ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 110

Noste-ohjelma

Noste-ohjelma oli suomalainen aikuisten koulutustason kohottamiseen tarkoitettu ohjelma, jota toteutettiin vuosina 2003–2009. Se oli valtakunnallinen kolmikantaisesti ohjattu aikuiskoulutusohjelma 30–59-vuotiaille, jotka eivät olleet suorittaneet ...

Näyttötutkinto

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava ammatillisen tutkinnon suorittamistapa. Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voi suorittaa näyttötutkintona. Aikuiset voivat osoittaa näyttötutkinno ...

Opintokeskus

Opintokeskus on yksityinen aikuisoppilaitos, joka toimii vapaan sivistystyön kentällä. Opintokeskuksen taustajärjestö voi olla puolue, ammattiliitto tai sitoutumaton kansalaisjärjestö. Opintokeskuksen koulutukset kumpuavat taustajärjestöjen tarpe ...

Opintotoiminnan Keskusliitto

Opintotoiminnan Keskusliitto ry on vuonna 1943 perustettu keskusliitto, joka puoluepoliittisesti sitoutumattomana järjestönä pyrkii lisäämään koulutuksellista tasa-arvoa. Se on aikuiskoulutus- ja kulttuurijärjestö, ja jäsenjärjestöjensä kanssa yh ...

Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy oli Oulussa toimiva ammatillisen osaamisen ja ammatillisen hyvinvoinnin asiantuntijaorganisaatio. Vuosittain OAKK:ssa opiskeli noin 5000–7000 aikuista, ja henkilökuntaa oli viimeisenä toimintavuotena noin 130. OAKK:n ...

Porin aikuiskoulutuskeskus

Porin aikuiskoulutuskeskus on Porissa toimiva aikuiskoulutusta järjestävä kurssikeskus, jota ylläpitää Porin kaupungin perustama Porin Aikuiskoulutussäätiö.

Raision aikuiskoulutuskeskus Timali

Rasekon aikuisopisto Timali on Raisiossa toimiva Raision seudun koulutuskuntayhtymään kuuluva ammatillista aikuiskoulutusta tarjoava oppilaitos. Timalin nimi muuttui 1. tammikuuta 2016 organisaatiouudistuksen myötä Raision aikuiskoulutuskeskus Ti ...

Rastor

Rastor Oy oli suomalainen yritysten henkilöstön koulutukseen ja valmennukseen erikoistunut yritys. Sen juuret juontavat 1950-luvun alussa perustettuun liikkeenjohdon konsulttiyritykseen Oy Rastor Ab:hen, joka 1970–1980-luvuilla tunnettiin nimellä ...

Rastor-instituutti

Rastor-instituutti on suomalainen aikuiskoulutukseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja yritysten liiketoiminnan edistämiseen keskittyvä yritys. Se tarjoaa yrityksille osaamisen kehittämisen ohjelmia ja työllistämis- ja urapalveluita sekä ty ...

SASKY koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto

SASKY koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto on vuonna 1990 Vammalan aikuiskoulutusosaston nimellä aloittanut aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto joka on osa SASKY koulutuskuntayhtymää. Aikuiskoulutusosasto ja op ...

Sedu Aikuiskoulutus

Sedu Aikuiskoulutus on liikelaitos, joka toteuttaa koulutuspalveluja ja oppisopimuskoulutusta. Sen eri toimipaikoissa oli vuoden 2016 alussa yhteensä noin 20 000 opiskelijaa. Sitä ylläpitää Seinäjoen koulutuskuntayhtymä. Liikelaitoksen tulosyksik ...

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on Tampereella toimiva aikuiskoulutuskeskus. TAKKin rehtori on Teppo Tapani. TAKKissa opiskelee vuosittain lähes 14 000 aikuisopiskelijaa. Oppilaitos on monikulttuurinen. Talossa opiskelee ja työskentelee 40 er ...

Turun Aikuiskoulutuskeskus

Turun Aikuiskoulutuskeskus on varsinaissuomalainen aikuiskoulutuskeskus, joka tarjoaa ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta työelämän tarpeisiin. Päätoimisilla opiskelijoilla on mahdollisuus anoa Kelan opintotukea. Tietyin ehdoin tuk ...

Vaasan aikuiskoulutuskeskus

Vaasan aikuiskoulutuskeskus eli Vakk oli Vaasan kaupungin omistama toisen asteen oppilaitos. Se yhdistyi 1.1.2017 Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen ja Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimiston kanssa Vamiaksi. Vakk tarjosi aikuisille joustavia mahd ...

Vamia

Vamia on Vaasan kaupungin monialainen ammatillisen koulutuksen organisaatio, jossa opiskelee vuosittain noin 5000 opiskelijaa. Oppilaitos tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille sekä työ- ja yrityselämälle – kolmella kielellä. Vamian ...

Aikuistumiskoulutus

Aikuistumiskoulutus on uskonnollisen tai uskonnottoman yhteisön tai muun tahon järjestämää koulutusta, jonka tarkoituksena on valmistaa nuoria aikuisuuteen. Koulutus voidaan toteuttaa esimerkiksi oppituntien, leirin tai vierailujen avulla. Aikuis ...

Buddhalainen konfirmaatioleiri

Buddhalainen konfirmaatioleiri on buddhalaisuuden opetuksiin perustuva aikuistumisleiri, jonka Zenbuddhistiska Samfundet on järjestänyt Ruotsissa, Zengårdenin temppelissä vuodesta 2005 lähtien. Leirin tavoitteena on tutustuttaa nuoret buddhalaisu ...

Fifteen-leiri

Fifteen-leiri on helluntaiherätyksen leiri, jonka pyrkimyksenä on kasvattaa 15-vuotiaista nuorista itsenäisiä kristittyjä. Fifteen-leiri on vaihtoehto luterilaiselle rippileirille ja uskonnottomalle Prometheus-leirille.

Juurileiri

Juurileiri on 15–20-vuotiaille suunnattu aikuistumisleiri, jolla tutustutaan vanhaan suomalaiseen elämäntapaan, maailmankuvaan, uskomuksiin ja kansanperinteeseen. Aiheita käsitellään keskustelujen, perinteisten käsitöiden ja itseilmaisun keinoin ...

Kristinoppikoulu

Kristinoppikoulu on ortodoksisen kirkon järjestämä luterilaisen kirkon rippikoulua muistuttava nuorille kirkon jäsenille tarkoitettu kurssi tai leiri. Kristinoppikoululla ei ole kuitenkaan luterilaisen kirkon rippikoulua vastaavaa merkitystä, kos ...

Rippikoulu

Rippikoulu on osa evankelis-luterilaisen kirkon jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän kestävää kasteopetusta. Seurakunta kutsuu rippikouluun 15 vuotta täyttävät jäsenensä. Kirkon ja seurakunnan asettama virallinen yleistavoite rippikoululle on, että ” ...

Juoksutus

Juoksutus on hevosten kanssa työskenneltäessä käytettävä menetelmä, jota voidaan käyttää sekä hevosen että ratsastajan koulutuksessa. Juoksutuksessa hevonen kulkee eri askellajeissa suurella ympyrällä juoksuttajan pidellessä juoksutusliinaa ympyr ...

Naksutinkoulutus

Naksutinkoulutus on eläinten koulutusmetodi, joka on saanut nimensä koulutusvälineenä käytettävästä "naksuttimesta". Nimi on hieman harhaanjohtava, sillä naksutinkouluttaja ei välttämättä tarvitse naksutinta lainkaan. Naksutinkoulutuksessa tärkei ...

Rollkur

Rollkur on kiistanalainen hevosten harjoitusmenetelmä, jossa hevosen kaulaa taivutetaan äärimmilleen verrattain pitkiä aikoja. Menettely voi olla myös vain hetkellinen kurinpalautustarkoituksessa.

Ypäjän Hevosopisto

Ypäjän Hevosopisto on Ypäjän kunnassa sijaitseva hevostalouden oppilaitos. Hevosopiston päätehtävänä on hevosalan ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opistolla voi kouluttautua muun muassa hevostenhoitajaksi, ratsas ...

Association of MBAs

Association of MBAs on Lontoossa sijaitseva, kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu puolueeton arviointi- ja asiantuntijaorganisaatio, joka myöntää kansainvälisiä akkreditointeja MBA ja EMBA-koulutusohjelmille. Se on akkreditoinut koulutusohjelm ...

EF Education First

EF Education First on kansainvälinen koulutusyhtiöiden ryhmä, jonka omistaa perustajan, ruotsalaisen Bertil Hultin perhe. Sillä on 15 sisaryritystä, jotka toimivat oppilas- ja opiskelijavaihdon, kielikoulutuksen, kulttuurivaihdon, opetusmatkojen ...

Erasmus-ohjelma

ERASMUS-ohjelma on Euroopan unionin vaihto-opiskelijaohjelma, joka on perustettu vuonna 1987. Vuonna 2014 alkoi ohjelman kausi nimellä Erasmus Plus. Sitä edellinen kausi oli Elinikäisen oppimisen ohjelma vuosille 2007–2013. Erasmus-ohjelma oli ai ...

Fulbright Center

Fulbright Center on Suomen ja Pohjois-Amerikan väliseen akateemiseen vaihtoon erikoistunut organisaatio. Fulbright Centerin keskeisenä tavoitteena on tukea suomalaisamerikkalaista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä ja suomalaisen korkeakoulutuksen ...

Haagin kansainvälisen oikeuden akatemia

Haagin kansainvälisen oikeuden akatemia on kansainvälisen julkis- ja yksityisoikeuden opetuksen ja tutkimuksen keskus, joka toimii Rauhanpalatsissa Haagissa, Alankomaissa. Sen tavoitteena on edistää kansainvälisten suhteiden oikeudellisten kysymy ...

Ineps

INEPS on vuonna 1990 perustettu kansainvälinen produktiivisen oppimisen koulujen ja projektien verkosto. INEPS pyrkii edistämään ja kehittämään produktiivista oppimista, jossa keskeistä on oppiminen aidoissa oppimisympäristöissä karttuvien kokemu ...

Koulutusakkreditointi

Koulutusakkreditointi tarkoittaa koulutusohjelmien pätevyyden toteamista kansainvälisin kriteerein. Akkreditointien avulla eri maissa annettavia tutkintoja voidaan vertailla. Vertailun avulla halutaan tukea paitsi koulutuksen kehittämistä myös tu ...

Master of Business Administration

Master of Business Administration on liiketoimintajohtamisen maisteritutkinto. Suomessa käsite yhdistetään joskus tradenomin ylempi amk -tutkintoon, joka on Suomessa opetusministeriön valvonnassa oleva maisteritason tutkinto, ylempi korkeakoulutu ...

Mini-MBA

Mini-MBA on koulutusohjelma. Mini-MBA-ohjelma on tarkoitettu johtajille ja hallintotehtäviin tähtääville ammattilaisille. Ohjelma on jatkokoulutusohjelma. Koulutus perustuu oppimetodeihin, joissa yhdistyvät materiaalit, kurssipäivät, kurssitehtäv ...

Omatoimivaihtari

Omatoimivaihtari on opiskelija, joka suorittaa korkeakoulututkintoa kotimaansa oppilaitoksessa ja lähtee ulkomaille määräaikaisesti opiskelijavaihtoon omatoimisesti. Tällöin opiskelija järjestää opiskelupaikan itse. Omatoiminen vaihtopaikan järje ...

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on toimintaa, jossa opiskellaan osa kotimaisesta tutkinnosta ulkomailla. Vaihto voidaan suorittaa esimerkiksi vastavuoroisesti - niin, että kohteesta tulee vaihto-opiskelija lähtijän opiskelupaikkaan. Opiskelijavaihto on merkittä ...

Opiskelu ulkomailla

Opiskelu ulkomailla on nimensä mukaisesti kouluttautumista kotimaan rajojen ulkopuolella. Määritelmä ei erottele ulkomailla olon kestoa, joten henkilö, joka opiskelee ulkomailla, voi esimerkiksi suorittaa koko tutkintoa ulkomailla tai olla opiske ...

Oppilasvaihto

Oppilasvaihto on toimintaa, jossa tavallisesti 15–18.5-vuotiaat oppilaat tutustuvat vieraan maan kieleen ja kulttuuriin käymällä koulua ulkomailla. Yleensä vaihto-oppilaat asuvat isäntäperheessä ja käyvät paikallista koulua yhden lukuvuoden ajan. ...

Sokrates-ohjelma

Sokrates-ohjelma oli Euroopan unionin koulutusohjelma, jonka tavoitteena oli tarjota mahdollisuuksia koko Euroopan laajuiseen yhteistyöhön koulutuksen alueella. Alkuperäinen Sokrates-ohjelma oli käynnissä vuodesta 1994 aina 31. joulukuuta 1999 sa ...

Study Abroad

Study Abroad on tanskalaislähtöinen englanninkielinen riippumaton opiskelijalehti, joka ilmestyy Islannissa, Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Viisi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden painomäärä on 121 000. Pohjoismaisissa oppilaitoksiss ...

Ulkoministeriön kansainvälisten asiain valmennuskurssi

Ulkoasiainministeriön kansainvälisten asiain valmennuskurssi eli Kavaku on väylä Suomen ulkoministeriön niin kutsutulle yleisuralle, virkamiehiksi ja diplomaateiksi pyrkiville, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Kurssia on järjestetty v ...

UNESCO-IHE

UNESCO-IHE Institute for Water Education on vesialan koulutukseen erikoistunut instituutti, joka perustettiin 2003. UNESCO-IHE jatkaa työtä, jonka IHE aloitti vuonna 1957, kun se alkoi tarjota kehitysmaiden asiantuntijoille hydraulisen tekniikan ...

Kaupan alan koulutus Suomessa

Kaupan alan koulutuksella Suomessa on pitkät perinteet. Se alkoi vuonna 1839 ruotsinkielisessä Handelsskolan i Åbo -oppilaitoksessa. Ensimmäinen suomenkielinen kaupan alan oppilaitos oli puolestaan 1887 perustettu Kuopion kauppakoulu. Koulutus ei ...

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on Aalto-yliopistoon kuuluva, akateemisesti itsenäinen kauppatieteisiin erikoistunut korkeakoulu. Korkeakoulua johtaa 1.1.2020 alkaen dekaani Timo Korkeamäki. Koulu liittyi Aalto-yliopistoon 1. tammikuuta 2010 j ...

Ateenan kauppakorkeakoulu

Ateenan kauppakorkeakoulu on kauppakorkeakoulu, joka toimii Ateenassa Kreikassa. Se on perustettu vuonna 1920. Ennen vuotta 1989 korkeakoulu tunnettiin nimellä Talous- ja kauppatieteiden korkeakoulu Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημ ...

École des hautes études commerciales de Paris

École des hautes études commerciales de Paris on Pariisin esikaupunkialueella, Jouy-en-Josasissa toimiva 1881 perustettu kauppakorkeakoulu. Sen toimintaa rahoittaa Pariisin kauppakamari. Se oli vuonna 2013 Financial Timesin mukaan Euroopan arvost ...

Hanken Svenska handelshögskolan

Hanken Svenska handelshögskolan on ruotsinkielinen, akkreditoitu kauppakorkeakoulu Helsingissä ja Vaasassa. Hanken perustettiin vuonna 1909, ja se on vanhin kauppakorkeakoulu Suomessa ja Pohjois-Euroopan vanhimpia. Hanken on Suomen ainoa kauppako ...

Helsingin kauppaoppilaitos

Helsingin kauppaoppilaitos oli vuonna 1881 perustettu yksityinen kaupan alan oppilaitos. Se päätettiin vuonna 2007 yhdistää Suomen Liikemiesten Kauppaopistoon, ja uusi yhdistynyt oppilaitos aloitti toimintansa 2009. Koulu perustettiin yksityisenä ...

Ikaalisten kauppaoppilaitos

Ikaalisten kauppaoppilaitos on Ikaalisissa sijaitseva, vuonna 1962 perustettu kauppaoppilaitos, joka on kuulunut vuodesta 2014 lähtien SASKY koulutuskuntayhtymään. Koulu perustettiin nimellä Pohjois-Satakunnan kauppakoulu mutta nimi vaihdettiin p ...

IONIS School of Technology and Management

IONIS School of Technology and Management on Pariisin esikaupunkialueella, Ivry-sur-Seineissa toimiva 2009 perustettu kauppakorkeakoulu. Sen toimintaa rahoittaa IONIS Education Group.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →