-bittiseksi. EISA kehitettiin avoimeksi vaihtoehdoksi Micro Channel Architecture -väylälle, jonka IBM kehitti PS/2-tyyppisiä tietokoneitaan varten ...

ESDI

ESDI on Maxtorin kehittämä väylästandardi kiintolevyille. ESDI on kehitetty parannuksena Seagaten ST-506 ja ST-412 väylistä muun muassa parantamalla luotettavuutta ja nopeutta sekä kasvattamalla levyjen maksimikokoa. ESDI siirsi suuren osan väylä ...

ISA

ISA on IBM PC:ssä 1981 esitelty laajennusväylä, joka säilyi käytössä 1990-luvun puoliväliin. Alkuperäinen väylä oli 8 bittiä leveä rinnakkaisväylä ja kellotaajuudeltaan 4.77 MHz, joka oli synkronissa IBM PC:n 8088-suorittimen kellotaajuuteen. IBM ...

PCI

PCI on tietokoneväylä, jonka avulla liitetään lisälaitteita tietokoneeseen. Alkujaan PCI-väylä on tullut käyttöön IBM PC -yhteensopivissa tietokoneissa, mutta sen käyttö on levinnyt myös muunlaisiin tietokoneisiin.

S/PDIF

S/PDIF on kuluttajalaitteissa digitaalisen äänisignaalin siirtoon yleisesti käytetty yhteyskäytäntämuoto. Se on erityisesti kuluttajalaitteisiin tarkoitettu muunnos standardista AES/EBU; ne eroavat vähän protokolliensa osalta ja siitä että S/PDIF ...

VLB

Vesa Local Bus oli VESAn standardoima nopea väylä lähinnä näytönohjaimen liittämiseksi PC-tietokoneeseen. VLB toimi huomattavasti suuremmalla kellotaajuudella 25–40 MHz kuin ISA-väylä sekä oli myös 32-bittinen ISA-väylän ollessa vain 16-bittinen, ...

ACCESS.bus

ACCESS.bus on Philipsin ja DECin vuonna 1985 kehittämä sarjaliitäntäprotokolla, jolla voidaan liittää tietokoneeseen oheislaitteita. ACCESS.bus on samankaltainen kuin USB-liitäntä; sen avulla voidaan tietokoneeseen liittää oheislaitteita sammutta ...

AppleTalk

AppleTalk on Applen tietoliikenneprotokollapino tietokoneiden väliseen lähiverkkoon. Se julkaistiin Macintoshin mukana vuonna 1984 ja poistettiin 2009 Mac OS X v10.6:ssa TCP/IP:n syrjäytettyä sen. Linuxissa on täysi tuki AppleTalkille. AppleTalki ...

Asynchronous Transfer Mode

ATM eli asynkroninen tiedonsiirtotapa t. toimintamuoto on solujen verkkoprotokolla, joka jakaa lähetettävän datan pieniin vakiomittaisiin 53 tavun soluihin ja on näin ollen pakettikytkentäinen protokolla. ATM syntyi tarpeesta kasvattaa siirtoyhte ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →