ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 196

Hälytys

Hälytys on asiaintilan tai tapahtuman johdosta annettu näkyvä tai kuuluva merkki. Hälytyksen tarkoitus on saada ihmiset kiinnittämään huomiota em. asiaintilaan tai tapahtumaan, ja ryhtymään varotoimiin asiaintilan tai tapahtuman estämiseksi tai k ...

Hälytysohje

Hälytysohje on toimenpidesuunnittelma kunnan pelastustoimen yhteistyössä naapurialueiden, muiden pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten ja virka-apua antavien viranomaisten sekä hätäkeskuksen kanssa laatima suunnitelma pelastustoiminnassa ...

Hätäkeskus

Hätäkeskus vastaanottaa ja käsittelee yleiseurooppalaiseen hätänumeroon 112 soitetut hätäpuhelut. Hätänumero 112 toimii kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa, ja siihen voidaan EU:n alueella soittaa maksutta kaikista kiinteistä puhelimista ja mat ...

Hätäkeskuslaitoksen karttakoordinaattipalvelu

Hätäkeskuslaitoksen karttakoordinaattipalvelu on vapaasti saatavilla oleva sähköinen karttapalvelu. Sitä käytetään palo- ja pelastustoimessa hälytysajoneuvojen ohjaamiseen oikeaan kohteeseen navigaattoreiden avulla. Koordinaattipalvelun kehittämi ...

Hätänumero

Hätänumero on puhelinnumero, johon soittamalla saa yhteyden viranomaisiin, kuten pelastuslaitokselle ja poliisiin sekä terveys- ja sosiaalitoimeen hätätilanteissa. Suomessa yleinen hätänumero sekä pelastuslaitokselle, poliisille, että sosiaalipäi ...

Hätätaajuus

Hätätaajuus on radiotaajuus, joka on kanavoitu hätäkanavaksi. Hätätaajuutta käytetään kommunikointiin hätätilanteissa, esimerkiksi Mayday-hätäkutsun lähettämiseen. Kaikki hätätaajuudet eivät välitä puhetta, vaan jotkut niistä, kuten maailmanlaaju ...

Itä-Uudenmaan pelastusalue

Itä-Uudenmaan pelastusalueen eteläpuolella on runsaasti öljytankkeriliikennettä Venäjän öljynvientiin liittyen. Kansainvälisillä merialueilla oleva öljy Suomenlahdella kuuluu öljyntorjunnallisesti valtiolle, kun taas kansallisilla vesialueilla se ...

Pelastuskoira

Pelastuskoiralla tarkoitetaan viranomaisten avuksi kadonneiden ihmisten etsintään koulutettua koiraa. Pelastuskoirat voivat olla joko viranomaiskäytössä olevia työkoiria tai siviilien oman työnsä ohella kouluttamia lemmikkikoiria, jotka kutsutaan ...

Komentopuhelin

Komentopuhelin on järjestelmä, jota käytetään esimerkiksi vapaaehtoisten tai muuten kotona päivystävien palokuntien koollekutsuun hälytystilanteissa. Komentopuhelin soittaa hälytettävään puhelinnumeroon, ja antaa vastattaessa puheluun puheviestin ...

Kreikan palolaitos

Kreikan palolaitos on Kreikan kansallinen palo- ja pelastustoimesta vastaava laitos. Se toimii Kreikan kansalaistensuojeluministeriön alaisuudessa. Palolaitos vastaa palo- ja pelastustoimesta tulipaloissa, maastopaloissa, maanjäristyksissä, auto- ...

Maatuli

Maatuli eli maapalo tarkoittaa maa-aineen palamista yleensä metsäpalon yhteydessä. Maatuli on esimerkiksi turvepalo. Maatuli voi olla myös kuivan mullan, kivihiilen tai palavankiven palamista.

Metsäpalo

Metsäpalo on hallitsematon tulipalo metsässä. Se saa usein alkunsa salamaniskusta, ihmisen huolimattomuudesta esimerkiksi kulotuksen yhteydessä tai tuhopoltosta. Aiemmin höyryveturien kipinät olivat yleinen syttymissyy, nykyisin paloja aiheuttava ...

Nokipalo

Nokipalo on palo, jossa savuhormin sisäpinnalla oleva noki ja karsta / palamaton hiili palaa. Nokipalo aiheutuu, kun epätäydellisen palamisen seurauksena savuhormiin kertyy liiallinen määrä nokea, joka kovan tuulen, lämmön, tai kipinän vaikutukse ...

Paarit

Paarit ovat pelastustoimessa käytettävä väline, jolla voidaan kuljettaa loukkaantunut potilas. Paarit muodostuvat kahdesta yhdensuuntaisesta tangosta joiden välissä on kangasta. Erilaisia paareja ovat pyöräpaarit, joita käytetään varsinkin sairaa ...

Palokunta

Palokunta ei nykyään yleensä enää keskity pelkästään palontorjuntaan eli tulipalojen sammuttamiseen ja niiden syttymisen estämiseen, vaan myös muiden onnettomuuksien hoitamiseen ja estämiseen. Siksi siitä käytetään nykyään usein ilmaisua pelastus ...

Palokuntalainen

Palokuntalainen on seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä pelastusalan ilmiöihin, tapahtumiin, henkilöihin ja uutisiin keskittyvä erikoislehti. Lehden päätoimittaja vuonna 2012 on Pekka Koivunen.

Palokuntanuoret

Palokuntanuoret toimivat palokuntien nuoriso-osastoissa. Suomessa toimii eri palokuntien alaisuudessa yli 500 nuoriso-osastoa. Näihin nuoriso-osastoihin kuuluu kymmenisentuhatta 7–17-vuotiasta tyttöä ja poikaa. Ohjaajia on noin 2 000. Nuoriso-osa ...

Palomestari

Palomestari on Suomen pelastustoimen päällystövirka. Palomestari johtaa pelastusjoukkuetta, joka koostuu kolmesta viiteen pelastusyksiköstä. Palomestari myös mm. suunnittelee työvuorot ja valvoo harjoituksia. Palomestarin operatiivinen tunnus on ...

Palomies

Palomies on henkilö, joka toimii pelastuslaitoksen henkilöstössä palo- ja pelastustehtävissä. He voivat työskennellä myös sairaankuljetus- ja ensihoitotehtävissä. Palomiehen työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi liikenneonnettomuudet, ensivastetehtäv ...

Paloportaat

Paloportaat ovat tavallisesti talon ulkopuolella olevat portaat, joita voidaan käyttää hätäpoistumistienä tulipalon sattuessa. Paloportaita on joissakin kerrostaloissa ja teollisuuslaitoksissa. Varsinkin omakoti- ja rivitaloissa on yleensä palopo ...

Palosammutin

Palosammutin eli käsisammutin on laite, jonka tarkoituksena on rajoittaa ja sammuttaa tulipaloja. Sammuttimia käytetään alkusammutukseen tilanteissa, joissa palon laajeneminen on mahdollista estää nopealla toiminnalla. Siksi palosammuttimia on ha ...

Palovaroitin

Palovaroitin on paloturvallisuuslaite, joka reagoi ilmassa olevaan savuun voimakkaalla hälytysäänellä tai välkehtivällä valolla. Useimmat varoittimet toimivat joko optisen tarkkailun tai ionisaation avulla tai molemmilla. Yleisesti kotitalouksiss ...

Palovartija

Palovartija on sittemmin kadonnut ammattikunta, jonka tehtävänä oli tulipalojen ennalta ehkäiseminen ja jo alkaneista hälyttäminen. Ammattikunta on hyvin vanha. Alun alkaen palovartijan tehtävä kuului Rooman vallan aikana vigiles -joukoille jotka ...

Pelastautumispuku

Pelastautumispuku on vesitiivis, lämpöä eristävä kumista tai erityismateriaalista valmistettu koko kehon peittävä suojapuku. Nykyaikaiset pelastuspuvut valmistetaan samoista materiaaleista ja samoilla menetelmillä kuin sukelluksessa käytettävät k ...

Pelastusalue

Pelastusalue on Suomessa yhden aluepelatuslaitoksen toimialue. Suomessa on kaksikymmentäkolme pelastusaluetta, yleensä yksi joka maakunnassa. Poikkeuksen tekee Uudenmaan maakunta, jossa on neljä aluepelastuslaitosta: helsinkiläinen Helsingin kaup ...

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on inhimillisen toimintaympäristön dokumentti, jonka tarkoituksena on toimia turvallisuuden ohjenuorana. Pelastussuunnitelma pohjautuu pelastuslain 379/2011 ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 407/2011 velvoitteeseen ...

PETO (radioverkko)

PETO oli Suomen palo- ja pelastustoimen vanha analoginen radioverkko, joka toimi 160 MHz:n taajuusalueella. Viranomaisradioverkko VIRVE korvasi vanhan radiojärjestelmän. Peto-verkon tukiasemat ajettiin virallisesti alas joulukuussa 2004, mutta pa ...

Pintapelastaja

Pintapelastaja tarkoittaa helikopterin miehistön jäsentä, joka tarvittaessa lasketaan vinssin avulla pelastustoimiin tai pelastusaluksen miehistön jäsentä, joka yleensä hyppää aluksesta veteen uhrin kannalta tuulen yläpuolelta, jolloin tuuli autt ...

Puolivakinainen palokunta

Puolivakinainen palokunta on vanha nimitys palokuntamuodosta, jossa sivutoimiset palomiehet ovat tehneet henkilökohtaisen työsopimuksen aluepelastuslaitoksen kanssa. Eli miehistö toimii toimenpidepalkkaisena työntekijänä erotuksena VPK:n jäsenist ...

Rauniokoira

Rauniokoira etsii esimerkiksi sortuneiden talojen alle jääneitä ihmisiä. Rauniokoulutus on osa pelastuskoiran koulutusta, mutta kehittyneissä maissa sitä pidetään usein vähiten tärkeänä osana. Rauniokoiria käytetään katastrofialueilla, kuten maan ...

Sammute

Sammutteen tulisi olla halpaa, helposti saatavilla, helposti käytettävää, vaaratonta käyttäjälleen ja ympäristölleen, sen tulisi sammuttaa palo nopeasti ja sen tulisi aiheuttaa mahdollisimman vähän lisävahinkoja. Nämä ominaisuudet eivät yhdisty y ...

Sammutus

Inhibitio eli antikatalyysi on sammutusmenetelmä, joka vaikuttaa vain liekkipaloihin. Inhibitiossa puututaan kemiallisesti palon ketjureaktion välituotteisiin, niin sanottuihin vapaisiin radikaaleihin, siten, etteivät välituotteet kohtaa suotuisi ...

Sammutuspeite

Sammutuspeite on kankainen peite, jota käytetään tulipalojen sammuttamiseen. Sammutuspeite soveltuu esimerkiksi rasvapalojen ja sähkölaitepalojen sammuttamiseen. Jos ihmisen vaatteet syttyvät palamaan, on sammutuspeite siinäkin tapauksessa hyvä v ...

Saurus (autonvalmistaja)

Saurus -nimisiä palo- ja pelastusajoneuvoja suunnitellaan, valmistetaan ja markkinoidaan Sammutin Oy:n tehtailla Säynätsalossa. Yritys kuuluu Kiitokori-konserniin. Yhtiön 10 miljoonan euro myynnistä puolet tulee ulkomailta ja se on ainoa palo- ja ...

Savusukellus

1800-luvun alussa kehitettiin ensimmäiset happilaitteet, joiden avulla palomiehet pystyivät tunkeutumaan savun sekaan pelastaakseen ihmisiä tai omaisuutta tai sammuttamaan vaikeissa tiloissa olevia palopesäkkeitä. Menetelmät ja laitteet kehittyiv ...

Sopimuspalokunta

Sopimuspalokunta on vapaaehtoinen palokunta, tehdaspalokunta tai sotilaspalokunta, joka on tehnyt alueellisen pelastuslaitoksen kanssa palokuntasopimuksen. Palokuntasopimuksessa palokunta sitoutuu tarjoamaan erikseen sovittuja henkilöstö- ja kalu ...

SOS

SOS on kansainvälinen morseaakkosilla annettava hätämerkki. Se koostuu kolmesta lyhyestä, kolmesta pitkästä ja kolmesta lyhyestä merkistä eli Morsen aakkosin annetuista kirjaimista S, O ja S. SOS voidaan antaa sähköttämällä, äänimerkinantolaittei ...

Tampereen palomuseo

Tampereen palomuseo on Tampereen keskuspaloaseman yhteydessä toimiva erikoismuseo, joka tarjoaa tietoa palokunnan työstä ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen historiasta. Museon perustivat eläkkeellä olevat palomiehet 1990-luvulla. Ensimmäinen näyttel ...

Tehdaspalokunta

Tehdaspalokunta on jonkin yrityksen sisällä toimiva oma itsenäinen palokuntansa. Tehdaspalokunta toimii yrityksen alaisuudessa ja hoitaa yrityksen alueella palo- ja pelastustoimen tehtäviä. Tehdaspalokunnalla voi olla myös niin kutsuttu sammutuss ...

Tiepalvelu

Tiepalvelu on vapaaehtoista maantieliikenteen auttamistoimintaa ja se liittyy läheisesti vapaaehtoiseen pelastuspalveluun. Suomessa tiepalvelu käynnistyi Olympiavuonna 1952 Autoliiton edeltäjän Suomen Autoklubin toimesta. Nykyään toimintaa harjoi ...

Tilannehuone

Tilannehuone.fi on suomalainen, vuonna 2007 perustettu avoin verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen eri tyyppisiä tilannekuvia pelastustoimen hälytyksistä Suomessa. Hälytyksiin sisältyy myös ilmoitinlaitteista tulleita ilmoituksia eli esimerkiksi auto ...

Turun keskuspaloasema

Turun keskuspaloasema on Turun VII kaupunginosassa, Eerikinkatu 35:ssä sijaitseva J. Eskil Hinderssonin suunnittelema varhaista klassismia ja jugendia yhdistelevä punatiilinen rakennus. Rakennus on valmistunut 1. syyskuuta 1916. Rakennuksen esiku ...

Vastavalkea

Vastavalkea tarkoittaa metsäpalon sattuessa keinoa pysäyttää tulen eteneminen. Vastavalkea on siis palonsammuttajien sytyttämä palo, joka poltetaan hallitusti. Kun metsäpalorintama sitten etenee tähän saakka, se laantuu pois koska palava materiaa ...

Öljyntorjunta-alus Halli

Öljyntorjunta-alus Halli on Suomen valtion ympäristöministeriön öljyntorjunta-alus, jonka miehittää operoinnista vastaava Rannikkolaivasto. Alusta käytetään öljyntorjuntatehtävien lisäksi huolto- ja kuljetustehtäviin.

Öljyntorjunta-alus Hylje

Hylje on Suomen ympäristöministeriön alainen öljyntorjunta-alus, jonka miehittämisestä ja käytöstä vastaa Puolustusvoimat. Öljyntorjuntalaitteisto on kehitetty Suomessa.

Palontorjunta

Palontorjunta tarkoittaa toimia, joilla pyritään estämään tulipalojen syttyminen ja estämään palon leviämistä. Palontorjuntaa varten on palolaitoksia, joita ylläpitävät yhteiskunnan ohella vapaapalokunnat VPK. Eri kohteisiin, kuten maatiloille, y ...

National Fire Protection Association

National Fire Protection Association on yhdysvaltalainen paloturvallisuusjärjestö, jolla on yli 50 000 jäsentä. Sen perusti vuonna 1896 joukko palovakuutusyhtiöitä, ja sen alkuperäinen tehtävä oli luoda standardi sprinklerijärjestelmille. Sittemm ...

Nuohous

Nuohous on palonehkäisytoimintaa, joka sisältää erilaisia ilmanvaihdon ja lämmityslaitteiden puhdistustoimenpiteitä, joissa niistä poistetaan käytössä kertynyt noki ja muu roska. Säännöllinen tulisijojen nuohous lisää paloturvallisuutta ehkäisemä ...

Palopermanto

Palopermanto on ullakon lattialaatta, joka on valmistettu syttymättömistä tarvikkeista. Palopermannon tehtävänä on estää tulipalon leviäminen ullakkotilan kautta rakennuksen eri osien välillä. Palopermannon päälle on saatettu asentaa myöhemmin li ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →