ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 224

Androsentrismi

Androsentrismi on käytäntö, tietoisuus tai muu tapa, joka asettaa miehen tai maskuliiniset tekijät maailmankuvan, kulttuurin ja historian keskipisteeseen. Läheinen adjektiivi on androsentrinen, ja androsentrismin vastakohta on puolestaan gynosent ...

Antropometria

Antropometria on ihmisruumiin rakenteen, mittasuhteiden ja koostumuksen analysoimista erilaisin mittauksin. Antropometria kuuluu usein esimerkiksi urheilijoiden testausohjelmiin. Toinen esimerkki antropometriasta on niin sanotun painoindeksin mää ...

Barbaari

Barbaari on sivistymätöntä tai raakalaismaista ihmistä kuvaava sana. Sana on peräisin antiikin Kreikasta ja tarkoitti alkuperäiseltä merkitykseltään henkilöä, joka ei puhu kreikkaa. Sana oli todennäköisesti onomatopoeettinen kuvaten ulkomaalaiste ...

Biologinen antropologia

Biologinen antropologia eli fyysinen antropologia on luonnontiede, joka tutkii ihmisen evoluutiota ja ihmisten, muiden kädellisten sekä sukupuuttoon kuolleiden ihmislajien biologisia ja käytöksellisiä eroavaisuuksia ja niiden syitä. Biologisen an ...

Filosofinen antropologia

Filosofinen antropologia on filosofian osa-alue, joka tutkii ihmistä ja ihmisluontoa. Se pyrkii yhdistämään ihmisyyttä koskevat empiiriset ja fenomenologiset tutkimustulokset, pyrkimyksenään ymmärtää ihmisiä sekä oman sosiaalisen ympäristönsä tuo ...

Gynosentrismi

Gynosentrismi on käytäntö, tietoisuus tai muu tapa, joka asettaa naisen tai feminiiniset tekijät maailmankuvan, kulttuurin ja historian keskipisteeseen. Läheinen adjektiivi on gynosentrinen, ja gynosentrismin vastakohta on puolestaan androsentrismi.

Haamilaiset

Haamilaiset on raamatullisessa kulttuuriperinnössä se kansojen joukko, jonka kantaisä on Nooan poika Haam. Perinteisen käsityksen mukaan tähän joukkoon kuuluivat lähinnä Afrikan mustat kansat. Haamilaisiin kansoihin liittyvät haamilaiset kielet. ...

Historialliset teoriat ihmisroduista

Ihmiskunnan jakaminen erilaisiin rotuihin voidaan jäljittää aina muinaiseen Egyptiin saakka, jossa Porttien kirja määritti neljä egyptiläisten tuntemaa rotua. Tämä määritelmä on kuitenkin liittänyt rodun lähinnä heimo- tai kulttuuri-identiteettii ...

Ihmisen haploryhmän tyyppi

Haploryhmä on ihmisen perimän tyyppi, joka on eri alkuperää olevilla väestöryhmillä erilainen. Haploryhmä määritetään sekä isälinjalle että äitilinjalle. Haploryhmiä vertailemalla on koetettu selvittää kansojen sukulaisuuksia ja alkuperää. Tarkem ...

Ihmisluonto

Ihmisluonto tarkoittaa oletettua inhimillistä olemusta tai luontoa, joka on yhteinen kaikille ihmisille. Ihmisluonnon oletetaan synnyttävän kaikille ihmisille tiettyjä ominaisuuksia, kuten sen, että kaikki ihmiset ovat joko hyviä tai pahoja.

Joukko ja valta

Joukko ja valta on Elias Canettin kirjoittama esseemuotoinen tutkielma sosiaalipsykologiasta. Kirja julkaistiin vuonna 1960, ja sitä voidaan pitää Canettin pääteoksena. Joukko ja valta on käännetty useille kielille, ja englanninkielinen käännös v ...

Keksityt perinteet

Keksityt perinteet liittyy usein olennaisena osana kansallisaatteen ja kansakuntien luomisen prosessiin. Tästä esimerkkejä löytyy kansallisvaltioiden synnystä sosialismin jälkeisessä Itä-Euroopassa. Perinteiden keksimisen toivat esiin Eric Hobsba ...

Klaaniyhteiskunta

Klaaniyhteiskunta on keräily- ja paimentolaistalouksissa esiintyvä yhteiskuntamalli, josta puuttuu väkivallan monopolia harjoittava keskusvalta. Sen hierarkkisesti ryhmittyneitä tasoja ovat yksilö, perhe, suku, sukuryhmä, klaani ja heimo. Klaanit ...

Mana (voima)

Mana on jumalissa, ihmisissä, eläimissä ja esineissä piileväksi uskottu persoonaton yliluonnollinen voima. Mana voi olla hyvää tai pahaa, hyödyllistä tai vaarallista. Mana liittyy etenkin Melanesian ja Polynesian kansojen uskontoihin. Manan käsit ...

Maskuliinisuus

Maskuliinisuus tarkoittaa ominaisuuksia, käyttäytymistä ja rooleja, jotka yleensä liitetään miehen sukupuoleen. Nykyään yhteiskuntatieteilijät katsovat maskuliinisuuden syntyvän sekä "luonnon" että "kasvatuksen" vaikutuksesta, koska siihen vaikut ...

Matrilineaarisuus

Matrilineaarisia ovat yhteisöt, joissa suku lasketaan äidin, ei isän, mukaan. Kohtulinjainen tarkoittaa, että sukulinja määritellään todellisen äidin suvun mukaan. Tämä ei ole tavanomaista. Matrilineaarisuuden vastakohta on patrilineaarisuus, jos ...

Metsästäjä-keräilijät

Metsästäjä-keräilijät ovat ihmisiä, jotka hankkivat ravintonsa suoraan luonnosta metsästämällä, kalastamalla ja keräilemällä. Tämä oli varhaisin tapa hankkia ravintoa, ja sitä esiintyy vieläkin joillain alkuperäiskansoilla. Lämpimillä seuduilla k ...

Molekyylikello

Molekyylikello on molekyylien ajan mukana tapahtuvaan muuttumiseen perustuva ajoitusmenetelmä. Sillä koetetaan selvittää, milloin kaksi lajia erosivat toisistaan. Koska molekyylien muuttumisnopeus vaihtelee ajan kuluessa, molekyylikellolla saadaa ...

Negrescence

Vuoden 1971 malliin kuului viisi vaihetta. Nämä vaiheet ovat: Valmistava Pre-encounter: henkilön elämä ennen oman rotunsa tiedostamista. Esiintuleminen Emersion: vastine uppoutumiselle, esiintuleminen. Tässä vaiheessa henkilö alkaa etsiä erilaisi ...

Oikeusantropologia

Oikeusantropologia on antropologian erityisala, jossa erilaisia henkilön ominaisuuksia pyritään tunnistamaan heidän luurankojensa perusteella. Tunnistettaviin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa henkilöllisyyden selvittäminen, traumojen analysoin ...

Paleoantropologia

Paleoantropologia on tieteenala, joka tutkii ihmisen evoluutiota fossiilien kautta. Paleoantropologia hyödyntää useita tieteenaloja kuten perinnöllisyystiedettä, ekologiaa ja paleoekologiaa sekä etologiaa. Fossiileita saadaan arkeologisista kaiva ...

Luettelo paleoliittisista kohteista Kiinassa

Norton, Christopher J. & Gao, Xing & Liu, Wu & Braun, David R. & Wu, Xiujie: Central-East China – A Plio-Pleistocene Dispersal Corridor: The Current State of Evidence for Hominin Occupations. kirjasta "Asian Paleoanthropology: From Africa to Chin ...

Patrilineaarisuus

Isälinjaisuus eli patrilineaarisuus tarkoittaa, että yhteisöissä sukuun kuuluminen ja perimysjärjestys määritellään isän mukaan. Tämä on edelleen monissa maailman kulttuureissa yleistä. Patrilineaarisuuden vastakohta on matrilineaarisuus, jossa s ...

Puhtaus ja vaara

Puhtaus ja vaara on Mary Douglasin kirjoittama kirja, joka edustaa teorialtaan symbolista antropologiaa. Kirjassaan Douglas esittää teoriansa ihmisen ajattelusta: miten siihen liittyvät käsitykset puhtaudesta ja saastumisesta. Douglasin teoria on ...

Puputan

Puputan on balilaisten käymä itsemurhataistelu hollantilaisia imperialisteja vastaan. Hollannin siirtomaa-armeija otti haltuunsa Balin suurimman kaupungin ja Etelä-Balin pääkaupungin Denpasarin vuonna 1906. Balin hallitsijasuvut ymmärsivät valtan ...

Pääkallonmetsästys

Pääkallonmetsästäjät uskovat, että kun ottaa tappamansa vihollisen pään voitonmerkiksi, hänen sielunvoimansa siirtyy voittajaan. Pääkallonmetsästäjiä ovat olleet tietyt luonnonkansat, esimerkiksi was-heimo Burmassa, Borneon dajakit sekä muutamat ...

Sapirin–Whorfin hypoteesi

Sapirin–Whorfin hypoteesi oli kielitieteessä käsitys siitä, että henkilön puhuman kielen kieliopillisten ominaisuuksien ja kyseisen henkilön maailmankuvan ja käyttäytymisen välillä olisi järjestelmällinen yhteys. Vaikka käsityksestä käytettiin ni ...

Sedentismi

Sedentismi tarkoittaa antropologiassa ja arkeologiassa kiinteää asutusta vastakohtana riistan tai vuodenaikojen mukaan siirtyvälle asutukselle. Vanhassa maailmassa varhaista varmennettua sedentismiä liittyi Natufin kulttuuriin Lähi-idässä noin 12 ...

Sinodonttisuus

Sinodonttisuus on hampaiden muoto, joka on luonteenomainen joillekin Itä-Aasian kansoille ja intiaaneille. Sinodonttisuus kiinnostaa tutkijoita intiaanien alkuperän ja sukulaiskansojen selvittämisen kannalta. Sinodonttisuutta on muun muassa pohjo ...

Sosiaaliantropologia

Sosiaaliantropologia on tiede, joka tutkii ihmisyhteisöjen sosiaalista ja kulttuurista moninaisuutta. Sen lähtökohtana on ymmärrys maailman kulttuurisesta kirjosta ja inhimillisen kulttuurin rikkaudesta. Klassisessa antropologiassa on painotettu ...

Sukulaisuus

Sukulaisuus on sellaisten henkilöiden välinen suhde, jotka ovat keskenään sukua. Tästä voidaan käyttää myös nimityksiä sukulaissuhde ja sukulaisuussuhde. Toisilleen sukua olevia henkilöitä kutsutaan sukulaisiksi. Samaan sukuun kuuluvilla henkilöi ...

Teologinen antropologia

Teologinen antropologia on teologian osa-alue, joka tutkii ihmiskuntaa tai antropologiaa sen suhteessa jumaluuteen. Teologisessa asiayhteydessä siihen viitataan yleensä vain sanalla antropologia. Paavi Johannes Paavali II opetti Paavillisessa Lat ...

Uksorilokaalisuus

Uksorilokaalisuus eli matrilokaalisuus on avioliiton jälkeinen asumismuoto, jossa aviopari asuu vaimon sukulaisten kanssa, ei kuitenkaan välttämättä samassa kotitaloudessa. Sosiaalisen ryhmittymän ytimen muodostavat tällöin yhdessä asuvat naiset ...

Virilokaalisuus

Virilokaalisuus eli patrilokaalisuus on avioliiton jälkeinen asumismuoto, jossa aviopari asuu miehen sukulaisten kanssa. Lapset varttuvat isänsä yhteisössä, joka voi olla kotitalous, kylä tai muu paikallisyhteisö. Asumismuoto kokoaa yhteen sukula ...

Äitilinja

Äitilinja on antropologian termi, jolla tarkoitetaan jonkin mitokondrion DNA:ssa esiintyvän geenin jäljittämistä sukupolvelta toiselle. Koska mtDNA periytyy maternaalisesti eli ainoastaan äidin puolelta, kutsutaan tällaista geenilinjaa äitilinjak ...

Ötzi

Ötzi on kalkoliittiselta kaudelta noin 3300-luvulta eaa. peräisin oleva jäätynyt ja muumioitunut ihmisruumis, joka löytyi vuonna 1991 Tirolin alueelta Italiasta läheltä Itävallan rajaa. Nykyisen nimensä se sai Ötztalin vuoriston mukaan. Muumiolöy ...

Ihmismaantiede

Ihmismaantiede on maantieteen tai tarkemmin yleismaantieteen osa-alue, joka keskittyy ihmisen, yhteisöjen ja yhteiskuntien tutkimiseen maantieteellisen tilan näkökulmasta. Tilan näkökulmaa jäsentäviä avainkäsitteitä ovat muun muassa alue, paikka, ...

Saharan asutus

Islam on Saharan pääuskonto. Suurin osa Saharan nykyisistä kansoista kuuluu berbereihin ja arabeihin, joukossa on myös muitakin kansanryhmiä. Saharan keskiosien vuorten ja ylänköjen tuaregit luetaan berbereihin. Tuaregeihin kuulumattomia berberei ...

Työssäkäyntialue

Työssäkäyntialueen muodostavat keskuskunta ja ympäryskunnat, joiden työvoimasta vähintään 10 prosenttia käy töissä eli pendelöi keskuskunnassa. Myös yhden kunnan kautta keskuskuntaan vähintään 10 prosentin osuudella pendelöivät kunnat luetaan työ ...

Uusi maailma

Uusi maailma on yksi monista nimityksistä Maan läntiselle pallonpuoliskolle, erityisesti Amerikan mantereelle. Nimitys on peräisin 1500-luvun alkupuolelta. Löytöretkeilijöiden rantautuminen Amerikkaan 1400−1500-lukujen taitteessa laajensi euroopp ...

Käyttäytymistiede

Käyttäytymistieteet käsittävät ne tieteenalat, jotka tutkivat ihmisten ja eläinten toimintaa, vuorovaikutusta ja käyttäytymistä. Käyttäytymistieteisiin voidaan lukea muun muassa etologia psykologia mukaan lukien sosiaalipsykologia sosiobiologia a ...

Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta oli yksi Helsingin yliopiston 11 tiedekunnasta vuosina 2004–2016. Tiedekuntaan kuuluivat käyttäytymistieteiden laitos ja opettajankoulutuslaitos. Tiedekunta muodostettiin entisestä kasvatustieteellisestä tiedek ...

Yhdyskunta (biologia)

Yhdyskunta tarkoittaa biologiassa läheisesti yhdessä elävien saman lajin edustajien muodostamaa ryhmää. Ryhmän jäsenten välisellä yhteistyöllä saavutetaan usein merkittävää hyötyä, kuten parempia hyökkäys- tai puolustautumiskeinoja. Jotkin hyönte ...

Liiketaloustiede

Liiketaloustiede tarkastelee yritysten ja organisaatioiden päätöksentekoon sekä toiminnan ohjaamiseen liittyviä kysymyksiä. Se on ihmisten käyttäytymistä ja taloutta tutkiva tiede, jonka tavoitteena on selvittää, kuinka organisaatio saadaan toimi ...

Due diligence

Englanninkielinen termi due diligence on suomen kielessä käytössä vain liike-elämässä ja yleensä vain suppeammassa merkityksessä suunnitellun yrityskaupan osapuolen suorittamaa yrityskaupan kohteen tarkastusta. Tällä kartoitetaan ennakolta yritys ...

Kassareservi

Kassareservi eli kassavaranto tarkoittaa yritystaloudessa helposti ja nopeasti rahaksi muutettavia varoja, kuten pankkitileillä olevia rahoja. Erityisesti pankkien on seurattava kassavarantojaan, jotka muodostavat puskurin siltä varalta, että pan ...

Kilpailutus

Kilpailutus eli kilpailuttaminen tarkoittaa yhtiöiden tai julkisten yhteisöjen harjoittamaa toimintaa, jolla ne etsivät sopivinta urakoitsijaa, alihankkijaa tai palveluntarjoajaa tekemään ulkoistetun työn. Kilpailutuksen prosessiin kuuluu tarjous ...

Limiitti

Limiitti on ennakkoon sovittu tai määrätty kaupan, luoton, pörssikurssin tai vastaavan raja, yleensä yläraja, harvemmin alaraja. Se voi olla raja esim. sille, millaisella hinnalla välittäjä saa ostaa tai sille, millaisella tavaramäärällä yritykse ...

Osborne-vaikutus

Osborne-vaikutus käytetään terminä tahattomasta tilanteesta, jossa yhtiön menestys tuhotaan kertomalla tulevasta tuotteesta liian aikaisin. Termin synty liitetään Adam Osbornen pitämään lehdistötilaisuuteen. Termi on yksinkertaistettu Osborne-yht ...

Projekti

Projekti poikkeaa monista muista toiminnan organisointitavoista erityisesti päämääräsuuntautuneisuutensa, väliaikaisuutensa ja ainutkertaisuutensa vuoksi. Projekteilla on tarkkaan määritelty alku, loppu ja aikataulu toteutusta varten. Projekteihi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →