ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 323

.xxx

.xxx on sponsoroitu ylätason verkkotunnus, joka on tarkoitettu aikuisviihdesivustoille. ICANN hyväksyi tunnuksen 18. maaliskuuta 2011. Vuosia kiistelyn kohteena ollut.xxx-tunnus on herättänyt vastustusta muun muassa uskonnollisissa ryhmissä. Aiku ...

Hallinnon opiskelijaedustaja

Hallinnon opiskelijaedustaja tarkoittaa yliopiston tai ammattikorkeakoulun päättävässä elimessä, esimerkiksi hallituksessa, kollegiossa tai tiedekuntaneuvostossa oppilaitoksen opiskelijoiden piiristä valittua jäsentä. Hallinnon opiskelijaedustaji ...

Raatimies

Raatimies oli Länsi-Euroopan kaupungeissa 1100–1800-luvuilla toimineiden raatien jäsenen kutsumanimi. Raati päätti itsehallinnollisten kaupunkien asioista. Keskiajalta lähtien raatimiehet olivat kaupungin porvariston keskuudesta valittuja luottam ...

360 asteen palaute

360 asteen palaute on yleisnimi menetelmille, joiden avulla yksittäinen henkilö tai ryhmä saa palautetta oman työnsä ja toimintansa kannalta tärkeiltä yhteistyökumppaneilta tai sidosryhmiltä. Termi 360 asteen palaute on syntynyt ajatuksesta, että ...

Henkilöstön kehittäminen

Osaamisen kehittämisestä puhutaan usein yrityksissä vielä nimellä henkilöstön kehittäminen. Perimmäisenä ajatuksena on, että yrityksen toiminnan ehtona oleva osaaminen on ihmisten osaamista, jota kehittämällä voidaan rakentaa yrityksen osaamista. ...

Perehdyttäminen

Perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijöiden opastusta työtehtäviin. Perehdyttäminen perustuu lakiin ja säädöksiin uuden henkilön perehdyttämisestä ja työhön ohjauksesta. Jokapäiväisen toiminnan kannalta kysymys on lähinnä hyväksi havaituista to ...

Talent management

Talent management on yleistynyt viime vuosien aikana suomalaisissa yrityksien henkilöstöhallinnossa. Talent managementille on olemassa useita määrittelyitä: Henkilöstöjohtamista työntekijän koko urakaaren ajan lähde tarkemmin? Parhaiden kykyjen j ...

Iiris Aaltio

Iiris Elina Aaltio on suomalainen kauppatieteiden tohtori, joka on toiminut vuodesta 2006 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen professorina. Aaltio opiskeli Jyväskylän yliopistossa ja valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuon ...

Chris Argyris

Christopher ”Chris” Argyris oli yhdysvaltalainen organisaatiotieteilijä. Hänet tunnettiin erityisesti töistään ihmisten ja organisaatioiden välisen vuorovaikutuksen, organisaation oppimisen ja toimintatutkimuksen piirissä.

Peter Drucker

Peter Ferdinand Drucker oli syntyperältään itävaltalainen kirjailija-professori, joka oli erikoistunut hallintotieteisiin ja erityisesti johtamiseen. Drucker syntyi wieniläiseen virkamiesperheeseen. Hänen isänsä, Adolph Bertram Drucker oli Habsbu ...

Gary Hamel

Gary Hamel on yhdysvaltalainen kansainvälisen johtamiskonsultointiyritys Strategosin toimitusjohtaja. Hän toimii myös strategisen liikkeenjohdon vierailevana professorina Lontoon yliopiston London Business Schoolissa. Hamel on valmistunut Andrews ...

Alexandre Havard

Alexandre Havard on teoksen Virtuous Leadership – An Agenda for Personal Excellence kirjoittaja ja johtajuuskoulutusverkoston Havard Virtuous Leadership Institute perustaja. HVLI:n johtajuusseminaarit perustuvat Hyvejohtajuus-malliin, joka esitet ...

Rosabeth Moss Kanter

Rosabeth Moss Kanter on yhdysvaltalainen kauppatieteen professori, erikoisaloinaan strategia, innovaatiot ja muutosjohtaminen. Hän työskentelee Harvardin yliopistossa, jossa hänellä on liiketaloustieteen Ernest L. Arbuckle -professuuri. Kanter to ...

John Kotter

John Paul Kotter on yhdysvaltalainen muutosjohtamisen asiantuntija. Hän opettaa Harvard Business Schoolissa. Hän on kirjoittanut aiheesta 17 teosta ja hänen artikkelinsa Harvard Business Reviewssa ovat varsin luettuja. Kotter on esittänyt teokses ...

Harold J. Leavitt

Harold ”Hal” Jack Leavitt oli yhdysvaltalainen organisaatiotieteilijä ja professori, joka tunnetaan erityisesti työstään yritysten päätöksenteon, päätöksentekodynamiikan ja johtamispsykologian alalta.

U. E. Moisala

Uuno Erkki Moisala oli suomalainen liikkeenjohdon asiantuntija, tutkija ja kirjailija. Moisala osallistui talvisotaan sotapoikana ja jatkosodan aikana hän kävi upseerikoulun ja toimi joukkueenjohtajana JR 11:ssä. Hän osallistui myös Lapin sotaan. ...

Ikujirō Nonaka

Ikujirō Nonaka on japanilainen kansainvälisen liiketoimintastrategian emeritusprofessori, joka on tullut kansainvälisesti tunnetuksi erityisesti organisaatioiden tietämyksenhallinnan tutkimuksesta. Häntä pidetään eräänä nykyaikaisen liiketalousti ...

Kjell A. Nordström

Kjell Anders Nordström on ruotsalainen kauppatieteen tohtori ja tietokirjailija. Hän toimii apulaisprofessorina Tukholman kauppakorkeakoulun Kansainvälisen liiketoiminnan instituutissa. Nordström tunnetaan erityisesti Jonas Ridderstrålen kanssa t ...

Michael Porter

Michael Everett Porter on yhdysvaltalainen liiketaloustieteen professori, kirjailija ja konsultti. Porter on keskittynyt liikkeenjohdon ja kansantalouden tutkimiseen. Hän hoitaa päätyönään Bishop William Lawrence -professuuria Harvard Business Sc ...

C. K. Prahalad

Coimbatore Krishnarao Prahalad oli professori, liikkeenjohdon teoreetikko ja yrityskonsultti. Hän hoiti päätyönään yritysstrategian Paul and Ruth McCracken Distinguished University Professor -professuuria Michiganin yliopiston Ross School of Busi ...

Jonas Ridderstråle

Jonas Ridderstråle on ruotsalainen kauppatieteen tohtori ja tietokirjailija. Hän toimii britannialaisen Ashridge Business Schoolin vierailevana professorina. Ridderstråle tunnetaan erityisesti Kjell A. Nordströmin kanssa tekemistään kirjoista Fun ...

Timo Santalainen

Timo Juhani Santalainen on suomalainen kauppatieteiden tohtori ja valtiotieteen lisensiaatti, joka on erikoistunut tutkimaan organisaatioiden strategista johtamista. Hän työskentelee Genevessä perustamansa yritysjohdon kehittämis- ja tutkimuspalv ...

L. I. Suurla

Leo Ilmari Suurla oli liikkeenjohdon konsultoinnin perustajia Suomessa. Hän vaikutti ratkaisevasti tämän uuden ammatin kehittymiseen ja loi perustaa suomalaisten yritysten ja yritysjohtajien korkealle, kansainvälisesti arvostetulle tasolle. Hänel ...

Hirotaka Takeuchi

Hirotaka Takeuchi on japanilainen kansainvälisen liiketoimintastrategian professori, joka työskentelee Hitotsubashi-yliopistossa. Takeuchi tunnetaan parhaiten Ikujirō Nonakan kanssa kirjoittamastaan kirjasta The Knowledge-Creating Company: How Ja ...

Frederick Winslow Taylor

Frederick Winslow Taylor oli yhdysvaltalainen teknikko, joka kehitti 1900-luvun alussa taylorismiksi kutsutun liikkeenjohdon menetelmän. Menetelmä tunnetaan myös nimellä tieteellinen liikkeenjohto. Taylor syntyi Pennsylvanian Germantownissa varak ...

Arvoanalyysi

Arvoanalyysi on menetelmä tuotteen kustannusten alentamiseksi ilman että sen tuottama arvo vähenisi. Arvoanalyysissä selvitetään tuotteen tai palvelun ominaisuuksia ja kustannuksia ja tarkastellaan niiden suhdetta tavoitteena löytää tähän mahdoll ...

Laatupalkinto

Laatupalkinto on viitekehys/referenssimalli organisaation toimintojen, prosessien ja organisaatioiden laadun arvioimiselle ja kehittämiselle. Laatupalkintoon kuuluvat oleellisesti julkiset arviointiperusteet, joihin verraten organisaatiot kehittä ...

Poka yoke -järjestelmä

Poka yoke -järjestelmä on japanilaisen, Toyotalla työskennelleen Shigeo Shingon luoma malli siitä, miten tuotannon laadussa saavutetaan äärimmäinen saavutettavissa oleva taso, nollavirhetaso. Perinteinen tilastoihin perustuva laadunvalvonta ei Sh ...

Verifiointi ja validointi

Verifiointi ja validointi ovat menetelmiä, joilla varmistetaan, että tuote, palvelu tai järjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset ja että se sopii aiottuun käyttötarkoitukseen. Nämä ovat tärkeä osa laadunhallintaa Verifiointi eli todentamine ...

Aloitustapaaminen

Aloitustapaaminen on projektin käynnistämisen yhteydessä järjestettävä projektin asiakkaan ja projektiryhmän tapaaminen. Tavoitteena on projektin käynnistämisen lisäksi luoda yhtenäinen käsitys projektiin osallistuville sen sisällöstä ja tavoitte ...

CMM

CMM erittelee viisi eri tasoa organisaation prosessien kypsyydelle: Johdettu managed prosessin johtaminen ja mittaaminen astuu mukaan kuviohin. Määritelty defined prosessi on määritelty/vahvistettu standardoiduksi liiketoiminnan prosessiksi. Opti ...

Devops

DevOps on toimintamalli sähköisten palvelujen tuotantoon: malli pyrkii automatisoimaan ohjelmistokehitykseen, testaamiseen ja ylläpitoon liittyvät IT-palvelutoiminnot. Ohjelmistokehityksessä käytetään ketterän kehityksen menetelmiä ja jatkuvan in ...

Extreme Project Management

Extreme project management on projektinhallinnan menetelmä, jota sovelletaan hyvin monimutkaisten ja epävarmojen projektien yhteydessä. Se etenee ketterille projektinhallintamenetelmille ominaisesti inkrementaalisesti perinteisestä vesiputousmall ...

Gantt-kaavio

Ganttin kaavio on erityisesti projektinhallinnassa suosittu janakaavio, joka esittää projektin ja sen työvaiheiden edistymisen suhteessa aikaan. Kaavion kehitti amerikkalainen insinööri ja keksijä Henry Gantt jo 1800-luvulla, ja se on nimetty hän ...

Kriittinen polku

Kriittinen polku on niiden peräkkäin suoritettavien asioiden kokonaisuus, jotka on toteutettava aikataulussa, jotta koko projekti ei myöhästyisi. Kriittinen polku selvitetään luetteloimalla projektiin liittyvät tehtävät, mallintamalla niiden väli ...

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä on hankkeen etenemistä seuraava, ohjaava ja tukeva ryhmä. Ohjausryhmä koostuu yleensä linjaorganisaation edustajista, jotka saavat projektituloksen, jotka ovat projektin resurssien omistajia ja hankkeen toimeksiantajan edustajista.

Ohjelmiston laatu

Ohjelmiston laatu mittaa ohjelmistotuotannossa sitä, kuinka hyvin tietokoneohjelma tai ohjelmisto on suunniteltu, ja kuinka hyvin toteutettu ohjelmisto noudattaa suunnitelmaa. Siinä missä suunnitelmanmukaisuus keskittyy toteutukseen – siis vastaa ...

Opiskelijan syndrooma

Opiskelijan syndrooma viittaa ilmiöön, jossa useat ihmiset aloittavat tehtävän suorittamisen vasta viimeisellä mahdollisellä hetkellä ennen aikarajaa. Opiskelijan syndrooma on eräs laiskottelun muoto, johon kuitenkin sisältyy suunnitelma hyvin ai ...

PERT

PERT on menetelmä, jonka avulla voidaan suunnitella ja aikatauluttaa kompleksisen projektin kulkua olosuhteissa, joissa ei ole mahdollista etukäteen arvioida tarkkaan yksittäisten projektin tehtävien viemää aikaa.

Prince2

PRojects IN Controlled Environments on laajasti projektinhallintaan käytetty menetelmä. Se on käytössä yli 150 maassa ja 20 000 organisaatiossa ympäri maailmaa.

Projektiorganisaatio

Projektiorganisaatio voidaan käsitteellisesti ymmärtää kahdella eri tavalla. Sillä voidaan tarkoittaa organisaatiota, joka toimii yksinomaan projektityöskentelyn periaatteiden mukaan eikä pysyviä rakenteita juuri ole puhdas projektiorganisaatio p ...

Projektipäällikkö

Projektipäällikkö tarkoittaa projektinhallinnan ammattilaista, esimerkiksi työprojektin johtajaa tai vastuuhenkilöä. Projektipäällikkö on vastuussa projektin tavoitteiden saavuttamisesta. Hän ei yleensä osallistu projektin varsinaisten tehtävien ...

Päätöstaulu

Päätöstaulu on visuaalinen tapa kuvata eri toimintojen tai toimenpiteiden vaikutuksia erilaisilla ehdoilla. Se soveltuu käytettäväksi niin projektinhallinnan, ohjelmoinnin kuin testauksen suunnittelunkin yhteydessä.

RACI

RACI on projektinhallintaan liittyvä toimenpidelista, jossa kerrotaan mitä tehdään, kuka tekee ja mihin mennessä. Ilman listaa voi usein käydä niin, että unohdetaan mitä pitää tehdä ja ennen kaikkea se, kenen piti tehdä. Mikäli tehtävänä on paljo ...

Wreckamovie

Wreckamovie oli yhteisöllinen elokuvien tuotanto- ja kehitysympäristö, johon kuka tahansa pystyi liittymään luodakseen oman elokuva- tai muun audiovisuaalisen projektinsa ja saadakseen verkkoyhteisön tuen, tai etsiäkseen mielenkiintoisia elokuva- ...

Aakkoset

Aakkoset eli aakkosto on tietyn kielen äännekirjoitukseen vakiintunut järjestetty kokoelma kirjaimia. Äänne- eli aakkoskirjoituksessa kukin kirjain edustaa joko yksin tai yhdessä muiden kanssa jotakin puhutun kielen äännettä tai äänneryhmää. Äänn ...

Kirjaimisto

Kirjaimisto on kokoelma kirjaimia, joista on valittu aakkoskirjoitusta käyttävien eri kielten aakkoset. Yhden kirjaimiston kirjainvalikoima on yleensä suurempi kuin yhdenkään siihen pohjautuvan aakkoston, sillä kukin aakkosto käyttää yleensä vain ...

Abur

Abur eli muinaispermiläiset aakkoset on suomalais-ugrilaisia komin ja komipermjakin kieliä kirjoittamaan käytetty muinainen aakkosto. Sen laati venäläinen lähetyssaarnaaja Stepan Hrap 1300-luvulla. Aakkosto oli käytössä aina 1500- tai 1600-luvull ...

Aramean kirjaimisto

Aramean kirjaimisto kehittyi foinikialaisesta noin vuonna 1000 eaa. Aramean kieltä suosittiin Persiassa, josta se levisi Lähi-itään ja Egyptiin ja muodostui aikansa ylikansalliseksi kulttuurikieleksi. Arabian kieli syrjäytti sen vasta 800-luvulla ...

Armenialaiset aakkoset

Armenialaiset aakkoset ovat kirjaimisto, jolla on kirjoitettu armenian kieltä aina 400-luvulta alkaen. Se on latinalaisen, kreikkalaisen ja kyrillisen kirjaimiston tapaan äännekirjoitukseen perustuva järjestelmä, jossa merkitään sekä vokaalit ett ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →