ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 204

Palkansaajasäätiö

Palkansaajasäätiö on suomalainen vuonna 1989 perustettu säätiö. Säätiö perustettiin, kun Suomen Työväen Säästöpankki muutettiin liikepankiksi, STS-Pankki Oy:ksi. Säätiön tarkoitus on: Säästäväisyyden ja palkansaajien taloudellisen tietämyksen edi ...

Työväenluokka

Proletariaatti on yksityistä omaisuutta vailla olevien yhteiskuntaluokka, köyhälistö. Työväenluokka on teollisen vallankumouksen aikana muodostunut käsite yhteiskuntaluokasta, joka ei omista tuotantovälineitä vaan ansaitsee elantonsa palkkatyöstä ...

Skandinaviska Socialistförbundet

Skandinaviska Socialistförbundet i Amerika oli vuonna 1910 perustettu Amerikan sosialistisen puolueen skandinaavinen järjestö. Järjestö perustettiin Chicagossa heinäkuussa 1910 pidetyssä skandinaavisiirtolaisten sosialistikerhojen kokouksessa. Se ...

Skandinaviska Socialistiska Arbetareförbundet

Skandinaviska Socialistiska Arbetareförbundet i Amerika oli Yhdysvalloissa vuosina 1904–1928 toiminut Amerikan sosialistisen työväenpuolueen skandinaavinen järjestö. Järjestön edeltäjä oli skandinaavisiirtolaisten 1880-luvulla perustama Skandinav ...

Suomen Sosialidemokraattisen puolueen 12. puoluekokous

Suomen Sosialidemokraattisen puolueen 12. puoluekokous järjestettiin Helsingissä Koiton talolla 8.–16. joulukuuta 1919. Se oli ensimmäinen toukokuussa 1918 päättyneen sisällissodan jälkeen järjestetty SDP:n varsinainen puoluekokous, jota olivat e ...

Suomen Sosialidemokraattisen puolueen 5. puoluekokous

Suomen Sosialidemokraattisen puolueen 5. puoluekokous järjestettiin Oulun työväentalolla 20.–26. elokuuta 1906. Se muodostui merkittäväksi koko suomalaisen työväenliikkeen kannalta, kun SDP hylkäsi aseellisen vallankumouksen tavoittelun ja radika ...

Suomen Työväen Säästöpankki

Suomen Työväen Säästöpankki muodostui viiden alueellisen työväen säästöpankin yhdistyessä. Valtakunnallisen pankin toiminta alkoi vuoden 1971 alussa. Yhdistyneen pankin henkilökunta 1970 koostui 627 henkilöstä. Vuonna 1990 Suomen Työväen Säästöpa ...

Suomen Työväen Urheiluliitto

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry on Suomessa toimiva työläisurheiluseurojen keskusjärjestö. Vuonna 2019 liiton jäsenenä oli 790 urheiluseuraa, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä oli noin 218 000. TUL keskittyy nykyisin nuorisourheiluun, kuntolii ...

Suomen Työväenpuolueen perustava kokous

Suomen Työväenpuolueen perustava kokous pidettiin Turussa 17.–20. heinäkuuta 1899. Turun työväentalolle kokoontuneet työväenyhdistysten edustajat perustivat tuolloin Suomen Työväenpuolueen, eli nykyisen Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen edelt ...

Suuri Sosialidemokraattisen työväen kokous

Suuri Sosialidemokraattisen työväen kokous oli Helsingissä Koiton talolla 5. marraskuuta 1918 pidetty Suomen sosialidemokraattisen puolueen kokous, jossa sen toiminta järjestettiin uudelleen saman vuoden toukokuussa päättyneen sisällissodan jälke ...

Syndikalismi

Syndikalismi on sosialistisen työväenliikkeen aatesuunta, joka perustuu ammattiyhdistystoimintaan. Syndikalismi syntyi Ranskassa 1800-luvun lopulla jatkona anarkisti Pierre-Joseph Proudhonin perustamalle ammattiyhdistyssosialismille. Se pyrkii tu ...

Torpparilakot

Torpparilakot olivat Suomen suuriruhtinaskunnassa vuodesta 1903 lähtien järjestettyjä maatalouslakkoja. Niiden tarkoituksena oli torpparien sekä muiden maaseudun tilattomien asukkaiden aseman parantaminen. Suurimpana ongelmana olivat maanomistaji ...

Turun sosialidemokraattinen naisyhdistys

Turun sosialidemokraattinen naisyhdistys perustettiin 8. joulukuuta 1896. Se toimi ensimmäiset vuotensa vuonna 1887 perustetun Turun työväenyhdistyksen jaostona. Vuoden 1919 lopulla yhdistyksen nimeksi muutettiin Turun sosialidemokraattinen naisy ...

Työväen säästöpankki

Työväen säästöpankki tarkoittaa Suomessa 1900-luvulla toimineita säästöpankkeja, joiden toiminnan taustalla olivat työväenliikkeen periaatteet ja tavoitteet. Työväen säästöpankkeja perustettiin 1900-luvun alussa eri puolille Suomea. Niiden kesken ...

Työväen Urheilulehti

Työväen Urheilulehti oli vuosina 1917–1930 ilmestynyt suomalainen urheilulehti, joka toimi Työväen Urheiluliiton äänenkannatajana. Se lakkautettiin vuonna 1930 voimaan tulleiden kommunistilakien nojalla.

Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto

Työväen Urheilusseurojen Keskusliitto oli suomalainen työläisurheiluseurojen keskusjärjestö. Liiton perustivat Työväen Urheiluliitosta eronneet sosiaalidemokraattijohtoiset seurat 13. joulukuuta 1959. TUK toimi itsenäisenä järjestönä aina 1970-lu ...

Työväenlehti

Työväenlehdiksi kutsutaan Suomessa poliittisia tai aatteellisia sanomalehtiä, jotka ovat läheisesti sidoksissa työväenliikkeeseen, vasemmistopuolueisiin tai ammattiyhdistysliikkeeseen. Nykyään Suomessa ilmestyviksi työväenlehdiksi lasketaan neljä ...

Työväenpuolue

Työväenpuolue on työväenliikkeen piirissä alkunsa saaneista poliittisista liikkeistä kehittynyt puolue. Nimityksen sijasta käytetään yleensä nimityksiä sosiaalidemokraattinen puolue ja kommunistinen puolue. Nimeä "Työväenpuolue" käyttävät muun mu ...

Vasemmistofoorumi

Vasemmistofoorumi on yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia vasemmiston ajatushautomona. Yhdistys pyrkii tekemään yhteiskunnallisia keskustelualoitteita ja tarjoamaan tilaisuuksia korkeatasoiselle poliittiselle keskustelulle. Se tekee yhteistyöt ...

Wrightiläinen työväenliike

Wrightiläinen työväenliike oli 1800-luvun lopulla Suomessa vaikuttanut sosiaaliliberaali yhteiskunnallinen liike, joka pyrki estämään työväestön radikalisoitumista edistämällä heidän asemaansa yhteistyöllä työnantajien kanssa. Liike sai nimensä p ...

Luettelo maailman uskontojen väkimäärästä

Fidži 0.2% Intia 0.3% Kenia 0.2% Suriname 0.3% Nepal 0.1%

Luettelo uskonnoista

Mandealaisuus Druusit Bahai-usko Mormonismi Jehovan todistajat Rastafari

Luettelo hindulaisista jumaluuksista

Hindulaisia jumalia tiedetään olevan peräti miljoonittain. Jopa Intian jokaisella kylällä sanotaan olevan oma nimetty jumalansa. Hindulaisuuden jumalat ovat henkilöityneitä jumaluuksia ja edustavat joitain universaalin jumalallisuuden aspekteja e ...

Luettelo Jehovan todistajien oppimuutoksista

Raamatussa ei ole virheitä tai epätarkkuuksia eikä ristiriitoja Jeesuksen uhrikuolemaan uskominen on pakollista pelastuksen saamiseksi Kolminaisuusopin kieltäminen Jeesus on yksi Jumalan luomuksista Jumala ei hyväksy spiritismiä Helvettiä ei ole ...

Luettelo uskonnoista maittain

Tämä on luettelo uskonnoista maittain. Ryhmään "Muut uskonnot" kuuluvat muun muassa bahai-usko, jainalaisuus, šintolaisuus, sikhiläisyys, taolaisuus, tenrikyō, wicca, zarathustralaisuus, Cao Dài, I-Kuan Tao, mandealaisuus, rastafari, rātana, skie ...

Luettelo muinaisen Egyptin jumalista

Tähän luetteloon on kerätty merkittävimpiä muinaisessa Egyptissä palvottuja jumalia. Osiris – Isiksen aviomies ja Horuksen isä, manalan jumala Sobek – krokotiilijumala Neper - viljan jumala Khnum – luojajumala Wosret – voiman jumalatar Aton – aur ...

Luettelo Suomen rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista

Luettelo Suomen rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista käsittää Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimät uskonnolliset yhdyskunnat. Yhdyskuntia oli Suomessa vuoden 2018 lopussa yhteensä 142. Luetteloon eivät sisälly kansankirkot Su ...

Luettelo Suomen varhain rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista

Luettelo Suomen varhain rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista kattaa vuoteen 1950 mennessä rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat. Ensimmäisiä uskontokuntia olivat metodistit ja baptistit, jotka molemmat järjestäytyivät omaksi uskontoku ...

Luettelo valtioista valtionuskonnon mukaan

Tanska Grönlanti Färsaaret Ruotsi vuoteen 2000 Norja vuoteen 2017 Islanti Suomi vuoteen 1869

Aluekappalainen

Aluekappalainen on "aluekappalaisen tehtäväkuvalla varustetun kappalaisen viran haltija", joka toimii suurseurakunnassa alueellisessa esimiestehtävässä. Virka on toistaiseksi oikeudellisesti edelleen kappalaisen virka, joskin siihen sisältyvien a ...

Angekok

Angekok on inuittien keskuudessa käytettävä nimitys poppamiehestä. Myös Alaskan alkuperäisasukkaiden keskuudessa on esiintynyt samanlaisia poppamiehiä. Inuittien keskuudessa angekokiksi voivat tulla miehet ja naiset. Angekok opettaa usein taitons ...

Bramiini

Bramiini tai brahmaani on hindulaisuuden ylimmäisen kastin pappi. Bramiinit palvelevat hindulaisuuden jumalia ja he huolehtivat pyhistä kuvista sekä patsaista. Monet bramiinit harjoittavat pappeutensa rinnalla maallista ammattia. Kuuluisia ovat k ...

Da’wa

Da’wa, myös Da’wah tai Dawah, tarkoittaa kutsumista islaminuskoon. Dawa oli islamin valloitussotien historiassa antautumiskehotus, joka viholliselle annettiin ennen sotatoimien aloittamista. Periaatteessa kutsun esittäjä on myös kullekin kansalle ...

Kannushi

Kannushi, toinen nimitys shinshoku, on šintolaisen pyhäkön ylläpidosta vastaava ja tietyn kamin palvontaa johtava henkilö. Sanan kannushi muodostavat kirjoitusmerkit luetaan joskus myös jinshu, mutta merkitys ei muutu. Alun perin kannushi toimi v ...

Kanttori

Kanttori eli kirkkomuusikko, johtaa seurakunnan musiikkityötä erityisesti jumalanpalveluksissa, häissä ja hautajaisissa. Kanttori säestää ja esilaulaa virret, johtaa kuoroa sekä soittaa alku-, väli- ja loppusoitot. Tehtäviin kuuluu lisäksi seurak ...

Kirkonisännöitsijä

Kirkonisännöitsijä on ortodoksisen kirkon hallintoon kuuluva toimihenkilö. Kirkonisännöitsijä on seurakunnanvaltuuston kolmivuotiskaudeksi valitsema seurakunnanneuvoston eli seurakunnan hallituksen itseoikeutettu jäsen; hän huolehtii kirkon rahav ...

Komministeri

Komministeri on Ruotsissa, Ruotsin kirkossa vakinaisen papin virkanimike. Jokaisessa seurakunnassa on kirkkoherran virka ja sen lisäksi voi siellä olla yksi tai useita komministerin virkoja. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa komministeria ...

Kuudennusmies

Kuudennusmies ja joissain Suomen pitäjissä myös seurakunnan vanhin, kyläntarkastaja tai kinkeri - eli yökuntamies oli Suomessa toiminut monipuolisia tehtäviä varten valittu seurakunnan luottamusmies.

Lastenohjaaja

Lastenohjaaja on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut henkilö, jolla on valmiudet työskennellä lasten ja varhaisnuorten parissa erilaisissa kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Lastenohjaajat työskentelevät seurakuntien, kuntien, järjestö ...

Nuorisotyönohjaaja

Nuorisotyönohjaaja on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virka, joita on seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Isoissa seurakunnissa nuorisotyö jaetaan varhaisnuorisotyöhön, rippikoulutyöhön, rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön sekä erityisnuo ...

Patriarkka

Patriarkka tarkoittaa perusmerkitykseltään miestä, joka käyttää perhekunnassaan ylintä valtaa. Sanan merkitys on kuitenkin laajentunut erityisesti juutalaisuudessa ja kristinuskossa. Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia kutsutaan kolmeksi patriarkaksi, ...

Saarnaaja

Saarnaaja on henkilö, joka pitää saarnan eli uskonnollisen puheen. Saarnaaja voi olla pappi tai maallikko. Esimerkiksi Suomen herätysliikkeissä on satoja maallikkosaarnaajia. Saarnaajia sanotaan myös puhujiksi varsinkin lestadiolaisuuden piirissä ...

Seurakuntamestari

Seurakuntamestari on suntio, jolla on usein esimiesasema organisaatiossa tai laaja vastuualue seurakunnan toiminnassa. Seurakuntamestarin töihin sisältyy usein suntion työt jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa sekä vaihtelevasti se ...

Suntio

Suntio on ammattinimike henkilölle, joka huolehtii kirkkorakennuksesta ja muista seurakunnan tiloista. Suntion työhön kuuluvat myös kirkollisten toimitusten valmistelut ja joissakin tapauksissa toimistotyöt. Suntioita on yleensä yksi, mutta suure ...

Ulama

Ulama on islamilaisten uskonoppineiden luokka. Sana tarkoittaa tietäjiä, ja se voi periaatteessa tarkoittaa myös tiedemiehiä. Ulamaan kuuluvat islamilaisen yhteisön uskonnolliset johtajat: teologit, kanoniset laintulkitsijat, tuomarit, yliopisto- ...

Tommaso Caccini

Tommaso Caccini oli italialainen kirkkoisä. Caccini syntyi Firenzessä ja valitsi uskonnollisen elämän ennen viidettätoista elinvuottaan. Hän valitsi Dominikaanisen vaihtoehdon ja liittyi San Marcon luostariin. Pian hän ositti saarnaajan taitonsa. ...

Cinci Hoca

Safranbolulu Hüseyin Efendi, kutsumanimeltään Cinci Hoca oli manaaja ja henkiparantaja Ibrahim I:n hovissa. Cinci Hocalla oli vaikutusvaltaa sulttaaniin ja hän sai aikaan monta ongelmaa Osmanien valtakunnassa. Tiettyjen samankaltaisuuksien vuoksi ...

Daumantas

Daumantas eli Pyhä Timofej oli liettualainen ruhtinas ja myöhemmin Pihkovain ruhtinas ja ortodoksisen kirkon pyhimys. Daumantas tunnetaan myös liettualaisen suuriruhtinas Mindaugasin murhaajana.

Fatima Zahra

Fatima bint Muhammad, tunnetaan paremmin nimellä Fatima Zahra oli profeetta Muhammadin tytär Muhammadin ensimmäisen vaimon Khadija bint Khuwailid al-Kubran kanssa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →