ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 106

Vercorsin kapina

Vercorsin kapina oli Ranskan vastarintaliikkeeseen kuuluneen sissiarmeijan yritys nousta saksalaismiehittäjiä vastaan toisessa maailmansodassa. Vercorsin sissit perustivat Kaakkois-Ranskan Alpeille Vapaan Vercorsin tasavallan 3. heinäkuuta 1944. ...

Yorkshiren kapina 1489

Parlamentti myönsi Henrik VII:lle 100 000 punnan avustuksen Bretagnen tukemiseen. Englanti ja Bretagne taistelivat yhdessä Ranskaa vastaan. Henrik lähetti Northumberlandin neljännen jaarlin Henry Percyn keräämään veroja tätä tarkoitusta varten. M ...

Yrjönyön kapina

Yrjönyön kapina oli virolaisten vuonna 1343 puhjennut kapina, jonka keskuksena oli tuolloin Tanskan hallinnassa ollut Harjumaa. Kapina kukistettiin tanskalaisten ja saksalaisten ritarien voimin. Kapina johti lopulta saksalaisen vallan vakiintumis ...

Aitoluterilaiset

Aitoluterilaiset ovat luterilaisuuden alkuvaiheessa syntynyt ryhmittymä. Heitä kutsutaan joskus gneesioluterilaisiksi. Sana gnesios tarkoittaa suomeksi aitoa. Nimitys tuli siitä, kun ryhmittymä katsoi edustavansa Martti Lutherin kuoltua hänen ait ...

Ekumeeninen liike

Ekumeeninen liike on kristittyjen parissa toimiva maailmanlaajuinen suuntaus, joka pyrkii edistämään kristillisten kirkkokuntien ja yhteisöjen yhteyttä ja maailmanlaajan kirkon näkyvää ykseyttä. Sana ekumeeninen juontuu kreikankielisestä sanasta ...

Helluntaiherätys

Helluntaiherätys eli helluntailaisuus on yksi suurimmista kristinuskon protestanttisista suunnista maailmassa, mutta sen jäsenmäärä on vaikeasti arvioitavissa, sillä liike toimii pääosin itsenäisinä paikallisseurakuntina ja -ryhmittyminä. Liike s ...

Hussilaisuus

Hussilaiset olivat Jan Husin reformaatioaatteiden kannattajia Böömissä. Hus ja hussilaiset saivat huomattavasti vaikutteita John Wycliffeltä, mutta myös mm. Joackim Florislaiselta fransiskaanispirituaalien kautta. Vuonna 1412 paavi julisti Husin ...

Iglesia ni Cristo

Iglesia ni Cristo on filippiiniläinen kirkkokunta. Se kiistää kolminaisuusopin, jota ei pidä oikeaan kristillisyyteen kuuluvana. Jumalan katsotaan olevan yksi, eikä Jeesusta näin ollen pidetä Jumalana. Kirkolla on melko paljon jäseniä Filippiinei ...

Karismaattinen liike

Karismaattinen liike on ekumeeninen kristillinen liike, joka on omaksunut helluntailaisuudelle tyypillisiä piirteitä. Sen opetuksessa ja jumalanpalveluksissa painotetaan armolahjojen käyttöä ja Pyhän Hengen uudistavaa vaikutusta. Sana karismaatti ...

Katolis-apostolinen kirkko

Katholis-apostolinen kirkko on 1830-luvulla Yhdistyneessä kuningaskunnassa syntynyt uskonnollinen yhteisö. Vaikka yhteisö on syntynyt protestanttiselta pohjalta, sen oppi ja jumalanpalveluselämä ovat enemmänkin roomalaiskatolilaisia. Yhteisö on a ...

Korkeakirkollisuus

Korkeakirkollisuudeksi nimitetään kirkkokäsitystä, joka korostaa kirkon – varsinkin liturgista – traditiota, pappisvirkaa ja sakramentteja. Nimitys on lähtöisin anglikaanisen kirkon High Church -suunnasta. Luterilaisessa kirkossa termiä käytetään ...

Kristillinen vastakulttiliike

Kristillinen vastakulttiliike on valtavirran kristityistä koostuvia ryhmiä ja yksilöitä, jotka pyrkivät kumoamaan uusien uskonnollisten liikkeiden opetuksia ja osoittamaan ne harhaoppisiksi. Uusien liikkeiden vastustus alkoi 1900-luvun alussa, jo ...

Kristillisdemokratia

Kristillisdemokratia on polittinen näkemys, joka perustuu kansanvaltaan ja kristillisiin arvoihin. Kristillisdemokratia yhdistää liberaalin demokratian ja yksilön oikeuksien puolustamisen kristilliseen oikeudenmukaisuuden vaatimukseen. Kristillis ...

Liturginen liike

Liturgiseksi liikkeeksi kutsutaan roomalaiskatolisessa kirkossa syntynyttä ja protestanttisiin kirkkoihin levinnyttä sekä ortodoksiseen kirkkoon vaikuttanutta uudistusliikettä, joka syntyi ja vaikutti 1900-luvulla. Liturgisen liikkeen päämääränä ...

Lähetyshiippakunta

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta, lyhyesti Lähetyshiippakunta, on Luther-säätiön ja eräiden muiden hengellisten yhteisöjen perustama itsenäinen luterilainen kirkko. Sen toimintaa ohjaa oma hiippakuntajärjestys ja hallintoasioita to ...

Missionsprovinsen

Missionsprovinsen, viralliselta nimeltään Missionsprovinsen i Sverige, on kristillinen organisaatio Ruotsissa. Siihen kuuluu useita luterilaisia pappeja, maallikkoja sekä jumalanpalvelusyhteisöjä, jotka eivät hyväksy Ruotsin kirkon ja Suomen evan ...

Tapani Koivuniemen uskonlahko

Tapani Koivuniemen uskonlahko on suljettu kristillinen uskonlahko, jota johtaa puunjalostusdiplomi-insinööri Tapani Ilmari Koivuniemi. Lahko syntyi Espoossa Otaniemen teekkarikylässä 1980-luvulla raamattupiirinä ja muuttui vähitellen suljetuksi u ...

Tolstoilaisuus

Tolstoilaisuudeksi nimitetään kirjailija Leo Tolstoin ajattelua. Siinä korostuvat yksinkertaiset elämäntavat ja lähimmäisenrakkaus. Myös avoin arvostelu yhteiskuntalaitoksia kohtaan, väkivallan tuomitseminen sekä sodan ja vihan vastustaminen ovat ...

Miesliike

Miesliike tai miesasialiike on yhteiskunnallinen liike, joka koostuu erilaisista miesnäkökulmista ja järjestöistä, jotka pyrkivät tukemaan miehiä, muuttamaan miehen roolia ja parantamaan miesten asemaa mm. avioliittoon, huoltajuuteen ja perheväki ...

Kansainvälinen miestenpäivä

Kansainvälinen miestenpäivä on kansainvälinen vuosipäivä, jota vietetään 19. marraskuuta. Vuonna 1999 alkanutta tapahtumaa juhlitaan nykyään monissa järjestöissä kaikissa maanosissa, ja sillä on myös Unescon tuki. Miestenpäivä huomioidaan ainakin ...

Maskulismi

Maskulismi on yhteiskuntateorian suuntaus ja poliittinen katsomus, joka korostaa miehen oikeuksia ja haluaa näin saavuttaa tasa-arvoa sukupuolten välille. Tällä tavoin se on vastine pääasiassa lähde? naisten oikeuksia puolustavalle feminismille. ...

Miesjärjestöjen keskusliitto

Miesjärjestöjen keskusliitto ry on vuonna 2011 perustettu yhdistys joka pyrkii edistämään hyvinvoinnin ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista miesnäkökulmasta. Keskusliiton perustajajäseniä ovat Miessakit ry, Vihreä miesliike ry ja Mieste ...

Miessakit

Miessakit ry on miesten henkistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva ja parantava kansalais- ja asiantuntijajärjestö. Yhdistys täydentää toiminnallaan miehille, heidän lapsilleen ja perheilleen tarjolla olev ...

Miesten syrjintä

Miesten syrjintä eli miehiin kohdistuva sukupuolisyrjintä on syrjintää, joka kohdistuu miessukupuolen edustajiin. Miesten syrjintä tarkoittaa, että sukupuolten tasa-arvo ei toteudu. Hallintotieteiden lisensiaatti Pasi Malmin väitöskirjan mukaan m ...

Miesten tasa-arvo

Miesten tasa-arvo ry on vuonna 2008 perustettu miesjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa miesten tasa-arvo-ongelmiin keskittyen. Miesten tasa-arvo ry:n mielestä sukupuolten tasa-arvo koskee naisten ohella m ...

Miestyö

Miestyö on miehille suunnattua psykososiaalista apua, joka toteutetaan vuorovaikutuksellisin keinoin. Siinä pyritään huomioimaan miehen olemuksellinen ominaislaatu, joka konkretisoituu miesten fyysisinä, psyykkisinä ja sosiaalisina erityispiirtei ...

Misandria

Miesviha eli misandria tarkoittaa miessukupuoleen kohdistuvaa vihaa tai syrjintää. Termi juontuu kreikan kielen sanoista misos ja andros. Misandriaa ei tule sekoittaa misantropiaan, joka tarkoittaa ihmisiin kohdistuvaa vihaa.

PerusÄijät

PerusÄijät ry on perussuomalaisten valtakunnallinen miesjärjestö. Järjestö on perustettu 18. elokuuta 2012 Kotkassa. Perusäijät on jäsenenä Miesjärjestöjen Keskusliitossa.

Vihreä miesliike

Vihreä miesliike ry on puoluepoliittinen miesliike, joka perustettiin 13. maaliskuuta 2009 tavoitteena tasa-arvon ajaminen ja miesliikkeessä koettujen epäkohtien esillenostaminen yhteiskunnassa ja niihin vaikuttaminen vihreiden kautta. Vihreä mie ...

Martin Luther King, Jr.

Martin Luther King, Jr. oli yhdysvaltalainen baptistipastori ja ihmisoikeusaktivisti. Hän sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1964. Martin Luther King oli Yhdysvaltain kansalaisoikeusliikkeen keskeisiä hahmoja, joka 1950- ja 1960-luvulla ajoi erit ...

Mahdollisuuksien tasa-arvo

Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa yhtäläisiä edellytyksiä hyvään menestymiseen. Ne näkyvät käytännössä siten, että köyhän perheen lapsesta voi tulla hyvin toimeentuleva aikuisena. Mahdollisuuksien tasa-arvo on yksi tärkeimpiä hyvinvointivalti ...

Malcolm X

Malcolm X oli afroamerikkalainen muslimipappi, ihmisoikeusaktivisti ja mustien nationalistien merkittävä johtaja, joka toimi Nation of Islam -järjestön puhemiehenä 1950–1960-lukujen aikana. Hänen alkuperäinen nimensä oli Malcolm Little, ja hänet ...

Mustat pantterit

Mustat pantterit oli Kaliforniassa lokakuussa 1966 perustettu afroamerikkalainen vallankumouksellinen organisaatio. Se oli aktiivinen 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla. Sen perustivat Huey P. Newton ja Bobby Seale. Puolueen perustana toimi kymme ...

Assa Traoré

Assa Traoré on rasisminvastainen ranskalainen aktivisti. Hän on pidätettäessä kuolleen Adama Traorén sisko, Comité vérité et justice pour Adaman perustaja ja poliisiväkivallan vastustaja.

Reilun kaupan sertifiointijärjestelmä

Reilun kaupan sertifiointijärjestelmä on Fairtrade International -järjestön hallinnoima järjestelmä tuotteille, joiden tuotanto noudattaa tiettyjä vaatimuksia ympäristövaikutusten, työvoiman ja sosiaalisen kestävyyden suhteen. Euroopassa järjeste ...

Eettisen kaupan puolesta

Eettisen kaupan puolesta ry on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää oikeudenmukaisempaa ja ekologisesti kestävämpää maailmankauppaa. Eetin toiminnan ytimessä ovat paikallisryhmät, j ...

Reilu kauppa (liike)

Reilulla kaupalla tarkoitetaan erilaisia kaupankäyntitapoja, joissa pyritään ottamaan huomioon niin taloudellinen kuin sosiaalinenkin hyvinvointi ja paikkaamaan näin sekä vapaan että esimerkiksi tullimuureilla rajatun kaupan aiheuttamia epäkohtia ...

Reilu kauppa ry

Reilun kauppa ry myöntää ja valvoo Reilun kaupan merkin käyttöä Suomessa ja Baltiassa sekä tiedottaa Reilun kaupan järjestelmästä. Sen tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoa kaupan vaikutuksista kehitykseen ja kehitysmaiden köyhien elinoloihin ...

Reilun kaupan kaupunki

Reilun kaupan kaupunki -kampanja järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 Garstangissa, Lancashiressä. Bruce Crowther, paikallisen Oxfam-järjestön aktiivi, oli kampanjan ideoija. Kampanjan tavoitteena oli tehdä tunnetuksi reilun kaupan tuotte ...

Reilun kaupan viikko

Reilun kaupan viikko on kampanjaviikko, jonka tarkoituksena on muistuttaa suomalaisia Reilusta kaupasta ja ostosvalintojen vaikutuksista. Reilun kaupan viikkoa vietetään vuosittain viikolla 43. Kampanjan järjestää Reilu kauppa ry yhteistyössä jäs ...

Ubuntu Cola

Ubuntu Cola on Reilun kaupan sertifioima virvoitusjuoma. Se on tehty Malawissa ja Sambiassa tuotetusta reilun kaupan sokerista. Ubuntu Cola on ensimmäinen reilun kaupan sertifioima kolajuoma Englannissa. Juomaa voi ostaa Englannissa, Irlannissa, ...

Suomen Kansa Ensin

Suomen Kansa Ensin on suomalainen kansallismielinen puolue. Puolue on tunnettu katutoiminnastaan sekä aktiivisesta viestimisestä sosiaalisessa mediassa. Puolue osallistui vuoden 2019 eduskuntavaaleihin.

Marco de Wit

Geurt Marco de Wit on suomalais-alankomaalainen maahanmuuttokriittinen kansalaisaktivisti, tubettaja. Hän toimi Suomen Kansa Ensin -puolueen puheenjohtajana sen perustamisesta joulukuusta 2018 vuoden 2019 huhtikuuhun.

Riikka Salmi

Riikka Salmi on suomalainen kansalaisaktivisti, joka valittiin Suomen Kansa Ensin -puolueen puheenjohtajaksi huhtikuussa 2019. Puheenjohtajuus jouduttiin ratkaisemaan oikeudessa, koska edellinen puheenjohtaja Marco de Wit ei hyväksynyt huhtikuuss ...

Antoine Alexandre Barbier

Antoine Alexandre Barbier oli ranskalainen kirjastonhoitaja ja bibliografi. Hän julkaisi tärkeän bibliografisen teoksen Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes. Barbier oli ensin pappi, mutta luopui virasta 1793. Hän oli vuodesta 1794 t ...

Jorge Luis Borges

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, joka lyhensi kirjailijana nimensä muotoon Jorge Luis Borges, oli Argentiinan kuuluisin nykykirjailija. Borgesia pidetään laajalti maagisen realismin yhtenä huippunimenä, vaikka itse asiassa hänen kirjo ...

Edward Dundas Butler

Edward Dundas Butler oli englantilainen oppinut, British Museumin kirjastonassistentti. Tuntien perusteellisesti suomalaisen, samoinkuin myös unkarilaisen, kirjallisuuden hän on tehnyt sitä tunnetuksi kotimaassaankin kirjoittamalla englantilaisii ...

Jacques Dupuy

Jacques Dupuy oli ranskalainen historioitsija ja kuninkaallisen kirjaston kirjastonhoitaja yhdessä veljensä Pierre Dupuyn kanssa. Heidät luetaan oppineisiin libertiineihin. Aiemmin Dupuy toimi Saint-Sauveurin priorina. Hän kokosi kuninkaan kirjas ...

Fernando Colón

Fernando Colón oli Kristoffer Kolumbuksen poika, joka tuli kuuluisaksi kirjastostaan. Colón eli melkein koko elämänsä Córdobassa Espanjassa. Hänen vanhempansa Kristoffer Kolumbus ja Beatriz Enríquez de Arana eivät olleet naimisissa. Hänen äitinsä ...

Jekaterina Genijeva

Jekaterina Jurjevna Genijeva oli venäläinen kirjastonhoitaja. Hän toimi vuosina 1995–2004 Open Society Instituten johtajana ja vuosina 1993–2015 Margarita Rudominon mukaan nimetyn Margarita Rudomino All-Russia State Library for Foreign Literature ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →