ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 30

Intendentuuri

Intendentuuri on armeijan hallinto- ja huolto-osaston aikaisempi nimitys. Intendentuuri vastasi joukkojen huollosta ja sotatarvikkeiden sekä muonan hankinnasta. Intendentuuria johtaa intendentti. Ensimmäiset intendentit olivat Ranskan kuningaskun ...

Kanssasotija

Kanssasotija on toisen maan tai toisten maiden kanssa sotaa samanaikaisesti samaa vihollista tai samoja vihollisia vastaan käyvä maa, jolla ei ole kumppaneihinsa nähden minkäänlaista poliittista liittoa yhteisestä sodan päämäärästä. Kanssasotiva ...

Kapitulaatio

Japanin ulkoministeri Mamoru Shigemitsu liittoutuneille USS Missourin kannella 2. syyskuuta 1945. Ranskan keisari Napoleon III Preussin armeijalle Sedanissa 2. syyskuuta 1870 Etelävaltioiden armeijan kenraali Robert E. Lee Pohjoisvaltioiden armei ...

Kenttäkelpoisuus

Kenttäkelpoisuus on sotilastermi, jolla tarkoitetaan yksilön fyysistä kuntoa ja ampumataitoa sekä taitoa liikkua kaikissa taistelukentän oloissa tehtävän mukaisesti varustettuna eri vuoden ja vuorokauden aikoina. Kenttäkelpoisuus jakautuu useaan ...

Kirjavahvuus

Kirjavahvuus on sotilasaston kirjoilla olevien henkilöiden määrä, suurin määrä, mitä sen piirissä voidaan käyttää palvelukseen. Kun kirjavahvuudesta vähennetään palvelushelpotuksen saaneet sairaat tai komennuksilla ja lomilla olevat, saadaan palv ...

Komentotie

Komentotie on yleensä sotilaallisissa järjestöissä käytettävä termi, jolla tarkoitetaan käskyvallan kulkeutumista komentoportaassa ylimmällä olevalta henkilöltä eri johtoportaiden tai esimiesten kautta sille esimiehelle tai alaiselle, jota asia k ...

Kotirintama

Kotirintama on sotaa käyvän valtion siviiliväestöstä käytetty termi, joka käsittää siviiliväestön aktiivisena osana valtion sodankäyntiä. Kotirintaman rooli on toimia valtion sotaa käyvän armeijan tukena ja kotina. Termi voi olla propagandasävytt ...

Kybersodankäynti

Kybersodankäynti on sodankäynnin muoto, jossa sotaa käyvät maat yrittävät vakoilla ja häiritä toistensa internetliikennettä, yleensä hakkeroiden vaikeuttaakseen viestintää, sabotoidakseen sotilaskalustoa ja vuotaakseen valtiosalaisuuksia. Onnistu ...

Linnoittaminen

Linnoittaminen on sodankäyntiin kuuluva vaihe, jossa linnoitteiksi kutsuttuja rakenteita rakentamalla ja yksittäisen sotilaan suojautumis- ja kaivautumistoimenpiteillä luodaan suojaa vihollisen tulenkäyttöä vastaan. Esimerkkejä linnoittautumisess ...

Luettelo valtioiden sotilaallisista menoista

Tämä on luettelo valtioiden sotilaallisista budjeteista. Summat on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareissa. Tiedot ovat Tukholman kansainvälisestä rauhantutkimusinstituutista ja brittiläiseltä ajatushautomolta International Institute for Strategic St ...

Luettelo valtioista niiden sotilaallisen vahvuuden mukaan

Tämä on luettelo valtioista niiden sotilaallisen vahvuuden mukaan. Luettelossa on otettu huomioon vain asevoimien henkilövahvuudet joissa on huomioitu reservien määrät, puolisotilaallisten joukkojen määrä ja aktiivi joukkojen määrä. Luettelossa e ...

Maalittaminen (sodankäynti)

Maalittaminen eli maalitus tarkoittaa sodankäynnissä toimintaa, jossa ennalta määritetään kohteita hyökättäväksi, tuhottavaksi tai vallattaviksi. Maalituksen kohteena voi olla asia, paikka tai henkilö. Maalit voivat olla kokonaisten armeijakuntie ...

Media ja sodankäynti

Hyvin hoidetun tiedotuskampanjan avulla ihmiset saadaan kahdessa kuukaudessa uskomaan Jumalaan." Näytelmäkirjailija Maurice Donnay 1859–1945) Median laajasta merkityksestä esimerkkejä ovat: Toisen maailmansodan jälkeisessä kylmässä sodassa radiot ...

Miehitys

Miehitys on toimenpide, jossa valtion armeija valloittaa toisen valtion alueen tai sen osan ja ottaa sen hallintaansa. Miehitys tehdään usein osana sodankäyntiä, toisinaan se myös aloittaa tai päättää sodan. Miehityksen ei kuitenkaan tarvitse tap ...

Miliisi

Miliisi on puolisotilaallisesti järjestetty joukko. Sanalla on hieman toisistaan eroavia merkityksiä; se voi tarkoittaa: poliisia vastaavaa miliisiä Uzbekistanissa ja Valko-Venäjällä ja ennen myös muun muassa Ukrainassa ja Venäjällä sekä Suomessa ...

Militarismi

Militarismi tarkoittaa joko sotilaallisten seikkojen yksipuolista korostamista, sotahenkisyyttä ja sotaisuutta tai sotilasvaltaa. Sotilasvallan lisäksi militaristiseksi voidaan sanoa myös poliisivaltaa, tai yleisesti valtiota, jossa toimeenpaneva ...

Naton nopean toiminnan joukot

NATO Response Force on vuonna 2003 Nato-maissa perustettu joukko, jonka tarkoituksena on kyetä lähtemään toiminta-alueelle viidessä päivässä ja kyetä toimimaan 30 päivää omillaan ilman lisähuoltoa. NRF on osa neljästä toimenpidekokonaisuudesta, j ...

Nykyaikainen sodankäynti

Nykyaikainen sodankäynti tarkoittaa yleensä modernina aikana käytyjä sotia, karkeasti lukien toisesta maailmansodasta tähän päivään asti. Nykyaikaisen sodankäynnin luonteeseen kuuluu sekä kehittyneen teknologian käyttö että epäsymmetrisen sodankä ...

Oikeutettu sota

Oikeutettu sota on kristillisen teologian oppi, jonka nykyinen muotoilu on peräisin pääosin kirkkoisä Augustinukselta ja Tuomas Akvinolaiselta. Siinä on kuitenkin havaittavissa piirteitä vanhemmasta, roomalaisesta oikeuskäsityksestä. Oikeutettu s ...

Palovero

Palovero eli sotavero tarkoittaa vihollisen valtaamiltaan alueilta verona ottamaa omaisuutta. Se tarkoitti vakuutusta tulipaloilta, niin ettei vihollinen sytyttänyt taloa tai kylää tuleen. Paloveroa ovat käyttäneet niin venäläiset ruotsalaiset ku ...

Panssarieste

Panssarieste on sotilaallinen rakennelma, jonka tarkoituksena on estää vastustajan panssarivaunujen ja muiden ajoneuvojen etenemistä. Panssariesteenä voi toimia kivistä, teräksestä tai betonista rakennettujen esteiden rivi ja kaadetuista puista m ...

Pehmeä kohde

Pehmeä kohde on suomen kieleen levinnyt käännöslaina, jota käytetään sotaterminologiassa kuvaamaan suojaamatonta tai puolustuskyvytöntä kohdetta. Se voi olla panssaroimaton sotilasajoneuvo tai puhtaasti siviilikohde. Sanan käyttöä tulisi esimerki ...

Postmoderni sodankäynti

Postmoderni sodankäynti tarkoittaa sodankäyntiä postmodernissa yhteiskunnassa, jolle on tyypillistä hierarkkisuuden asemesta verkostomainen järjestäytyminen, tavaroiden arvon ohella myös niihin liittyvien palveluiden yhä suurempi arvo, aineen osi ...

Pro Patria (fraasi)

Pro Patria on latinankielinen sanonta, jolla viitataan isänmaan puolesta kuolemiseen, yleensä sodassa. Se on lyhenne roomalaisen runoilija Horatiuksen säkeestä Dulce et decorum est pro patria mori, joka tarkoittaa suomeksi Suloinen ja kunniakas o ...

Puolustushaara

Puolustushaara tarkoittaa ase- tai puolustusvoimien erikoistunutta osaa koko puolustuslaitoksen tasolla. Puolustushaaralla on itsenäinen valtakunnan tasoinen johto, joiden yläpuolella on yleensä yleisesikunta. Suomen puolustusvoimien puolustushaa ...

Pyrrhoksen voitto

Pyrrhoksen voitto on vertauskuva, jolla kuvataan niin raskaita menetyksiä vaatinutta voittoa, että siitä on voittajalle enemmän haittaa kuin tappion kärsineelle. Suuret tappiot sodassa ovat tavallisia varsinkin hyökkäävälle osapuolelle, mutta var ...

Päiväkäsky

Päiväkäsky on sotilaallisten yhtymien, joukko-osastojen tai vastaavien yksiköiden komentajan tai päällikön julkaisema kirjallinen käsky tai kirjelmä. Alaisten noudatettavaksi tarkoitettuja päiväkäskyjä julkaistaan määräajoin tai tarpeen vaatiessa ...

Sabotaasi

Sabotaasi on vahingonteko, jolla pyritään poliittiseen tai sotilaalliseen tavoitteeseen vaikeuttamalla vastustajan toimintaa. Sabotaasi on perinteinen vastarintaliikkeiden ja vallankumouksellisen työväenliikkeen toimintamuoto.

Sodan etiikka

Sodan etiikassa tarkastellaan väkivallan oikeutusta ja otetaan kantaa maanpuolustuksen oikeutukseen. Jonathan Glover kirjassaan Ihmisyys ajattelee että ihmisillä on moraaliresursseja, jotka ovat syntyneet kasvatuksen, yhteisön arvojen ja uskonnol ...

Sodassa kaatuminen

Sodassa kaatumiseksi kutsutaan sotilaan kuolemista sodan aikana taistelutilanteessa vihollisen sotatoimien seurauksena. Muita tyypillisiä kuolintapoja sodassa on tauteihin kuoleminen tai haavoittuneena pitkäaikaisen sairaalahoidon jälkeen kuolemi ...

Sodat päättävä sota

Sodat päättävä sota tai sota joka lopettaa kaikki sodat on ajatus tai iskulause sodasta, joka poistaa maailmasta sellaiset vastakkainasettelut, jotka voisivat aiheuttaa uusia sotia vastaisuudessa. Tällainen tilanne on eri kuvitelmissa nähty seura ...

Sota-ajan hallitus

Sota-ajan hallitus on hallitus, jonka tehtävänä on hallita sodan ajan sen voittamiseksi. Sota-ajan hallituksille on tyypillistä se, että ne ovat laajapohjaisia, joko täysin yhteishallituksia kaikista valtiopäivillä edustettujen puolueiden edustaj ...

Sotaherra

Sotaherra on alueellinen tai paikallinen vallanpitäjä, jonka asema nojautuu yksinomaan sotilaalliseen voimaan, ja joka on vastakkainasettelussa tai enintään nimellisessä kuuliaisuussuhteessa valtion keskushallintoon. Feodaaliruhtinaita ei pidetä ...

Sotakirjeenvaihtaja

Sotakirjeenvaihtaja on journalisti, joka tekee työtään sotaa käyvissä valtioissa sekä niiden sotatoimialueilla. Sotakirjeenvaihtaja välittää sodankäyntiä koskevia uutisia artikkelein, filmein ja valokuvin. Sitä pidetään journalistiammattikunnan v ...

Sotakoira

Sotakoira on yleisnimike, jota käytetään armeijan omistuksessa tai hallinnassa olevasta koirasta. Sotakoiria käytetään muun muassa vartiointi- ja etsintätehtäviin. Sotakoiria on käytetty antiikin ajoista lähtien aina näihin päiviin saakka.

Sotakorvaus

Sotakorvaus on materiaalinen, immateriaalinen tai rahallinen korvaus sodassa hävinneeltä maalta voittaneelle maalle. Immateriaalisen sotakorvauksen esimerkkinä Aspirin menetti Versailles’n rauhansopimuksen nojalla merkkisuojansa Isossa-Britannias ...

Sotaorpo

Ilman vanhempia kasvavat sotaorvot ovat traumoille alttiina. Nykyaikaisissa sodissa lisäksi monet lapset haavoittuvat. Arviolta noin kuusi miljoonaa lasta on vakavasti haavoittunut ja neljä miljoonaa lasta on pysyvästi vammautunut nykyisten sotie ...

Sotapäiväkirja

Sotapäiväkirja on kirja tai vihko, johon tehdään muistiinpanot päivittäisistä tapahtumista sodan tai sotaharjoituksen aikana. Sitä pidetään asevoimien joukko-osastoissa ja esikunnissa tapahtumahistorian kirjaamiseksi muun muassa myöhempää tutkimu ...

Sotasaalis

Sotasaalis on vihollisvaltion julkisyhteisöjen omaisuutta, joka saadaan haltuun taistelutoimien seurauksena. Kansainvälisen oikeuden mukaan vihollisvaltion irtain omaisuus muuttuu sodan osapuolen omaisuudeksi, kun se saadaan haltuun. Sen sijaan k ...

Sotataito

Sotataito on voittamisen taitoa ja taidetta. Käsitteellä kuvataan laaja-alaisesti tietyn osapuolen tai tiettyjen osapuolten sodankäynnissään käyttämien periaatteiden ja menetelmien käyttämisen taitoa sodalle asetetun päämäärän saavuttamiseksi. Pe ...

Sotavanki

Sotavanki on jonkin valtion sotilas, joka on jäänyt vihollisvaltion vangiksi näiden valtioiden välisessä sodankäynnissä. Sotavangiksi voidaan määritellä henkilö, joka on osallistunut sotatoimiin komentoketjun alaisuudessa, joka pukeutuu asepukuun ...

Sotaveteraani

Sotaveteraani, myös rintamaveteraani ja joskus lyhyemmin veteraani on sotaan osallistunut ja siitä hengissä selvinnyt henkilö. Sodassa haavoittunut on sotainvalidi.

Sotilaan käsikirja

Sotilaan käsikirja on Suomen puolustusvoimissa käytetty käsikirja, joka antaa yleiset perusteet sotilaan taitojen oppimiselle kaikissa puolustushaaroissa. Sotilaan käsikirja annetaan jokaiselle varusmiehelle ja vapaaehtoista asepalvelusta suoritt ...

Sotilaskarkuruus Suomessa

Sotilaskarkuri tarkoittaa Suomessa sotilasta, joka on ollut luvatta poissa joukko-osastostaan 5 vuorokautta niin, että poissaolo on aiheuttanut olennaista haittaa. Sotilaskarkuruutta pidetään yleisesti vakavana rikkomuksena, varsinkin sodan aikan ...

Sotilasreservi

Sotilasreservi on valtion asevoimien sotaa varten koulutettu joukko, joka käsketään palvelukseen kriisin uhatessa. Näin se voi muodostaa valtaosan maan asevoimien sodanajan vahvuudesta. Sodassa reserviksi kutsutaan joukkoja, jotka eivät sillä het ...

Sotilastulkki

Sotilastulkki on sotilas, joka tulkkaa tai kääntää kielestä toiseen. Sotilastulkki palvelee sotilaallisessa organisaatiossa ja käyttää sotilasarvoa, univormua ja kantaa avoimesti asetta. Sotilastulkin ensisijainen tehtävä on edesauttaa sotilaalli ...

Suojajoukot

Suojajoukko on sotilaallisena terminä yksikkö tai joukko-osasto, jonka tehtävänä on tulla perustetuksi ja keskitetyksi mahdollisimman nopeasti esimerkiksi valtakunnan rajalle. Taktiikassa kyse on viivytystaistelusta. Tavoitteena on joko jo pelkäl ...

Suomen Sotatieteellinen Seura

Suomen Sotatieteellinen Seura on suomalainen tiedeseura, joka on sotatieteellisen tutkinnon suorittaneiden ja sotatieteitä harrastavien upseerien ja muiden sotatieteitä tutkivien tieteellinen yhdistys. Seura julkaisee vuosikirjaa Tiede ja Ase, sa ...

Taistelu

Taistelu on sodankäyntiin liittyvä kamppailu kahden tai useamman osapuolen välillä. Osapuolet pyrkivät kukistamaan toisensa. Taisteluita käydään yleensä sodan aikana ja ne tapahtuvat rajatulla alueella, rajattuna aikana ja niihin sisältyy rajatus ...

Taistelutahto

Taistelutahto, henkinen ryhti, esprit de corps, joskus virheellisesti ”taistelumoraali”, on kyky pitää usko instituutioon tai tavoitteeseen yllä. Taistelutahto liittyy erityisesti sotajoukkoihin tai urheilujoukkueisiin, mutta myös muihin organisa ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →