ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 127

Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands

Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands on homo- ja lesboaktivistien perustama mikrovaltio Korallimeren saarilla kaakkoisessa Queenslandissä Australiassa.

Humanitaarinen interventio

Humanitaarinen interventio tarkoittaa valtion asevoimien tunkeutumista toisen valtion alueelle, jotta siellä tapahtuvat vakavat ihmisoikeuksien loukkaukset saataisiin estettyä. Humanitaarisessa interventiossa ihmisyksilöiden oikeuksilla perustell ...

Huutolaisuus

Huutolaisuus oli Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun alusta 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka voimassa ollut järjestelmä, jossa kunta luovutti huutokauppaa muistuttavassa tilaisuudessa elatusta vailla olleen lapsen tämän ylläpidosta vähiten raha ...

Identiteettipolitiikka

Identiteettipolitiikka on poliittisen ryhmän muodostamista rodun, sukupuolen, etnisen ryhmän, seksuaalisuuden tai muun vastaavan ominaisuuden mukaan, ei poliittisen ideologian tai taloudellisten etujen perusteella. Identiteettipoliittisen liikkee ...

Ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistus

Ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistus annettiin Ranskan suuren vallankumoksen yhteydessä 26. elokuuta 1789. Sen laati ja julisti Ranskan perustuslakia säätävä kansalliskokous, ja siinä määriteltiin vallankumouksen tavoitteet, eli vapauden, velje ...

Ihmisarvo

Ihmisarvo on moraalinen ja juridinen käsite, jonka mukaan ihmisellä on arvo sinänsä. Ihmisarvon kunnioitus oikeusperiaatteena on sisällytetty esimerkiksi Saksan perustuslakiin. Ihmisen moraaliseen luonteeseen, ihmisyyteen, kuuluu ihmisarvo. Ihmis ...

Ihmisoikeudet Palestiinassa

Ihmisoikeudet Palestiinassa viittaa ihmisoikeuksiin Länsirannassa ja Gazan kaistalla Palestiinassa. Amnesty International kertoi siviilien pidätysten ja vangitsemisten ilman syytteitä kohdistuvan useimmiten poliittisiin toisinajattelijoihin. Amne ...

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus on Yhdistyneiden kansakuntien 10. joulukuuta 1948 kolmannessa yleiskokouksessaan hyväksymä julistus. Se kokosi ensimmäistä kertaa yhteen keskeisimpiä oikeuksia, joiden katsottiin olevan universaaleja ja ...

Ihmisoikeuskeskus

Ihmisoikeuskeskus on riippumaton ja itsenäinen asiantuntijaelin. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien edistäminen muun muassa koulutuksen, tutkimuksen, selvitysten ja kansainvälisen yhteistyön kautta. Se toimii ...

Infibulaatio

Infibulaatio eli ns. faraoninen ympärileikkaus, on äärimmäinen naisen sukupuolielinten silpomisen muoto, jossa tytön ulkoiset sukuelimet poistetaan. Tyttöjen ympärileikkauksia nimitetään yleisesti sukuelinten silpomiseksi, joka paremmin kuvaa lei ...

Internointi

Internointi tarkoittaa yleisvaarallisten henkilöiden pitämistä turvasäilössä, viholliskansalaisten eristämistä sotatilan aikana ja totalitaarisissa maissa hallinnon vihollisten sulkemista keskitysleireille. Kiinni ottamiseen ei tarvita yksilöllis ...

Isoäitien käännyttämistapaus

Isoäitien käännyttämistapaus on vuosina 2009–2010 syntynyt kohu kahden ulkomaalaisen isoäidin käännyttämistapauksista. Tapauksessa on kyse siitä, että kaksi turistiviisumilla Suomeen saapunutta iäkästä naista eivät suostuneet palaamaan kotimaahan ...

Itsekriminointisuoja

Itsekriminointisuoja eli myötävaikuttamattomuusperiaate on rikoksesta epäillyn tai syytteessä olevan suojaksi tarkoitettu käytäntö, joka tarkoittaa, että häntä ei saa pakottaa eikä painostaa omalla toiminnallaan edistämään syyllisyytensä selvittä ...

Itsemääräämisoikeus

Itsemääräämisoikeus eli autonomia tarkoittaa ihmisen tai ihmisryhmän oikeutta määrätä itseensä liittyvissä asioissa. Muilla moraalisilla toimijoilla on velvollisuus kunnioittaa yksilön tai ryhmän itsemääräämisoikeutta, ja periaate kuuluu näin oll ...

Julistus kaikkinaisen uskontoon ja elämänkatsomukseen perustuvan suvaitsemattomuuden ja syrjinnän poistamisesta

Julistus kaikkinaisen uskontoon ja elämänkatsomukseen perustuvan suvaitsemattomuuden ja syrjinnän poistamisesta on YK:n yleiskokouksen 25. marraskuuta 1981 antama julkilausuma. Julistuksen mukaan kasvatuksen tulee tukea rauhaa, suvaitsevuutta, to ...

Kairon julistus ihmisoikeuksista islamissa

Kairon julistus ihmisoikeuksista islamissa on 57 maasta koostuvan Islamilaisen yhteistyöjärjestön vuonna 1990 laatima ihmisoikeuksien julistus. Julistus on vastine Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistukselle, jota islamilaiset maat p ...

Kansainvälinen ihmisarvon foorumi

Kansainvälisen ihmisarvon foorumi on filosofi Pekka Himasen yhdessä Norjan kruununprinssin Haakonin ja John Hope Bryantin kanssa vuonna 2006 perustama riippumaton, epäpoliittinen foorumi, jonka tarkoitus on tukea jokaisen ihmisen universaalia oik ...

Kansainvälinen päivä kidutuksen uhrien puolesta

Kansainvälinen päivä kidutuksen uhrien puolesta on 26. kesäkuuta vietettävä kansainvälinen vuosipäivä kidutuksen uhrien hyväksi. Ensimmäisen kerran päivää vietettiin vuonna 1998. Kansainvälinen päivä kidutuksen uhrien puolesta kuuluu Yhdistyneide ...

Kansalaisvapaudet

Kansalaisvapaudet kattavat tyypillisesti vapauden orjuudesta, pakkotyöstä, kidutuksesta ja surmista, oikeuden vapauteen, turvallisuuteen, ilmaisunvapauteen, uskonnonvapauteen, lehdistönvapauteen, oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, omaisuudensuoj ...

Kognitiivinen vapaus

Kognitiivisella vapaudella tarkoitetaan yksilön ehdotonta vapautta omaan tietoisuuteensa. Se laajentaa ajatuksenvapauden ja yksilön itsemääräämisoikeuden käsitteitä. "Center for Cognitive Liberty and Ethicsin", Kognitiivisen vapauden ja etiikan k ...

Kokoontumisvapaus

Kokoontumisvapaus on yksilön vapaus ja ihmisoikeus keneltäkään lupaa kysymättä osallistua julkisiin kokouksiin ja mielenosoituksiin. Hänellä on myös oikeus itse järjestää vastaavia tilaisuuksia. Kokoontumisvapaus on tyypillisesti vapausoikeus eli ...

Kuolemanrangaistuksen vastainen päivä

Kuolemanrangaistuksen vastainen päivä on Euroopassa vuosittain 10. lokakuuta järjestettävä päivä, jolla halutaan herättää kuolemanrangaistuksen vastaista mielialaa. Päivää vietettiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2007. Asiasta päätti 26. syyskuut ...

Kääpiönheitto

Kääpiönheitto on viihteellinen laji, jossa kilpaillaan siitä, kuka heittää lyhytkasvuista ihmistä kauimmas. Kääpiönheittotapahtumia järjestetään usein baareissa. Lajissa on järjestetty myös maailmanmestaruuskilpailuja. Laji on kotoisin Australias ...

Laiton siirtolaisuus

Laiton siirtolaisuus tarkoittaa siirtolaisuutta, jossa ihmiset siirtyvät maasta toiseen rikkoen kohdemaan maahanmuuttolakeja. Laiton siirtolainen saattaa jäädä maahan ilman laillista lupaa, usein pimeille työmarkkinoille ilman työlupaa, oleskelul ...

Lasten oikeudet

Lasten oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka on kohdennettu erityisesti lapsille. Lasten yleisiä oikeuksia on vaikea määritellä, mutta esimerkiksi YK on julkistanut itse oman Lapsen oikeuksien julistuksensa, jota käytetään maailmanlaajuisesti valti ...

Liikkumisvapaus

Liikkumisvapaus on ihmisoikeuksiin kuuluva vapaus. Se taataan monien valtioiden perustuslaissa. Valtion takaaman liikkumisvapauden mukaan valtion kansalaisella lähde? on vapaus matkustaa valtiossa, vapaus lähteä valtion alueelta ja palata sinne, ...

Maailma.net

Maailma.net on suomalainen uutissivusto, joka julkaisee uutisia kestävästä kehityksestä, ihmisoikeuksista ja globaalikysymyksistä. Sivustolla julkaistaan myös alan tapahtumia ja jäsenjärjestöjen työpaikkoja. Maailma.net on perustettu vuonna 2000. ...

Maailman autismitietoisuuden päivä

Maailman autismitietoisuuden päivä on 2. huhtikuuta vietettävä vuosipäivä. Se hyväksyttiin Qatarin esityksestä 18 joulukuuta 2007 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa. YK kehotti vuonna 2007 jäsenvaltioitaan ja alan kansalaisjärjestöjä vie ...

Maailman lehdistönvapauden päivä

Maailman lehdistönvapauden päivä on kansainvälinen vuosipäivä, jolla kunnioitetaan lehdistönvapauden vuoksi tehtyjä uhrauksia ja jolla muistutetaan maailman hallituksia heidän velvollisuudestaan kunnioittaa ja ylläpitää sananvapautta. Päivää viet ...

Maailmanlaajuista joukkovalvontaa koskevat paljastukset (2013 alkaen)

Kansainvälisissä tiedotusvälineissä on paljastettu yksityiskohtia Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston ja sen kansainvälisten yhteistyötahojen harjoittamasta ulkomaalaisiin ja Yhdysvaltain kansalaisiin kohdistuvasta maailmanlaajuisesta ...

Cristina Martinez

Cristina Martinez on Philadelphiassa vaikuttava meksikolainen keittiömestari ja siirtolaisaktivisti. Martinez on tunnettu mm. Netflixin Chefs Table -ohjelmasta. Martinez omistaa ravintolan South Philly Barbacoa yhdessä miehensä, yhdysvaltalaisen ...

Dick Marty

Dick Marty on entinen Ticinon valtionsyyttäjä, Sveitsin kantonineuvostom jäsen, Euroopan neuvoston parlamentaarisen neuvoston jäsen sekä Euroopan neuvoston lakiasioiden ja ihmisoikeuksien komitean jäsen.

Mellakka

Mellakka tarkoittaa väkijoukon suorittamaa väkivaltaa, joka on yleensä mielipiteenilmaus tai reaktio johonkin epämiellyttävään tapahtumaan. Mellakoiden mahdollisia syitä voivat esimerkiksi olla hallitusvallan toimet kuten verotus tai asevelvollis ...

Ne bis in idem

Ne bis in idem on latinankielinen fraasi ja oikeusperiaate, joka tarkoittaa "ei kahdesti samassa ". Sisällöllisesti se tarkoittaa prosessioikeudessa sitä, että samasta asiasta ei voida antaa kahta tuomiota eli tuomioistuin ei saa ottaa uudestaan ...

Neljä vapautta

Neljä vapautta olivat neljä Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Rooseveltin vuonna 1941 esittelemää vapautta, jotka hänen mukaansa kuuluivat kaikille maailman ihmisille. Roosevelt esitteli vapaudet 6. tammikuuta 1941 Kansakunnan tila -puheessaan ...

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti on tullut ilmaisuna osaksi Suomen lakikieltä Suomen liittyessä Euroopan ihmisoikeussopimukseen vuonna 1990. Kyseessä on termin fair trial käännös Suomeksi.

Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus tarkoittaa oikeamielisyyttä, sitä mikä vastaa yleistä oikeuskäsitystä. Se voi tarkoittaa niin ihmisen hyvettä kuin sosiaalisen järjestelmän tai teon ominaisuutta. Käsitettä voidaan pohtia filosofisia, moraalisia, oikeudellisia t ...

Omistusoikeus

Omistusoikeus on oikeusjärjestyksen henkilölle luoma valta irtaimeen esineeseen, kiinteistöön tai aineettomaan omaisuuteen. Immateriaalioikeus rajoittaa fyysistä omistusoikeutta. Esimerkiksi orjuus merkitsee myös kehon omistamista, mutta kehon om ...

Ottawan sopimus

Ottawan miinakieltosopimus on kansainvälinen valtiosopimus, joka kieltää henkilömiinojen käytön, valmistuksen, myynnin, varastoinnin ja kuljetuksen. Sopimuksen allekirjoittaneen maan tulee tyhjentää miinavarastonsa neljässä vuodessa, puhdistaa mi ...

Peruskirja 08

Peruskirja 08 on julkilausuma, jonka alkujaan allekirjoitti ainakin 303 kiinalaista kulttuuri- ja tiedevaikuttajaa sekä ihmisoikeusaktivistia edistääkseen poliittisia uudistuksia ja Kiinan kansanvaltaistumista. Peruskirja 08:ssa vaadittiin ilmais ...

Perusoikeudet

Perusoikeudet ovat kansallisessa perustuslaissa valtion kansalaisilleen ja kaikille muille valtion oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille takaamat oikeudet. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta perusoikeudet eivät takaa absoluuttista suojaa, ...

Positiivinen syrjintä

Positiivinen syrjintä, positiivinen diskriminaatio tai positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa jonkin ryhmän asemaa ja olosuhteita parantavia toimia, jotka ovat tarpeellisia ryhmän tosiasiallisen tasa-arvon turvaamiseksi, vaikka ryhmä tällöin aset ...

PRISM (ohjelma)

PRISM on Yhdysvaltain liittovaltion kansallisen turvallisuuden parantamiseksi suunnittelema ohjelma, jonka on Yhdysvaltain mukaan tarkoitus paljastaa terroristeja. Kyseessä on vakoiluun suunniteltu tietokoneohjelma, jota Yhdysvaltain kansallinen ...

The Race Question

The Race Question on 18. heinäkuuta 1950 julkaistu Unescon kannanotto, jossa tuomittiin yleismaailmallisesti rasismi, eugeniikka ja käsite ihmisrodusta. Alkuperäisen lausunnon kirjoittivat Ernest Beaglehole, Juan Comas, L. A. Costa Pinto, Frankli ...

Atefeh Sahaaleh

Atefeh Rajabin Sahaaleh oli iranilainen tyttö Nekan kaupungista, Iranista, joka hirtettiin viikon kuluttua siitä, kun Nekan tuomioistuimen johtaja Haji Rezai tuomitsi hänet kuolemaan aviorikoksesta ja "siveyttä vastaan tehdyistä rikoksista". Atef ...

Shi Tao

Shi Tao on kiinalainen toimittaja, kirjailija ja runoilija, joka sai kymmenen vuoden vankeustuomion lähetettyään sähköpostitse Kiinan kommunistisen puolueen asiakirjan ulkokiinalaiselle demokratiasivustolle. Ennen pidätystään hän työskenteli chan ...

Suojeluvastuun periaate

Suojeluvastuun periaate on YK:n yleiskokouksen vuonna 2005 hyväksymä poliittinen sitoumus, joka pyrkii kansanmurhien, sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan olevien rikosten estämiseen. Se tarkoittaa kansainvälistä velvoitetta puolustaa yksilöitä sie ...

Suvaitsevaisuus

Suvaitsevaisuus on Unescon määritelmän mukaan: meidän maailmamme kulttuurien, meidän ilmaisutapojemme ja inhimillisten elämänmuotojen rikkaan moninaisuuden kunnioittamista, hyväksymistä ja arvostamista. - - - Ihmisoikeuksien kunnioittamisen peria ...

Syyttömyysolettama

Syyttömyysolettama on keskeisiin ihmisoikeuksiin kuuluva periaate, jonka mukaan todistustaakka rikosasioissa kuuluu aina syyttäjälle ja jokaista, todennäköisin syin epäiltyäkin, on pidettävä syyttömänä. Hänen ei tarvitse todistaa syyttömyyttään v ...

Tasa-arvo

Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Poliittisesti tasa-arvon vaatimus on tarkoittanut vaatimusta kansalaisten yhtäläisestä asemasta lain edessä yhdenvertaisuusperiaate, tasa-arvo lain edessä ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →