ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 117

Aasian kulttuurit

Aasian maanosa jaetaan yleisesti kuuteen maantieteelliseen alueeseen, joissa kussakin on omat kulttuuriset perinteensä: Etu-Aasia, Etelä-Aasia, Itä-Aasia, Keski-Aasia, Pohjois-Aasia ja Kaakkois-Aasia.

Amerikan kulttuuripääkaupunki

Amerikan kulttuuripääkaupunki on amerikkalainen kulttuuriohjelma, jossa Uuden mantereen kaupunkeja valitaan hakemusten perusteella vuosittain Amerikan kulttuuripääkaupungeiksi. Ohjelma on perustettu vuonna 1997, ja se on suunnattu kaikille Amerik ...

Länsimainen kulttuuri

Länsimainen kulttuuri on Länsi-Euroopassa alkunsa saanut kulttuurin muoto, joka on myöhemmin levinnyt muihinkin maanosiin, erityisesti Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan. Länsimaisen kulttuuripiirin paikalliset ja ajalliset rajat eivät kuitenkaan ...

Amanuenssi

Amanuenssi on henkilö, joka hoitaa yliopiston tai tutkimuslaitoksen hallintovirkaa. Yliopistojen laitoksilla amanuenssit toimivat opintojen ohjaajina ja järjestelijöinä. Tehtävät kuitenkin vaihtelevat, sillä jotkut amanuenssit toimivat myös opetu ...

Freelancer

Freelancer tarkoittaa vapaana vailla vakituista työsuhdetta töitä tekevää työntekijää, jolla on samanaikaisesti yleensä useampia työnantajia tai toimeksiantajia. Freelancer voi tehdä työtä työsuhteessa johdon ja valvonnan alaisena tai yrittäjänä. ...

Geisha

Geisha on japanilainen naisviihdyttäjä, eräänlainen PR-emäntä ja taiteilija, jonka tehtävänä on saada vieraat tuntemaan olonsa mukavaksi. Nykyaikaisen geishan voi ymmärtää emännäksi, joka viihdyttää vieraita ochayassa eli teehuoneessa erilaisin t ...

Gisaengit

Gisaengit olivat oma ammattikuntansa Koreassa, joka koostui esimerkiksi kuninkaan hovissa vieraita viihdyttäneistä naisista. Vieraita viihdyttääkseen gisaengit opiskelivat esimerkiksi runoutta, tanssia, musiikkia ja tarinankerrontaa. Osa toimi my ...

Hautakivisuunnittelija

Hautakivisuunnittelija on ammatti, jossa suunnitellaan asiakkaiden toiveiden mukaisia hautakiviä. Suunnittelija piirtää tietokoneella asiakkaan toivomusten mukaisen hautamuistomerkin. Hautamuistomerkki on useimmin kiveä, mutta muitakin materiaale ...

Konservaattori

Konservaattori on ammatti, jonka harjoittaja vastaa kulttuuriomaisuuden eli esimerkiksi museoesineiden tai muun kulttuurihistoriallisen omaisuuden säilyttämisestä ja hoitamisesta eli konservoinnista. Konservaattorilta vaaditaan erikoistumisalan e ...

Pelisuunnittelija

Videopeliteollisuudessa työskentelevä pelisuunnittelija suunnittelee pelille ulkoasun, peruskonseptin ja pelitavan. Tämä saattaa sisältää pelialueiden suunnittelun, yksityiskohtien kirjoittamisen ja lukuisten muiden asioiden ylöskirjoittamista, j ...

Sairaalaklovni

Sairaalaklovni on sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa työskentelevä klovnihahmoksi pukeutunut henkilö, jonka tehtävänä on viihdyttää erityisesti lapsipotilaita kiertämällä heidän luonaan. Sairaalaklovnin hahmo on useimmiten tunaroiva lääkäri ...

Sarjakuvakäsikirjoittaja

Sarjakuvakäsikirjoittaja laatii sarjakuville käsikirjoitukset, joiden perusteella sarjakuvapiirtäjä piirtää työn valmiiksi. Joskus käsikirjoittaja myös piirtää itse omat sarjakuvansa, kuten vaikkapa Carl Barks, Romano Scarpa tai Hergé. lähde?

Sarjakuvapiirtäjä

Sarjakuvapiirtäjä on henkilö, jolla on päävastuu sarjakuvan visuaalisesta eli kuvallisesta ilmaisusta. Joskus yksi henkilö vastaa itsenäisesti koko sarjakuvan kuvituksesta ja mahdollisesti myös käsikirjoituksesta. Toisinaan, varsinkin amerikkalai ...

Maailman intellektuellit -äänestys

Maailman intellektuellit -äänestys tai FP Top 100 Global Thinkers on brittiläisen Prospect -lehden ja yhdysvaltalaisen Foreign Policy -lehden järjestämä lukijaäänestys. Siinä pyydetään valitsemaan viisi tärkeintä elossa olevaa, julkiseen keskuste ...

Salonki

Salonki käsitteenä liittyy erityisesti entisaikojen seurapiirielämään. Salongiksi voidaan kutsua hienoa seurusteluhuonetta, joka on sisustettu esimerkiksi rokokootyylisin kalustein. Salonki voi lisäksi tarkoittaa seurapiirihenkilön tavallisesti n ...

Älymystö

Älymystö eli intellektuellit ovat henkilöitä tai ryhmiä, jotka muotoilevat tai levittävät aatteita. Toinen määritelmä painottaa älymystön riippumattomuutta: "Älymystöllä viitataan varsinkin yhteiskunnan tiede- ja kulttuuripiirien vaikuttajiin kok ...

Kulttuurintutkimus

Kulttuurintutkimus on monitieteistä ja ensisijaisesti länsimaisen nykykulttuurin tutkimukseen keskittyvää humanistis-yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Siinä on juonteita muun muassa sosiologiasta, kirjallisuustieteestä, mediatutkimuksesta, elok ...

Dahomeyn amatsonit

Dahomeyn amatsonit tai minot olivat fon-kansan naisten sotilasrykmenttejä 1800-luvun lopulle jatkuneessa Dahomeyn kuningaskunnassa nykyisessä Beninin tasavallassa. Amatsoneiksi heidät nimesivät länsimaiset tarkkailijat ja historioitsijat, koska h ...

Enkulturisoituminen

Enkulturisoituminen on erityisesti antropologian intrakultuurisessa tutkimuksessa käytetty käsite, jolla tarkoitetaan kulttuuriin sisään kasvamista. Intrakultuurisessa tutkimuksessa ajatellaan, että vain enkulturisoituneet henkilöt voivat jäsentä ...

Fennistiikka Greifswaldissa

Fennistiikan oppiaine kuuluu Greifswaldin Ernst Moritz Arndt -yliopiston fennistiikan ja skandinavistiikan laitokseen. Oppiaineen professori on vuodesta 2008 lähtien ollut Marko Pantermöller. Lisäksi oppiaineessa työskentelee suomalainen lehtori, ...

Indofobia

Indofobia tarkoittaa intialaisiin ja intialaiseen kulttuuriin kohdistuvaa vihamielisyyttä. Laajemmassa merkityksessä termiä käytetään viittaamaan kaakkoisaasialaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja ylipäätään.

Indologia

Indologia on kulttuurintutkimuksen ala, joka tutkii Intian niemimaan alueen, eli nykyisen Intian, Nepalin, Sri Lankan, Bangladeshin ja Pakistanin kieliä, kirjallisuutta, historiaa ja kulttuuria. Indologiaan kuuluu muun muassa sanskritinkielisen k ...

Kulttuurinen pääoma

Kulttuurinen pääoma tarkoittaa tietoa, taitoa, älyä, kokemuksia, suhteita ja muuta ei-rahallista pääomaa jota yksilö voi käyttää menestyäkseen yhteiskunnassa. lähde? Kulttuurinen pääoma on yksi kolmesta sosiologi Pierre Bourdieun kehittämästä sos ...

Kulttuuriteologia

Kulttuuriteologia on teologinen tieteenala, joka tutkii kulttuuria. Luonteeltaan kulttuuriteologia muistuttaa hyvin paljon kulttuurifilosofiaa, mutta on eksistentiaalisten kysymysten lisäksi kiinnostunut myös kulttuurin hengellisestä puolesta. Ku ...

Paul Willis

Paul Willis on englantilaissyntyinen sosiologi ja kulttuuriteoreetikko, joka loi kansainvälisen maineensa kirjallaan Learning to Labour. Hän julkaisi väitöskirjansa Birminghamin yliopiston kulttuurintutkimuksen tutkimuskeskuksessa Centre for Cont ...

Teknologian kulttuurinen tutkimus

Teknologian kulttuurinen tutkimus korostaa tekniikan ja kulttuurin yhteenkietoutumista, tekniikkaa ja kulttuuria muokkaavien prosessien moninaisuutta sekä ihmisen osuutta näissä prosesseissa. Tällainen tekniikan ja kulttuurin vuorovaikutus tekee ...

Visuaalinen kulttuuri

Visuaalinen kulttuuri on kuviin ja katsomiseen liittyvää kulttuuria. Visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi kuvataide, valokuva, video, televisio, uusmedia ja mainonta. Suomessa on olemassa yksi erityisesti Visuaaliseen kulttuur ...

Kulttuuripolitiikka

Kulttuuripolitiikka on yhteiskuntapolitiikan osa-alue, jonka tehtävänä on edistää koulutusta sekä taata tieteen ja taiteen toimintaedellytykset. Valtion tasolla virallinen kulttuuripolitiikka pyrkii yleensä ohjaamaan sivistyselämää ja vahvistamaa ...

Kulttuurikaanon

Kulttuurikaanon on kokoelma ohjeellisia, sitovia, erityisen arvovaltaisia, aitoja, tärkeimpiä tai parhaita teoksia sekä myös taiteellisen kuvaamisen ja ilmaisun sääntöjä, mittasuhteita, kaavoja ja kuvaamistapoja. Kaanonin luonteeseen kuuluu aina ...

Kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa tai alueella osana opetusta. Se laaditaan ja sitä toteutetaan koulujen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden yhteistyö ...

Mesenaatti

Mesenaatti on taiteen, taiteilijoiden ja joskus myös tieteenharjoittajien suosija ja heidän taloudellinen tukijansa. Tuki voi olla suoria lahjoituksia ja erilaisia stipendejä tai taiteilijan teosten ostamista tai tilaamista riittävän tulotason tu ...

Taide

Taide tarkoittaa yleisesti kaikkia niitä toimintoja ja tuotteita, joilla ihminen aistein havaittavin keinoin koettaa herättää toisissa itsessään kokemiaan tunnevaikutuksia. Usein sanalla viitataan erityisesti kuvataiteisiin. Taide on yksi kulttuu ...

Kelttiläinen taide

Kelttiläinen taide on kelttien eli kelttiläisiä kieliä eri aikoina puhuneiden kansojen ja heidän kulttuuripiirinsä taidetta. Kelttien kulttuurin varhaisin vaihe Hallstattin kulttuuri ulottui noin vuodesta 1000 eaa. noin vuoteen 500 eaa. Siirtymin ...

Ukrainan taiteilijoiden unioni

Ukrainan taiteilijoiden unioni on ukrainalainen taiteilijoiden etua ajava kansalaisjärjestö. Järjestön perustava kokous pidettiin 27. lokakuuta 1938. Järjestö oli alusta alkaen tiukasti kommunistisen puolueen ohjauksessa. Tästä syystä monet Ukrai ...

Convention

Convention tai lyhyemmin Con on tapahtuma, johon harrastajat kerääntyvät jonkin tietyn elokuvan, sarjan tai genren vuoksi. Tapahtumassa harrastajat osallistuvat erilaisiin aktiviteetteihin, kuten luentoihin, työpajoihin, näytöksiin, kokouksiin ta ...

Disney on Ice

Disney on Ice on Yhdysvalloista kotoisin oleva jokavuotinen tapahtuma, jossa Disneyn satuhahmot luistelevat jäällä ja kertovat tarinansa. Jääshow tekee aina koko maailman kattavan kiertueen, joka vierailee myös Suomessa, Helsingissä ja Turussa. V ...

Eyo

Eyo on jorubaväestön festivaali, jota juhlitaan eritoten Nigerian Lagosissa. Nykyään lagoslaiset esittävät sitä enimmäkseen turistitapahtumana, mutta sitä juhlitaan silti perinteen mukaisesti Lagosin saarella. Historioitsijoiden mukaan vanhimmat ...

Festivaali

Festivaali on yleensä säännöllisesti pidettävä juhla, kuten elokuva- tai musiikkifestivaali. Sana on peräisin latinan sanasta festīvus, joka tarkoittaa ”juhlallinen”. Tunnettuja festivaaleja Suomessa ovat esimerkiksi Ankkarock, Down by the Laitur ...

Food and Fun

Food and Fun on kansainvälinen ruokakulttuuriin keskittyvä festivaali. Tapahtuma sai alkunsa Islannista, jossa ensimmäinen tapahtuma järjestettiin helmikuussa 2002. Ideana oli järjestää kilpailu islantilaisten ja ulkomailta saapuvien ravintola-al ...

Kaislikossa kuhisee

Kaislikossa kuhisee on Säkylässä järjestettävä vuotuinen tapahtuma. Se on sekä maksuton että ikärajaton tapahtuma ja sen järjestää Säkylän Yrittäjät aina kesäkuun toisen viikon perjantaina. Tapahtuma on kerännyt keskimäärin 15 000 kävijää vuositt ...

Niittyjuhlat

Niittyjuhlat ovat 1800-luvulta peräisin oleva perinne, jota Tampereen kulttuuriyhdistys ry on pyrkinyt pitämään yllä järjestämällä vuosittain tätä nimeä kantavan tapahtuman. Se perustuu Finlaysonin puuvillatehtaan pitkäaikaisen omistajan ja patru ...

Rauhan päivän kävely

Rauhan päivän kävely on kansainvälinen liikuntatapahtuma, jonka tarkoituksena on kävellä rauhan puolesta lähes 80 maassa. Samalla tehdään tunnetuksi YK:n rauhantyötä. Tapahtuman alullepanija oli Maailman veteraanijärjestö ja Suomessa sen suojelij ...

Siivouspäivä

Siivouspäivä on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä kierrätystapahtuma, jossa kuka tahansa voi pystyttää kirpputorin kadulle, kotiin, pihalle tai puistoon. Ensimmäisen kerran tapahtuma järjestettiin toukokuussa 2012 sosiaalisessa mediassa tapahtu ...

Tapahtumatuotanto

Tapahtumatuotanto on monimutkaisesti määriteltävä termi. Käytännössä tapahtumatuotannon piiriin kuuluvat kaikki onnistuneen tapahtuman tuottamiseen tarvittavat elementit tilasta pitopalveluun ja kutsuista esiintyjien järjestämiseen.

World Cleanup Day

World Cleanup Day eli Maailman siivouspäivä on maailmanlaajuinen yhden päivän kestävä ympäristön siivoustempaus - siis siivoustalkoopäivä. Tapahtuman pääorganisaattori on Let’s do it!, joka on Virossa vuonna 2008 perustettu ja rekisteröity yleish ...

World Jump Day

World Jump Day oli tapahtuma, jonka tarkoituksena oli saada mahdollisimman monta ihmistä hyppäämään samaan aikaan maapallolla. Suomen aikavyöhykkeellä hyppy tapahtui 20. heinäkuuta 2006 kello 12.39:13 iltapäivällä. Tapahtuman tarkoituksena oli sa ...

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan erilaisia messuja, markkinoita, juhlia, seremonioita, kilpailuja, konsertteja ja muita tilaisuuksia, joihin muillakin kuin erikseen kutsutuilla on pääsy maksua vastaan tai ilman. Tapahtumia järjestävät niin yksity ...

Zombikävely

Zombikävely on alakulttuurin muoto, jossa joukko ihmisiä naamioituu zombeiksi ja kulkee ennaltamäärätyn reitin eläytyen niihin. Ensimmäinen suomalainen zombikävely, Zombiewalk, järjestettiin 1. lokakuuta 2006 Helsingissä. Reitti kulki Kiasmalta S ...

Teos

Teos on Suomen tekijänoikeuslain tarkoittama ihmisen eli tekijän itsenäinen ja omaperäinen luomistyön tuote sen tekotavasta ja ilmenemismuodosta riippumatta. Teos on tekijänoikeussuojan, teossuojan, kohde. Teoksia ovat esimerkiksi kirjalliset teo ...

Alastomuus

Alastomuus on tila, jossa ihminen ei peitä itseään pitämällä vaatteita. Alastomuus voi olla tilanteesta riippuen hyväksyttävää ja luonnollista, tai epäsuotavaa, hävettävää, jopa kiellettyä. Alastomuudella on tärkeä osa kiihottumisessa ja seksuaal ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →