ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 190

Antioksidantit

Hapettumisenestoaine eli antioksidantti on kemiallinen yhdiste, joka estää toisten yhdisteiden hapettumista. Biologisissa järjestelmissä antioksidantit tasapainottavat oksidatiivisen stressin aikaansaamia haitallisia reaktioita ja ovat siten vält ...

Antiravintoaine

Antiravintoaineet ovat luonnossa esiintyviä tai synteettisiä yhdisteitä, jotka häiritsevät ravintoaineiden imeytymistä ravinnosta. Antiravintoaineita löytyy laajalti kasvipohjaisista ruoista ja juomista. Antiravintoaineet muodostavat yhden ravint ...

Energiaravintoaine

Energiaravintoaineet antavat ihmiselimistölle päivittäiseen toimintaan tarvittavaa energiaa. Pääenergiaravintoaineita ovat hiilihydraatit, rasvat, valkuaisaineet ja alkoholi. Ruoan energiasisältö määräytyy sen sisältämien energiaravintoaineiden t ...

Fineli

Fineli on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä elintarvikkeiden kansallinen koostumustietopankki. Fineli sisältää tiedot yli 3 400 elintarvikkeesta ja 54 ravintotekijästä. Tavallisia ravintotekijöitä ovat muun muassa hiilihydraatit, ras ...

Glukosinolaatit

Glukosinolaatit ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka sisältävät typpeä ja rikkiä. Kasvit tuottavat niitä glukoosista ja eräistä aminohapoista. Niitä on melkein kaikissa ristikukkaismaisten lahkon kasveissa, mutta myös suvun Drypetes kasveissa. Koska ...

Glykeeminen indeksi

Glykeeminen indeksi eli glykemiaindeksi, kuvaa ruoka-aineen imeytyvien hiilihydraattien aiheuttamaa keskimääräistä muutosta koehenkilöiden verensokerissa verrattuna referenssiruoka-aineeseen, kuten glukoosiliuos tai valkoinen leipä. Glykeeminen i ...

Glykemiakuorma

Glykemiakuorma tai glykeeminen kuorma eli glykemia-annos kertoo ravinnon sisältämien hiilihydraattien määrästä ja laadusta. Glykemiakuormaa voidaan hyödyntää arvioitaessa aterian vaikutusta verensokeriin ja veren insuliinivasteeseen. Vaikka ateri ...

Happohyökkäys

Happohyökkäys eli demineralisaatio tarkoittaa reaktiota, jossa hampaan pinnalta liukenee mineraaleja. Hampaat altistuvat happohyökkäykselle aterioinnin jälkeen, ja sylki kykenee korjaamaan pieniä kiillevaurioita noin puoli tuntia happohyökkäyksen ...

Hivenaine

Hivenaineiksi, mikroravinteiksi tai mikrokivennäisaineiksi sanotaan kivennäisaineita, jotka ovat elimistön normaalin toiminnan kannalta välttämättömiä ja joita elimistö tarvitsee vuorokaudessa alle 100 milligrammaa. Hivenaineiden päivittäinen tar ...

Hyönteissyöjä

Nämä eläimet ovat pelkästään tai pääasiassa hyönteissyöjiä. Jotkut niistä voivat murskata luitakin. Maasusi Korvakoirat Marmosetit Muurahaiskävyt Leppäkertut Monet pikkulinnut, mehiläissyöjät Päästäiset Nokkasiilit Sudenkorennot Vyötiäiset Muurah ...

Inedia

Inedia on epätodellinen kyky elää ilman minkäänlaista ravintoa tai edes juomaa pidemmän aikaa kuin lääketieteen mukaan on mahdollista. Sanaa käytettiin ensimmäiseksi katolisen kirkon piirissä elämäntavasta, jossa eletään pitkiä aikoja vailla ruok ...

Inositoli

Inositoli, on karbosyklinen alkoholi, joka on rakenneosana useissa eukarioottisolujen lipiditoisioläheteissä, kuten inositolifosfaatissa, fosfatidyyli-inositolissa ja fosfatidyyli-inositolifofaatissa. Inositoli on vesiliukoinen yhdiste, jota elim ...

Jano

Jano on tuntemus, joka ilmaisee elimistön tarvitsevan nestettä. Jano syntyy, kun elimistön vesipitoisuudet laskevat, suolapitoisuus kasvaa ja veren tilavuus pienenee. Nämä muutokset havaitaan sydän- ja verisuonijärjestelmän painereseptoreissa sek ...

Kaikkiruokaisuus

Kaikkiruokaisuus tarkoittaa sitä, että jokin eläin syö niin kasvi- kuin eläinravintoakin. Kaikkiruokaisuutta harrastavaa eläintä kutsutaan omnivoriksi tai kaikkiruokaiseksi. Ihminen on kaikkiruokainen. Kaikkiruokaisuuden sijasta eläimet voivat ol ...

Kasviestrogeenit

Kasviestrogeenit ovat vakaita, kasveissa luontaisesti esiintyviä molekyylimassaltaan keveitä yhdisteitä, jotka ovat kemialliselta rakenteeltaan tai toiminnaltaan samatyyppisiä kuin nisäkkään oman hormonijärjestelmän erittämät estrogeenit, erityis ...

Kasvinsyöjä

Kasvinsyöjä eli herbivori on eläin, jonka ravinto koostuu yksinomaan tai pääasiassa kasveista. Lihansyöjiin ja sekaravintoa käyttäviin eläimiin verrattuna kasvinsyöjille on tyypillistä mutkikas ja perinpohjainen ruoansulatus, jotta kasvien sisält ...

Kehittyneet glykaation lopputuotteet

Kehittynyt glykaation lopputuote on yleisnimitys suurelle joukolle erilaisia proteiineja tai rasvoja, jotka ovat glykatoituneet ei-entsymaattisesti altistuttuaan joillekin sokereille, eli liittyneet näihin sokereihin. Glykaatiota ei tule sekoitta ...

Kertatyydyttymätön rasvahappo

Kerta - eli yksittäistyydyttymättömät rasvahapot ovat rasvahappoja, joiden hiiliketjussa on yksi kaksoissidos. Niistä käytetään myös nimitystä monotyydyttymättömät rasvahapot. Kertatyydyttämättömiä rasvahappoja esiintyy etenkin pähkinöissä, avoca ...

Kivennäisaine

Kivennäisaineet ovat ravinnon mukana saatavia alkuaineita. Laajemman määritelmän mukaan kivennäisaineita ovat ne alkuaineet, jotka jäävät tuhkaan, kun esimerkiksi kudos tai ruoka poltetaan. Välttämättömiä kivennäisaineita ovat ne alkuaineet, joit ...

Kolesteroli

Kolesteroli on ihmisen ja muiden eläinten kudoksissa, etenkin maksassa, tuotettu steroideihin kuuluva tyydyttymätön, rengasrakenteinen, veteen liukenematon kiteinen alkoholi. Kolesteroli on ihmisen ja eläinten kaikkien kudosten toiminnalle välttä ...

Koliini

Koliini on välttämätön ravinne ihmisille ja monille muille eläimille. Terveyden ylläpitämiseksi sitä tulee saada ruuasta sellaisenaan tai koliinia sisältävinä fosfolipideinä, kuten fosfatidyylikoliineina. Koliini ilmenee suoloina. Muun muassa ihm ...

Kversetiini

Kversetiini on flavonoidi, ja se kuuluu polyfenolisen rakenteensa vuoksi tarkemmin flavonoleihin. Kversetiini on luonnollinen antihistamiini ja voimakas antioksidantti. Lisäksi kversetiini kelatoi kationeja lähde?, siirtymämetalleista etenkin rau ...

Lautasmalli

Lautasmalli on ympyrädiagrammi, joka kuvaa suositeltua ateriakoostumusta. Se on kehitetty helpottamaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemien ravitsemussuositusten toteuttamista jokapäiväisessä ruokavaliossa. Vuonna 2014 julkaistujen rav ...

Lihansyöjä

Lihansyöjä eli karnivori on eläin, joka saa suurimman osan ravinnostaan syömällä toisia eläimiä. On myös lihansyöjäkasveja, jotka hankkivat ravintoa houkuttelemalla eläimiä lihan sulattamiseen erikoistuneiden kasvinosiensa vangeiksi ja sitten sul ...

Lihavuudenvastustamisyhdistys

Lihavuuden vastustamisyhdistys ry. oli suomalainen yhdistys, joka perustettiin 28. tammikuuta 1950 vastavetona sotienjälkeiselle nopeasti kohonneelle elintasolle selvennä. Yhdistyksen perustamisen vauhdittajana olivat etenkin joulunpyhinä 1949 sa ...

Monofagi

Monofagi on eliö, joka on erikoistunut yhteen tai vain muutaman ravintolajiin/ravintokohteen osaan. Monofagin vastakohta on polyfagi, jossa eliö on erikoistunut useisiin ravintolajeihin/ravintokohteisiin. Oligofagi puolestaan syö vain tiettyjä ha ...

Nutritionismi

Nutritionismi on ajattelutapa, jossa ruoka pelkistetään ravintoaineidensa summaksi. Termiä käytetään yleensä vähättelevässä tarkoituksessa. Ravitsemuskirjailija Michael Pollanin mukaan termi esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 2002 australialaisen ...

Nälkiintyminen

Nälkiintyminen on ravinnon puutteesta riutumista. Nälkiintynyt ihminen laihtuu ja saa erilaisia oireita, ja hänen vastustuskykynsä tartuntataudeille heikkenee. Jatkuessaan syömättömyys johtaa kuolemaan tyypillisesti 45–60 vuorokauden kuluttua.

Pakkosyöttäminen

Pakkosyöttäminen on ensisijaisesti keino pitää nälkälakkoon ryhtyneet vangit tai orjat hengissä, mutta sitä käytetään myös kidutukseen. Kidutuksena uhrille saatettiin syöttää esimerkiksi ulosteita sekä virtsaa. Nälkälakkoon ryhtyneitä vankeja ja ...

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset ovat viiden Pohjoismaan, Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin yhteisiä ravitsemussuosituksia. Ensimmäiset pohjoismaiset ravitsemussuositukset julkaistiin vuonna 1980, ja nykyiset suositukset vuonna 2012 ...

Polyfagi

Polyfagi on useita eri ravintoja käyttävä eliö. Eliö voi joko syödä useita erilaisia kasvilajeja, tai olla esimerkiksi petoeläin jolle kelpaa useat lajit ravinnoksi.

Proteiinimyrkytys

Proteiinimyrkytys johtuu liiallisesta proteiinin osuudesta ruokavaliossa tai muiden ravintoaineiden puutteesta. Sen oireita ovat vatsavaivat, heikkous ja näläntunne. Proteiinimyrkytystä on tunnettu pohjoisten alkuperäiskansojen keskuudessa, sillä ...

Raadonsyöjä

Raadonsyöjä, myös haaskansyöjä tai haaskaeläin, on eläin, joka syö jo valmiiksi kuolleita eläimiä eli raatoja. Raadonsyöjillä on tärkeä tehtävänsä luonnon puhtaanapitäjinä. Tunnetuimpia raadonsyöjiä ovat korppikotkat, mutta monet metsästävät eläi ...

Rasva

Rasva on yksi tärkeimmistä ravintoaineista hiilihydraattien ja proteiinien ohella. Triglyseridit eli varsinaiset rasvat ovat muodostuneet rasvahappojen eli pitkäketjuisten karboksyylihappojen esteröityessä glyserolin kanssa. Niitä esiintyy luonno ...

Rasvakeskustelu

Rasvakeskustelu on länsimaissa 1950-luvulla tai viimeistään 1970-luvulla alkanut ja edelleen jatkuva julkinen keskustelu ravintorasvojen teveysvaikutuksista. Keskustelua on käyty ensisijaisesti siitä, aiheuttavatko ravinnon tyydyttyneet rasvat sy ...

Rasvaton rasva

Rasvaton rasva on rakenteeltaan ja käyttäytymisominaisuuksiltaan rasvaa muistuttavaa valmistetta, jonka tarkoituksena on korvata rasvaa ja siten alentaa elintarvikkeen rasvapitoisuutta. Niitä voidaan valmistaa sekä hiilihydraateista että valkuais ...

Ravinto

Ravinto on ainetta, jota eliöt käyttävät energianlähteenä ja rakennusmateriaalinaan. Yleensä ravinto on peräisin toisista eliöistä, kuten eläimistä, sienistä tai kasveista.

Ravintokuitu

Ravintokuidulla eli imeytymättömillä hiilihydraateilla tarkoitetaan kasveista saatavia suurimolekyylisiä hiilihydraatteja. Kuidut jaetaan liukoisiin ja liukenemattomiin, ja moni kuitupitoinen ruoka sisältää molempia Liukoiset kuidut liukenevat he ...

Ravitsemussuositukset

Ravitsemussuositukset kuvaavat väestöjen ja ihmisryhmien energian ja ravintoaineiden tarvetta tai suositeltavaa saantia. Ravitsemussuositusten kirjo on laaja, ja niitä on tarjolla erilaisille kohderyhmille. Ravitsemussuosituksiin voi sisältyä nii ...

Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti on ihmisen ravitsemuksen parissa työskentelevä henkilö, joka antaa ravitsemusneuvontaa ja suunnittelee asiakkailleen tai potilailleen yksilöllisiä ruokavalioita. Suomessa Valvira myöntää ravitsemusterapeutille oikeuden toimia ...

Ruokavalio

Ruokavalio on kaikki se, mitä yksittäinen eliö tai eliöryhmä käyttää ravinnokseen. Jokaisella toisenvaraisella eli muita eliöitä ravintonaan käyttävillä eliöllä on ruokavalio. Niiden sanotaan syövän jotain ja se mitä aikavälin sisällä syödään muo ...

Ruokaympyrä

Ruokaympyrä on ympyrädiagrammi, jossa luokitellaan ruoka-aineksia eri osiin. Ruokaympyrästä on tehty erilaisia versioita, kuten ruokapyramidi tai ruokakolmio. Ruokaympyrän on tarkoitus osoittaa ravitsemustavoitteiden suhdelukuja syödylle ravinnolle.

Stanolit

Stanolit ovat moninainen ryhmä steroidialkoholeja. Kasveissa luonnollisesti esiintyviä stanoleita kutsutaan kasvistanoleiksi, eli fytostanoleiksi. Stanolit ovat rasvaliukoisia. Stanoliin voi olla esteröintireaktion kautta liitettynä rasvahappo, j ...

Sterolit

Sterolit ovat moninainen ryhmä steroidialkoholeja, joihin muun muassa kolesteroli kuuluu. Kasveissa luonnollisesti esiintyviä steroleita kutsutaan usein kasvisteroleiksi tai phytosteroleiksi. Sterolit ovat rasvaliukoisia. Steroliin voi olla ester ...

Super Size Me

Super Size Me on vuonna 2004 tehty dokumenttielokuva, joka on kuvattu kokonaisuudessaan helmikuussa 2003. Dokumentti kertoo elokuvaohjaaja Morgan Spurlockista, joka aikoo elää 30 päivää syöden vain McDonaldsin ruokaa. Aluksi kolme asiantuntijaa m ...

Terveellinen ruokavalio

Terveellinen ruokavalio on ruokavalio, joka tarjoaa riittävästi suojaravintoaineita ja sopivasti energiaa, jotta elimistö pysyy terveenä ja toimintakykyisenä sekä paino vakiona. Terveelliseen ruokavalioon kuuluu myös sellaisten ruoka-aineiden käy ...

Transrasva

Transrasvat ovat tyydyttymättömiä rasvahappoja, joiden hiiliatomien välillä on trans-kaksoissidos. Ne eroavat molekyylirakenteeltaan muista tyydyttymättömistä rasvahapoista siten, että kaksoissidokseen kiinnittyneiden hiiliatomien vetyatomit ovat ...

Trofologia

Trofologia on ravintoaineiden yhdistämisen oppi, joka väittää mahdollistavansa optimaalisen ruoansulatuksen, ravinteiden imeytymisen sekä optimaalisen jätteiden erityksen. Sen mukaan ruokien oikealla yhdistelemisellä uskotaan olevan vaikutus ruoa ...

Tyydyttynyt rasvahappo

Tyydyttyneet rasvahapot ovat rasvahappoja, joissa on hiiliatomien välillä vain yksinkertaisia sidoksia. Rasvoja, jotka sisältävät glyserolin kanssa esteröityneinä etupäässä tyydyttyneitä ja transrasvahappoja, kutsutaan kovaksi rasvaksi. Tyydyttyn ...

Ulostetyypit

Ulostetyypit eritellään tohtori K. Heringin Bristolin yliopistossa kehittämällä, niin kutsutulla Bristolin ulosteskaala -mallilla. Malli on tarkoitettu ihmisen ulosteen analysointiin. Ulosteen muoto ja tyyppi vaihtelee sen mukaan, kuinka kauan se ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →