ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 205

Grigori Rasputin

Grigori Jefimovitš Rasputin 1869 – 30. joulukuuta 1916) oli venäläinen mystikko ja profeetta, jonka väitetään olleen ihmeparantaja, verenseisauttaja. Rasputinilla oli merkittävä rooli Venäjän keisarikunnan loppuaikoina tsaari Nikolai II:n hovissa ...

Sathya Sai Baba

Sathya Sai Baba, oik. Sathyanarayana, alkujaan sukunimeltään Raju, oli intialainen guru, jota usein on kutsuttu godmaniksi ja ihmeidentekijäksi, ja jota hänen kannattajansa pitävät jumalan inkarnaationa. Häntä pidetään yhtenä aikansa suurimmista ...

Sidi Mogdoul

Sidi Mogdoul oli keskiajalla elänyt muslimipyhimys. Sidi Mogdoulin kerrotaan kuuluneen regragaveljeskuntaan ja tehneen 20 pyhiinvaellusta islamin pyhiin paikkoihin. Sidi Mogdoul taisteli tarinoiden mukaan 40 vuoden ajan vääräuskoisia vastaan ja k ...

Kateri Tekakwitha

Kateri Tekakwitha tai Catharine Tekakwitha oli katolilaisuuteen kääntynyt intiaani, jonka katolinen kirkko julisti hänen kuolemansa jälkeen autuaaksi ja lokakuussa 2012 pyhimykseksi. Hän on tärkeä henkilö etenkin katolilaisten intiaanien keskuudessa.

Áiligas

Áiligas on saamelaisessa muinaisuskossa termi, jolla on viitattu eräänlaiseen pyhään. Áiligas on ilmeisesti myöhäinen germaaninen lainasana. Se on todennäköisesti luonteeltaankin varsin myöhään syntynyt saamelaiseen kulttuuriperinteeseen. Se lien ...

Animatismi

Animatismi eli luonnon elollistaminen tarkoittaa tapaa selittää kaikki ympärillä oleva eläväksi. Tutkimushistoriaan kuuluvalla termillä tarkoitetaan toisinaan havaittavaa taipumusta hahmottaa elottomat esineet ja persoonattomat ilmiöt tunteviksi, ...

Bassi (pyhä)

Bassi oli saamelaisessa muinaisuskossa termi, joka tarkoitti eräänlaista pyhää. Kielentutkijoiden mukaan bassi on pronssikautinen n. 1300–500 eaa. lainasana. Kantagermaanin sana *wīha, joka tarkoittaa erotettua, merkittyä tai rajattua, olisi kulk ...

Dogmi

Dogmi eli opinkappale, oppilause tai uskonkappale on jonkin uskonnon, kirkkokunnan tai uskonnollisen auktoriteetin uskoa tai oppia koskeva – usein kodifioitu – väite. Filosofiassa dogmi merkitsee todistamatta päteväksi katsottua lausetta. Dogma t ...

Hedelmällisyys

Hedelmällisyys eli fertiliteetti on kyky lisääntyä eli saada jälkeläisiä. Joissain myyttisissä ja uskonnollisissa käsityksissä hedelmällisyys on keskeisellä sijalla. Maanviljelijöiden ja karjankasvattajien muinaiset uskonnot liittyivät paljon hed ...

Ihme

Ihmeeksi kutsutaan tavallisesta poikkeavaa ilmiötä, jonka aiheuttajana pidetään jumalallista hahmoa. Arkikielessä ihmeenä voidaan pitää myös saavutettua tulosta tekniikassa, tieteissä, urheilussa jne. Vanhassa protestanttisessa uskonpuolustuksess ...

Jumalakaipuu

Jumalakaipuu tai jumalaikävä on teologinen käsite, joka teologien mukaan selittää uskontojen olemassaolon. Kirkkoisä Augustinuksen kehittämän opin mukaan luotuisuuteen kuuluu jumalakaipuu. Luonnollisen jumalakaipuun teologian mukaan kaikki ihmise ...

Kadotus

Kadotus on joidenkin uskontojen, uskomusten tai uskontulkintojen mukaan kohtalo pahalle, pelastusta vastaanottamattomalle tai vääräuskoiselle henkilölle. Kadotuksella voidaan tarkoittaa helvettiä, mutta myös täydellistä katoamista tai joutumista ...

Ortodoksia

Ortodoksia ja ortodoksisuus tarkoittavat sananmukaisesti käännettynä oikeaa ylistystä, mutta ortodoksia on vakiintunut suomen kielessä tarkoittamaan ortodoksisen kirkon uskonkäsitystä. Aikaisemmin muiden kielten vastaavat ilmaukset on suomennettu ...

Pre-eksistenssi

Pre-eksistenssi tarkoittaa yksilön olemuksen olemassaoloa ennen ruumiiseen liittymistä. Käsitteeseen ei perinteisesti ole luettu mukaan jälleensyntymiseen liittyvää tilaa. Pre-eksistenssin käsitteen kautta on voitu ratkaista kuolemattoman sielun ...

Pyhitys

Pyhitys, myös hengellinen kasvu, on tapahtuma uskovan elämässä, jossa itse uskova tai jokin muu asia erotetaan Pyhäksi Jumalalle epäpyhästä. Kristillisyydessä pyhityksen vaikuttaa Pyhä Henki. Uskovan elämässä pyhitys on, tai tulisi olla, jatkuva ...

Pyhä

Pyhä eli sakraali on asia tai paikka, jolle on annettu erityisasema uskonnollisessa ajattelussa ja käyttäytymisessä. Pyhä on jotakin jumalille tai muille hengille erotettua tai niille kuuluvaa. Se on arjen ja maallisen, profaanin, vastakohta.

Sielu

Sielu tarkoittaa ihmisen ja joskus muunkin olennon tajuista, henkisten toimintojen ja ilmiöiden ylläpitäjänä toimivaa aineetonta puolta, joka usein käsitetään itsenäiseksi olioksi ja jonka monissa uskonnoissa ajatellaan lähtevän ruumiista kuolema ...

Usko

Usko tarkoittaa uskonnollista vakaumusta, uskontoa: ihmisen vakaumusta jumalan tai muun yli-inhimillisen mahdin olemassaolosta ja tähän turvautumista. James Swindalin mukaan uskonnolliseen uskoon liittyy joko julkilausuttu tai lausumaton näkemys ...

Uskon ritari

Uskon ritari on Soren Kierkegaardin filosofiassa henkilö, joka on laittanut uskon kokonaisuudessaan itseensä ja Jumalaan. Uskon ritari on esimerkki henkilöstä, joka määrittää itse oman olemassaolonsa luonteen. Täten uskon ritari vertautuu mm. Fri ...

Vuodenkierto

Vuodenkierto on myyttisesti ja uskonnollisesti merkittävä ilmiö. Se on tärkeä sekä maanviljelijöille että pyyntitaloudessa eläville. Monet tapahtumat, kuten työt ja juhlat, jaksotettiin vuodenkierron mukaan. Vuodenkierron uskottiin usein olevan j ...

10/40-ikkuna

10/40-ikkuna on kristillisen lähetystyön tutkija ja strategi Luis Bushin vuonna 1990 kehittämä käsite, jonka hän loi viitatakseen itäisen pallonpuoliskon 10 ja 40 leveyspiirin väliseen alueeseen. Bush arvioi tutkimuksia siteeraten 1990 alueella o ...

Afrikan riippumattomat kirkot

Riippumattomat kirkot tarkoittavat opillisesti muista kirkkokunnista riippumattomia uskontokuntia. Niissä kristinuskon oppi ja paikallinen maailmankuva ovat sulautuneet yhteen. Afrikkalaisesta perimästä on usein mukana esimerkiksi vainajiin liitt ...

Raamattuvyöhyke

Raamattuvyöhyke on kutsumanimi alueille, joilla evankelisprotestanttinen kristillisyys vallitsee selvennä kulttuuria lähde?. Monesti alueen nimitys johtuu alueen kirkkokuntien fundamentalistisesta suhtautumistavasta Raamattuun lähde?. Parhaiten t ...

Myytti

Myytti eli jumalaistaru on jumalia, yliluonnollisia olentoja, kaikkeuden syntyä tai muuta vastaavaa aihetta käsittelevä kertomus. Myös suuresti ihailtuja, tarunomaisia henkilöitä kutsutaan joskus myyteiksi tai myyttisiksi. Myytti kuuluu yleensä k ...

Alkuperämyytti

Alkuperämyytti on myytti, joka kuvaa jonkin luonnollisen tai sosiaalisen maailman ominaisuuden alkuperän. Luomiskertomukset ovat yhdenlaisia alkuperämyyttejä, jotka kuvaavat maailman luomisen. Monissa kulttuureissa on kuitenkin myyttejä, jotka si ...

Androkles ja leijona

Androkles ja leijona on vanha tarina antiikin ajoilta. Tarinan on muistiinmerkinnyt Aulus Gellius, 100-luvun kirjailija. Androkles oli karannut afrikkalainen orja Roomassa ja hän oli piiloutunut luolaan. Samassa luolassa oli haavoittunut leijona, ...

Antiikin tarinoita 1–2

Antiikin tarinoita 1–2 on kokoelmateos antiikin myyteistä ja tarinoista. Sen on laatinut Alf Henrikson. Teoksen on suomentanut Maija Westerlund ja julkaissut WSOY. Kirjassa on tarinoita niin itämaista, Kreikasta kuin Rooman valtakunnastakin. Sen ...

Antimytologia

Antimytologia on Kari E. Nurmen mukaan todellisuutta kuvaava kokonaisesitys, joka hylkää tietoisesti uskontojen tarujen eli myyttien kuvaukset jumalista, hyvän ja pahan taistelusta ja muusta vastaavasta ja pyrkii esittämään tieteellisen maailmank ...

Apinat

Apinat ovat kädellisten lahkoon kuuluvia nisäkkäitä. Ryhmä jaetaan uuden maailman apinoihin ja vanhan maailman apinoihin.

Atabey

Atabey on ylijumalatar tainojen mytologiassa. Atabey ja hänen poikansa Yúcahu ovat hedelmällisyyden jumalia Karibian kulttuureissa. Atabey on myös Maan, järvien ja jokien jumalatar. Sateen tuojana hänen seurassaan ovat viestinviejä Guatauva ja tu ...

Autuaiden saaret

Autuaiden saaret on monissa kulttuureissa esiintynyt vertauskuva saavuttamattomasta tuonpuoleisesta paratiisista. Sumerilaisten Gilgames-eepoksen saarivaltakunta Dilmun, jonne Utnapištim pakeni tuhotulvaa, Ziusudraa, paikallistettiin Bahrainin sa ...

Aztlán

Aztlán on asteekkien myyttinen alkukoti, josta he muinaisina aikoina vaelsivat Meksikon laaksoon. Aztlán sijaitsi myyttien mukaan pohjoisessa, mahdollisesti Pohjois-Meksikon tasangolla tai Pohjois-Amerikan lounaisosissa. Vaikka Aztlán on luultava ...

Bram-Bram-Bult

Bram-Bram-Bult on Australian aboriginaalien myytissä esiintyvä veljespari, Yuree ja Wanjel. Muinoin eli suuri henki, Doan, metsästäjä, joka näytti pussiliitäjältä. Hän jahtasi kerran kengurua, Purraa. Juuri kun Doan oli saamaisilaan kengurun kiin ...

Chicomoztoc

Chicomoztoc on tarunomainen luola-asumus, josta Texcocojärven ympärille asettuneet seitsemän Keski-Amerikan nahuatl-heimoa olivat tarinoiden mukaan lähtöisin. Asteekkien perimätiedon mukaan luolasto sijaitsi heimojen myyttisessä alkukodissa Aztlá ...

Chuichu

Chuichu on kaksipäinen lohikäärmeen kaltainen jumala, sateenkaari, inkojen mytologiassa. Inkat ymmärsivät jonkinlaisen yhteyden sateenkaaren ja auringon välillä, mutta eivät tienneet, kuinka sateenkaaren värit muodostuivat. He pitivät sateenkaart ...

Ensiyön oikeus

Ensiyön oikeus on keskiaikaisen feodaaliherran väitetty oikeus viedä alamaistensa nuorten naisten neitsyys. Ensiyön oikeus lienee uudella ajalla keksitty myytti. Myös ranskankielistä ilmausta droit de seigneur "herran tai isännän oikeus" käytetää ...

Fasaanit (suku)

Fasaanit on aitokanojen heimoon kuuluva lintusuku. ”Fasaani” tulee kreikankielisestä ilmaisusta ”Phasisjoelta kotoisin oleva lintu”. Fasaaneja on kahta lajia, mutta monia peltokanojen heimon sukuja kutsutaan myös fasaaneiksi. Koiraat ovat naarait ...

Gamab

Gamab tai Gauna on Etelä-Afrikan khokhoi-kansan korkein jumala, taivaan ja kuoleman jumala. Hänen sanotaan lopettavan ihmisen elämän ampumalla nuolen taivaasta. Muita khokhoiden jumalia ovat esimerkiksi pahuuden jumala Gunab sekä sateen ja noitie ...

Hlakanyana

Hlakanyana on Etelä-Afrikan xhosa- ja zulukansojen myytissä kujeileva antisankari. Hän oppi puhumaan jo äitinsä kohdussa ja vaati päästä ulos sieltä. Kävelläkin hän osasi heti synnyttyään ja riensi heti karja-aitaukseen syömään; hän ei välittänyt ...

Ilankaka

Ilankaka on Lonkundon vaimo Kongon jokialueen mongo-nkundo-kansan myytissä. Metsästäjä Lonkundo näki unen jossa aurinko oli jäänyt hänen ansaansa. Herättyään mies lähti tarkistamaan ansojaan, ja yhdestä niistä säteili kirkasta valoa. Kaunis Ilank ...

Israelin kadonneet heimot

Israelin kadonneet heimot ovat Israelin kuningaskunnan tuhossa 720 eaa. hajalleen joutuneet kymmenen israelilaista heimoa. Sittemmin monen kansanryhmän eri puolilla maailmaa on esitetty polveutuvan näistä heimoista, ja aiheesta on 1600-luvulta lä ...

Itonde

Itonde on Kongon jokialueen mongo-nkundo-kansan myyttisen sankarin Lonkundon pojanpoika. Itonden isä oli Yonjwa ja isoäiti Nsombe, joka jätti Lonkundon riideltyään tämän kanssa. Itonde vaelteli metsissä ja savanneilla ja antoi nimen jokaiselle nä ...

Jalo villi

Jalo villi on hyvä, arvokas ja jalo" primitiivistä” kulttuuria edustava henkilöhahmo, jota sivistys ei ole vielä ehtinyt pilata. Kuvitelma jalosta villistä liittyy oletukseen, jonka mukaan "luonnontilassa" elävät ihmiset olisivat puhtaampia, viat ...

Kameleontti ja gekko

Kameleontti ja gekko on eteläafrikkalainen kansansatu. Kun korkein jumala loi ihmiset, hän päätti, että he saisivat elää ikuisesti. Jumala etsi eläintä, joka kertoisi heille hyvän uutisen. Silloin hän havaitsi kameleontin. Nämä eläimet liikkuvat ...

Lonkundo

Lonkundo on Kongon jokialueen mongo-nkundo-kansan sankari. Hänet tunnetaan etenkin metsästystaidon opettajana. Ensimmäiset ihmiset eivät osanneet metsästää. Lonkundo näki unessa isänsä hengen, joka kehotti poikaa seuraamaan eläinten jälkiä löytää ...

Lumaluma

Lumaluma on Australian pohjoisosassa, Arnheminmaassa asuvien yolngutien myytti. Siinä Lumaluma, valas, nousi merestä ja otti ihmisen muodon. Hän otti kaksi vaimoa ja kiersi ympäri maanosaa kertomassa pyhistä rituaaleista. Aluksi yolngut arvostiva ...

Madonna ja huora

Madonna ja huora on Hannele Koivusen kirjoittama, hänen väitöskirjaansa The Woman who understood completely pohjautuva tutkimus kristinuskon myyttisestä naiskuvasta. Kirjassa tarkasteltavia keskeisiä naishahmoja ovat Neitsyt Maria ja Magdalan Maria.

Mwindo

Mwindo on Kongon demokraattisen tasavallan alueella asuvan nyanga-kansan eepos. Mwindo, tubondojen päällikön Shemwindon poika, omasi profetoimisen lahjan. Lisäksi hän pystyi tuhoamaan pahan ja pystyi liikkumaan maalla, veden ja maan alla sekä ilm ...

Myytit vaaleaihoisista ei-euripidisistä kansoista

On olemassa myyttejä kenen mukaan? kansoista ja heimoista, jotka eivät kuulu euripideihin, mutta joiden piirteisiin silti kuuluu yleensä euripideihin yhdistetty vaalea iho, hiukset tai silmät. Yleensä vaaleahiuksisuus yhdistetään euripideihin, va ...

Myyttien lyhyt historia

Myyttien lyhyt historia on brittiläisen toimittajan Karen Armstrongin pieni teos, jossa hän kertoo myyttien historian "suureen länsimaiseen muutokseen", kuten hän määrittelee, jonka kuluessa eri tieteet ovat pyrkineet horjuttamaan uskoa myytteihi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →