ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 172

Ydinsota

Ydinsodalla tarkoitetaan pääosin ydinaseilla käytävää sotaa. Ydinsota voidaan jakaa rajoitettuun ydinsotaan ja rajoittamattomaan ydinsotaan. Rajoitettu ydinsota on vain muutamien ydinkärkien käyttöä ensisijaisesti vastustajan sotilaallisiin kohte ...

Able Archer 83

Able Archer 83 oli kymmenpäiväinen Nato-johtoinen asemaharjoitus, joka alkoi 2. marraskuuta 1983. Se kattoi Länsi-Euroopan, ja sen keskuksena oli Shapen päämaja Casteaussa belgialaisen Monsin kaupungin pohjoispuolella. Able Archer -harjoitukset s ...

Harold Hering

Harold Hering on yhdysvaltalainen ilmavoimien majuri evp ja entinen rekka-auton kuljettaja. Hänet erotettiin ilmavoimien palveluksesta vuonna 1975, sillä hän oli vuonna 1973 ottanut esille mahdollisuuden, että määräys ydinaseen käytöstä voisi tul ...

Kauhun tasapaino

Kauhun tasapaino on kylmän sodan ajoilta periytyvä termi kahden tarpeellisella määrällä mannerten välisiä ydinohjuksia varustetun valtion välisestä ulkopoliittisesta suhteesta: molempien valtioiden saatua tarpeeksi tulivoimaa ydinasearsenaaliinsa ...

Kuuban ohjuskriisi

Kuuban kriisi oli maailman kahden supervallan, Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton, välille kehittynyt suurvaltapoliittinen kriisi, jonka tulenarin vaihe oli 16. − 28. lokakuuta 1962. Kuuban kriisin taustalla olivat USA:n Turkkiin sijoittamat keskimat ...

Norjan rakettivälikohtaus

Norjan rakettivälikohtaus oli muutaman minuutin kestänyt tapahtuma neljä vuotta kylmän sodan päättymisen jälkeen 25. tammikuuta 1995. Tapahtuma sai alkunsa, kun norjalaiset ja yhdysvaltalaiset tiedemiehet laukaisivat kiertoradalle Black Brant -lu ...

Tohtori Outolempi eli: kuinka lakkasin olemasta huolissani ja opin rakastamaan pommia

Tohtori Outolempi eli: kuinka lakkasin olemasta huolissani ja opin rakastamaan pommia on vuonna 1964 ensi-iltansa saanut Stanley Kubrickin ohjaama poliittinen satiiri ja musta komediaelokuva, joka käsittelee kylmän sodan kauhun tasapainoa, Yhdysv ...

Tuomiopäivän kello

Tuomiopäivän kello on Chicagon yliopistossa sijaitseva symbolinen kellotaulu, jota Bulletin of the Atomic Scientistin johtokunta on ylläpitänyt vuodesta 1947. Kellon aika kuvastaa ihmiskunnalle kohtalokkaan ydinsodan tai jonkin muun ihmisten aihe ...

Warday

Warday – tuhon päivä, ja mitä sen jälkeen on tieteiskirjailija Whitley Strieberin yhdessä James W. Kunetkan kanssa kirjoittama postapokalyptinen romaani, joka julkaistiin vuonna 1984. Se kertoo kirjoittajien fiktiivisten versioiden matkasta rajoi ...

Ydintalvi

Ydintalvi on termi, jolla viitataan ydinsodasta mahdollisesti aiheutuvaan ilmaston väliaikaiseen jäähtymiseen. Jäähtyminen johtuisi erityisesti ydinaseiden aiheuttamista tulimyrskyistä, joita syntyisi kaupunkeihin ja metsiin. Niissä kehittyisi hu ...

Luettelo Yhdysvaltain maavoimien yksiköistä

88. jalkaväkidivisioona 27. jalkaväkidivisioona 108. maahanlaskudivisioona 84. maahanlaskudivisioona 23. jalkaväkidivisioona 24. jalkaväkidivisioona 17. maahanlaskudivisioona 100. maahanlaskudivisioona 11. maahanlaskudivisioona 13. maahanlaskudiv ...

Aatelislippue

Aatelislippue, myös aatelislipullinen, oli Ruotsin ensimmäinen ratsuväkiyksikkö. Yksikön upseeristo koostui yksinomaan aatelisista. Aatelisten ratsupalvelu otettiin käyttöön vuonna 1280. Vuodesta 1571 yksikkö tunnettiin nimellä Adelsfanan. Yksikk ...

Eskadroona

Eskadroona on ratsuväen perusyksikkö, jonka päällikkönä on ollut yleensä kapteenia vastaava ratsumestari. Eskadroonan lyhenne on Esk. Ratsumieskilta ylläpitää ratsuväen perinnettä. Siihen on liittynyt seitsemän ratsuväen perinnettä vaalivaa perin ...

Joint Expeditionary Force

Joint Expeditionary Force on Yhdistyneen kuningaskunnan johtama kansainvälinen kriisinhallintaan keskittynyt nopean toiminnan joukko. Valtio aloitti joukkojen perustamisen vuonna 2012. Joukkoihin kuuluu Yhdistyneen kuningaskunnan lisäksi Tanska, ...

Joukkue

Joukkue on ryhmistä koostuva sotilasjoukko. Joukkueen vanhanaikainen nimitys oli plutoona. Joukkueen miesvahvuus on yleensä noin 20–40 henkeä aselajeista riippuen ja se koostuu yleensä 3–6 ryhmästä. Joukkuetta suurempi yksikkö, komppania koostuu ...

Kaarti

Kaarti tarkoittaa alkuaan hallitsijan henkivartiostoa. Sitä käytetään myös joukko-osastojen nimissä, kuten Suomessa Kaartin Jääkärirykmentti. Suomen sisällissodassa vuonna 1918 molemmista osapuolista käytettiin nimityksiä, joissa esiintyi sana ka ...

Kranaatinheitinryhmä

Kranaatinheitinryhmä on joukko sotilaita, joka käyttää kranaatinheitintä. Kranaatinheitintä voi käyttää ryhmää pienempi miehistö, koska kranaatinheitinryhmä on mitoitettu ampumisen lisäksi myös kranaatinheittimen siirtämistä ja ylläpitämistä vart ...

Kurikomppania

Kurikomppania oli sotilasyksikkö, jossa kurinpidollisten menetelmien avulla koulutettiin ja kasvatettiin sellaisia vakinaista palvelusta suorittavia asevelvollisia, jotka haluttiin pitää erillään muusta joukosta. Nämä asevelvolliset olivat esimer ...

Laivasto (sotilasyksikkö)

Laivasto on suurin yhtymä merivoimissa. Suomen merivoimissa laivasto jakautuu edelleen lippueiksi, laivueiksi ja nämä edelleen viiriköiksi ja ruoduiksi. Laivastoa komentaa yleensä amiraali. Joskus laivasto-termiä käytetään synonyyminä merivoimien ...

Laivue (ilmavoimat)

Laivue tarkoittaa ilmavoimissa kolmen tai neljän lentueen muodostamaa joukkoyksikköä. Laivueen lentokaluston määrä vaihtelee eri maiden välillä. Laivuetta johtaa laivueen komentaja. Laivue kuuluu yleensä osana lennostoon. Suomen ilmavoimien organ ...

Laivue (laivasto)

Laivue on viiriköistä tai alusperusyksiköistä koostuva merivoimien maavoimien pataljoonaa vastaava joukkoyksikkö. Laivuetta johtaa laivueenkomentaja apunaan esikunta. Laivuetta suurempi joukkoyksikkö on lippue ja sitä pienempi on viirikkö.

Lennosto

Lennosto on Suomen ilmavoimien operatiivinen joukko-osasto ja samalla valmiusyhtymä. Sitä johtaa lennoston komentaja. Suomen ilmavoimien organisaatiossa on kolme lennostoa: Lapin lennosto Rovaniemellä, Karjalan lennosto Siilinjärven Rissalassa ja ...

Lentorykmentti

Lentorykmentti on ilmavoimien sotilasyksikkö. Tavallisesti lentorykmenttiin kuuluu kahdesta neljään laivuetta sekä niiden miehistöt ja kenttähenkilöstöt. Lentorykmentit kuuluivat Suomessa suoraan Ilmavoimien esikunnan alaisuuteen. 1. tammikuuta 1 ...

Lentue

Vuonna 2017 Suomessa oli kolmetoista lentuetta. Lentueilla on erilaisia tehtäviä. Ne vastaavat operatiivisesta lentotoiminnasta, kaluston kehitys- projekteista ja eri konetyyppien lentäjien koulutuksesta. Kapteeni Hans Windin luentojen sekä Torst ...

Linnake (sotilasyksikkö)

Linnake on Suomen merivoimien rannikkojoukkojen sotilasyksikkö. Linnakkeet on sijoitettu edullisiin maastonkohtiin saarille ja tietyissä paikoissa mantereelle, ja ne sijaitsevat satamien edustalla tai tärkeiden sisääntuloväylien varrella. Linnakk ...

Lippue

Lippue on merivoimien joukko-osasto, johon kuuluu 3–6 laivuetta sekä esikunta ja huoltoyksiköt. Lippue vastaa maavoimien prikaatia. Lippuetta suurempi yksikkö on laivasto. Ratsuväessä lippue fana on viitannut perusyksikköä komppaniaa suurempaan y ...

Nopean toiminnan joukot

Nopean toiminnan joukot ovat yleensä kriisinhallintatehtäviä varten ylläpidettäviä sotilasjoukkoja, jotka saadaan toimintavalmiiksi esimerkiksi viikossa. Nopean toiminnan joukkoja on valtioilla, kuten Suomella, mutta myös EU:lla on nopean toiminn ...

Panssaridivisioona

Panssaridivisioona on mekanisoitu ja moottoroitu divisioona, joka koostuu panssarivaunu- ja avustavista yksiköistä, joihin kuuluu muun muassa jalkaväkeä ja tykistöä. Saksan Wehrmacht perusti ensimmäiset panssaridivisioonat 15. lokakuuta 1935 muid ...

Pari (sotilasyksikkö)

Pari tai partio on sotilasyksikkö ilmavoimissa. Se koostuu kahdesta lentokoneesta ja on pienin perusyksikkö, jossa toinen koneista on johtaja ja toinen johtajaa seuraava siipipari.

Partio (sotilasyksikkö)

Partio on pieni sotilaallinen kokoonpano. Yleensä se on kooltaan ryhmää pienempi ja sen johtajana toimii alikersantti, korpraali tai muu sotamiestä vastaava miehistön arvoinen sotilas. Partio voi kuulua joko ryhmään tai suoraan joukkueeseen. Tyyp ...

Pataljoona

Pataljoona on joukkoyksikkö, joka käsittää useamman perusyksikön. Pataljoonan komentajana toimii rauhan aikana everstiluutnantti tai majuri, sodan aikana kapteeni tai yliluutnantti. Komentajan apuna ja sijaisena toimii pataljoonaupseeri. Kenttäty ...

Patrulli

Patrulli on yleensä määrätylle alueelle vartio- tai valvontatehtäviä hoitamaan määrättävä sotilasyksikkö. Se on kulkuvartio, jossa on johtajan lisäksi yleensä vain muutama sotilas.

Patteri (sotilasyksikkö)

Patteri on tykistön perusyksikkö, joka vastaa jalkaväen komppaniaa. Patteri jaetaan jaoksiin, jotka koostuvat ryhmistä. Tulipatterissa ryhmän muodostaa yhden tykin miehistö, tykkiryhmä. Patteristossa on tulipattereiden lisäksi myös esikunta- ja h ...

Patteristo

Patteristo on pataljoonaa vastaava tykistön joukkoyksikkö, johon kuuluu yleensä kolme tulipatteria sekä esikunta- ja huoltopatteri. Patteristo ryhmitetään etulinjasta muutaman kilometrin päähän selustaan. Suomessa prikaatin taistelua tukeva kentt ...

Ryhmä (sotilasyksikkö)

Ryhmä on yleensä ryhmänjohtajana toimivan aliupseerin johtama sotilasjoukko. Siihen kuuluu yleensä 5–10 sotilasta. Joissain erikoistehtävissä voi ryhmää johtaa upseeri, jolloin ryhmän jäsenet ovat aliupseereita. Näin voi olla esimerkiksi joissain ...

Ryhmä (Suomen puolustusvoimat)

Ryhmä on yleensä pienin kiinteä jatkuvasti oleva ryhmä sotilaita, joita johtaa aliupseeri. Ryhmän koko jalkaväessä oli voinut olla kahdeksan kiväärillä varustettu sotilasta, joita on johtanut alikersantti. Joissain tapauksissa ryhmä on kannattanu ...

Rykmentti

Rykmentti on klassisen kolmijaon mukainen, yleensä kolmesta pataljoonasta koostuva joukkoyksikkö, jota johtaa useimmiten eversti tai everstiluutnantti. Rykmentti ei toimi yksin, vaan vaatii tuekseen divisioonan muiden joukkojen apua.

Sotatoimiyhtymä

Sotatoimiyhtymä on sodankäynnissä itsenäisiin sotatoimiin pystyvä joukko. Itsenäisellä tarkoitetaan sitä, että yhtymään kuuluvat kaikki tarvittavat aselajijoukot, esimerkiksi jalkaväki-, panssari-, panssarintorjunta-, viesti-, pioneeri-, tieduste ...

Sotilasyksikkö

Sotilasyksikkö on organisaatio asevoimissa. Se sisältää tietyn määrän sotilaita, aluksia, ajoneuvoja tai lentokoneita. Maavoimat, merivoimat ja ilmavoimat on järjestetty hierarkkisesti eri kokoisiin ryhmiin toiminnallisista, taktisista ja hallinn ...

Taistelijapari

Taistelijapari on kahden sotilaan muodostama kokonaisuus. Tilanteessa, jossa taistelijapari ei liity partioon tai ryhmään, johtaa taistelijaparia toinen sotilaista, joka on määrätty vanhemmaksi. Näin on esimerkiksi parivartiossa yleensä öiseen ai ...

Taisteluosasto

Taisteluosasto on sotilastermi, jota käytetään pienimmästä itsenäiseen taistelutoimintaan kykenevästä joukosta, joka on vähintään vahvennettu pataljoona. Sitä suuremmista itsenäiseen taistelutoimintaan kykenevistä joukoista käytetään nimiä prikaa ...

Viirikkö

Viirikkö on merivoimien pienin perusyksikkö. Sitä vastaa maavoimissa komppania. Viirikkö voi koostua kahdesta tai useammasta aluksesta, jotka ovat yleensä samaa luokkaa tai ainakin samaan päätehtävään tarkoitettuja. Esimerkiksi 6. pintatorjuntala ...

Feodalismi

Feodalismi tai feodaalinen järjestelmä on keskiajalle tyypillinen sotilaallinen, hallinnollinen ja taloudellinen järjestelmä. Euroopassa feodalismi kehittyi Länsi-Rooman hajoamisen jälkeen, 700- ja 800-luvuilla. Järjestelmä perustui läänitysperia ...

Apanage-läänitys

Apanage-läänitys oli keskiajalla Ranskassa noudatettu tapa, jolla kuningas luovutti nuoremmalle pojalleen tai nuoremmille pojilleen jokseenkin itsenäisesti hallittavia alueita. Näitä alueita kutsuttiin myös yleistermillä läänityksiksi.

Feodalismi: Uuden ajan käsite, keskiajan ilmiö, maailmanhistorian kategoria

Feodalismi: Uuden ajan käsite, keskiajan ilmiö, maailmanhistorian kategoria on Vastapainon vuonna 1997 Sivilisaatiohistoria-sarjassa julkaisema kirja. Teoksen kirjoittajat ovat Tapani Hietaniemi, Tero Karasjärvi, Ossi Kokkonen, Tuomas M. S. Lehto ...

Gefolgschaft

Gefolgschaft oli muinaisgermaaninen traditio, jonka mukaan heimopäällikön tuli liikkua aseistetun seurueen ympäröimänä. Tämä loi alistussuhteen, joka myöhemmin kehittyi feodalismiksi. 1900-luvulla Saksan kansallissosialistit muovasivat Gefolgscha ...

Lääninherra

Lääninherra oli vapaasyntyinen mies, joka läänityslaitoksessa teki läänityssopimuksen vasallinsa kanssa. Varhaiskeskiajalla tämä elinaikainen sopimus tehtiin suullisesti, mutta juhlallisia muotoja käyttäen. Sopimuksen mukaan lääninherra oli velvo ...

Magdeburgin kaupunginoikeudet

Magdeburgin kaupunginoikeudet olivat oikeuksia, jotka kuuluivat Magdeburg-nimisen vapaakaupungin Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan alueella vallinneille keisarinvallasta autonomisille kaupungeille. Järjestelmää noudatettiin myös Puolan ku ...

Paaši

Paaši tarkoittaa kuninkaan ylhäisöön kuuluvaa palvelijaa. Tähän virkaan kuninkaat ottivat nuoria aatelismiehiä. Keskiajan paaši oli hovipoika, joka usein palveli ratsumiestä, ritaria, nuorempana aseenkantajana. Feodaalisen ritarikasvatuksen saava ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →