ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 32

Sosiaalinen hylkäys

Sosiaalinen hylkäys tapahtuu, kun henkilö tarkoituksellisesti jätetään sosiaalisen suhteen tai vuorovaikutuksen ulkopuolelle. Yksilö voi joutua joko yhden henkilön tai ryhmän hylkäämäksi. Hyljeksintä voi olla aktiivista, kuten kiusaamista tai kar ...

Syndikaatti

Syndikaatti on termi, jolla kuvataan erimuotoisia yhteisöjä. Nimitys voi viitata esimerkiksi rikollisjärjestöön, myyntikartelliin- tai yhtymään sekä työväenyhdistykseen. Syndikaatti voi muodostua yksittäisistä henkilöistä tai erillisistä yhteisöi ...

Syrjäytyminen

Syrjäytyminen ja sosiaalinen syrjäyttäminen viittaavat prosessiin, joka tuottaa koulutukseen, työmarkkina-asemaan, elintasoon, terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin ja elinympäristöön liittyvää yhteiskunnallista huono-osaisuutta. Toisaalta kaikkea ...

Systeeminen konstellaatio

Systeeminen konstellaatio on saksalaisen psykoterapeutin Bert Hellingerin kehittämä toiminnallinen ja kokemuksellinen menetelmä, jonka avulla tutkitaan ihmisyhteisöjen dynamiikkaa. Systeemisestä konstellaatiosta on kolme muotoa: perhekonstellaati ...

Treffit

Treffejä ennalta tuntemattoman henkilön kanssa sanotaan sokkotreffeiksi. Sokkotreffien tarkoitus on uusiin ihmisiin tutustuminen. Sinkkujen tekemien treffien tarkoitus on seuran hakeminen. Laajemmassa mielessä treffit tarkoittavat seuranhakua esi ...

Verkkoystävyys

Verkkoystävyys syntyy, kun ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään jonkin verkkoyhteisön kautta. Merkittäviä tekijöitä verkkoystävyyden syntymiseen ovat hyperpersoonallisuus ja se, ettei toisen ihmisen kaikista reaalimaailman attribuuteista ole ...

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus on kahden tai useamman objektin tai tapahtuman välinen vaikutussuhde, jossa kumpikin osapuoli vaikuttaa toiseen. Tietyssä mielessä kyseessä on yksisuuntaisen kausaalisuhteen vastakohta. Suomen kielen sana vuorovaikutus kuvaa myös hy ...

Yhteisöasuminen

Yhteisöasuminen tarkoittaa perinteistä ydinperheeseen perustuvaa asumista yhteisöllisempää asumismuotoa. Asuinyhteisön koko ja yhteisöllisyyden aste vaihtelevat, mutta ainakin osa arkipäiväisistä asumiseen liittyvistä toiminnoista on siirretty yh ...

Yksiavioisuus

Yksiavioisuus eli monogamia viittaa avioliiton muotoon, jossa henkilöllä on vain yksi aviopuoliso kerrallaan. Yksiavioisuus saattaa kuitenkin viitata yleisempään tilaan, jossa henkilöllä on yksi partneri ja tätä saatetaan soveltaa kaikkien eläint ...

Ystävänpäiväkortti

Ystävänpäiväkortti on postikortti, joka lähetetään ystävälle ystävänpäivänä. Niiden historia ulottuu 1400-luvulle asti. Ystävänpäiväkorit olivat aluksi suosittuja erityisesti Englannissa, jossa sijaitsevassa British Museumissa historian tiettäväs ...

Äiti

Äiti on biologinen tai sosiaalinen naaraspuolinen jälkeläistensä vanhempi. Nisäkkäillä kuten ihmisellä äiti kantaa lastaan, jota ensin kutsutaan alkioksi ja myöhemmin sikiöksi. Äiti kantaa lastaan kohdussaan aina siihen saakka kunnes lapsi on tar ...

Elintaso

Elintaso määritellään usein aineellisena elämisen tasona, eli ihmisen saatavilla olevien tavaroiden ja palvelujen määränä ja laatuna. Elintasoa mitataan usein bruttokansantuotteella, tulojen jakautumisen tasaisuudella ja köyhien määrällä. Joskus ...

Elämän arvo

Elämän arvo on monitahoinen käsite. Sitä voidaan ajatella filosofisena, taloudellisena tai moraalisena arvona elämälle ilmiönä tai erityiselle elävälle eliölle. Ihmisen elämän arvona voidaan ajatella myös hänen tekoja elämänsä aikana. Tekoja voiv ...

Kultahattu-käyrä

Kultahattu-käyrä on tuloerojen ja sosiaalisen liikkuvuuden suhdetta ilmaiseva käyrä. Empiirisessä tutkimuksessa on havaittu taloudellisen tasa-arvon ja sukupolvien välisen sosiaalisen liikkuvuuden suhteen olevan positiivinen. Yhteyttä tutki ensim ...

NEET

NEET on lyhenne englannin kielen sanoista N ot in E mployment, E ducation or T raining. Kyseessä on hallinnollinen luokitus, jota käytettiin ensimmäisenä Britanniassa, mutta sen käyttö on levinnyt laajasti muihinkin maihin kuten Japaniin, Kiinaan ...

Pareto-tehokkuus

Pareto-tehokkuus tai Pareto-optimaalisuus on peliteoreettinen kriteeri, joka viittaa tilanteeseen, jossa kenenkään asemaa ei voida parantaa huonontamatta jonkun muun asemaa. Pareto-parannus parantaa jonkun asemaa huonontamatta kenenkään muun asem ...

Robin Hood -ilmiö

Robin Hood -ilmiö tarkoittaa taloudellista ilmiötä, jossa tulot jaetaan uudelleen niin, että taloudellinen epätasa-arvo vähenee. Ilmiö on nimetty Robin Hoodin mukaan. Hoodin sanotaan varastaneen rikkailta ja antaneen köyhille.

Taloudellinen epätasa-arvo

Taloudellisella epätasa-arvolla tai taloudellisella eriarvoisuudella tarkoitetaan tulojen ja omaisuuden epätasaista jakautumista yksilöiden, ryhmien tai valtioiden välillä. Tulojen jakautumista eli tulonjakoa mitataan muun muassa ginikertoimella ...

Taloussosiologia

Taloussosiologia tarkastelee erilaisten taloudellisten ilmiöiden yhteiskunnallisia syitä ja vaikutuksia. Tieteenala voidaan jakaa klassiseen ja nykyaikaiseen kauteen: klassisella kaudella keskityttiin erityisesti moderniin ja sen osatekijöihin, k ...

Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Sukupuolten tasa-arvo on yksi YK:n ihmisoikeuksien ju ...

Bechdelin testi

Bechdelin testi on yhdysvaltalaisen sarjakuvapiirtäjän Alison Bechdelin kehittämä yksinkertainen, puolileikillinen kolmen vaatimuksen sarja, jota vasten voi tutkia sukupuolten tasa-arvoista esittämistä näytelmäelokuvissa. Elokuva ”läpäisee Bechde ...

Lasijyrkänne

Lasijyrkänne tarkoittaa tilannetta, jossa nainen valitaan esimerkiksi johtajaksi olosuhteissa, joissa on mahdotonta onnistua. Nainen voidaan esimerkiksi palkata epävakaisiin tai kriisitilassa oleviin organisaatioihin. Lasijyrkänne on sukua sanall ...

Ri-pronomini

Ri on esperantossa yksikön kolmannen persoonan sukupuolineutraali pronomini. Kyseistä suomen kielen hän-sanaa vastaavaa uudissanaa käytetään täydentämään sukupuolisidonnaisia pronomineja li ja ŝi, joita vastaavat mm. englannin kielen sanat he ja ...

Sukupuolten tasa-arvon paradoksi

Sukupuolten tasa-arvon paradoksi on kiistanalainen tutkimustulos, jonka mukaan sukupuolten tasa-arvoa edistävissä maissa on yleensä epätasaisempi sukupuolijakauma tieteen, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan aloilla. Ehkä tunnetuin te ...

Avoin Venäjä

Avoin Venäjä on Jukos-öljy-yhtiön ja johtajansa Mihail Hodorkovskin perustama ja rahoittama säätiö. Säätiö rahoittaa akateemisia instituutioita ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä. Toiminta tähtää Venäjän demokratisoimiseen ja avoimeen kansa ...

Calouste Gulbenkianin säätiö

Calouste Gulbenkian -säätiö on yksityinen mutta yleishyödyllinen portugalilainen säätiö. Sen tavoitteet ovat taiteiden, hyväntekeväisyyden, koulutuksen ja tieteiden alalla. Armenialaista alkuperää olleen öljyalan liikemiehen Calouste Sarkis Gulbe ...

Camp Rising Sun

Camp Rising Sun on kansainvälinen, uskonnollisesti tai poliittisesti sitoutumattoman säätiön ylläpitämä kesäleiri 14–16-vuotiaille nuorille. Leirejä on toiminnassa kaksi: pojille Red Hookissa New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa ja tytöille Cli ...

Centro Sperimentale di Cinematografia

Centro Sperimentale di Cinematografia on italialainen säätiö, jonka alaisuudessa toimivat Roomassa sijaitseva elokuvakoulu ja kansallinen elokuvainstituutti. Se perustettiin 1935, ja sen tehtävänä on edistää elokuvataidetta ja elokuvauksen teknii ...

Centrum Balticum -säätiö

Centrum Balticum -säätiö tekee ja tukee Itämeren alueen laaja-alaista yhteistyötä. Centrum Balticum käynnistää julkista keskustelua ja tarjoaa foorumeita dialogille ja osaamisen vaihdolle. Tavoitteena on yhdistää Itämeren alueen monitasoista toim ...

Det Norske Veritas

Det Norske Veritas tai DNV on norjalainen riippumaton säätiö, jonka tarkoituksena on turvata ihmishenkiä, ympäristöä ja omaisuutta. Säätiön kotipaikka sijaitsee Norjan pääkaupungissa Oslossa. Det Norske Veritas perustettiin vuonna 1864. Säätiö al ...

El Sistema

Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela eli FESNOJIV eli El Sistema on julkisin varoin rahoitettu yksityinen musiikin koulutusohjelma Venezuelassa. Venezuelalainen ekonomisti ja kapellime ...

Euroopan tiedesäätiö

Euroopan tiedesäätiö perustettiin vuonna 1974. Nykyään siihen kuuluu 80 jäsenorganisaatiota 30 maasta. Jäsenorganisaatiot ovat pääasiassa jäsenmaiden tieteellistä perustutkimusta rahoittavia elimiä. ESF:n päämaja sijaitsee Strasbourgissa Ranskass ...

FLOSS Manuals

FLOSS Manuals on vuonna 2006 perustettu voittoa tuottamaton säätiö. Säätiö keskittyy avoimen lähdekoodin ohjelmien dokumentaatioon. FLOSS Manualsin käyttämä kirjoitustyökalu on Booktype, joka on kehitetty kirjojen kollaboratiivista kirjoittamista ...

Isha-säätiö

Isha-säätiö on Intiassa toimiva voittoa tavoittelematon säätiö. Nimi isha tarkoittaa kutakuinkin "muodoton jumalainen". Säätiön tavoite on sen itsensä mukaan toimia mahdollisimman monipuolisesti ihmisten hyvinvoinnin hyväksi: se pyrkii tarjoamaan ...

Mozarteum-säätiö

Mozarteum-säätiö on vuonna 1880 Salzburgissa perustettu säätiö, jonka tehtävänä on vaalia Wolfgang Amadeus Mozartin elämään ja teoksiin liittyvää perintöä. Säätiön edeltäjä oli vuonna 1841 perustettu "Dom-Musik-Verein und Mozarteum", ja se on läh ...

Open Society Institute

Open Society Institute on kansallisten Soros-säätiöiden hallinnollinen ydin. Se on perustettu vuonna 1993. Sitä rahoittaa ja johtaa George Soros. Säätiön tavoitteisiin kuuluu mm. demokraattisen hallinnon, ihmisoikeuksien sekä sosiaalisten uudistu ...

Säätiörekisteri

Patentti- ja rekisterihallitus ylläpitää säätiörekisteriä suomalaisista säätiöistä. Säätiö voidaan perustaa joko säädekirjalla tai testamentilla. Perustamiseen täytyy ensin hakea lupa PRH:lta, minkä jälkeen säätiö voidaan ilmoittaa rekisteröitävä ...

Trusti (oikeustiede)

Trusti on angloamerikkalaisessa common law -oikeusjärjestelmässä erityinen omistusjärjestely, joka rakentuu kaksoisomistukselle. Trusti perustuu englantilaisen ennakkotapausoikeuden oikeustekniselle jaottelulle equity -oikeuteen ja common law -ta ...

Vaikuttavuussäätiö

Vaikuttavuussäätiö on Suomen valtion 2019 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on tukea tutkimuksen lippulaivatoimintaayliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ja vahvistaa huippututkimuksen public–private-yhteyksiä. Valtio lahjoitti säätiölle 60 mi ...

Zinsou-säätiö

Zinsou-säätiö on yksityinen vuonna 2005 Cotonoussa Beninissä perustettu säätiö. Se suuntautuu sosiaaliseen toimintaan ja kulttuuriin ja se on omistettu Afrikan nykytaiteelle. Säätiö hyödyttää Beninin kulttuuria.

Talous

Talous tarkoittaa ihmisten välistä kanssakäymistä ja instituutioita, jotka liittyvät hyödykkeiden tuotantoon, jakeluun, vaihtoon tai kulutukseen. Taloustiede tutkii talouden toimintaa ja taloushistoria talouden kehitystä sekä aikaisempia ilmiöitä ...

Asiakastutkimus

Asiakastutkimus on tutkimus, jolla selvitetään esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä, asiakkaiden mieltymyksiä, ostopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä tai asiakassuhteen muutoksia. Asiakastutkimuksen tiedonkeruumetodit ovat markkinatutkimuksen kaltaisi ...

Bancor

Bancor oli John Maynard Keynesin ja E.F. Schumacherin ehdottama maailmanvaluutta, jonka he luonnostelivat vuosina 1940–1942 ja jota olisi käytetty tarkoitusta varten luodun kansainvälisen selvitysunionin valuuttana, mutta jota ei kuitenkaan koska ...

Boikotti

Boikotti tarkoittaa ostamisesta, myymisestä tai muusta, usein taloudellisesta, kanssakäymisestä kieltäytymistä. Yleensä boikotin tarkoituksena on pakottaa kohde muuttamaan käyttäytymistään, esimerkiksi epämoraalisena tai epäoikeudenmukaisena pide ...

Brand failure

Brand failure on tuotteen brändin rakentamisessa tai ylläpitämisessä tapahtuva virhe, jonka seurauksena brändin sisältö vaurioituu ja arvo pienenee tai tilanne, jossa brändille ei muodostu suunniteltua arvoa. Brändi voi vaurioitua muun muassa uno ...

Brutto

Brutto tai bruttoarvo tarkoittaa kokonaismäärää, josta ei ole tehty mitään vähennyksiä. Bruton vastakohta on netto. Brutto-käsitettä käytetään varsinkin talouteen liittyvissä termeissä.

Bruttohinta

Bruttohinta tarkoittaa kokonaishintaa, josta ei ole vähennetty alennuksia. Bruttohinnan vastinpari on nettohinta. Bruttohintaperiaate tarkoittaa kaupankäynnissä hinnoittelua, jossa jakelutien ylempi porras määrää myyntihinnan, jolla alemman porta ...

Bruttopalkka

Bruttopalkka tarkoittaa palkan määrää ennen palkasta pidätettäviä veroja ja muita maksuja. Bruttopalkka on yleensä suurempi kuin palkansaajalle palkkapäivänä maksettava nettopalkka. Bruttopalkkaan voi kuulua rahapalkan lisäksi luontoisetuja. Työs ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →