ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 189

Body Volume Index

Body Volume Index on tapa mitata ihmisten ylipainoa. BVI:ssä kolmiulotteisen vartaloskannerin avulla muodostetaan malli ihmisestä, jonka avulla voidaan määrittää kehon eri osien tilavuus ja koostumus. BVI:tä on ehdotettu painoindeksin korvaajaksi ...

FTO-geeni

FTO-geeni näyttää nykytiedon valossa olevan painoindeksiin eniten vaikuttava geeni. Lihavuus ei silti näytä juurikaan liittyvän geeneihin. Jopa homotsygoottina esiityvän FTO-geenin vaikutus painoon oli BMJ-lehden meta-analyysissä vain 0.9 kiloa, ...

Jojolaihduttaminen

Jojolaihduttaminen eli jojolaihdutus tai jojo-efekti tarkoittaa kehon painon toistuvaa laskua ja nousua liiallisen laihduttamisen johdosta. Termiä käytti ensimmäisen kerran Yalen yliopistossa työskentelevä Kelly D. Brownell. Termi kuvaa tilannett ...

Laihdutusleikkaus

Bariatriset leikkaukset ovat eri menetelmillä suoritettavia kirurgisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vähentää syödyn ravinnon määrää tai estää sen imeytymistä. Tämä tavoite voidaan saavuttaa joko mahalaukun ohitusleikkauksella tai ns. ga ...

Laihdutusvalmiste

Laihdutusvalmiste on laihdutukseen tarkoitettu erityisruokavaliovalmiste, joka on kehitetty vähäenergiaista ruokavaliota varten erityisesti kehitettyjä ja jolla voidaan korvata päivittäinen ruokavalio kokonaan tai osittain. Laihdutusvalmisteita v ...

Laihtuminen

Laihtuminen on kehon painon putoamista, joka johtuu esim. ruumiin nesteiden, lihasmassan tai rasvakudoksen vähenemisestä. Laihtumisen syynä voi olla mm. dieetti. Tietoista pyrkimystä laihtumiseen kutsutaan laihduttamiseksi. Aikeeton laihtuminen v ...

Lohtusyöminen

Lohtusyöminen on syömistä, jossa henkilö pyrkii ruoalla säätelemään emotionaalista tilaansa. Lohturuoalla tarkoitetaan sellaista ruokaa, joka erityisen hyvin sopii lohtusyömiseen. Tällaiset lohturuoat ovat tyypillisesti kaloripitoisia, rasvaisia ...

Montignacin dieetti

Montignacin dieetti on ranskalaisen Michel Montignacin kehittämä laihdutusruokavalio, joka eroaa vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta keskittymällä hiilihydraattien määrän sijasta niiden laatuun sekä siihen, minkä ruoka-aineiden kanssa niitä nau ...

Painoindeksi

Painoindeksi on mitta-arvo, jonka avulla voidaan arvioida ihmisen painon ja pituuden suhdetta. Useimmin käytetyn kaavan mukainen painoindeksi on henkilön paino jaettuna pituuden neliöllä. Painoindeksin kehitti belgialainen Adolphe Quételet n. 183 ...

Rasvaimu

Rasvaimu eli liposuktio on plastiikkakirurginen toimenpide, jossa ihonalaista rasvakudosta poistetaan liuottamalla ja pois imemällä. Menetelmä poistaa rasvasoluja käsitellyltä alueelta, joten henkilön mahdollisesti lihoessa toimenpiteen jälkeen r ...

Rasvaprosentti

Rasvaprosentti ilmoittaa rasvan määrän prosentteina koko kehon painosta. Se on jonkin verran parempi mittari ylipainon arviointiin kuin painoindeksi, sillä jälkimmäinen olettaa lihasten olevan keskimääräisessä kunnossa. Esimerkiksi kehonrakentaji ...

Vyötärö–lantio-suhde

Vyötärö–lantio-suhde tarkoittaa vyötärön ja lantion ympärysmittojen suhdetta. Vyötärö–lantio-suhdetta käytetään mittarina, jonka avulla voidaan arvioida ihmisen sairastumisriskiä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että omenan muotoisilla vartaloilla ...

Vähähiilihydraattinen ruokavalio

Vähähiilihydraattinen ruokavalio eli karppaus on erityisruokavalio, joka perustuu hiilihydraattien määrän rajoittamiseen sekä ravintorasvojen ja luontaisesti rasvaisten ruoka-aineiden käyttämiseen energianlähteenä. Hiilihydraattien päivittäinen e ...

Zone-dieetti

Zone-dieetti on yhdysvaltalaisen Barry Searsin kehittämä ja markkinoima erityisruokavalio. Zonessa rajoitetaan hiilihydraatteja, mutta se eroaa vähähiilihydraattisia ruokavalioista niitä tasapainoisemman energiaravintoainejakaumansa vuoksi. Zone- ...

Päihdepolitiikka

Päihdepolitiikka on valtion tai esimerkiksi osavaltion harjoittamaa politiikkaa, jolla pyritään ohjaamaan yksilöiden päihteiden käyttöä. Usein päihdepolitiikan pyrkimyksenä on rajoittaa päihteiden käytöstä yksilölle ja yhteiskunnalle koituvia hai ...

Alkoholilainsäädäntö maittain

Useimmissa maissa on säädetty laissa alkoholijuomien ostamisen alaikäraja. Monissa maissa ikäraja koskee ostamisen lisäksi myös alkoholin nauttimista, hallussapitoa ja välittämistä. Ikäraja on alhaisin Etiopiassa ja korkein tietyissä osissa Intia ...

Alkoholirikos

Alkoholirikos on Suomen rikoslain mukainen rikos, johon voi syyllistyä esimerkiksi välittämällä alkoholijuomia alaikäiselle, välittämällä alkoholia palkkiota vastaan, salakuljettamalla maahan alkoholia, valmistamalla pontikkaa taikka pitämällä lu ...

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, on Yhdysvaltain oikeusministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on valvoa edellä mainittujen artikkeleiden käyttöä ja ehkäistä niiden väärinkäyttöä. ATF perustettiin 1. heinäkuuta 1972. Vuon ...

Drug classification: making a hash of it?

Drug classification: making a hash of it? on Ison-Britannian parlamentin alaisen tieteellisen elimen Science and Technology Select Committeen vuonna 2006 julkaisema raportti. Raportissa muun muassa esiteltiin luokittelu, jossa 20 päihdettä asetet ...

Drug Enforcement Administration

Drug Enforcement Administration eli Yhdysvaltain huumepoliisi on Yhdysvaltain oikeusministeriön lainsäädännön täytäntöönpanovirasto, joka valvoo vuonna 1970 säädetyn Controlled Substances -lain toteutumista. DEA on johtava komissio liittovaltion ...

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä päihteettömiä elintapoja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja sekä lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa. Ehkä ...

Elokolo

Elokolot ovat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdessä paikallisten jäsenyhdistystensä kanssa ylläpitämiä kansalaisten kohtaamis­paikkoja. Ne saivat alkunsa Elämäntapaliiton puitteissa 90-luvun alussa. Elokolot ja muut kohtaamis­paikat ovat kaikille ...

Erowid

Erowid on järjestö, jonka keskeisin osa on psykoaktiivisista kasveista ja kemikaaleista sekä muista muuntuneita tajunnantiloja koskevista aiheista tietoa tarjoava verkkosivusto Erowid.org. Erowidin ovat luoneet salanimillä Fire ja Earth Erowid es ...

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus on vuonna 1993 perustettu, Lissabonissa toimiva EU:n erillisvirasto. Viraston sijaintipaikasta päästiin pysyvämpään sopimukseen vuonna 1998. EMCDDA tuottaa ja toimittaa Euroopan union ...

Filippiinien huumesota

Filippiinien huumesota on Filippiinien presidenttinä toimivan Rodrigo Duterten toukokuussa 2016 aloittama huumeiden käyttäjien ja huumeiden myyjien vastainen vainokampanja. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan huhtikuun 2017 lopulla Filippiineillä ...

Gorbatšovin alkoholin vastainen kampanja

Gorbatšovin alkoholin vastainen kampanja oli Neuvostoliiton puoluejohdon yritys raitistaa Neuvostoliiton kansaa lähinnä vuosina 1985–1987. Mihail Gorbatšov aloitti perestroikan alkoholin vastaisella kampanjalla. Kampanja vähensi alkoholikuolemia ...

HuuMaa

HuuMaa – huumeet ja kehitys on Elämäntapaliiton huumetyöhanke, jonka tarkoituksena on välittää tietoa huumekasvien viljelyn yhteyksistä kehitys- ja ihmisoikeuskysymyksiin. Huumekeskusteluun pyritään tuomaan mukaan kaikkien huumetalouteen tavalla ...

Huumausainerikos Suomessa

Huumausainerikos Suomessa on rikoslaissa määritelty lainvastainen teko. Huumausaineiden hallussapidosta, hankkimisesta, käytöstä, valmistamisesta, kuljettamisesta, kaupasta ja näiden yrittämisestä voidaan rangaista kansallisen lainsäädännön perus ...

Huumausaineyleissopimus

Huumausaineyleissopimus on Yhdistyneiden kansakuntien sopimus huumeiden kieltämiseksi vuodelta 1961. Se korvasi aiemmin käytössä olleen kansainvälisen oopiumisopimuksen. Huumausaineyleissopimuksessa kiellettiin kannabishuumeet, kokahuumeet, oopiu ...

Huumeiden dekriminalisointi

Huumeiden dekriminalisoinnilla tarkoitetaan sellaista päihdepoliittista mallia, jossa huumekieltolakeja kevennetään tai poistetaan. Tämä voi tarkoittaa huumausaineiden käytön ja hallussapidon rangaistavuuden vähentämistä tai poistamista ja huumek ...

Kannabiksen lainsäädännöllinen asema

Kannabiksen asema lainsäädännössä vaihtelee maittain. Suurimmassa osassa maita kannabis on luokiteltu huumausaineeksi ja sen käyttö ja hallussapito on kielletty.

Kansainvälinen huumausainevalvontalautakunta

Kansainvälinen huumausainevalvontalautakunta on itsenäinen lainkäyttöelin, joka toimeenpanee Yhdistyneiden kansakuntien huumeita koskevia yleissopimuksia. Sillä on keskeinen rooli huumausaineita ja psykotrooppisia aineita koskevien rajoitteiden t ...

Kansainvälinen oopiumisopimus

Kansainvälinen oopiumisopimus, joka allekirjoitettiin Haagissa 23. tammikuuta 1912, oli ensimmäinen kansainvälinen huumeita rajoittava sopimus. Yhdysvallat kutsui kokoon kolmetoista maata Kiinan Shanghaihin vuonna 1909 vastatakseen kasvavaan krit ...

Law Enforcement Against Prohibition

Law Enforcement Against Prohibition, LEAP on yleishyödyllinen, Yhdysvalloissa toimiva kansainvälinen ja koulutuksellinen kansalaisjärjestö, johon kuuluu sekä entisiä että virassa olevia, nykyistä huumeiden vastaista sotaa vastustavia poliiseja, h ...

Mini-interventio

Mini-interventio eli lyhytneuvonta tarkoittaa terveydenhuollossa tehtävää potilaan alkoholin käytön kartoitusta, muutostarpeen selvittämistä ja mahdollisessa muutoksessa auttamista. Käynnin yhteydessä alkoholin riskikäyttäjille annetaan tietoa al ...

Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies

Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tavoitteena on luoda ja levittää tutkimustietoa psykedeeleistä. MAPS on Yhdysvaltain verohallinnon vahvistama järjestö, jonka toimialoja ovat tutkimus ja kou ...

Opioidikorvaushoito

Opioidikorvaushoito on opioidiriippuvaisten päihteiden haittojen vähentämisen malli, jossa katukaupassa liikkuvia opioideja korvataan lääkeyritysten valmistamilla opioidivalmisteilla. Tällä tavalla voidaan vähentää huumeiden käyttöön liittyvän ri ...

Preventiimi

Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka tehtävänä on tukea nuorten parissa toimivien ammattilaisten osaamista ehkäisevässä päihdetyössä. Nuorten parissa tehtävässä ehkäisevässä päihdetyössä korostuu ...

Psykotrooppisia aineita koskeva yleissopimus

Psykotrooppisia aineita koskeva yleissopimus on Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1971 laatima kansainvälinen sopimus jonka tarkoituksena oli psykoaktiivisten aineiden kuten amfetamiinien, barbituraattien ja psykedeelien kontrollointi. Viranomais ...

Päihdevalistus

Päihdevalistus on valistustyötä, jonka tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta päihteiden käytön haitoista, edistää päihteettömiä elintapoja sekä terveellisiä elintapoja. Tätä kautta päihdevalistuksen tavoitteena on vähentää päihteiden käyt ...

Päihteiden haittojen vähentäminen

Haittojen vähentämisen politiikalla tarkoitetaan sellaista päihdepolitiikkaa, jossa lähtökohtana on päihteiden käytöstä koituvien kokonaishaittojen minimoiminen. Suomessa päihderiippuvaisille on tarjolla mm. hoitoa ja neuvontaa.

Päihteiden kielto

Päihteiden kielto tarkoittaa historiallisia tapahtumia sekä kehityskulkua, joiden seurauksena useimmista päihteistä on tehty kiellettyjä ja nykyistä asiaintilaa, jota ylläpidetään poliittisesti. Kiellolla pyritään rajoittamaan ja vähentämään päih ...

Suomen alkoholipolitiikka

Suomen alkoholipolitiikan ohjenuorana on useimmiten pidetty alkoholin haittojen minimointia, johon on pyritty kohdistamalla interventio kaikkiin kansalaisiin ja vähentämällä kokonaiskulutusta hinnan ja saatavuuden sääntelyn kautta. Suomalaisessa ...

Suomen huumausainelaki

Suomen huumausainelakia sovelletaan huumeiden ja niiden valmistuksessa käytettävien aineiden valvontaan. Huumausainelaissa myös huumeen puhdistus on huumeen valmistusta. Huumelaissa mainitaan huumeiden yleiskieltäminen. Huumausaineen valmistusta ...

Taitolaji

Taitolaji -toiminta on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ehkäisevää päihdetyötä. Se kuului aiemmin Elämäntapaliiton toimintamuotoihin. Sen tavoitteena on aikuisten alkoholinkäytön hallinnan edistäminen, vähentäminen tai lopettaminen. Taitolaji-to ...

Valvottu pistotila

Valvotut huumausaineiden käyttötilat ovat paikkoja, jossa huumeiden käyttäjät voivat käyttää turvallisemmin ja valvotusti pistämällä ja polttamalla tai höyrystämällä käytettäviä huumeita. Valvotut käyttötilat ovat täysi-ikäisille suunnattuja mata ...

Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan

Vuoden 1988 Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan on yksi kolmesta keskeisimmästä voimassa olevasta huumevalvontasopimuksesta. Se tarjoaa uusia oikeudellisia mekanismeja vuod ...

YK: n huumausainetoimikunta

YK:n huumausainetoimikunta on yksi Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisen ja sosiaalisen neuvoston toimikunnista. Se on keskeinen Yhdistyneiden kansakuntien huumepolitiikan toimielin. Toimikunnalla on tärkeitä tehtäviä tämänhetkisten huumausain ...

Ravinto-oppi

Ravinto-oppi on käsite, jolla tarkoitetaan ravinnon vaikutusta terveyteen. Ravinto-opin avulla usein tarkkaillaan ravinnon monipuolisuutta ja terveellisyyttä. Ravinto-oppia opiskellaan kouluissa terveystiedon oppitunneilla.

ADI-arvo

ADI-arvolla tarkoitetaan ravinnon kautta nautitun kemiallisen aineen ylintä hyväksyttävää päivittäistä saantia, joka ilmoitetaan milligrammoina henkilön painokiloa kohti vuorokaudessa. ADI ilmoittaa määrän, jonka ihminen voi päivässä syödä kyseis ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →