ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 29

Viipuri-kortti

Viipuri-kortti oli matkustusasiakirja, jolla suomalaiset ja Suomessa asuvat kolmannen maan kansalaiset pystyivät vierailemaan Viipurissa ilman viisumia vuosina 1991–2000. Viipuri-kortti tuli käyttöön maaliskuussa 1991. Kortti mahdollisti viisumit ...

Viisumi

Viisumi on kohdemaan viranomaisen antama suositus rajaviranomaiselle päästää viisuminhaltija rajan yli. Useimmat valtiot vaativat periaatteessa kaikilta maahan saapuvilta ulkomaalaisilta viisumin, mutta käytännössä monien valtioiden välillä on so ...

Falansteri

Falansteri on ranskalaisen utopistisosialisti Charles Fourierin järjestelmässä yhden falangin eli 400 perheen muodostaman osuustoiminnallisen yhdyskunnan asuinrakennus. Fourier loi falansterin käsitteen muinaisen Kreikan falangin suorakulmion muo ...

Freivorbau

Freivorbau eli vapaaulokemenetelmä on teräsbetonisten jännitettyjen palkkisiltojen rakennusmenetelmä. Menetelmän kehitti saksalainen sillanrakennusinsinööri Ulrich Finsterwalder 1950-luvulla. Menetelmässä sillan päällysrakenne rakennetaan ulokkee ...

Julkinen taide

Julkinen taide on taideteoksia julkisessa tilassa. Teos voi olla joko julkisella tai yksityisalueella, se voi olla hankittu joko julkisella tai yksityisellä rahoituksella. Julkinen teos saattaa olla tilattu paikalle, jossa se sijaitsee. Julkista ...

Keskeneräinen rakennus

Keskeneräinen rakennus on rakennus tai muu arkkitehtoninen kokonaisuus, kuten silta, tie tai torni, jonka rakentaminen on jätetty kesken joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Useat rakennukset ovat jääneet keskeneräisiksi. Rakennusprojektin pysähtym ...

Korruptio rakentamisessa

Korruptio rakentamisessa käsittelee korruptiota rakentamisessa. Rakentamiseen voi liittyä poliittinen korruptio, oikeusjärjestelmän korruptio ja talouskorruptio. Talouskorruptioon voi sisältyä lahjonta, harmaa talous, rahanpesu, kuittikauppa ja s ...

Kunnossapito

Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon sen koko eli ...

Lajitteleva purkaminen

Lajitteleva purkaminen on käytöstä poistettavien rakenteiden purkamistapa, jossa rakenteet puretaan järjestelmällisesti ja jätteet lajitellaan sekä uusiokäytetään mahdollisimman pitkälle. Lajittelevan purkutyön tarkoituksena on siis saavuttaa mah ...

Lattiasieni

Lattiasieni on yleinen rakennusvaurioita aiheuttava lahottajasieni. Aiemmin siitä käytettiin nimeä maaruoste. Luonnossa lattiasieni on kapea-alainen ja kilpailukyvyltään heikko laji, jonka kasvun esteet tai haitat ovat poistuneet ihmisen toimista ...

Leadership in Energy and Environmental Design

LEED on yhdysvaltalainen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, jonka avulla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta. Järjestelmän on kehittänyt ja sitä ylläpitää U.S. Green Building Counc ...

Lisärakentaminen

Lisärakentaminen tarkoittaa rakennettujen tonttien täydentämistä uudella rakennuksella tai olevan rakennuksen laajennuksella. Se on eri käsite kuin täydennysrakentaminen. Lisärakentaminen on tonttikohtaista täydennysrakentamista.

Maankäyttömuoto

Maankäyttömuoto tarkoittaa eri tapoja, joihin maata käytetään. Näitä muotoja ovat esimerkiksi asuminen, tiet, puistot, maa- ja metsätalous, energiantuotanto ja teollisuus. Kaupunkien perusrakenne on usein sama sijainnista tai kehittyneisyydestä r ...

Maaseinä

Maaseinä on rakennelmien perustusten, seinien, lattioiden, aitojen jne. rakentamista puristetusta maa-aineksesta. Se voi koostua esimerkiksi mullasta, kalkista tai sorasta. Maaseinä rakennetaan tekemällä ensin muotti, joka täytetään tiiviisti pur ...

Mikrobivaurio

Mikrobivauriolla tarkoitetaan rakennuksen sisäpinnan aluetta tai rakenteen osaa, jossa voidaan havaita tavanomaisesta poikkeavaa mikrobikasvustoa. Mikrobivaurion esiintyminen todennetaan aistihavainnoinnin tai mikrobiologisten analyysien avulla. ...

Prosenttiperiaate

Prosenttiperiaate tarkoittaa sitä, että tietty osuus rakentamisbudjetista käytetään kohteessa taiteen hankintaan tai taiteelliseen suunnitteluun. Osuus vaihtelee maittain, esimerkiksi 0.25–2 prosenttia. Näin huomioidaan taiteen käyttö rakennuksen ...

Rakennelma

Rakennelma on yleensä yksinkertainen ja kevytrakenteinen rakenne. Rakennelmalle on tyypillistä vähäisyys rakennukseen verrattuna ja usein myös väliaikaisuus, mutta rakennelma saattaa olla myös hyvin suuri ja pysyvä, esimerkiksi pato tai radiomast ...

Rakennus

Rakennus on erillinen, kiinteä, omalla sisäänkäynnillä varustettu rakennelma, joka sisältää katettua, yleensä seinien erottamaa tilaa. Rakennusta vähäisempää rakentamisen tulosta nimitetään yleensä rakennelmaksi. Oikeudellisessa merkityksessä myö ...

Rakennusmateriaali

Rakennusmateriaali on mitä tahansa materiaalia, jota käytetään rakentamisessa. Monia luonnossa esiintyviä kiinteitä aineita on käytetty tähän tarkoitukseen; savea, puuta, kiveä ja oksia. Ihminen on näiden lisäksi kehittänyt käyttöönsä monia kestä ...

Remonttien yleiset sopimusehdot

Remonttien yleiset sopimusehdot ovat yleisesti remontti- ja rakennusalalla käytössä olevia. Remonttiriitojen ehkäisemiseksi Rakennusteollisuus Ry, Suomen Maalarimestariliitto, Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, Kattoliitto ja LVI-Tekniset Ur ...

Taideohjelma

Taideohjelma on suunnitelma alue- tai kohdekokonaisuutta varten, jossa määritellään, miten sille toteutetaan taidetta ja miten taidehankinnat rahoitetaan. Taideohjelmassa kerrotaan myös, kuinka tilaajien, rakennuttajien, arkkitehtien, erikoisaloj ...

Tee se itse

Tee se itse -ohje on informatiivinen, usein lyhyt kuvaus jonkun asian suorittamiseksi tai rakentamiseksi itse. Tee se itse tarkoittaa sananmukaisesti asian tai esineen tekemistä omatoimisesti. Ohje on yleensä tarkoitettu maallikoille, ja siitä on ...

Täsmätoimitus

Täsmätoimitus on erityisesti rakennustyömaiden logistiikan toimintatapa, jossa oikea määrä toimitetaan oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Täsmätoimituksen on tarkoitus olla logistisesti mahdollisimman tehokas toimitustapa. Täsmätoimitus edellytt ...

Täydennysrakentaminen

Täydennysrakentamisella tarkoitetaan rakentamista nykyisen yhdyskuntarakenteen osaksi tai sen välittömään läheisyyteen. Siitä voidaan käyttää myös käsitteitä yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja eheyttäminen. Täydennysrakentaminen eroaa uusien al ...

Ullakko

Ullakko eli vintti on talon ylimmässä kerroksessa suoraan harjakaton alla oleva tila. Ullakko on tavallisesti lämmittämätön ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi säilytystilana. Ullakkotiloja saneerataan myös asumiskäyttöön, jolloin syntyneitä harj ...

Homofiili

Homofiili on homoseksuaalia tarkoittava sana, joka on johdettu kreikan sanoista homos ja philos. Seksin sijaan etymologia painottaa siis rakkautta. Homofiili oli alkujaan psykologiassa käytetty termi. Käytännössä termin käyttö on nykyään hyvin ha ...

Insesti

Insesti eli sukurutsa on toisilleen läheistä sukua olevien henkilöiden välistä sukupuolista kanssakäymistä. Insesti on tabu, ja se on useimmissa maissa laitonta. Joissakin maissa täysi-ikäisten vapaaehtoista insestiä ei ole säädetty laissa rangai ...

Me Too -kampanja

Me Too -kampanja on lokakuussa 2017 maailmanlaajuiseksi someilmiöksi levinnyt liike. Kampanja muotoutui aihetunnisteeksi yhdysvaltalaisen näyttelijän Alyssa Milanon 15. lokakuuta 2017 julkaiseman twiittauksen myötä, jossa hän kehotti seuraajiaan ...

Neitsyydenpalautusleikkaus

Neitsyydenpalautusleikkaus eli hymenoplastia on leikkaus, jolla yritetään luoda vaikutelma naisen neitsyydestä muokkaamalla tämän immenkalvoa. Leikkauksen tarkoitus on yleensä saada tuleva aviomies uskomaan, että nainen on neitsyt. Leikkaukset ov ...

Neitsyys

Neitsyys tarkoittaa sukupuolista koskemattomuutta. Neitsyt on henkilö, joka ei ole vielä ollut sukupuoliyhdynnässä. Neitsyydestä puhutaan yleensä naisen kohdalla – miehen kohdalla voidaan puhua myös poikuudesta. Monissa kulttuureissa neitsyyttä p ...

Elise Ottesen-Jensen

Elise ”Ottar” Ottesen-Jensen oli norjalaissyntyinen ruotsalainen seksuaalioikeusaktivisti, kirjailija ja feministi. Hän oli yksi RFSU:n perustajista. RFSU on sitoutumaton järjestö, joka luotiin vuonna 1933 edistämään muun muassa näitä asioita: su ...

Seksin ostokielto

Seksin ostokielto tarkoittaa seksipalvelujen ostamisen kieltämistä lailla. Tällä hetkellä seksin ostaminen on kielletty osittain tai kokonaan Englannissa, Islannissa, Ruotsissa, Norjassa ja viimeisimpänä Ranskassa. Useimmissa länsimaissa, joissa ...

Seksuaalinen tasa-arvo

Seksuaalinen tasa-arvo tarkoittaa ihmisten tasa-arvoa seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Näin ollen homo- ja heteroseksuaalit sekä muiden seksuaalisuuksien edustajat olisivat toisiinsa nähden tasa-arvoisia. Esimerkiksi parisuhteiden rek ...

Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeudet ovat kansainvälisten seksuaaliterveys- ja perhesuunnittelujärjestöjen tekemä laajennus ihmisoikeuksiin. Seksuaalioikeuksilla pyritään suojelemaan yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta, koskemattomuutta sekä hyvinvointia. Ni ...

Siveellisyys

Siveellisyys on nuhteetonta, oikeaa ja jaloa käyttäytymistä eli moraalisuutta ja eettisyyttä. Usein sana on tarkentunut merkitsemään sukupuolielämän säädyllisyyttä ja hyveellisyyttä. Tässä mielessä sen vastakohta on siveettömyys. Siveetön käyttäy ...

Sodankäynti

Sodankäynti on Carl von Clausewitzin määritelmän mukaan kahden itsenäisen tahon välistä organisoitua, vihamielistä vaikuttamista, jossa keskeinen ja perinteinen keino on fyysinen väkivalta. Sen tavoitteena on vastapuolen tai vastapuolien taivutta ...

Absoluuttinen sodankäynti

Absoluuttinen sodankäynti tai absoluuttinen sota on käsite, jolla tarkoitetaan sodankäyntiä ilman poliittisia tai moraalisia rajoitteita. Absoluuttinen sodankäynti sekoitetaan usein virheellisesti totaalisen sodankäynnin kanssa. Absoluuttinen sod ...

Aseidenriisunta

Aseidenriisunta tarkoittaa sitä, että valtio vapaaehtoisesti vähentää aseidensa määrää. Aseidenriisunnan käyttö rauhan välineenä perustuu oletukseen, että suuret asevoimat ja varustelutaso lisäävät valtiovallan taipumusta käyttää sotilaallista vo ...

Aselepo

Aselepo on sodan tai muun aseellisen konfliktin tilapäinen keskeytys. Aseellisen konfliktin jo ollessa käynnissä riidan osapuolia voidaan yrittää suostutella tulitaukoon tai aselepoon neuvotteluyhteyden uudelleen avaamiseksi. Tällöin sovitaan, et ...

Aseveljeys

Aseveljeys on ihmissuhde ja siihen liittyvä yhteenkuuluvuuden tunne, asevelihenki, joka syntyy ja vallitsee osapuolten välillä eri tavoin jaetun sotakokemuksen, erityisesti rintamakokemuksen, perusteella. Aseveljeyden osapuolet ovat siis pääsäänt ...

Avaruussodankäynti

Avaruussodankäynti on ulkoavaruudessa tapahtuvaa sodankäyntiä. Sillä viitataan avaruudessa olevien satelliittien jne. tuhoamiseen joko avaruudessa olevilla aluksilla tai maasta käsin ohjuksilla. Avaruussodankäynti käsittää täten maasta–avaruuteen ...

D-Day

D-Day on englanninkielisessä sotilassanastossa käytetty ilmaus tärkeän operaation alkupäivämäärästä; rinnakkaisilmaus on H-Hour jonkun asian alkamistunnista. Tunnetuin D-day on Normandian maihinnousun alkupäivä. D-Day ja H-Hour ilmauksia voidaan ...

Defaitismi

Defaitismi on termi, joka tarkoittaa tappion hyväksymistä ilman taistelua tai tahtoa taistelemiseen. Sanalla on yleensä kielteinen sivumerkitys, ja usein psykologiassa se liitetään pessimismiin. Poliittisessa käytössä termillä on usein propagandi ...

Demilitarisointi

Demilitarisointi, jonka vastakohta on militarisointi tai remilitarisointi, tarkoittaa jonkin maantieteellisen alueen tyhjentämistä sotilaista, ampumatarvikkeista, aseista ja muusta sotilaallisesta aineksesta. Esimerkiksi Ahvenanmaa sekä Etelä- ja ...

Elektroninen tuhoaminen

Elektroninen tuhoaminen tarkoittaa tuhoavaa, palautumatonta vaikutusta elektroniikan tai sähkömagneettisen spektrin kautta. Elektroninen tuhoaminen kohdistuu sekä vastaanottimeen että lähettimeen. Tärkeimmät elektronisen tuhoamisen välineet ovat: ...

Eläinten käyttö sodassa

Hevonen on tärkein ihmisen sodissa käyttämistä eläimistä. Hevosia käytettiin vetämään sotavaunuja jo noin vuonna 2000 eaa. Myöhemmin sotavaunuista luovuttiin ja siirryttiin siihen, että soturi ratsasti hevosella. Muutos saattoi johtua hevosten ko ...

Elävä voima

Elävä voima on sodankäynnissä vastustajan tuhottavaa henkilöstöä. Tuhottavia koneita, laitteita, ajoneuvoja tai muita sellaisia kutsutaan puolestaan kalustoksi. Elävän voiman tappiot lasketaan kaatuneina kuolleina ja haavoittuneina vammautuneina, ...

Ensi-isku

Ensi-isku on sodankäyntiin ja erityisesti ydinasesotaan liittyvä termi, jolla tarkoitetaan vihollisen voimien tuhoamista ennen kuin se ehtii hyökätä. Sekä Yhdysvaltojen että Venäjän sotilaalliseen strategiaan kuuluu ydinasein tehtävä ensi-isku. S ...

Esikunta

Esikunta tarkoittaa asevoimissa johto-organisaatiota, joka toimii komentajan apuna. Esikunta kerää komentajalle päätöksenteossa tarvittavat tiedot, valmistelee käskyt, ohjeet ja suunnitelmat sekä välittää nämä esikunnan alaisille joukoille. Suuri ...

Ground zero

Ground zero, suomeksi nollapiste, on pommi-iskun, räjähdyksen, luonnonkatastrofin tai muun onnettomuuden tapahtumapaikka, raunio tai tuhoalue. Ensimmäisen kerran käsitettä käytettiin Hiroshiman ja Nagasakin pommituksissa käytettyjen atomipommien ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →