ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 144

Rauhantyö

Rauhantyö on työtä rauhan puolesta sotaa, konflikteja ja väkivaltaisia poliittisia ratkaisuja vastaan. Rauhanliike on saavuttanut kannatusta esimerkiksi 1980-luvulla Länsi-Euroopassa kun keskustelu risteilyohjuksista ja neutronipommista kävi kiiv ...

Reunavaltiopolitiikka

Reunavaltiopolitiikka tarkoitti yhteistyöliiton muodostamista Puolan, Viron, Liettuan ja Latvian sekä Suomen välille Neuvostoliiton uhkaa vastaan. Yhteistyöhön kuului ulkoisesti tiukka sitoutuminen Kansainliittoon ja kansainväliseen oikeuteen sek ...

Russellin–Einsteinin manifesti

Russellin–Einsteinin manifesti on Lontoossa 9. heinäkuuta 1955 julkaistu julistus, jossa maailman johtajia varoitettiin ydinaseiden vaaroista ja kehotettiin ratkaisemaan kiistat rauhanomaisesti. Bertrand Russell pani julistuksen kiertämään, ja se ...

SALT-neuvottelut

SALT-neuvottelut oli Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen väliset strategisten aseiden rajoittamisneuvottelut. Neuvottelut aloitettiin 1969, ja vuonna 1972 niiden tuloksena oli SALT I -sopimus. SALT II hyväksyttiin 1979, mutta Yhdysvallat ei ratifioin ...

Siirtomaavallan purkautuminen

Siirtomaavallan purkautuminen eli dekolonisaatio tarkoittaa Euroopan valtioiden muualla maailmassa omistamien siirtomaiden itsenäistymistä, mikä tapahtui useassa vaiheessa. Yhdysvallat itsenäistyi jo vuonna 1776, ja suurin osa Latinalaisen Amerik ...

Sitoutumattomien maiden liike

Sitoutumattomien maiden liike Non-Aligned Movement; NAM on nykyisin 118 valtion järjestö, joka perustettiin kylmän sodan aikana vastineeksi lännen ja idän sotilasblokeille. Suurin osa sen jäsenistä on kehitysmaita. Sitoutumattomat maat edustaa 2/ ...

Soft power

Soft power tarkoittaa vaikuttamista pehmein keinoin, kuten muokkaamalla mielipiteitä kulttuurituotteiden avulla tai hyödyntämällä poliittisia arvoja ja ulkopolitiikkaa. Soft power perustuu kulttuurin, arvojen ja ulkopolitiikan legitimiteettiin ja ...

Suojeluvaltio

Suojeluvaltio on diplomaattisessa selkkauksessa käsiteltävänä olevaan asiaan nähden puolueeton valtio, joka ottaa asemamaassa hoitaakseen diplomaattisuhteet asemamaahan katkaisseen valtion asiat. Puolueettomilla valtioilla ei ole velvollisuutta o ...

Suomen arktinen seura

Suomen arktinen seura on sen oman ilmoituksensa mukaan tarkoitus seurata arktisen alueen kehitystä ja vaikuttaa arktista aluetta koskevissa kysymyksissä Suomen edunmukaisesti. Tähän tarkoitukseen se pyrkii järjestämällä seminaareja, esitelmiä ja ...

Suomen Geopoliittinen Seura

Suomen Geopoliittinen Seura on tieteellinen seura, joka ilmoituksensa mukaan pyrkii edistämään Suomea koskevaa geopoliittista tutkimusta, keskustelua ja tietämystä. Se on perustettu 2016. Seuran puheenjohtaja on Pekka Visuri ja varapuheenjohtajan ...

Supervalta

Supervalta on globaalisti vaikutusvaltainen, johtava suurvalta, joka kykenee pakottamaan tahtoonsa voimakkaimmatkin valtiot ja käymään sotaa joka puolella maailmaa. Termiä käytettiin Yhdysvalloista ja Neuvostoliitosta kylmän sodan aikana. Neuvost ...

Talvisodan diplomatia

Talvisodan diplomatia oli monitahoinen tapahtumasarja, jossa lähtökohtana oli se, että Suomen tasavalta vetosi kansainväliseen oikeuteen Kansainliiton kautta, Neuvostoliitto kielsi Rydin hallituksen ja Suomen tasavallan olemassaolon tunnustaen Te ...

The Elders

The Elders on Nelson Mandelan Johannesburgissa syntymäpäivänään 18. heinäkuuta 2007 julkistama neuvosto, jonka pyrkimyksenä on ratkoa maailman ongelmia tarjoamalla asiantuntemusta ja ohjausta. Neuvoston muodostaa ryhmä entisiä presidenttejä, valt ...

Toinen kylmä sota

Toinen kylmä sota tai Kylmä sota 2.0 on tiedotusvälineissä toisinaan käytetty nimitys länsimaiden ja Venäjän välisestä kiistelystä. Myös Kiinan, Japanin ja muiden maiden kilpailua Itä-Aasiassa on kutsuttu toiseksi kylmäksi sodaksi. Uusina blokkei ...

TSS-oikeudet

Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet viittaavat sellaisiin oikeuksiin kuin oikeus asuntoon, terveydenhuoltoon, minimitoimeentulon takaavaan tulotasoon, oikeudenmukaisiin työoloihin ja palkkaan, sekä vähintään peruskoulutukseen, ...

Tulliliitto

Tulliliitto tai tulliunioni on valtioiden muodostama vapaakauppa-alue, jossa mailla on yhteinen ulkomaankauppapolitiikka ja yhteinen tariffipolitiikka. Tulliliittoon osallistuvat maat poistavat sopimuksella maiden väliset tullit ja ottavat käyttö ...

Ukaasi

Ukaasi. Ukaasi tarkoitti alun perin hallitsijan antamaa juridista käskyä tai lakia. Venäjällä perustuslaillisen hallintotavan kehittyessä ukaasit jäivät pääasiassa lakia selventävien asetuksien asemaan. 1990-luvun alussa Venäjän sekavassa hallinn ...

Ukrainan kriisistä johtuvat pakotteet

Ukrainan kriisistä johtuvat pakotteet ovat eri valtioiden välisiä taloudellisia rangaistuksia, jotka johtuvat Ukrainan kriisistä. Länsimaat asettivat Venäjälle pakotteita, koska maa miehitti Ukrainalle kuuluneen Krimin niemimaan. Venäjä vastasi s ...

Ulkopoliittinen instituutti

Ulkopoliittinen instituutti, lyh. UPI on suomalainen valtiollinen kansainvälisen politiikan tutkimuslaitos. Se on perustettu kahteen kertaan. Instituutin johtajana toimii Mika Aaltola.

Ulkopolitiikka (lehti)

Ulkopolitiikka on vuonna 1961 perustettu sitoutumaton kansainvälisiin suhteisiin erikoistunut lehti, jota julkaisee Ulkopoliittinen instituutti. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti syventää kansainvälisestä politiikasta, taloudesta ja ilmiöistä ...

Unilateralismi

Unilateralismi on periaate, joka puolustaa yksipuolista päätöksentekoa. Termiä käytetään usein kuvaamaan poliittisen toiminnan periaatetta. Termi on uudismuodoste, joka on syntynyt multilateralismin vastakohdaksi. Unilateralismi on myös yksipuoli ...

Uusi maailmanjärjestys

Uusi maailmanjärjestys, lyhenne UMJ tarkoittaa kansainvälisen politiikan kielenkäytössä merkittävää aikakauden vaihtumista. Erityisesti sillä on viitattu kylmän sodan jälkeiseen maailmaan. lähde? Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatšov käytti ...

Valtatyhjiö

Valtatyhjiö on geopoliittinen käsite, jolla on kuvattu tilannetta, jossa jollain alueella ei ole yleisesti tunnustettua keskusvaltaa. Myöhemmin käsite on kuvannut sotilaallisena tyhjiönä tilannetta, jossa alueella ei ole riittävää sotilaallista v ...

Venäjän lähestymislennot

Venäjän lähestymislennot ovat sarja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on näyttää sotilaallista läsnäoloa ilmassa. Lähestymislennoilla kokeillaan puolustajien valvonnan tarkkuutta ja puolustusvalmiutta. Diplomaattisena tarkoituksena voi olla oso ...

Viron ilmatilan loukkaukset 2005

Itsenäistymisen jälkeen Viron, Liettuan ja Latvian ilmatilaa ei kyetty valvomaan, koska kyseiset maat eivät jääneet itsenäisten valtioiden yhteisöön jakamaan Neuvostoliiton asevoimia, vaan pyrkivät mahdollisimman nopeasti pääasiassa venäläisistä ...

Vuoden 2005 unohdetut kriisit

Vuoden 2005 unohdetut kriisit ovat uutistoimisto Reutersin juhlasäätiön ylläpitämän humanitaarisen uutispalvelu AlertNetin asiantuntijoiden avulla kokoama luettelo vuonna 2005 pitkään jatkuneista humanitaarisista kriiseistä, jotka saivat suhteett ...

Ystävyyskaupunki

Ystävyyskaupunki on konsepti, jossa maantieteellisesti tai poliittisesti erillään olevista kunnista tai kaupungeista muodostetaan pari tavoitteena vaalia erilaisten ihmisten ja kulttuurien kohtaamista. Euroopassa tällaisia kaupunkeja kutsutaan ys ...

Finanssireferendumi

Finanssireferendumi tarkoittaa, että viranomaisen päätös julkisen rahan käytöstä alistetaan kansanäänestykselle. Yksittäisestä tai säännöllisesti toistuvasta julkisesta menoerästä, joka ylittää määrätyn summan, päätetään kansanäänestyksessä joko ...

Kansanäänestys

Kansanäänestys on yleinen äänestys jostain asiasta, johon kaikki vaaleissa äänioikeutetut kansalaiset saavat osallistua. Useimmiten sanalla viitataan kansallisella tasolla järjestettäviin äänestyksiin. Kansanäänestys voi olla neuvoa-antava tai si ...

Ahvenanmaan kansanäänestys 1919

Ahvenanmaan vuoden 1919 kansanäänestys oli epävirallinen kansanäänestystä muistuttava nimien keräys adressiin, jolla pyrittiin liittämään Ahvenanmaa osaksi Ruotsia. Aloite kansanäänestyksen järjestämisestä tuli Ruotsin vaatimuksesta. Tapahtumat j ...

Andorran kansanäänestys perustuslaista

Andorran kansanäänestys perustuslaista pidettiin 14. maaliskuuta 1993. Kansanäänestyksessä äänestettiin siitä, hyväksytäänkö maahan uusi perustuslaki, jonka muotoilu oli aloitettu vuonna 1990 Euroopan neuvoston painostuksesta. Noin 74 prosenttia ...

Egyptin kansanäänestys perustuslaista

Egyptin kansanäänestys perustuslaista oli kansanäänestys, joka järjestettiin 15. ja 22. joulukuuta 2012. Luonnos on pitkälti presidentti Mohammed Mursin ja hänen islamistisen puolueensa Muslimiveljeskunnan laatima. Opposition mukaan perustuslakil ...

Etelä-Afrikan kansanäänestys tasavaltalaisesta perustuslaista 1960

Kansanäänestys tasavaltalaisesta perustuslaista järjestettiin Etelä-Afrikan unionissa 5. lokakuuta 1960. Vuodesta 1948 vallassa ollut afrikaanerinationalistinen Kansallispuolue tuki tasavaltaa joka korvaisi kuningatar Elisabet II:n Etelä-Afrikan ...

Falklandinsaarten kansanäänestys 2020

Falklandinsaarten vaalipiirijakoa käsittelevä kansanäänestys järjestettiin 24. syyskuuta 2020. Äänestäjiltä kysyttiin, hyväksyvät he saarilla olevan kahden vaalipiirin yhdistämisen yhdeksi vaalipiiriksi, joka kattaa koko saariston.

Gibraltarin kansanäänestys suvereniteetista 1967

Gibraltarin kansanäänestys suvereniteetista järjestettiin 10. syyskuuta 1967. Sen taustalla olivat Espanjan vaatimukset Gibraltarin liittämisestä itseensä. Britannia oli samaan aikaan purkamassa siirtomaahallintoaan ja antoi kansanäänestyksellä g ...

Itä-Preussin kansanäänestys

Itä-Preussin kansanäänestys oli Allensteinin ja Marienwerderin alueilla Saksan Itä-Preussissa 1920 järjestetty kansanäänestys, jonka avulla selvitettiin asukkaiden halukkuutta kuulua joko Saksaan tai liittyä vaihtoehtoisesti Puolaan. Äänestys poh ...

Itävallan kansanäänestys asevelvollisuudesta

Itävallan kansanäänestys asevelvollisuudesta oli 20. tammikuuta 2013 Itävallassa järjestetty kansanäänestys asevelvollisuuden tulevaisuudesta. Kansanäänestyksessä päätettiin säilytetäänkö asevelvollisuus vai perustetaanko maahan ammattiarmeija. 5 ...

Katalonian kansanäänestys itsehallintolaista 2006

18. kesäkuuta 2006 järjestettiin Espanjaan kuuluvassa Kataloniassa kansanäänestys alueen uudesta autonomialaista, joka lisää alueen itsehallintoa. Äänestäneiden osuus oli alhainen: 49 %. Lain puolesta äänesti 73.9 % ja vastaan 20.8 %. Uusi laki k ...

Kirgisian kansanäänestys uudesta perustuslaista 2010

Kirgisiassa järjestettiin kansanäänestys uudesta perustuslaista 27. kesäkuuta 2010. Kun lähes kaikki äänet oli laskettu, niin perustuslain uudistus olisi menossa selvästi läpi. Uudistuksen myötä Kirgisian presidentin valta vähentyisi ja maasta tu ...

Kroatian kansanäänestys 2013

Kroatian perustuslakia koskeva kansanäänestys järjestettiin 1. joulukuuta 2013. Siinä kysyttiin äänestäjien mielipidettä koskien ehdotettua muutosta maan perustuslakiin, jolla oli tarkoitus määritellä avioliitto vain miehen ja naisen väliseksi li ...

Latvian kansanäänestys 2012

Latvian kansanäänestys 2012 on kansanäänestys, joka järjestettiin 18. helmikuuta 2012. Kansanäänestyksessä äänestettiin siitä, tulisiko Latvian perustuslakiin kirjata lisäys venäjänkielen virallisesta asemasta yhdessä latviankielen rinnalle Presi ...

Latvian kansanäänestys parlamentin hajottamisesta 2011

Latvian kansanäänestys parlamentin hajottamisesta 2011 pidettiin 23. heinäkuuta 2011 silloisen presidentin Valdis Zatlersin, aloitteesta. Äänestyksessä 94.3 prosenttia äänesti maan parlamentin, saeiman, hajottamisen puolesta. Maassa järjestettiin ...

San Marinon kansanäänestys 2019

San Marinon vuoden 2019 kansanäänestys järjestettiin 2. kesäkuuta, ja siinä äänestettiin samaan aikaan kansalaisaloitteesta ja kapteenivaltiohoitajan tekemästä aloitteesta. Äänestys oli ensimmäistä kertaa maan historiassa neuvoa-antava. Kansalais ...

Suomen kansanäänestys kieltolaista

Kansanäänestys alkoholin kieltolaista, viralliselta nimeltään ”neuvoa-antava kansanäänestys väkijuomalainsäädännön perusteiden selvittämiseksi”, järjestettiin Suomessa 29.–30. joulukuuta 1931. Äänestyksessä, johon osallistui 44.4 prosenttia äänio ...

Turkin kansanäänestys perustuslaista 2017

Turkin kansanäänestys perustuslaista pidettiin 16. huhtikuuta 2017. Kansanäänestyksessä päätettiin 18 uuden lakimuutoksen hyväksymisestä Turkin perustuslakiin. Kun lakimuutokset hyväksyttiin, pääministerin virka lakkautetaan ja vallitseva parlame ...

Viron kansanäänestys uskonnollisesta opetuksesta 1923

Viron kansanäänestys uskonnollisesta opetuksesta julkisissa kansakouluissa pidettiin 17. helmikuuta 1923 ja se oli maan ensimmäinen kansanäänestys. Viron luterilaiseen kirkkoon kuului maan väestöstä vuonna 1922 78 prosenttia ja kirkko oli hitaast ...

Ylä-Sleesian kansanäänestys

Ylä-Sleesian kansanäänestys oli Versaillesin sopimuksen edellyttämä kansanäänestys, ja se toteutettiin 20. maaliskuuta 1921 Weimarin Saksan ja Puolan välisen rajan osan määrittämiseksi. Alue oli etnisesti sekalainen eli siellä eli sekä saksalaisi ...

Almedalsveckan

Almedalsveckan on vuosittain Ruotsissa Visbyn kaupungissa järjestettävä poliittinen ja yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma. Sen perinteinen ajankohta on ollut heinäkuun alku. Vuodesta 2009 lähtien Almedalsveckan on pidetty viikolla 27. Tapahtum ...

Kielipolitiikka

Kielipolitiikka on kielen tai kielten ja yhteiskunnan välisten suhteiden järjestämistä tietoisilla toimilla. Kielipolitiikan piiriin kuuluu muun muassa uhanalaisten kielten elvyttäminen sekä koulutuksen kielen valitseminen. Kielipoliittiset toime ...

Euroopan unionin elinten käännöskeskus

Euroopan unionin elinten käännöskeskus on vuonna 1994 perustettu, Luxemburgissa toimiva EU:n erillisvirasto, joka tarjoaa käännös- ja kielipalveluita erityisesti Euroopan unionin virastoille ja elimille. Virasto myös edistää EU:n toimielinten väl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →