ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 198

Kyrassi

Kyrassi on vanhanaikainen rintapanssari, joka koostuu rinta- ja selkäkilvestä sekä mahdollisesti olkalastoista ja reisisuojista. Panssarin materiaalina oli tavallisimmin keittämällä kovetettu ja mehiläisvahalla käsitelty paksu nahka, pronssi tai ...

Plastron (miekkailu)

Plastron eli suojaliivi on miekkailussa käytetty suojavaruste, jota pidetään miekkailutakin alla. Miekkailun sääntöjen mukaan plastron on valmistettava 800 newtonia vastustavasta kankaasta. Alle 12-vuotiaille riittää 350 newtoninen. Plastronin ta ...

Selkäsuoja

Selkäsuoja on moottoripyöräurheilussa ja moottoripyöräilyssä käytettävä suojavaruste. Selkäsuojaa käytetään myös laskettelijoiden, polkupyöräilijöiden ja extreme-urheilijoiden keskuudessa. Selkäsuojan ensisijainen tehtävänä on suojata selkäydintä ...

Suojakäsine

Suojakäsine on käsine, joka suojaa ihoa erilaisilta vaara- tai haittatekijöiltä kuten vedeltä tai lialta. Erilaiset työssä käytettävät suojakäsineet suojaavat esimerkiksi kemikaaleilta, mekaanisilta vaaroilta, kuumalta tai kylmältä, säteilyltä, t ...

Suojalasit

Suojalasit, ovat yleisnimitys joukolle henkilökohtaisia suojaimia, joiden pääasiallisin käyttötarkoitus on suojella silmiä ulkoisilta vaurioilta: Säteily Kemialliset kemikaaliroiskeet, kaasut Mekaaniset Hyvät suojalasit istuvat hyvin – myös silmä ...

Suojaliivi

Suojaliivi on suojavaruste, jolla yleisimmin tarkoitetaan liiviä, jonka tarkoitus on vähentää luotien ja sirpaleiden osumasta tai teräaseiden viilloista sekä pistoista ihmiselle aiheutuvia vammoja. Tyypillisimpiä suojaliivien käyttäjiä ovat polii ...

Suojavaatetus

Suojavaatetus on vaatetusta, joka suojaa kemialliselta, mekaaniselta tai fysikaaliselta vaaralta tai haitalta. Suojavaatetus voi suojata esimerkiksi kuumuudelta, tulelta, kemikaaleilta, kylmältä tai sateelta. Sen tarkoitus voi olla myös lisätä nä ...

Tyvek

Tyvek on DuPont-yrityksen luoma synteettinen materiaali, josta valmistetaan muun muassa kertakäyttöisiä työasuja. Tyvek on verkkomaista muovikangasta, joka pitää vettä, mutta on kuitenkin hengittävää. Tyvek-asussa on vetoketju, ja asu on yleensä ...

IP-luokitus

IP-luokitusjärjestelmä on Euroopassa käytössä oleva järjestelmä sähkölaitteiden ja laitekoteloiden tiiviyden määrittämiseksi. Luokitus kertoo laitteen suojauksen ulkoisia uhkia, kuten pölyä ja vettä vastaan. Luokituksen sisältö on esitetty standa ...

Jakelujärjestelmä

Jakelujärjestelmällä tarkoitetaan sähkön jakelu- ja käyttöjärjestelmää. Vaihtosähköjärjestelmissä on yleensä yhdestä kolmeen jännitteistä vaihejohdinta, joita merkitään L1, L2 ja L3. Lisäksi maapotentiaaliin kytketty virran paluujohdin eli nollaj ...

Kosketusjännitesuojaus

Suojaus perustuu maadoitukseen, josta seuraa vikatilanteessa oikosulku, sekä sen seuraamaan sulakkeen palamiseen ja virran katkeamiseen. Laitteen rungon tullessa jännitteiseksi virta kulkee suojajohtimen kautta maahan ja sulake palaa. Suojauksen ...

Kosketussuojaus

Sijoittaminen kosketusetäisyyden ulkopuolelle: käytetään esimerkiksi avojohdoilla ja junan ajojohtimilla. Suojaaminen esteillä: nykyään ei käytetä kiinteistöissä, esimerkiksi suurten muuntamoiden läheisyydessä kylläkin. Ennen käytettiin tiloissa, ...

Maadoitus

Maadoitus eli maatto on sähkölaitteen tietyn osan tai muun esineen liittäminen maahan johtimella. Tällöin laitteen ja johtimen potentiaalit ovat yhtä suuret maan sähkökentän potentiaalin kanssa. Suojamaadoitus on osa sähkölaitteiden vikasuojausme ...

Pienoisjännite

Pienoisjännitteellä tarkoitetaan tasajännitettä 120 volttiin asti ja vaihtojännitettä 50 volttiin asti. Pienoisjännitteisiä sähkölaitteita saa rakentaa, korjata ja asentaa ilman sähköalan virallista koulutusta. Pienoisjännite tunnetaan määräyksis ...

Suko

Suko on yleisesti käytetty nimitys suojamaadoitetulle sähköpistokkeelle tai -pistorasialle. Keksinnön alkuperämaassa Saksassa siitä käytetään nimitystä Schuko ja muualla Euroopassa myös nimityksiä ”Type F” ja ”CEE 7/4”.

Suojaerotusmuuntaja

Suojaerotusmuuntaja on muuntaja, joka erottaa galvaanisesti toisiopuolelle kytketyn laitteen verkkovirrasta ja käytännössä estää sähköiskun maan ja vaiheen välillä. Galvaaninen erotus perustuu siihen, että estetään varauksellisten partikkelien li ...

Suojajohdin

Suojajohdin eli PE-johdin on maadoitukseen käytetty johdin TN-S -järjestelmässä. Sen johdinväri on kelta-vihreä. Vanhemmissa asennuksissa on käytetty TN-C-järjestelmä, jossa nolla- ja suojajohdin olivat sama johdin ja maadoitus tapahtui ns. nolla ...

Suojausluokitus

Suojausluokitus on sähkölaitteiden neliportainen turvallisuusluokitus. Luokan 0 laitteet ovat peruseristettyjä. Luokan I laitteet ovat suojamaadoitettuja. Niissä mahdollisessa vikatilanteessa kuoreen tullut sähkövirta menee suojajohdinta pitkin m ...

Sähköisku

Sähköisku on kehon kautta kulkeva virta, jonka suuruus ylittää tuntokynnyksen. 230 V verkkojännite voi aiheuttaa jopa 200 mA virran kehon läpi. Yli 50 mA suuruista ihmisen kehon läpi kulkevaa virtaa pidetään hengenvaarallisena. Virran suuruuden l ...

Sähkökomponenttien IP-luokitusvaatimukset

Sähkökomponenttien IP-luokitusvaatimukset on sähköturvallisuusmääräyksissä määritellyt käyttöpaikan perusteella sähköasennuksien komponenteilta vaadittavat IP-luokitukset. Määriteltyjä asennustiloja ovat ulko-, kuiva-, kostea-, märkä-, palovaaral ...

Sähkötöiden sääntely Suomessa

Sähkötöiden tekeminen on Suomessa säänneltyä toimintaa. Sähkötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteen korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteiston rakennus-, korjaus- ja huoltotöitä. Sähköturvallisuusmääräyksien noudattamista valvoo sähköturvallisuusvi ...

Turvakytkin

Turvakytkin on sähköinen kytkin, jota käytetään koneiden turvajärjestelyissä koneiden tahattoman käynnistymisen estämiseen saattamalla koko laite jännitteettömäksi huoltotöiden ajaksi. Turvakytkimen tulee olla vikaturvallinen ja sillä täytyy olla ...

Sähköinen suojautuminen ukkoselta

Sähköinen suojautuminen ukkoselta merkitsee sähkölaitteiden suojaamista salamaniskun vaikutuksilta. Sähkölaitteet vaurioituvat yleensä salaman sähkö- tai tietoliikenneverkkoon aikaansaamista ylijännitteistä, eikä salaman suorasta iskusta kohteese ...

Valokaarivikasuoja

Valokaarivikasuoja on sähkökeskukseen asennettava, Suomessa toistaiseksi varsin tuntematon suojalaite, jonka tarkoitus on ehkäistä valokaarivioista johtuvia sähköpaloja. Syksyllä 2017 voimaan tulevassa SFS 6000 –sähköasennusstandardissa suositell ...

Vedonpoistaja

Vedonpoistaja on sähkötekniikassa käytetty komponentti, jolla pyritään estämään sähköjohdinta liikkumasta vaikka siihen kohdistuisi vetoa tai työntöä. Vedonpoistajia on eri kokoisia, ja ne voivat olla kertakäyttöisiä tai käyttäjän hallittavissa. ...

Vikavirtasuojakytkin

Vikavirtasuojakytkin on sähkötekniikassa käytetty komponentti, jonka tehtävä on suojata laitteiden käyttäjiä vaarallisilta sähköiskuilta ja estää tulipaloja. Vikavirtasuojia saa sähkökeskuksiin asennettavina DIN-kiskoon sopivina komponentteina, m ...

Tapaturma

Tapaturma on tapahtuma, jonka yhteydessä ihminen saa surmansa, loukkaantuu vakavasti tai saa lievemmän vamman. Tapaturmaan liittyy aina kaksi komponenttia, joista toinen on onnettomuustapahtuma ja toinen vamma. Vamman synonyyminä suomen kielessä ...

Kaatuminen

Kaatuminen on henkilön, esineen tai muun fyysisen asian nopea siirtyminen normaalista asennosta väärään. Perimmäisenä syynä kaatumiseen on painovoima. Se tapahtuu kappaleille fysiikan lakien mukaan silloin, kun kappaleen painopisteen kautta kulke ...

Kotitapaturma

Kotitapaturma on kotona, kodin piha-alueella, loma-asunnossa, kesämökillä tai muussa asunnossa sattuva tapaturma. Fyysisen vamman aiheuttaneita kotitapaturmia sattui 15 vuotta täyttäneille suomalaisille vuoden 2009 aikana noin 321 000, mikä oli 2 ...

Käärmeenpurema

Käärmeen purema on vaurio, joka syntyy kun käärme puree uhria. Joka päivä 7400 ihmistä joutuu käärmeenpureman kohteeksi, ja vuosittain 81 000–138 000 kuolee seurauksiin. Käärmeenpureman tyypillisiä oireita ovat puremajäljet, punoitus, turvotus, k ...

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on Suomen työtapaturmavakuutuksen lakisääteinen muutoksenhakuelin. Lautakunnan nimi oli vuoteen 2005 tapaturmalautakunta.

Tapaturmavakuutuskeskus

Tapaturmavakuutuskeskus, lyhenteenä TVK, on Suomen työtapaturmavakuutuksen lakisääteinen yhteistoimintaelin, jonka päätehtävä on koordinoida työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa. Tapaturmavakuutuskeskuksen nimi oli 31. joulukuuta ...

Työtapaturma

Työtapaturma määritellään henkilölle vamman tai sairauden aiheuttavaksi tapaturmaksi, joka tapahtuu työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Työtapaturmat jaotellaan Suomen laissa työpaikka- ja työmatkatapaturmiin. Työmatkatapaturmat käsittävät ...

Terrorismi

Terrorismi on yksilön tai ryhmän harjoittamaa väkivaltaa, jonka tarkoitus on viranomaisten uhkaamisen ja yleisöön kohdistuvan pelon avulla vaikuttaa päätöksentekoon. Sanaa käytetään yleensä kuvaamaan ei-valtiollisten tahojen toimintaa, ja niin sa ...

The Anarchist Cookbook

The Anarchist Cookbook on yhdysvaltalaisen William Powellin vuonna 1971 julkaistu kirja, joka sisältää muun muassa ohjeita erilaisten aseiden, räjähdysaineiden ja huumeiden kotitekoiseen valmistamiseen sekä keinoja oman aikakautensa tietoliikenne ...

Autoisku

Autoisku on kuorma-autolla tai muulla ajoneuvolla tehtävä terrori-isku, jossa ajoneuvo ajetaan väkijoukkoon tai rakennukseen. Se yhdistetään joskus autopommiin siten, että ajoneuvolla ajetaan väkijoukon yli ennen autopommin räjäyttämistä. Autoisk ...

Autopommi

Autopommi on autoon asetettu pommi, joka voidaan laukaista kauko-ohjaimella tai ajamalla räjähteillä täyteen lastattu auto haluttua kohdetta päin riittävällä nopeudella. Autopommi voi olla myös säädetty laukeamaan tietyssä ajonopeudessa tai ajast ...

Guantanamo Bayn vankileiri

Guantanamo Bayn vankileiri on Yhdysvaltojen laivastotukikohdassa Guantanamo Bayssa Kuubassa sijaitseva vankileiri, joka perustettiin terrorismin vastaisen sodan yhteydessä. Afganistanin sodan uuden vaiheen alusta 2002 lähtien tukikohdassa on säil ...

Helsinki-Vantaan lentoaseman piiritys

Helsinki-Vantaan lentoaseman piiritys oli loppusyksystä 1977 Helsinki-Vantaan lentoasemalla tapahtunut sotilasoperaatio, jonka tarkoituksena oli suojata lentoasema mahdolliselta terroristi-iskulta. Lentoaseman piiritys oli yksi suurimmista ja sal ...

Lentokonekaappaus

Lentokonekaappaus tarkoittaa lentokoneen hallinnan anastamista, jonka usein tekee aseistettu henkilö tai ryhmä. Useimmissa tapauksissa lentäjä pakotetaan toimimaan kaappaajan ohjeiden mukaan. Vaihtoehtoisesti lentäjinä toimivat kaappaajat itse, k ...

Likainen pommi

Likaiset pommit ovat radiologisia aseita, joissa tavanomainen räjähdysaine räjähtäessään levittää radioaktiivista ainetta ympäristöön. Vaikutus riippuu käytetystä radioaktiivisesta aineesta ja käytännössä pommista aiheutuva todellinen säteilyvaar ...

Nakam

Nakam oli juutalainen terroristiryhmä, joka koostui noin viidestäkymmenestä holokaustiselviytyjästä, ja jonka johtajana toimi Abba Kovner. Ryhmä tuli tunnetuksi kahdesta operaatiostaan, joista alkuperäisessä oli tarkoitus myrkyttää saksalaisen Nü ...

Pommi-isku

Pommi-isku tarkoittaa räjähteitä käyttäen tehtyä hyökkäystä. Varhaisempi nimitys pommiattentaatti kuvaa tekoa esimerkiksi poliittisena murhana tai sen yrityksenä, mistä poiketen pommi-iskun kohde nähdään nykyään epämääräisempänä eikä tiettyyn hen ...

Pommikoira

Pommikoirat ovat koiria, jotka osaavat tunnistaa hajuaistinsa avulla räjähteissä käytettyjä aineita tai niiden komponentteja. Räjähdekoirat ovat yleensä poliisin, rajavartioston tai asevoimien palveluksessa. Niitä toimii etenkin erikoispoliisien, ...

Terrorismi Suomessa

Marokkolaistaustainen 18-vuotias turvapaikanhakija Abderrahman Bouanane puukotti kaksi ihmistä kuoliaiksi, ja haavoitti kahdeksaa 18. elokuuta 2017. Väkivallan tekijä juoksi Kauppatorilla ja sieltä pois puukottaen vastaantulijoita, lähinnä naisia ...

Swattaus

Swattaukseksi kutsutaan häiriköinnin tai kiusaamisen muotoa, jossa viranomaisia huijataan lähettämään poliisin erikoisjoukot toisen henkilön kotiosoitteeseen. Tämä tapahtuu yleensä virheellisellä ilmoituksella vakavasta rikoksesta, kuten pommiuha ...

Terrorismin vastainen sota Jemenissä

Terrorismin vastainen sota Jemenissä on Jemenin sisäinen konflikti, jossa terroristijärjestö Al-Qaida on saanut laajoja alueita Jemenistä haltuunsa. Jemen on yhdessä Yhdysvaltojen kanssa taistellut Al-Qaidaa vastaan omalla maaperällään vuodesta 2 ...

Terrorisminvastainen sota

Terrorisminvastainen sota on kampanja, joka alkoi vuonna 2001. Käsite syntyi George Bushin julistaessa terrorisminvastaisen sodan alkaneen syyskuun 11. päivän terrori-iskujen 2001 jälkeen. Kyseessä ei ole virallinen sota- tai poikkeustila, vaan o ...

Vallankumousvero

Vallankumousvero on terroristijärjestöjen keskeinen rahoitusmuotoeufemismi. Vallankumousveroa kiristetään tyypillisesti yrityksiltä, ja veroa käytetään myös kohdeväestön pelotteluun.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →